Кафедра управління персоналом і економіки праці

Никифоренко
Валерій Григорович
Завідуючий кафедрою
д.е.н., професо

Персонал – основа успішного бізнесу!
(девіз світового лідера електроніки Samsung)

У ХХI столітті успіх будь-якої ділової організації все більшою мірою залежить від її співробітників. Зараз недостатньо розбиратися в технічних, економічних і фінансових аспектах діяльності компанії, потрібно ще розуміти психологію людей, що працюють в ній, розуміти механізми, що визначають поведінку людей, спонукають їх здійснювати ті чи інші вчинки.

«До кожного підбирати ключик. В цьому мистецтво управляти людьми». (Бальтасар Грасіян, іспанський мислитель).

Саме таке мистецтво – управляти людьми – є провідним напрямком підготовки наших студентів. Це актуальна та важлива професія за якою майбутне. Фахівець з управління персоналом і економіки праці може працювати в сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Він знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, мотивацію діяльності й основні системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи. Тому при підготовці фахівців з управління персоналом значне місце поряд з управлінськими та економічними дисциплінами відводиться дисциплінам соціально-психологічного змісту (психофізіологія, соціологія, психологія і соціологія управління, конфліктологія, організаційна поведінка тощо).

Випускники спеціальності “Управління персоналом і економіка праці”
Сфери професійної діяльності
 • Професійні посередники та дослідники на ринку праці:
  рекрутингові агентства, біржі праці, компанії з працевлаштування (аутстафери і аутсорсери), тренінгові центри та бізнес-школи, компанії Executive Search, організації коуч-менеджменту, агенції соціальних досліджень, кадрово-консалтингові фірми;
 • Комерційні структури:
  виробничі підприємства, ритейл і торгові фірми, транспортні компанії, PR, рекламні та іміджеві агенції, туристичні фірми, підприємства готельного і ресторанного бізнесу, страхові компанії, банківські установи, індустрія ЗМІ;
 • Державні та інші структури:
  Міністерство соціальної політики України, Пенсійний фонд України, Інститут демографії та соціальної політики ім. В.М. Птухи НАН України, науково-дослідні інститути, соціальні служби, органи місцевого самоврядування, штаб-квартири політичних партій.
Обіймають такі посади
 • Керівники HR-відділів (департаментів):
  HR-директор, директор із соціального розвитку компанії, директор з корпоративного PR (внутрішніх комунікацій), директор з охорони праці і надзвичайних ситуацій, головний професійний консультант, керівник відділу адаптації персоналу, керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу.
 • Професіонали в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства:
  хедхантер, кадровий аудитор, бухгалтер-кадровик, корпоративний іміджмейкер, фандрайзер в сфері соціального волонтерства, аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці, експерт з тімбілдінгу.
 • Професійні агенти із зайнятості та трудових контактів:
  рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу.
 • Менеджери:
  HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів.
 • Економісти
  : економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці.
 • Викладачі і наукові співробітники:
  викладач університету та вищих навчальних закладів, науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення, праця і зайнятість, економіка), професіолог, соціальний педагог.
 • Фахівці із соціального захисту населення:
  фахівець соціального страхування, спеціаліст з призначення і виплат пенсій, спеціаліст-кадровик державної служби, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник.

У навчальному процесі кафедра використовує такі передові форми й сучасні технології як ділові, рольові ігри, тренінги, розігрування господарських ситуацій. Впровадженню сучасних підходів до навчального процесу сприяє наявність на кафедрі сучасних мобільних мультимедійних систем, що значно поширює можливості ефективної праці викладачів і студентів.

На цей час кафедра має 4 філії, які створено на базі Головного управління праці і соціальної політики Одеської області та обласного центру зайнятості, Науково-дослідного інституту праці і соціальної політики України та ТОВ «Цемент» і кадрового агентства «УСПІХ».

При кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання, яка регулярно поповнюється талановитими випусниками факультету. З 2015 року відкрито докторантуру

Наші студенти постійно приймають участь як у Всеукраїнських так і в Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях, входять до керівного складу самоврядування в університеті, займаються спортом та художньою самодіяльністю.

