Студентське самоуправління ОНЕУ

Самоврядування факультетів: ФЕУП | ФЕФ | ФМЕ | ОЕФ | КЕФ | Проект ENACTUS

Голова Студентської Ради ОНЕУ

Скляр Дмитро

Діяльність органу студентського самоврядування університету регулюється ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», Статутом університету та Положенням «Про студентське самоврядування ОНЕУ».

Наразі, із прийняттям нового закону України «Про вищу освіту», роль студентського самоврядування у прийнятті рішень в університеті значно зростає. За погодженням з органом студентського самоврядування приймаються рішення про:

  1. відрахування студентів та їх поновлення на навчання;
  2. переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
  3. переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
  4. призначення заступника декана факультету, проректора університету;
  5. поселення осіб у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
  6. затвердження правил внутрішнього розпорядку в частині, що стосується осіб, які навчаються;
  7. діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в університеті.

Необхідно зазначити, що студентське самоврядування активно бере участь у розробці навчальних планів для студентів університету, його представники входять до складу Вченої Ради університету та конференції трудового колективу, беруть участь у виборах ректора.

Діяльність Студентської ради університету здійснюється на рівні групи, факультету, університету та гуртожитку за такими напрямами: організаційна, навчальна, наукова, культурно-масова, виховна, трудова, спортивна. Систематично здійснюються заходи за пріоритетними напрямами студентського життя та вирішення першочергових проблем. Адміністрація та голови структурних підрозділів університету допомагають Студентській раді в реалізації власних прав та повноважень.

Студентське самоврядування активно сприяє організації та проведенню різноманітних олімпіад, наукових конференцій, круглих столів для студентів-бакалаврів як університетського, так і всеукраїнського рівня. Наші студенти є неодноразовими призерами всеукраїнських олімпіад з економічних дисциплін.

Голови та члени Студентської ради перебувають у складі Української асоціації студентського самоврядування, Всеукраїнської студентської ради, Молодіжної ради при Одеському міському голові та інших громадських, молодіжних та студентських організаціях. Найактивніші студенти університету обіймали посади студентського президента України, студентського мера Одеси, неодноразово нагороджувались званнями «Кращий студент міста».

Інформація щодо анонімного опитування студентів
проведеного у грудні 2015 року

 

Детальна інформація про опитування

Презентація за результатами