Нікуліна Тетяна Миколаївна

Нікуліна
Тетяна Миколаївна
к.е.н., доцент

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1974 рік, спеціальність – Бухгалтерський облік

📌Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Тема: «Використання елементів госпрозрахункового механізму у роботі відділів та служб промислового підприємства»,1988 рік

📌Вчене звання

Доцент, 1991 рік

📌Досвід роботи – 42 роки

📌Дисципліни

Бухгалтерський облік, бухгалтерський облік і аудит, фінансовий облік, управлінський облік, організація обліку, звітність підприємств, основи наукових досліджень та методика викладання обліково-економічних дисциплін

📌Підвищення кваліфікації

Одеська обласна стоматологічна поліклініка – 2003, ТОВ «Альянс-Аудит» – 2008, ПП «Док-Сервіс» (м. Ізмаїл)– 2013, ОНЕУ – Програма «Застосування комп’ютерних технологій в економіко-матаматичному моделюванні» – 2013, Чорноморське головне морське агентство «ІНФЛОТ» – 2017

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки

Нагороджена Знаком МОНУ «Відмінник освіти України» – 2006

📌Наукові інтереси

Інноваційні системи обліку та аудиту, проблеми адаптації норм українського законодавства до МСБО

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 54

📌Вибрані публікації 

  1. Фінансовий облік-1: Розділ «Облік витрат майбутніх періодів» Навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, 2015.
  2. Фінансовий облік – 2: Розділ 7. «Облік на позабалансових рахунках» Навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. Лоханової Н.О. – Одеса: ОНЕУ, 2016.
  3. Проблема державної підтримки та стимулювання розвитку підприємництва в Україні: податковий аспект Колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. Н.О. Лоханової. – Одеса: ОНЕУ, 2016.
  4. Проблемні питання гармонізації національних і міжнародних стандартів щодо обліку запасів. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія № 10 (242), Одеса. – 2016
  5. World experience of vat administration and methods of its implementation in Ukraine. // Proceedings of XII International scientific conference “Modern scientific knowledge” SECTION 4. Economics and management. Morrisville, USA.- 2017.
  6. Питання оптимізації рівня відкритості національної економіки України. Реформування обліково-контрольної системи підприємств України за міжнародними стандартами: Монографія / за ред.. Н.О.Лоханової. – Харків: «Діса плюс», 2018
  7. Income taxes: comparative analysis of conceptual issues in national and international standards Proceedings of XX1 International scientific conference “Practical applications of research findings in Europe and worldwide” SECTION 5. Economics and management. Morrisville, USA.- Jun Ist 2018.
  8. Наукові підходи до вирішення проблем імпортозалежності на внутрішньому ринку України. Матеріали ХУ1 Міжнародної підсумкової науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» ОНЕУ, академічних установ і вищих навчальних заходів: Одеса, 2018.
  9. Особливості обліку та оподаткування послуг транспортно-експедиторської діяльності підприємства Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Економічні науки № 6 (269), Одеса. – 2019

📌Посилання на профіль 

Researcher ID

ORCID ID

Google Scholar

Гугл Академия 

Репозитарий