У межах договору про співробітництво між кафедрою і Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща) здійснюється програма обміну студентів і викладачів з метою їх стажування (кафедра організації і управління) та участі у міжнародних конференціях.

Також кафедра працює з Університетом прикладних наук Міттвайди (Німмечина) у напрямку обміну студентами на паритетній основі при взаємному визнанні результатів навчання і екзаменаційних оцінок та Програми подвійних дипломів.

При кафедрі створено кадрове агентство «УСПІХ», яке за підсумками перемоги у Всеукраїнському конкурсі на отримання Гранту Президента України для обдарованої молоді, організує «Ярмарок вакансій» та активно сприяє працевлаштуванню студентів.

Випускники кафедри працюють як в державних органах, так і в бізнесі: Соловйов А.Г. (1970р. випуску) – начальник управління пенсійного фонду України в Одеській області, Буратинський В.В. (1973р. випуску) – голова федерації профспілок Одеської області, Лаврухіна Л.А., Черновол О.Р. (1990р. випуску) – головні ревізори-інспектора державної податкової адміністрації в Одеській області, Смарусь М.О. (1990р. випуску) – старший менеджер фірми «Norma» (Швеція). Випускники останніх років: директор по персоналу у супермаркеті «Копейка» – Сибова І. (2005 р. випуску), менеджер у відділі кадрів податкової інспекції – Ворона В. (2011 р. випуску), менеджер по персоналу IT – компанії «НЕТ-ПИК» – Пачесна О. (2011 р. випуску), відділ логістики підприємства «Цемент» – Видинєєва О. (2011р. випуску), менеджер по персоналу у зарубіжній компанії Sunset Pool Management Inc. – Кузнецова Н. (2012 р. випуску), директор власного підприємства з міжнародного експедування – Никитин Б. (2012 р. випуску), менеджер по персоналу у гіпермаркеті «Епіцентр» – Белинська О. (2013 р. випуску), відділ по персоналу в IT – компанії «Люксофт» – Сало Я. та Макрій М. (2014 р. випуску), начальник відділу кадрів ТРК «Бриз» (ТВ та Інтернет провайдер) – Важина Е. (2015 р. випуску).

Кафедра має значну історію – вона була створена у квітні 1968 року. З цього часу кафедра кілька разів змінювала свою назву. Так, у 1967 році кафедра мала назву «Економіки та наукової організації праці», з 1990 року – «Економіки та соціології праці», у 2002 році кафедру перейменували в кафедру «Управління трудовими ресурсами», а з 2003 року кафедра має назву – кафедра «Управління персоналом і економіки праці». З 2000 року кафедру очолює д.е.н., професор Никифоренко Валерій Григорович.

За цей час кафедра приймала участь в розробці наукових тем за державним замовленням: «Формування та ефективне використання людських ресурсів в умовах ринкової економіки» – під керівництвом д.е.н., професора Крижко І.Д. (2004р.); «Розвиток підприємницького сектору як напрямок стабілізації зайнятості» під керівництвом д.е.н., професора Гродзінської І.О. (2004р.); «Формування багаторівневої системи розвитку людських ресурсів в Україні» – під керівництвом к.е.н., доцента Никифоренко В.Г. (2005р.); «Розробка концепції управління розвитком людських ресурсів в Україні» – під керівництвом к.е.н., доцента Никифоренко В.Г. (2006р.).

За останні 5 років на кафедрі захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Персонал підприємства – це як футбольна команда: працівники повинні грати як єдина команда, а не компанія яскравих осіб. Завдання менеджера – створити таку команду! (Л. Якокка, президент Ford Motor Company).

