Кафедра управління персоналом і економіки праці

Керуешь людьми – керуєш світом!

 

У ХХI столітті успіх будь-якої ділової організації все більшою мірою залежить від її співробітників. Зараз недостатньо розбиратися в технічних, економічних і фінансових аспектах діяльності компанії, потрібно ще розуміти психологію людей, що працюють в ній, розуміти механізми, що визначають поведінку людей, спонукають їх здійснювати ті чи інші вчинки. 

«До кожного підбирати ключик. В цьому мистецтво управляти людьми». (Бальтасар Грасіян, іспанський мислитель).

 


Джерело:
https://ua.trud.com/salary

Навчання за програмою «Управління персоналом та економіка праці» за спеціальністю «Економіка» рівня «Бакалавр»  дає можливість формувати такі загальні та професійні компетенції:

Навчання за програмою «Управління персоналом сучасної організації» рівня «Магістр» дає можливість сформувати такі загальні та професійні компетенції:

При кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання, яка регулярно поповнюється талановитими випускниками факультету. З 2015 року відкрито докторантуру.

Наші студенти постійно приймають участь як у Всеукраїнських так і в Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях, входять до керівного складу самоврядування в університеті, займаються спортом та художньою самодіяльністю.

За останні 5 років на кафедрі захищено 3 докторських та 6  кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Персонал підприємства – це як футбольна команда: працівники повинні грати як єдина команда, а не компанія яскравих осіб. Завдання менеджера – створити таку команду!            (Л. Якокка, президент Ford Motor Company).

Мірошниченко
Поліна Олександрівна

ст. лаборант

За останні роки за результатами наукових досліджень видано такі монографії:

 • Людський потенціал в системі стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіону / Під редакцією  В.Г. Никифоренка/ Монографія/ МОН України. Одеський нац.економічний університет – Харків: ТОВ «Промарт», 2020. – 208 с.
 • Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання / Монографія / МОН України. Одеський нац. економічний унів-тет – Одеса: ВОІ СОІУ «Атлант», 2018. – 103 с.
 • Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення : монографія / за ред. Ю.М. Кулікова. – МОН України. Одеський нац. економічний унів-тет, НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України− Одеса, 2017. − 357 с.
 • Никифоренко В.Г. Кравченко В.О. (у співавторстві). Трансформація використання людських ресурсів в умовах нових форм трудових відносин. Economic and law human resources management issues: Collective monograph.–CARICOM, BARBADOS. 2016. – 112 p.S.60-75
 • Никифоренко В.Г. Табанова А. І. (у співавторстві). Гендерні аспекти регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Economic, social and law aspects of regulate labour relations: Collective monograph.– Thorpe – Bowkers. Melbourne, Australia. 2016. – 64p. S.17-38
 • Соціально-економічні та інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект / За ред. Ю,М. Кулікова – Монографія / МОН України. Одеський нац. економічний ун-т: Одеса, 2016, – 158 с.
 • Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення. Колективна монографія за редакцією Никифоренка В.Г. Одеса. «Атлант». 2014. – 413 с.
 • Никифоренко В.Г., Кравченко В.О. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2т.] Глава 3.19. Розвиток інноваційної діяльності як основа економічної безпеки підприємства. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.». 2014. Т2. – 349с. С.152-162.
 • Никифоренко В.Г. (у співавторстві) Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: Розділ 4. 4.1. Безперервна освіта персоналу як основа економічної безпеки підприємства Одеса: Атлант, 2013. – 144 с.

 

За останні роки на кафедрі захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Докторські дисертації:

 • К.е.н., доц. Никифоренко В.Г. Cистемна трансформація управління розвитком людських ресурсів в Україні. 31 жовтня 2012р. Донецьк. ДонНУ.
 • К.п.н., доц. Чернявська Т.П. «Психология успешности личности в бизнес-деятельности (Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності)». 5 лютого 2011. Одеса. ОНУ ім.. Мечнікова І.І.
 • К.е.н., доц. Сіняєва Л.В. «Формування системи антикризового управління витратами на оплату праці в Україні». 21 грудня 2009 р. Донецьк. ДонНУ.

