Кафедра статистики та математичних методів в економіці

Ольвінська Юлія Олегівна
завідуюча кафедрою, к.е.н., доцент

Кафедра статистики – один із старіших викладацьких колективів Одеського національного економічного університету, була створена ще у довоєнні роки. За час свого існування кафедра підготувала понад тисячу фахівців, у тому числі понад 100 для зарубіжних країн. Пройшли навчання в аспірантурі і захистили дисертації 38 осіб, із них три стали професорами, докторами економічних наук.

Студенти одержують фундаментальну підготовку у сфері обробки й аналізу соціально-економічної інформації, прийняття управлінських рішень, прогнозування соціально-економічних процесів, фінансових і господарських ризиків на рівнях окремих організацій і установ, регіонів і держави в цілому.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

В рамках спеціальності 051 “Економіка” кафедра готує бакалаврів за освітньою програмою “Бізнес-статистика та аналітика” та магістрів за магістерською програмою “Статистика бізнесу”. Також на базі кафедри статистики можна продовжити навчання у аспірантурі.

Перспективи професійного розвитку

Кафедра готує бакалаврів і магістрів для роботи у акціонерних товариствах, спільних підприємствах державних установах, та підприємницьких структурах. 

Наші випускники підготовлені для роботи у таких організаціях та установах, як:

– аналітичні та фінансові підрозділи підприємств, організацій та установ різних форм власності

– Національний й комерційні банки

– страхові та інвестиційні компанії

– Міністерство охорони здоров’я

– Державний Митний комітет й митниці

– підрозділи управління внутрішніх справ

– органи державної статистики

– консалтингові агенції та аудиторські компанії

– центри соціологічних та маркетингових досліджень

– організації, що займаються зовнішньоекономічною (у т. ч. фінансовою й туристичною) діяльністю

– навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державної влади й управління

Партнери

В рамках спеціальності «Економіка» кафедра статистики здійснює підготовку студентів за трьома освітніми рівнями:

  

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Освітня програма «БІЗНЕС-СТАТИСТИКА ТА АНАЛІТИКА»

Освітня програма «Бізнес-статистика та аналітика» унікальна та універсальна. Підготовка економістів-аналітиків здійснюється лише у провідних університетах України. Такі навички як уміння поводитися з масивами різноманітної інформації, ефектно представляти необхідні дані, аналізувати отримані результати та приймати на їхній основі важливі рішення в наш час необхідні у будь-якій сфері діяльності. 

Обравши програму “Бізнес-статистика та аналітика”, ви отримуєте сучасну конкурентоспроможну, затребувану на ринку праці кваліфікацію економіста-аналітика.

Повноцінна бізнес-освіта, спрямована на особистий розвиток та професійне зростання, дозволить вам бути затребуваним висококваліфікованим фахівцем у комерційній сфері, міжнародних компаніях, фінансових установах, органах державної влади, науково-дослідних організаціях, транснаціональних корпораціях тощо.

 

Детальніше про НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Освітня програма «СТАТИСТИКА БІЗНЕСУ»

Освітньо-професійна програма магістерського рівня «Статистика бізнесу» спрямована на підготовку статистиків-аналітиків у сфері бізнесу та управлінні. Вона передбачає поглиблення теоретичних знань, одержаних здобувачами на рівні бакалаврату, та надання нових знань та практичних навичок для проведення аналізу, прогнозування, розробки управлінських рішень на всіх рівнях та в усіх сферах соціально-економічної діяльності. Ступень магістра надає більш високі можливості кар’єрного росту. Наші випускники можуть займати керівні організаційно-управлінські посади в органах державного управління та комерційних структурах, посади спеціаліста з планування, прогнозування та оцінювання роботи підприємств різних форм власності, аналітика у банківській та фінансовій сфері, викладача, наукового співробітника.

 

Детальніше про НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ

Освітня програма «Економіка»

Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця ступеня доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка», який здатний до самостійної науково-дослідної та практичної діяльності у економічній сфері та викладацької та науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти та науково-дослідних інститутах та наукових організаціях.