Никифоренко
Валерій Григорович

д.е.н., професор

Куліков
Юрій Миколайович

д.е.н., професор

Богданова
Тетяна Іванівна

к.е.н., доцент

Іванова
Людмила Валентинівна

к.е.н., доцент

Збрицька
Тетяна Петрівна

к.е.н., доцент

Петровська
Оксана Михайлівна

к.п.н., доцент

Сорока
Олександра Володимирівна

к.е.н., доцент

Татаревська
Марія Сергіівна

к.е.н., доцент

Новицький
Миколай Валерійович

к.е.н., ст. викладач

Йолкіна
Олена Володимирівна

к.е.н., ст. викладач

Тринчук
Олена Борисівна

к.псих.н., ст. викладач

Кривцова
Марина Сергіївна

к.е.н., ст. викладач

Семикіна
Анна Валеріївна

к.е.н., викладач

Своробович
Лілія Миколаївна

к.е.н., викладач

Перепельчук
Тетяна Вікторівна

ст. викладач

Карпенко
Наталя Володимирівна

ст. викладач

Медведєва
Наталя Михайлівна

викладач

Табанова
Анастасія Іванівна

викладач

Сало Яна Вікторівна (1)

Сало
Яна Вікторівна

викладач

Мірошниченко
Поліна Олександрівна

ст. лаборант

Жарук
Анастасія Іванівна

лаборант

Наукова діяльність кафедри, змістом якої є теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку (08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Кафедра готує студентів за здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (7.050109) та магістра (8.050109).

Напрями досліджень кафедри за спеціальністю:
 1. Демографічна процеси у суспільстві (в рамках цього напрямку вивчаються: соціально-демографічна структура населення, відтворення та розвиток населення, нарождуваність та смертність, тривалість життя, режим відтворення, міграційний рух, прогнозування та регулювання демографічних процесів).
 2. Регулювання ринку праці та зайнятосі населення (предметом дослідження є: попит, пропозиція та ціна робочої сили на ринку праці, питання зайнятості та безробіття, кон’юнктура, інфраструктура ринку праці, регулювання соціально-трудових відносин).
 3. Соціально – економічні відносини ( вивчаються питання: диференціації населення, регулювання доходів, якості життя населення).
 4. Соціально політика (в рамках цього напрямку розглядаються: стратегія соціального розвитку, соціальні стандарти і нормативи, соціальний захист і соціальне забезпечення, соціальне страхування, пенсійна система, механізм реалізації соціальної політики).
 5. Формування, розвиток та використання людськіх ресурсів і трудового потенціалу (предметом дослідження є: людський капітал, інтелектуальний капітал, стратегічне управління трудовими ресурсами, якість робочої сили).
 6. Економіка праці (вивчаються питання: характеру і змісту праці, організаціі і нормування праці, регулювання робочого часу, соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці, продуктивності праці, ефективності трудової діяльності).

Кафедра управління персоналом і економіки праці у репозитарії ОНЕУ

За останні роки за результатами наукових досліджень видано такі монографії:
 • Никифоренко В.Г. Кравченко В.О. (у співавторстві). Трансформація використання людських ресурсів в умовах нових форм трудових відносин. Economic and law human resources management issues: Collective monograph.–CARICOM, BARBADOS. 2016. – 112 p.S.60-75
 • Никифоренко В.Г. Табанова А. І. (у співавторстві). Гендерні аспекти регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Economic, social and law aspects of regulate labour relations: Collective monograph.– Thorpe – Bowkers. Melbourne, Australia. 2016. – 64p. S.17-38
 • Соціально-економічні та інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект / За ред. Ю,М. Кулікова – Монографія / МОН України. Одеський нац. економічний ун-т: Одеса, 2016, – 158 с.
 • Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення. Колективна монографія за редакцією Никифоренка В.Г. Одеса. «Атлант». 2014. – 413 с.
 • Никифоренко В.Г., Кравченко В.О. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2т.] Глава 3.19. Розвиток інноваційної діяльності як основа економічної безпеки підприємства. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.». 2014. Т2. – 349с. С.152-162.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: Розділ 4. 4.1. Безперервна освіта персоналу як основа економічної безпеки підприємства Одеса: Атлант, 2013. – 144 с.
 • Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика. Колективна монографія за редакцією Никифоренка В.Г. / МОНМС України. Одеський національний економічний університет. − Одеса, 2012.− 316с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Управление производством: модели, механизмы, инструменты. Донецьк: ДВНЗ: «ДонНТУ», 2012. – 634 с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Економічний механізм підпри-ємства: теоретико-методичні та прикладні аспекти. Розділ 3.2.5. Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій Під ред. Обнявка О.В. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 680 с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві). Управление социально-экономическими системами. Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 641 с.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві). Механизмы управления развитием социально-экономических систем. Разд. 2.3.2. Управління розвитком персоналу організації, орієнтовнаних на економіку знань. Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 686 с.
 • Никифоренко В.Г. Організаційна складова управління розвитком людських ресурсів. Одеса. Атлант. 2010.
 • Никифоренко В.Г., Медведєва Н.М. (у співавторстві) Соціально-економічний розвиток регіонів Українського Причорномор’я: теорія, методологія, практика. Розд.3 Регіональні аспекти визначення рівня життя населення Українського Причорномор’я. Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2010. – 376 с.

За останні роки на кафедрі захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Докторські дисертації:
 • К.е.н., доц. Никифоренко В.Г. Cистемна трансформація управління розвитком людських ресурсів в Україні. 31 жовтня 2012р. Донецьк. ДонНУ.
 • К.п.н., доц. Чернявська Т.П. «Психология успешности личности в бизнес-деятельности (Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності)». 5 лютого 2011. Одеса. ОНУ ім.. Мечнікова І.І.
 • К.е.н., доц. Сіняєва Л.В. «Формування системи антикризового управління витратами на оплату праці в Україні». 21 грудня 2009 р. Донецьк. ДонНУ.
Кандидатські дисертації:
 • Тринчук О.Б. «Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності особистості» 24 листопада 2016р. Одеса, ОНУ ім. Мечнікова.
 • Сафонов В.В. «Інституційні механізми регулювання доходів суб’єктів суспільно-економічних відносин». 26 листопада 2014р. Херсон, МУБиП
 • Йолкіна О.В. «Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні». 22 червня 2012 р. Одеса, ІПРЕЕД
 • Кривцова М.С. «Регулювання зайнятості молоді в Україні». 26 квітня 2011 р. Донецьк, ДонНУ
 • Лосікова О.О. «Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в морських торгових портах України». 5 лютого 2010 р. Одеса, ІПРЕЕД.
За останні 5 років кафедра має відповідні напрацювання навчально-методичної літератури:
 • Іванова Л.В. «Організація праці». Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Збрицька Т.П.Курс лекцій з дисципліни «Зарубіжні моделі оплати праці».Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017р.
 • Йолкіна. О. В., Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Сорока О.В. Практикум з дисципліни «Організаційна поведінка». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Никифоренко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Іванова Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія дослідження ринку праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Карпенко Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна економіка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Кривцова М.С. Конспект лекцій з дисципліни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Збрицька Т.П. Практикум з дисципліни «Аудит персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Організаційна поведінка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Державне регулювання зайнятості». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І., Новицький М.В. Менеджмент продуктивності. Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Іванова Л.В., Сорока О.В. Державне регулювання зайнятості. Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Никифоренко В.Г. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант». – 2014.
 • Іванова Л.В. Ринок праці. Навчальний посібник. Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Богданова Т.І., Іванова Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. ОНЕУ. Ротапринт. 2014
 • Сорока О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Етика ділового спілкування» для ст-в V кур. заочн. форми навчання сп-ті «УП і ЕП» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014 р. – 134 с .
 • Богданова Т.І., Сорока О.В., Йолкіна О.В., Сафонов В.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Богданова Т.І., Йолкіна О.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Збрицька Т.П. Тести та ситуаційні вправи до поточного контролю знань з дис-ни «Мотивація персоналу» для ст. 4 к. всіх форм навчання сп-ті «УП і ЕП». Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Сорока О.В., Язикова Ю.І., Перепельчук Т.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Охорона праці в галузі» для ст-в 5 к. всіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса. ОНЕУ. 2014, ротапринт.
 • Тринчук О.Б. Практикум по дисциплине «Управление конфликтами» для студентов IV курса всех форм обучения сп-ти «Управление персоналом и экономика труда». ОНЭУ 2014.
 • Никифоренко В.Г. Управління персоналом. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант».( гриф МОН України). – 2013.
 • Тринчук О.Б.Практикум з дисципліни «Управління конфліктами» для студентів 4-5 курсів всіх форм навчання сп-ті «УПіЕП». Одеса: ОНЕУ. 2013.
 • Тринчук О.Б. Технологии кадровой работы. Курс лекцій для студентов 4 курса дневной формы обучения и слушателей СФПК сп-ти «Управление персоналом и экономики труда» Одеса. ОДЕУ. 2011.
 • Збрицька Т.П., Татаревська М.С., Савченко Г.О. Навчальний посібник. Управління розвитком персоналу. Одеса. 2012.
 • Іванова Л.В. Навчальний посібник. Організація праці. Одеса. 2012.
 • Богданова Т.І. Планування та аналіз трудових показників. Навчальний посібник. Одеса. 2012.
 • Богданова Т.І., Іванова Л.В. Учебно-методическое пособие для СРС по «ЭТ и СТО» для студентов заочной формы обучения и иностранных студентов всех спеціальностей. Одеса. 2012.
 • Тринчук О.Б., Саєнсус М.А., Чернега О.М., Гамма Т.М., Карпенко Л.М., Жарська І.О., Допіра И.А., Лапина І.С., Муренко Т.О., Артюх О.В. Збірник ситуаційних вправ з використанням платформи 1С «Управління виробничим підприємством 8.2.» Одеса: ОДЕУ 2012.
 • Збрицька Т.П., Татаревська М.С. Курс лекцій. Управління розвитком персоналу. Для студентів магістерської програми всіх форм навчання спеціальності «Управління персоналом та економіки праці». Одеса, ОДЕУ. 2011.
 • Татаревська М.С., Сорока О. В. Курс лекцій. Менеджмент персоналу в банках. Для студентів 5 курсу спеціальності « Банківська справа» всіх форм навчання. Одеса, ОДЕУ. 2010.
 • Збрицька Т.П., Татаревська М.С., Сорока О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник з грифом МОН. Одеса, ОДЕУ. 2010.

Співробітники та студенти кафедри активно займаються наукою, приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Мають багато публікацій у фахових виданнях. Налагоджені сталі зв’язки з викладачами порідненої кафедри відомого в Європі Вармінсько- Мазурського університету.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової діяльності:

Кожного року проводиться кафедральна олімпіада. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях та конкурсах.

У 2016 році:

Студенти залучалися до участі в: проблемних групах з дисципліни «Управління конфліктами» на тему «Проблеми конфліктів в соціально-трудових відносинах (роботодавець – найманий співробітник)»; наукових семінарах за темою «Вимоги до мотивація праці в сучасних умовах»; засіданнях «круглих столів» – «Соціальний захист молоді, працюючого персоналу та пенсіонерів в умовах економічної кризи».

Була проведена кафедральна олімпіада з фахових дисциплін. У І етапі олімпіади взяли участь 23 студента 1-го та 4-го курсів..

На Всеукраїнських студентських олімпіадах (ІІ етап) зі спеціальності пройшли 3 студента. З них ст. 51 гр. Радіонова І.О. зайняла ІІІ місце за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, секція: «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» м. Полтава Полтавський університет економіки і торгівлі приймали участь студенти за наступними дисциплінами: «Мотивація персоналу» – Шарафмал К. і Вандер І.. 51 гр. ФМЕ; «Ринок праці» – Васильєва І. 41 гр. ФМЕ; «Управління персоналом» – Красовська К. 41 гр. ФМЕ. З них студентка. Васильєва І. отримала диплом ІІІ ступеню.

В квітні 2016 р. відбулася Міжрегіональна науково-практична студентська конференція «Минуле, сучасне, майбутнє», присвячена 95-річчу ОНЕУ у якій прийняли участь 44 студента ФМЕ. З доповідями виступили 11 учасників.

Сокил
Анастасия Владимировна

2011 р/в
ООО «Паритет», Производственно-коммерческая компания. Менеджер по персоналу

Важина
Евгения Александровна

2015 р/в
ООО ТРК «Бриз», ТВ и Интернет провайдер. Начальник отдела кадров

Мирошниченко
Светлана Сергеевна

2001 р/в
ООО «Татра-Юг» предприятие с иностранными инвестициями (выпуск трамвайных вагонов). Начальник отдела кадров

Стеценко
Галина Петровна

2005 р/в
Центр занятости Суворовского района г. Одессы. Начальник отдела активной поддержки безработных

Смелянец
Татьяна Витальевна

2009 р/в
ООО “Международный аэропорт “Одесса”. Ведущий экономист

Ковальская
Ольга Константиновна

2013 р/в
IT компания «Provectus». Руководитель отдела рекрутинга

Пасечка-Терани
Анна Викторовна

2008 р/в
ООО “Фоззи-Фуд”. Менеджер по персоналу сети супермаркетов “Сильпо”

Елисеева
Виктория Владимировна

2011 р/в
ООО “ОЛ-ИН-КАРД” (продажа светлых нефтепродуктов). Начальник тендерного отдела

Скрипникова
Алена Алексеевна

2013 р/в
ПАО «Одескабель». Экономист

Бондарева
Светлана Викторовна

2009 р/в
«Сиклум», датская компания (аутсорсинг и разработка программного обеспечения). Руководитель внутренней программы по обучению и развитию менеджеров

Форостяная
Алина Витальевна

2014 р/в
АО “Ощадбанк”. Ведущий специалист отдела по работе с персоналом

Сибова
Инна Федоровна

2005 р/в
«Алми-Трейд», сеть супермаркетов «Копейка», дистрибуция продуктов питания. Директор по персоналу

Пачесная
Ольга Анатольевна

2011 р/в
«Netpeak», Международное агентство интернет-маркетинга. HR-директор

Лобарев
Вадим Александрович

2002 р/в
«MindHunt», компания по поиску руководителей и ключевых специалистов. Владелец и управляющий

Прищенко
Анна Николаевна

2007 р/в
«Чистый свет сервис», клининговые услуги. Начальник отдела кадров

Николаенко
Наталия Владимировна

2000 р/в
“Бизнес центр НИКА”, Консалтинговая компания. Директор и учредитель

Павлова
Юлия Александровна

2011 р/в
«Прайм Бизнес Групп», девелоперская компания. Директор по персоналу

Омельченко
Татьяна Игоревна

2012 р/в
«CAPPUCCINO», дизайн-студия. Менеджер по персоналу

Зиновьев
Олег Владимирович

2002 р/в
«Lohika», IT компания. Рекрутер

Збрицкая
Татьяна Петровна

1999 р/в
ОНЭУ, Доцент кафедры УП и ЭТ

Сорока
Александра Владимировна

2003 ОНЭУ, Доцент кафедры УП и ЭТ

пров. Привокзальний, 2, к. 205
785-70-69
k.upep@oneu.edu.ua

Нормативні дисципліни
1 – 2 курси:

 • БЖД: Безпека життєдіяльності. Цивільний захист.

2 курс:

 • Економіка праці (для студентів спеціальності «Менеджмент»).

3 курс:

 • Економіка праці і соціально-трудові відносини;
 • Фізіологія та психологія праці;
 • Організація праці;
 • Нормування праці;

4 курс:

 • Управління трудовим потенціалом;
 • Ринок праці;
 • Управління персоналом;
 • Мотивація персоналу;
 • Аудит персоналу.

Вибіркові дисципліни
2 курс:

 • Соціологія праці.

4 курс:

 • Основи охорони праці;
 • Управління конфліктами;
 • Управління командами;
 • Технологія кадрової роботи;
 • Організаційна поведінка;
 • Міждисциплінарний тренінг;
 • Ефективні технології пошуку роботи.

5 курс:
Магістерська програма професійного спрямування
«Управління персоналом сучасної організації»

 • Стратегічне управління людськими ресурсами;
 • Соціальна економіка;
 • Соціальна політика;
 • Управління розвитком персоналу;
 • Зарубіжні моделі оплати праці;
 • Державне регулювання зайнятості;
 • Менеджмент продуктивності;
 • Організація діяльності менеджера;
 • Управління якістю трудового життя;
 • Методологія прикладного дослідження.