071 «Облік і оподаткування»

Стислий опис і актуальність Освітня програма «Облік і оподаткування»  є нормативним документом ОНЕУ. Програма орієнтована на освітньо-наукові та теоретико-прикладні аспекти діяльності фахівців у сфері обліку та оподаткування. Підготовка доктора філософії, спроможного формулювати і розв’язувати наукові та практичні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір, який здатний до самостійної науково-дослідницької, педагогічної та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах.
Знання і вміння Навчання в аспірантурі передбачає:

– Отримання теоретичних знань, умінь, навичок та інших  компетентностей, які будуть застосовані  здобувачами для продукування нових ідей в області обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницької діяльності. 

– Оволодіння вмінням ведення  наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

– Вміння виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні та дотичних до них міждисциплінарних напрямах з управління та адміністрування та суміжних галузей.

Майбутні професії та працевлаштування Випускники освітньо-наукової програми отримують можливість працювати на підприємствах усіх галузей у державному та приватному секторах економіки на таких посадах (за класифікатором професій), як: викладачі, фахівці у сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності, наукові співробітники, аудитори та кваліфіковані бухгалтери, фахівці з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, податкові консультанти, ревізори, інспектори в обліковій та податковій галузі.