 

Детальніше про НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Наші  випускники працюють на таких посадах як:

 • економіст-аналітик, 
 • бізнес-аналітик, 
 • аналітик баз даних, 
 • фінансовий аналітик, 
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, 
 • провідний фахівець аналітичних та фінансово-економічних відділів компаній та підприємств, 
 • керівник економічних та аналітичних служб,  
 • керівники в органах державного управління 
 • провідний фахівець з планування, прогнозування та оцінювання роботи підприємств різних форм власності, 
 • викладач , 
 • фахівець у науково-дослідних інститутах та наукових організаціях.

26 – 28 квітня 2017 року Національної академії статистики, обліку та аудиту відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Прикладна статистика». Вітаємо Голубчикову Юлію і Медведенко Сергія, які завоювали 1 місце в презентації “Все про статистику та статистика про все”


26 квітня 2017 року відбулася щорічна студентська наукова конференція УЕФ. На секції «Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень» було як завжди цікаво, студенти продемонстрували високий рівень підготовки та приємно вразили своїми доповідями.5 грудня викладачі та студенти кафедри статистики відзначають День працівників статистики України.

Яскраві виступи, цікаві та весели конкурси, жарти, щирі вітання нікого не залишають байдужими!
31 березня 2016 року в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця проходила Всеукраїнська олімпіада з статистики, на якій наша команда отримала Гран-прі.

Колектив кафедри щиро вітає з перемогою Граматик Катерину, Жосан Людмилу та Услисту Юлію!!!НАШІ ВИПУСКНИКИ

Унтілов Володимир

 

Шіпшандлер

Крюїнгова компанія Amergo Group

Стародубцева Тетяна

 

Менеджер з планування виробництва

Компанія Paint Factory Escaro Ukraine

Березорудський Андрій

 

Економіст з бухгалтерського обліку та

аналізу господарської діяльності

ТОВ  “Ті Ел Ікс Трейдинг”

Варналій Альона

 

Менеджер-аналітик

ТОВ “Фуд-Лоджистікс”

Холостенко Євген

 

Керівник, інтернет-маркетолог, аналітик

Інтернет-агенство “Holostenko & Partners”

Медведенко Сергій

 

Начальник планово-економічного відділу

ТОВ “Комфорт – ЛВ”

Тарасова Крістіна Ігорівна

 

к.е.н., доцент

кафедри маркетингу

Знімок екрана о 20.10.04

Піскун Альона Валеріївна

 

к.е.н., старший викладач

кафедри менеджменту організацій

Знімок екрана о 18.42.58

Погорєлова Тетяна Валеріївна

 

к.е.н., доцент

кафедри статистики

Знімок екрана о 15.11.04

Милашко Ольга Генріхівна

 

к.е.н., доцент

кафедри статистики

вул. Гоголя, 18, к. 107
723-03-89
stat@oneu.ukr.education

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

 • Cтатистика
 • Економічна статистика
 • Соціальна статистика
 • Бізнес-статистика
 • Бізнес-аналітика в економіці та управлінні
 • Демографічна статистика
 • Статистика ринків
 • Фінансова статистика
 • Банківська статистика
 • Статистичне моделювання й прогнозування
 • Історія статистики
 • Екологічна статистика
 • Статистика туризму
 • Багатомірний статистичний аналіз
 • Статистичні методи оцінки підприємницької діяльності
 • Статистика готельно-ресторанної справи
 • Статистика підприємств 
 • Організація вибіркових обстежень
 • Правова статистика
 • Статистика зовнішньоекономічної діяльності
 • Прогнозування в управлінні організацією
 • Для МАГІСТРІВ
 • Методологія національного рахівництва
 • Статистика людського розвитку
 • Міжнародна статистика
 • Статистика агробізнесу
 • Статистика інвестиційної діяльності
 • Статистичні методи оцінки інновацій
 • Статистични методи прогнозування макроекономічних процесів
 • Методологія статистичного дослідження біржової діяльності
 • Статистичні методи оцінки ризиків
 • Статистичні методи оцінки регіонального розвитку
 • Для Phd
 • Соціально-демографічна статистика
 • Статистичні методи в національному рахівництві
 • Методологія статистичного дослідження ринкової сфери

ОПП «Бізнес-статистика та аналітика» першого (бакалаврського) рівня

ОПП «Статистика бізнесу» другого (магістерського) рівня

ОПП «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня