Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій (ФМОІТ)

Видобора
Володимир Володимирович 

Декан факультету
к.е.н., доцент

Наш девіз:

«ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ»

Історія створення факультету

Факультет було засновано в 1947 році під назвою “Обліково-економічний факультет”. У 2019 році відбулися значущі зміни, спрямовані на модернізацію навчального процесу. Внаслідок проведеної трансформації та реорганізації, факультет прийняв свою сучасну назву – “Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій”. Ці зміни сприяють подальшому розвитку та вдосконаленню освітнього процесу на факультеті, відповідаючи сучасним вимогам і потребам студентів та глобальним тенденціям у сфері освіти.

Спеціальності факультету

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за 2 спеціальностями: 

 • 071 “Облік та оподаткування”
 • 073 “Менеджмент”

Понад 70 років факультет активно формує кадровий потенціал у сфері управління та адміністрування. На сьогоднішній день він здійснює вагомий внесок у розвиток української та світової економіки, надаючи кваліфікованих фахівців, які успішно впроваджують свої знання у різноманітних сферах. Факультет пропонує наступний спектр освітніх програм:

– Програма “Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі”, що надає студентам глибокі знання в галузі інформаційних технологій та їх застосування у сучасному бізнес-середовищі.

-Програма “Менеджмент організацій”, спрямована на розвиток лідерських якостей та ефективне управління в організаційних структурах.

– Програма “Облік, аудит і податковий консалтинг”, яка глибоко освічує студентів у сферах обліку, аудиту та податкової консультації, формуючи висококваліфікованих фахівців у цих областях. 

Ці програми відповідають сучасним вимогам ринку праці та сприяють розвитку компетентних та конкурентоспроможних професіоналів.

 

Перспективи професійного розвитку

Сучасні освітні програми та актуальні навички, які формуються на факультеті, роблять наших випускників вельми затребуваними на ринку праці. Їхні здобуті знання і компетентності відповідають сучасним вимогам та високим стандартам професійної підготовки.

Випускники нашого факультету мають унікальну можливість отримувати найвищі заробітні плати в сфері економіки, працюючи у своїй професійній області. Висока якість освіти гарантує їм успішну кар’єру в обраному напрямку:

Спеціальність 073 “Менеджмент”  Спеціальність 071 “Облік та оподаткування”  Спеціальність 073 ОП“Інформаційні та ІТ в менеджменті” 
Топ-менеджер Аудитор міжнародної компанії Менеджер по роботі з клієнтами
Менеджер з логістики/транспортно-експедиторської діяльності Фінансовий директор Менеджер із комунікаційних технологій 
Менеджер з продажів/реклами Фахівець з оподаткування Менеджер інтернет-магазину 
Менеджер з маркетингу/ трейдінгу Головний бухгалтер Контент-менеджер 
Менеджер з розвитку бізнесу/бренду Фахівець з податкового консалтингу Менеджер з постачання / закупівлі 
Product-менеджер Фахівець з фінансового обліку Помічник керівника  
HR-менеджер/ менеджер з рекрутингу Фахівець з управлінського обліку Адміністративний помічник 
PR-менеджер Державний аудитор Офіс-менеджер 
Менеджер зі стратегічного планування Фахівець з обліку зовнішньоекономічної діяльності Менеджер з персоналу 
Менеджер з фінансового планування Фахівець із внутрішнього контролю Менеджер з продажу 

Практична освіта

Факультет розвиває тісне співробітництво з великим спектром корпорацій, підприємств, організацій, а також з державними та науковими установами як на міжнародному, так і на національному рівні. Ми прагнемо активно сприяти міжнародній спрямованості, що виражається в плідній співпраці з академічними установами за межами України.

Наші студенти та викладачі мають нагоду постійно поглиблювати свої знання та навички завдяки участі в навчальних програмах та стажуваннях в університетах Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Грузії, Молдови та інших країнах. Вони мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності, а також відвідувати мовні та літні школи, де вивчають окремі предмети, як з відвідуванням зарубіжного університету, так і онлайн. Участь у програмах академічної мобільності можлива за стипендіальними програмами або грантами, які надають фонди та університети.

Пропонується можливість отримання подвійних дипломів у таких університетах:

– Університет прикладних наук у м. Міттвайда (Німеччина);

– Школа економіки та менеджменту в м.Загреб (Хорватія);

– Університет в м. Анже (Франція);

– Національний університет науки, технології та менеджменту Франції (CNAM).

