Тамбовський державний технічний університет

http://www.tstu.ru

Співробітництво в галузі наукових досліджень і освітньої діяльності:
  • обмін викладачами з метою впровадження навчальних курсів, семінарів і читання лекцій, а також підвищення кваліфікації викладацького складу.
  • обмін викладачами з метою навчання.
  • обмін співробітниками, провідними науково-дослідну діяльність.
  • допомога у підготовці викладацьких і наукових кадрів.
  • обмін досвідом з розробки навчальних курсів і програм та проведення досліджень щодо вдосконалення науки, техніки і культури та методів викладання.
  • участь у наукових заходах, що проводяться різними організаціями та навчальними закладами.
  • участь у спільних дослідницьких проектах та проектах з надання послуг науково-технічного характеру на національному та міжнародному рівнях.
  • обмін науковою інформацією, навчальними та аудіо-і відеоматеріалами.
  • публікації наукових статей у журналах договірних сторін.