Світова економіка та моделі функціонування господарських систем

ЕКОНОМІКА НП
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП3 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП7 Філософія  Посилання
ЗП8 Інформатика  Посилання
ЗП9 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП10 Економічна історія  Посилання
ЗП11 Правові засади фінансово-економічної діяльності в Україні  Посилання
ПП1 Основи менеджменту
ПП2 Міжнародна економіка  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП12 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП3 Мікроекономіка  Посилання
ПП4 Статистика  Посилання
ПП5 Економіка підприємства
ПП6 Економічна кібернетика  Посилання
ПП7 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ПП8 Макроекономіка  Посилання
ПП9 Вступ дo фaxy  Посилання
ПП10 Фінанси
ПП11 Маркетинг
ПП12 Гроші та кредит  Посилання
ПП13 Індустріальна економіка  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (2) Силабуси
  3 семестр (1 дисципліна)  
ВК1 Самоменеджмент  Посилання
ВК3 Історія світової економіки  Посилання
  4 семестр (1 дисципліна)
ВК2 Психологія ділового спілкування  Посилання
ВК4 Інтернет-технології в бізнесі  Посилання
3 Курс
Шифр у НП  Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП14 Облік і аудит
ПП16 Курсова робота за фахом  Посилання
ПП15 Економічний аналіз  Посилання
ПП17 Нова економіка  Посилання
ПП18 Економічний розвиток  Посилання
ПП19 Історія економічної думки  Посилання
ПП20 Інституціональна економіка  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
  5 семестр (2 дисципліни)  
ВК5 Економіка публічного сектору  Посилання
ВК6 Економічна історія та історія економічної думки ІІ  Посилання
ВК7 Мікроекономічний аналіз  Посилання
ВК8 Теоретичні основи економічної політики  Посилання
  6 семестр (2 дисципліни)
ВК9 Аналіз та прогнозування кон’юнктури ринку  Посилання
ВК10 Теорія Європейської інтеграції  Посилання
ВК11 Бізнес-планування  Посилання
ВК12 Інформаційні системи в ЗЕТ  Посилання
ВК13 Макроекономічний аналіз  Посилання
ВК14 Інформаційні технології в управлінні економікою
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП21 Економічна компаративістика  Посилання
ПП22 Сучасні проблеми економічної теорії  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (5) Силабуси
  7 семестр (3 дисципліни)  
ВК14 Бізнес-комунікації
ВК15 Генеза методології класичного економічного напряму та кейнсіанства  Посилання
ВК16 Конкурентоспроможність національної та регіональної економіки  Посилання
ВК17 Національна економіка  Посилання
ВК18 Теорія та метод К. Маркса, А. Маршала, Дж. М. Кейнса  Посилання
  8 семестр (2 дисципліни)
ВК19 Теорія економічних циклів та криз  Посилання
ВК20 Глобальна економіка та міжнародні економічні зв’язки  Посилання
ВК21 Методика викладання економічної теорії  Посилання
ВК22 Державне регулювання економіки  Посилання