Програма подвійних дипломів передбачає одночасне навчання в двох університетах: студенти отримують кредити за обрану спеціальність, інші кредити зараховуються ВНЗ-партнером. Навчання проводиться очно та ведеться англійською, німецькою або французькою мовами.

Після успішного завершення програми студенти отримують два дипломи – від Одеського національного економічного університету та від іноземного університету, що створює для них значні конкурентні переваги на ринку праці не лише в Україні, але й у країнах Європейського Союзу.

Важливою частиною нашої діяльності є проведення наукових досліджень, результати яких публікуються у відомих зарубіжних наукових виданнях. Ця наукова робота сприяє збагаченню нашого академічного досвіду і передачі цінних знань та досвіду нашим студентам. Ми завжди прагнемо підтримувати високий стандарт освіти та підготовки наших студентів до міжнародних викликів та можливостей.

Надані можливості для міжнародного навчання та здобуття подвійних дипломів розширюють горизонти наших студентів, роблять їх конкурентоспроможними на світовому ринку праці і сприяють розвитку їхньої кар’єри. Ми пишаємося нашими студентами та випускниками, які продовжують піднімати планку в сфері управління, економіки та інформаційних технологій. Наш факультет залишається відданим наданню високоякісної освіти та розвитку міжнародних зв’язків для подальшого успіху наших студентів.

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

готує БАКАЛАВРІВ

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

готує МАГІСТРІВ

На факультеті менеджменту, обліку та інформаційних технологій діє ефективна система студентського самоврядування на чолі із головою студентського самоврядування (студентським деканом) та головою профспілки студентів ФМОІТ.

Голова студентського самоврядування ФМОІТ
Бевза Валентин
студент 32 групи

Заступник голови студентського самоврядування ФМОІТ
Будерчик Анастасія
студентка 31 групи

Студентське самоврядування факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – це невід’ємна частина університетського самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів студентів, які навчаються, їхню участь в управлінні ЗВО. Студентські роки – це те, що не виходить з пам’ятi, втрачене серед багатьох подій життя, те, що з тривалістю часу зберігає всі яскраві кольори. А створити найяскравіші у житті спогади про роки в ОНЕУ Вам допоможе студентське самоврядування факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.

Голова студентського самоврядування виконує такі обов’язки:

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій закладу вищої освіти;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у закладі вищої освіти.

Заступник голови студентського самоврядування виконує наступні обов’язки:

 • Виконання поставлених головою студентського самоврядування обов’язків та задач;
 • Представлення факультетського самоврядування на студентських та позастудентських заходах, а саме: конференціях, зустрічях студради, профорієнтаційних роботах;
 • Допомога в організації та контролі роботи виконавчого органу;

Голова профспілки студентів ФМОІТ
Ігнатенко Альона
студентка 41 групи

Профспілкова організація студентів(профбюро) факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій– це організація, головним завдання якої є не тільки захист прав студентів, але й розвиток і організація культурно-масового дозвілля студентів. Профбюро нашого факультету містить команду активних, відповідальних та творчих людей, і найголовніше – вони такі ж студенти, як і Ви! Навчаючись в університеті, живучі в гуртожитку, у студентів виникають труднощі. Ніхто інший не може краще підтримати тебе, ніж інші студенти, адже рано чи пізно ми все це вже «проходили»: сесія, проживання в гуртожитку і відповідні побутові питання, оздоровлення, матеріальні проблеми і багато іншого. Те, що стосується всіх – легше вирішувати спільно. Наше профбюро завжди прийде на допомогу!

Нашу увагу також не минає і культурне дозвілля студентів. Профбюро займається активною допомогою в організації, проведенні і заохочення переможців конкурсів художньої самодіяльності («Студосінь», «Міс ОНЕУ», «Студвесна», щорічний концерт-церемонія для першокурсників «Посвята в студенти»).

А для тих, хто любить відкривати для себе нові місця та проводити час в компанії таких же життєрадісних та енергійних студентів, ми організовуємо туристичні відрядження студентів в Буковель, Львів та, звичайно ж, у літній студентський табір «Економіст», який щороку запрошує наших студентів і викладачів на відпочинок у затишні будинки серед зелених алей, поблизу Чорного моря на пляжі морського курорту Кароліно-Бугаз.

