Зіньковська Дар’я Володимирівна

Зіньковська Дар’я
Володимирівна
викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Наукові публікації:

  1. Андрєєва Н. М. Аналітичний інструментарій оцінки маркетингової політики у сфері ризик-менеджменту агропромислових підприємств України/ Н. М.  Андрєєва, Зіньковська Д.В.//  Економічні інновації. – 2017. – №63 –  С. 10–17.
  2. Андрєєва Н. М. Modern approaches for the formation of the analytical instrumentary of the marketing policy of Ukrainian enterprises /Н. М. Андрєєва, Зіньковська Д.В.//  Економіка. Екологія. Соціум. – 2017. – №1 (1) – с. 25 – 36
  3. Андрєєва Н. М Діагностика маркетингового потенціалу підприємства як базис підвищення його конкурентоспроможності / Н. М. Андрєєва, Д. В. Зіньковська. // Механізм регулювання економіки. – 2017. – №3.
  4. Зіньковська Д.В. Теоретико-методичні аспекти проведення маркетингової діагностики внутрішнього стану підприємства / Зіньковська Дар’я Володимирівна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – с. 278-283.
  5. Зіньковська Д. В. Теоретичні аспекти маркетингового стратегування на основі результатів проведення маркетингового аудиту/ Зіньковська Дар’я Володимирівна //  Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2018. – № 5 (257).  – С. 83-99.
  6. Андрєєва Н.М., Рулінська О.В., Зіньковська Д.В. Практикум з дисципліни «Товарна інноваційна політика» для магістрів спеціальності «Маркетинг» усіх форм навчання. – Одеса: ОНЕУ; ротапринт, 2018р. – 58 с.)
  7. Обнявко О.В., Жарська І.О., Зіньковська Д.В. Методичні вказівки до проходження практики у відділі маркетингу навчально-тренінгового підприємства з використанням програмного продукту SteERP для студентів 4-го курсу спеціальності «Маркетинг» денної форми навчання. – Одеса: ОНЕУ; ротапринт, 2018р. – 52 с.)
  8.  Рулінська О.В., Зіньковська Д.В. Методичні вказівки до проходження практики у відділі маркетингу навчально- тренінгового підприємства для студентів 4-го курсу спеціальності «Маркетинг» денної форми навчання. –Одеса: ОНЕУ; ротапринт, 2018р. – 34 с.)