Ольвінська Юлія Олегівна

Ольвінська
Юлія Олегівна
завідуюча кафедрою, к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

 

📌 Освіта

Одеській державний економічний університет, 2002 рік, спеціальність «Економіка підприємства» 

📌 Науковий ступінь 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Формування системи індикаторів оцінки розвитку малих підприємств», 2010 рік

📌 Вчене звання 

Доцент кафедри статистики, 2015 рік

📌 Досвід роботи 

21 рік

📌 Дисципліни    

«Статистика» 

«Бізнес аналітика в економіці та управлінні» 

«Соціальна статистика» 

«Історія статистики» 

«Правова статистика» 

«Екологічна статистика»

«Статистичні методи оцінки підприємницької діяльності»

«Статистика людського розвитку»

«Статистичні методи оцінки регіонального розвитку»

📌 Підвищення кваліфікації 

Одеській національний економічний університет, програма підвищення кваліфікації 

«Інформаційні технології в освіті», 2012 рік 

Головне управління статистики в Одеській області, 2017 рік

Одеській державний екологічний університет, 2022 рік

Навчання за програмою «Google Digital Tools for Education / Цифрові інструменти Google для освіти» від ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2022 рік

📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Тренінг-курси для викладачів «Сучасні освітні технології»

Сертифікат знання англійської мови рівня B2

Участь у більш 40 науково-практичних та науково-методичних конференціях

📌 Наукові інтереси   

Актуальні проблеми соціальної статистики та статистики людського розвитку, статистичні методи оцінки розвитку суб’єктів підприємницької діяльності 

📌 Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Автор більш ніж 70 наукових і навчально-методичних праць.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=JUf3_AIAAAAJ&hl=uk

📌 Основні публікації 

  1. Dynamics of indicators of human development in Ukraine // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. – Les Editions L’Originаlе, Paris, France. 2016. – P. 265-269.
  2. Соціально-демографічна  статистика:  Підручник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова , Ю. О. Ольвінська, К. В. Вітковська. – Одеса: ФОП Гуляєва В. М., 2017. – 424 с.
  3. Проблеми використання інтегральних показників оцінки рівня життя / Підгорний А.З., Ольвінська Ю.О., Вітковська К.В. // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – № 3 (226), Київ, 2020. С.62-71
  4. Економічна статистика: Навчальний посібник / О. В. Самотоенкова, Ю. О. Ольвінская, 2020. – Одеса: ФОП Гуляєва В. М., 2020. –276 с.
  5. Development of innovative activity as a factor of economic growth in Ukraine // «Ефективна економіка»: наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,  2021. – №3. 
  6. Development of a system for statistical measurement of the   influence of digital technologies on the efficiency of management // «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies», 2022. – Vol. No. 13 (115). P. 49-58
  7. Статистичне дослідження соціально-економічних і демографічних процесів. Монографія. / за загальною редакцією к.е.н., доцента Ольвінської Ю.О. – Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2021. – 207 с.

📌 Посилання на профіль

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=JUf3_AIAAAAJ&hl=ru

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5871-2647

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57483956000

Web of Science: http://www.webofscience.com/wos/author/record/HNP-0815-2023