Якщо Ви бачите себе в цій атмосфері, ласкаво просимо нафакультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій!!!

 

На факультеті діють такі СЕКТОРИ:

Навчальний сектор
Серов Микола
студент 23 групи

Навчальний сектор факультету – це студентська організація, яка займається виконанням поточних адміністративних завдань, пов’язаних з веденням моніторингу успішності навчання студентів.

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися. Аналіз та підведення підсумків у навчальній діяльності – це наше покликання. Навчальний сектор ФМОІТ допомагає студентам навчатися, долати труднощі, перешкоди та впевнено йти до своєї мети.

Навчальний сектор студентської ради ФМОІТ здійснює роботу за такими напрямами:

 • Контролює діяльність старост академічних груп на факультеті та координує їх діяльність, а саме: ведення журналів відвідування;інформування студентів щодо навчання;слідкування за успіхами групи;облік заборгованостей студентів;своєчасне виконання власних обов’язків тощо.
 • Веде пояснювальну роботу на старостатах про навчальну систему на факультеті та складання рейтингу успішності.
 • Збирає інформацію про навчальні досягнення студентів за семестр, аналізує і складає рейтинг з виділенням 10 кращих студентів на факультеті;
 • Розміщує рейтинг надбань на інформаційному стенді ФМОІТ;
 • Нагороджує кращих студентів за їх успіхи та відповідає за нарахування премій;
 • Веде систематичну перевірку успішності на факультеті;
 • Веде облік заборгованостей й нагадує студентам про необхідність їх погашення;
 • Контролює своєчасну здачу інформації з кожного курсу про навчальну діяльність студентів;
 • Проводить додаткові консультації з викладачами для покращення загального рейтингу факультету;
 • Допомагає студентам з навчанням та їх боргами для поліпшення спільних показників.

 

Організаційний сектор
Гашибоязова Марина
студентка 31 групи

Організаційний сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – це те, що робить твоє життя в університеті життєрадісним, цікавим та ФМОІТ веселим. Наш сектор, перш за все, працює для того, щоб урізноманітнити життя студентів ФМОІТ у вільний від навчання час.

Будь яка подія на нашому факультеті не обходиться без нашої участі. Завдяки організаційному сектору кожного семестру проводяться поїздки до визначних місць в Україні, де студенти можуть культурно збагачувати свої знання та відпочивати. Кожен вересень проводиться «Посвята у студенти» для наших першокурсників на студентській базі «Економіст», що знаходиться на Кароліно-Бугазі.

Започатковано вже традиційний для нашого факультету Квест для першокурсників, де вони виконують різні завдання та краще знайомляться з історією нашого факультету, університету та історією нашого міста. Також ми організовуємо різні благодійні ярмарки та беремо участь у благодійних акціях, наприклад, таких як «Від серця до серця» тощо.

Команда організаційного сектору – це молоді, активні, цілеспрямовані люди, які намагаються розфарбувати життя на нашому любимому факультеті. Ми чекаємо на тебе!!!

 

Науковий сектор
Верещак Олена
студентка 21 групи

Науковий сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – це одна з тих гілок студентського самоврядування, діяльність якої має на меті організацію і проведення таких заходів наукового характеру як: олімпіади, тренінги, брейн-ринги, вікторини тощо. Крім того, прямим обов’язком нашого сектору є пошук серед студентів тих, хто хотів би займатися наукою поглиблено, писати наукові роботи, приймати участь у міжнародних конкурсах, студентських олімпіадах тощо. Багато студентів факультету виступають на конференціях не лише нашої, але й інших університетів країни, а також за кордоном.

Кожного року представники наукового сектору ФМОІТ займаються такими справами:

— відбувається комплектування наукового сектору: проводиться анкетування студентів з метою виявлення бажаючих брати участь у його роботі, а також визначення потенційних учасників олімпіад, конкурсів, конференцій. Таким чином, формується склад наукового студентського товариства, формуються команди для участі в чемпіонаті «Що? Де? Коли? », у вікторині істориків тощо.

— постійно оновлюється список конференцій і конкурсів, що проводяться в університеті та в інших навчальних закладах, із зазначенням місця і часу проведення, умовами для участі.

