Кафедра статистики

Ольвінська Юлія Олегівна
к.е.н., доцент

Кафедра статистики – один із старіших викладацьких колективів Одеського національного економічного університету – була створена ще у довоєнні роки, коли її очолював відомий одеський статистик професор Боріневич А.С. У повоєнні роки в різні часи кафедрою керували доцент Еріх Я.М., професор Долгушевський Ф.Г., професор Гольдберг А.М. Більше 30 років кафедру очолював професор Підгорний А.З. З 2020 року кафедру очолює к.е.н., доцент Ольвінська Ю.О.

За час свого існування кафедра підготувала понад тисячу фахівців, у тому числі понад 100 для зарубіжних країн. Пройшли навчання в аспірантурі і захистили дисертації 38 осіб, із них три стали професорами, докторами економічних наук. Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал та науково-методичну базу для підготовки фахівців високої кваліфікації. На кафедрі працює 2 професора і 9 кандидатів наук, доцентів, успішно функціонує аспірантура. Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, іншою навчально-методичною літературою.

Кафедра готує бакалаврів і магістрів для роботи у акціонерних товариствах, спільних підприємствах державних установах, та підприємницьких структурах.

Студенти одержують фундаментальну підготовку у сфері обробки й аналізу соціально-економічної інформації, прийняття управлінських рішень, прогнозування соціально-економічних процесів, фінансових і господарських ризиків на рівнях окремих організацій і установ, регіонів і держави в цілому.

Набір спеціальних дисциплін, що викладають студентам, дозволяє одержати роботу в будь-якій сфері: виробництво, торгівля, банківська і страхова справа, фінанси і податки, органи державного управління, викладацька робота у вищих навчальних закладах. Знання, одержані студентами нашої спеціальності повністю адаптовані до європейських стандартів.

З 2016 року в рамках спеціальності «Економіка» кафедра готує бакалаврів зі спеціалізації «Бізнес-статистика та аналітика» та магістрів за магістерською програмою «Статистика бізнесу».

Наші випускники підготовлені для роботи у таких організаціях та установах як:

 • аналітичні та фінансові підрозділи підприємств, організацій та установ різних форм власності;
 • Національний й комерційні банки;
 • страхові та інвестиційні компанії;
 • Міністерство охорони здоров’я;
 • Державний Митний комітет й митниці;
 • підрозділи управління внутрішніх справ;
 • органи державної статистики;
 • консалтингові агенції та аудиторські компанії,
 • центри соціологічних та маркетингових досліджень;
 • організації, що займаються зовнішньоекономічною (у т. ч. фінансовою й туристичною) діяльністю
 • навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державної влади й управління.

26 – 28 квітня 2017 року Національної академії статистики, обліку та аудиту відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Прикладна статистика». Вітаємо Голубчикову Юлію і Медведенко Сергія, які завоювали 1 місце в презентації “Все про статистику та статистика про все”


26 квітня 2017 року відбулася щорічна студентська наукова конференція УЕФ. На секції «Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень» було як завжди цікаво, студенти продемонстрували високий рівень підготовки та приємно вразили своїми доповідями.5 грудня викладачі та студенти кафедри статистики відзначають День працівників статистики України.

Яскраві виступи, цікаві та весели конкурси, жарти, щирі вітання нікого не залишають байдужими!
31 березня 2016 року в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця проходила Всеукраїнська олімпіада з статистики, на якій наша команда отримала Гран-прі.

Колектив кафедри щиро вітає з перемогою Граматик Катерину, Жосан Людмилу та Услисту Юлію!!!вул. Гоголя, 18, к. 107
723-03-89
stat@oneu.edu.ua

 • Теорія статистики
 • Економічна статистика
 • Соціальна статистика
 • Бізнес-статистика
 • Бізнес-аналітика в економіці та управлінні
 • Демографічна статистика
 • Статистика ринків
 • Фінансова статистика
 • Банківська статистика
 • Статистичне моделювання й прогнозування
 • Статистика людського розвитку
 • Міжнародна статистика
 • Історія статистики
 • Екологічна статистика
 • Статистика туризму
 • Багатомірний статистичний аналіз
 • Статистичні методи оцінки підприємницької діяльності
 • Статистика агробізнесу
 • Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Методологія статистичного дослідження біржової діяльності
 • Статистичні методи оцінювання ризиків