Протягом року студенти нашого факультету мають можливість подивитися наукові фільми з історії, соціології, взяти участь у конференціях з української мови, культурології, соціології, загальної економічної теорії, англійської мови, фахових дисциплін тощо.

Отже, наука – це те, що зробить тебе сильнішим! Разом з нами ти взнаєш наскільки вона цікава, зможеш проявити свої здібності та вміння. Ми робимо життя студентів цікавим і незабутнім!

Культурно-масовий сектор
Жовта Каріна
студентка 42 групи

Культурно-масовий сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – один з найяскравіших і найцікавіших секторів.

Головною ціллю сектора є проведення заходів культурно-масового характеру, таких як «Студосінь», «Студвесна», «МісОНЕУ»і сприяння змістовному відпочинку студентів у вільний час.

Даний сектор надає допомогу кураторам курсів у плануванні, організації та проведенні культурно-масових, художньо-мистецьких заходів у позанавчальний час, організовує і проводить свята, конкурси, інформує студентів про молодіжні суспільно-політичні рухи і спілки, встановлює з ними зв’язок, а також займається організацією художньої самодіяльності, гуртків, команд КВК та бере участь в PR-акціях.

Завдання культурно-масового сектору ФМОІТ:

 • підтримка студентських творчих ініціатив;
 • виховання почуття причетності до справ студентства ОНЕУ;
 • організація культурно-масових заходів;
 • залучення більшої кількості молоді до діяльності самоуправління;
 • організація дозвілля студентів;
 • участь у міських заходах культурно-масового характеру.

Головним показником успішної діяльності культурно-масового сектору є достойні і незабутні номери команди КВК нашого факультету, які вносять особливий стиль гумору в загальний ансамбль виступів команд університету.Яскравим прикладом може бути численна кількість перемог представниць ФМОІТ на святі «Міс ОНЕУ». Неповторні виступи наших красунь – результат клопіткої і узгодженої роботи всього сектору.

Перед членами сектору стоїть ціла низка організаційних і підготовчих завдань: це і пошиття оригінальних костюмів, і створення яскравих декорацій, і організація свят на факультеті.

Яскраві, творчо обдаровані і небайдужі до культурного життя факультету люди об’єднуються разом заради якнайкращого представлення ролі факультету у житті університету.Словом, головним для членів культурно-масового сектору ФМОІТ є наповнення яскравими моментами життя кожного студента нашого факультету. З нами кожен захід стане яскравіше, цікавіше і веселіше! Ми гарантуємо заряд позитивних емоцій та гарний настрій, адже саме ми робимо КВК веселим, «Студосінь» незабутньою, конкурс «Міс ОНЕУ» барвистим, а «Студвесну» прекрасною! Вступай в наші ряди і роби студентське життя дивніше! Ласкаво просимо до числа студентів ФМОІТ!!!

Спортивний сектор
Анварі Сяваш
студент 24 групи

Спортивний сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій здійснює організаційну і координуючу діяльність, забезпечуючи здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів, щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи зі студентами. Для досягнення поставленої мети спортивний сектор вирішує наступні завдання і виконує такі функції:

 • організує фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу зі студентами факультету;
 • забезпечує організацію роботи гуртків та секцій спортивного напряму;
 • сприяє в організації та діяльності спортивних клубів за інтересами.

Спортивний сектор вивчає, узагальнює, розвиває та поширює позитивний (передовий)досвід в області організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи університету, виявляє потреби студентів у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи та їх реальної пропозиції на факультеті. Щорічно у нашому університеті проводяться спортивні змагання між факультетами і наш сектор відповідальний за підготовку команд. Спортивний сектор працює у таких напрямах:

 • Футбол
 • Баскетбол
 • Легка атлетика
 • Волейбол
 • Важка атлетика
 • Боротьба
 • Стрітболл
 • Шахи

Важливими результатами діяльності спортивного сектору, безумовно, є численні перемоги студентів ФМОІТ. Отже, якщо ти повен сил, маєш здібності у різних видах спорту, любиш та вболіваєш за любимий факультет, ми чекаємо саме на тебе!!!

PR-сектор
Катеринчук Катерина
студентка 32 групи

PR-сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій– це, перш за все, плідна і насичена співпраця творчих та обдарованих студентів. Атмосфера нашої дружньої PR-команди пронизана духом ініціативи, активної творчості і непереможного бажання розфарбувати яскравими моментами студентське життя.

Інформація про будь-яку подію повинна швидко поширяться, саме цим і займається наш сектор, функціонує у різноманітних напрямках: це і статті до студентської газети ОНЕУ «Економіст», і незмінно яскраві та неповторні плакати, стенди, афіши до кожного свята, і PR-підтримка команди факультету на різних заходах. Щоб студенти були в курсі всіх подій, ми ведемо групу ФМОІТ в соціальних мережах (Аккаунт в Фейсбуке – fmoit.oneu, аккаунт в Інстаграмі – fmoit_oneu, ). На PR-сектор завжди можна покластися, це надійний супутник на шляху до мрії студента!

Переступивши поріг PR-сектора, здається, що потрапляєш до чарівної казки барв і світла, занурюєшся у світ урочистості і свята: різнокольорові кульки, яскраві плакати, оригінальні листівки. Енергія, що б’є ключем з творчих сердець талановитої молоді PR-сектору ФМОІТ, день за днем набирає сили і неодмінно знаходить підтримку і в керівництва факультету, і в самих студентів. Отже, ми чекаємо на тебе, а PR-сектор працюватиме ще на повнішу силу аби радість не сходила з твого обличчя, а усі роки навчання згадувалися з теплом!

 

 

Сектор маркетингу та зв’язку з громадськістю
Сандул Марина
студентка 21 групи

Головні завдання сектору:

– створення ігор та проектів, які безпосередньо пов’язані з нашою професією, з метою інформування та проведення з абітурієнтами;

– участь та допомога в організації заходів профорієнтаційного характеру, організованих в ОНЕУ (День відкритих дверей, SchoolWeek, День спеціальності тощо);

– безпосереднє проведення зустрічей з абітурієнтами в закладах середньої освіти (школи, гімназії, ліцеї тощо) щодо популяризації нашого університету та спеціальностей;

– участь у просвітницько-інформаційних заходах зі студентами усіх курсів ФМОІТ з питань безпечної міграції та ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, прав людини тощо;

– допомога в організації тематичного заходу з приводу перемоги українського народу у другій світовій війні;

– декорування корпусу та актової зали до великих свят тощо.

 Віталій Гагауз – знову з нами!
Цього разу Віталій провів захоплюючу лекцію для наших студентів на тему “Важливі навички для успіху та життєві інвестиції”.
На лекції студенти дізналися, що важливо мати гарну пам’ять, бути готовими ризикувати та аналізувати. А різні вікові категорії мають свої переваги та проблеми.
Віталій розкрив важливість розвитку:
1)”Хард скілз” (знання іноземних мов, програмування) та “софт скілз” (комунікабельність, командна робота).
2)Тайм-менеджменту, правильного відношення до грошей та інвестицій.
Важливо пам’ятати, що успіх – це сума старанності, розуму та краплинки удачі.
Під час лекції Віталій висловив багато цікавих думок та порад, які допоможуть нашим студентам вдосконалювати себе та досягати великих результатів.
Будьте активними, розвивайтесь та вкладайте в себе – це найкраща інвестиція!

Чемпіони України серед нас!

Студент 1 курсу факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій Студнєв Богдан неодноразовий чемпіон України з тайського боксу. Нижче наведені фрагменти інтерв’ю із молодим спортсменом.

 • Перше питання: як ти почав займатися цим видом спорту?

«Єдиноборствами я займаюся з 7 років, але саме тайським боксом почав займатися після переїзду до Одеси, коли мені було 10 років. Тоді у мене були вже базові навички, завдяки чому у мене все стало швидко виходити, і дуже допомогло те, що я потрапив до одного з найкращих тренерів в Україні. Поступово, від змагань до змагань, став набирати обертів».

 • І якими були твої успіхи?

«У віці 16 років я вже був 4-х кратним чемпіоном України і потрапив до молодіжної збірної, після чого ми вирушили на чемпіонат світу до Тайланду. Мене відразу ж взяли на Чемпіонат Європи через декілька місяців».

 • Дуже круто. Як ти готувався до такого чемпіонату?

«Підготовка до нього була дуже складною, тому що напередодні я захворів на бронхіт, а без хорошого дихання перемагати дуже складно. У результаті, ми з тренером прийняли рішення, щоб до відльоту я тиждень лікувався і просто сидів на дієті, для того, щоб зігнати вагу. У мене був жахливий кашель і я навіть не уявляв, як битимуся. Але мені пощастило у тому, що мій перший бій відбувся на 4 день змагань, і на той час я вже краще себе почував».

 • Я сподіваюся, усе пройшло добре?

«У першому ж бою я зустрівся із колишнім чемпіоном світу, і, програвши перший раунд, забрав решту два. Я зрозумів, що мені нічого не завадить, і в півфіналі виграв росіянина (а це було за тиждень до початку війни), але в бою потягнув зв’язку ноги, і практично не міг її піднімати. Хвороба, розтяг, і ще на додачу я ввечері виявляю, що не можу знайти свою сумку з усіма речами та документами. Тоді я відчув дикий стрес, хоча сумку в результаті знайшов».

 • Як стрес вплинув на твої результати?

«Упевнений, більшість людей вже б «зламалися» ментально, але я, незважаючи на всі складнощі, вийшов на бій, відчуваючи себе приголомшливо і у фіналі виграв британця «в одні ворота». Після цього чемпіонату я зрозумів, що в бою вирішальну роль має ментальна складова та впевненість у собі».

 • Це дійсно так, і не лише на рингу. А як на тебе вплинула війна?

«Через війну дуже довго не було змагань, але я продовжував тренуватися. І ось нам кажуть, що буде проводитися чемпіонат України. Я вирішив спробувати виступити у дорослій категорії, адже до цього змагався лише серед юнаків. Дуже пощастило, що змогли організувати турнір з огляду на ситуацію в країні, і мені вдалося забрати перше місце без особливих проблем. Таким чином, тепер я входжу до складу дорослої збірної України з тайського боксу і вже наступного року зможу відстоювати честь країни на міжнародних чемпіонатах».

Ми бажаємо успіхів нашому студенту та висловлюємо подяку! Обов’язково й надалі будемо слідкувати за його здобутками та перемогами.

26 вересня у студентів факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій відбулася зустріч першокурсників із двома представницями компанії ,,Baker Tilly” : Ольгою Добруні та Лілією Пархоменко, які є випускницями ОНЕУ.

На цій зустрічі студенти:

 • Отримали корисні поради щодо навчання та майбутнього працевлаштування;
 • Ознайомилися з перспективами професії аудитора, бухгалтера, податкового консультанта та ін.

Ольга та Лілія пояснили, яку важливу роль в аудиторській компанії відіграє вміння кооперуватися й комунікувати. Розповіли студентам про щорічний Promotion та прозору й зрозумілу систему кар’єрного зростання. Поділилися секретами, які допоможуть надалі обирати гідну роботу.

 Також ознайомили з тим, що студенти у майбутньому можуть отримати, працюючи в компанії:

 • Маштабні корпоративи
 • Круті спортивні заходи
 • Власну бібліотеку та участь у соціальних проєктах.

А студенти цікавились:

 • Фінансовою забезпеченістю;
 • Можливістю працювати в дистанційній формі;
 • Кар’єрним  ростом.

Дякуємо Ользі Добруні та Лілії Пархоменко за зустріч, доступну й цікаву інформацію та мотивацію для наших першокурсників.

Бажаємо гостям та студентам успіхів та здійснення всіх задумів!

У п’ятницю 16 вересня 2022 року в стінах факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій відбулася зустріч наших першокурсників із талановитою людиною, до того ж, випускником ОНЕУ, який побудував свою успішну кар’єру.

 

До нашого університету завітав Митрофанов Максим – професійний бухгалтер та налоговий консультант, який має великий досвід у сфері економіки.

Саме наш гость з 2009 року керує консалтинговою компанією ТОВ “Центр керування проектами” та профспілкою підприємців ГО “Свої люди”. Максим надає послуги з ведення бухгалтерського обліку та автоматизації облікових процесів.

 

Максим Митрофанов розповів, як обрав сферу обліку й оподаткування, як потрапив у бухгалтерію і коли почав вперше заробляти.

Також ознайомив студентів з максимальною автоматизацією процесів (обліком) та віддаленою роботу в наш час (як це впливає на бізнес).

Було розкрито власні методи якісного навчання та надано поради з цього приводу.

«Без навчання ви не зможете бути професіоналом у своїй справі».

 

На думку Максима, якщо ви вивчаєте економічну спеціальність, то повинні цікавитись та просуватися за межі знань, які надає кожна із дисциплін, що вивчаються.

Великий акцент в розповіді був на тому, що сучасна людина повинна працювати в ритмі і темпі сьогодення.

 

Студентів зацікавило:

– як проходить відбір спеціалістів у команді та що саме цінується при відборі;

– що передусім цінується в працівниках;

– які нестандартні ситуації деколи можуть трапляютися в роботі

– чому і як треба розширювати межі своєї свідомості.

 

Корисні ПОРАДИ від гостя:

– не треба обмежуватися одним процесом;

– знання теорії – дуже важливий пункт для універсального робітника;

– цінуйте свій час та контролюйте його.

 

Зустріч з Максимом Митрофановим заклала певний фундамент у свідомості першокурсників для побудови успішної кар‘єри. Гість ознайомив студентів з важливими аспектами професійного росту та сформував ідею важливості навчання і самовдосконалення.

Складно визначити ту сферу, в якій відсутні планування, менеджмент, мотивація, організація, контроль й аудит.

Ми щиро дякуємо нашу гостю за його візит та знання, які він передав молоді, адже знання – це єдиний результативний шлях до майбутнього.

– Ковальов А.І. – ректор ОНЕУ, д.е.н., професор;

– Вугельман П.В. – заст. міського голови міста Одеси;

– Григорєв Д.С. – депутат Одеської міської ради;

– Проніна Л.П. – начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»;

– Коверда А.В. – директор СУНП «ТВ-дом» ЛТД;

– Терновський А.Ю. – депутат Одеської міської ради;

– Позднякова Г.І. – депутат Одеської міської ради;

– Бутова Г. – віце-президент БО «Благодійний фонд «Фонд добрих сердець», директор Клубу успішних жінок (Одесса);

– Філіппов С.А. – ген. директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»;

– Коршиков Є.В. – інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»;

– Верлан І.О. – завідувач відділу управлінського обліку ТОВ «Тенет»;

– Рибчак Д.М. – бухгалтер-ревізор ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»;

– Летичевська О.В. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.56.26 (1)

Видобора
Володимир Володимирович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.46.59

Черкашина
Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент, заст. декана факультету

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.49.51

Кожухар А. В.

інспектор факультету

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.53.53

Бабуріна Г. Д.

інспектор факультету

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій завжди був відданим не лише освітній справі, але і принципам соціальної відповідальності. Особливо актуальним стало це під час війни, коли наш факультет прийняв активну роль у благодійній діяльності для підтримки Збройних Сил України.

Однією з наших ініціатив стали благодійні ярмарки, організовані з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Спільними зусиллями студентів, викладачів та адміністрації ми збираємо значні суми коштів, що спрямовуються на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів для наших військових.

Подолання військових конфліктів супроводжується численними викликами в сфері медичного обслуговування поранених бійців. Тому наш факультет вирішив надавати допомогу військовому медичному закладу, забезпечуючи його необхідним обладнанням та матеріалами для реабілітації військових. Ми вважаємо, що це наш моральний та громадський обов’язок підтримувати тих, хто жертвує своїм здоров’ям заради нашої безпеки.

Однак благодійність нашого факультету не обмежується лише підтримкою ЗСУ. Ми систематично надаємо допомогу сиротам та ВПО. Наша місія – піклуватися про майбутнє цих людей та надавати їм можливість налагодити якнайкращу долю. Ми організовуємо заходи, спрямовані на покращення їхнього життя та надаємо необхідну матеріальну підтримку.

Усі ці благодійні ініціативи – це прояв нашої ставлення та любові до нашої Батьківщини.

Адреса: вул. Пушкінська, 26, кабінет 210

Контактний телефон: 098-674-02-82, 725-69-01

E-mail: fmoit@oneu.edu.ua

Соціальні мережі:

Фейсбук

Інстаграм

Телеграм

Тік-ток

Адреса: вул. Пушкінська, 26, кабінет 210

Контактний телефон: 098-674-02-82, 725-69-01

E-mail: fmoit@oneu.edu.ua

Фейсбук: https://www.facebook.com/OdesaNationalEconomicUniversity

Інстаграм: https://www.instagram.com/oneu_official/

Телеграм: https://t.me/oneu_info_official

Ähnliches Foto