Кандидатські дисертації:                                                

 • Табанова А. І. «Соціально-економічні та інституційні аспекти гендерної політики в Україні» 21 червня 2018 р., Київ, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості.
 • Тринчук О.Б. «Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери у майбутній професійній діяльності особистості» 24 листопада 2016 р. Одеса, ОНУ ім. Мечнікова.
 • Сафонов В.В. «Інституційні механізми регулювання доходів суб’єктів суспільно-економічних відносин». 26 листопада 2014 р. Херсон, МУБиП
 • Йолкіна О.В. «Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні». 22 червня 2012 р. Одеса, ІПРЕЕД
 • Кривцова М.С. «Регулювання зайнятості молоді в Україні». 26 квітня 2011 р. Донецьк, ДонНУ

За останні 5 років кафедра має відповідні напрацювання навчально-методичної літератури:

 

 • Петровська О.М., Кривцова М.С., Йолкіна О. В. Організація діяльності менеджера Одеса: ОНЕУ,   2019 р. –  365 с.
 • Кривцова М.С. Рентабельність інвестицій у персонал Одеса: ОНЕУ,   2019 р. –  203 с.
 • Богданова Т.І. Іванова Л.В., Табанова А.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Ч. 2. Видання 2-ге, перероблене Одеса: ОНЕУ, 2019 р. – 261 с.
 • Збрицька Т.П.,  Сало Я.В. «Аудит персоналу» для студентів IV к. всіх форм навчання зі сп-ті «Економіка». Одеса:ОНЕУ, 2019. Ротапринт.–388с.
 • Іванова Л.В. «Організація праці». Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Збрицька Т.П.Курс лекцій з дисципліни «Зарубіжні моделі оплати праці».Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017р.
 • Йолкіна. О. В., Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Сорока О.В. Практикум з дисципліни «Організаційна поведінка». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Кривцова М.С. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Карпенко Н.В., Перепельчук Т.В. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Богданова Т.І., Карпенко Н.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2017.
 • Никифоренко В.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Іванова Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія дослідження ринку праці». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Карпенко Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна економіка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Кривцова М.С. Конспект лекцій з дисципліни «Рентабельність інвестицій в персонал». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Збрицька Т.П. Практикум з дисципліни «Аудит персоналу». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Організаційна поведінка». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Сорока О.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Державне регулювання зайнятості». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Методологія науково-прикладних досліджень». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016 р.
 • Богданова Т.І., Новицький М.В. Менеджмент продуктивності. Навчальний посібник.  Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Іванова Л.В., Сорока О.В. Державне регулювання зайнятості. Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ. 2015.
 • Никифоренко В.Г. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант». – 2014.
 • Іванова Л.В. Ринок праці. Навчальний посібник. Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Богданова Т.І., Іванова Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини. ОНЕУ. Ротапринт. 2014
 • Сорока О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Етика ділового спілкування» для ст-в V кур. заочн. форми навчання сп-ті «УП і ЕП» Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014 р. – 134 с .
 • Богданова Т.І., Сорока О.В., Йолкіна О.В., Сафонов В.В. МВ до виконання завдань навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприєм-ства «Супер-нова» для ст-в ІІІ к денної форми навчання спец. «Бухгалтерський облік», «Економ-міка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці». Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Богданова Т.І., Йолкіна О.В. Робочий зошит з проходження навчальної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства. Одеса. ОНЕУ. ротапринт. 2014.
 • Збрицька Т.П. Тести та ситуаційні вправи до поточного контролю знань з дис-ни «Мотивація персоналу» для ст. 4 к. всіх форм навчання сп-ті «УП і ЕП». Одеса. ОНЕУ. 2014.
 • Сорока О.В., Язикова Ю.І., Перепельчук Т.В. Тести до поточного контролю знань з дис-ни «Охорона праці в галузі» для ст-в 5 к. всіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса. ОНЕУ. 2014, ротапринт.
 • Тринчук О.Б. Практикум по дисциплине «Управление конфликтами» для студентов IV курса всех форм обучения сп-ти «Управление персоналом и экономика труда». ОНЭУ 2014.
 • Никифоренко В.Г. Управління персоналом. Навчальний посібник. Одеса, «Атлант».( гриф МОН України). – 2013.

Співробітники та студенти кафедри активно займаються наукою, приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Мають багато публікацій у фахових виданнях. Налагоджені сталі зв’язки з викладачами порідненої кафедри відомого в Європі Вармінсько- Мазурського університету.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової діяльності:

Кожного року проводиться кафедральна олімпіада. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях та конкурсах.

У 2019 році:

Студенти залучалися до участі в:

проблемних групах з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» і «Управління трудовим потенціалом» на тему «Нормативно-правове забезпечення стратегічного розвитку Україні 2030».

Була проведена кафедральна олімпіада з фахових дисциплін. У І етапі олімпіади взяли участь 24 студента 1-го та 5-го курсів..

На Всеукраїнських студентських олімпіадах (ІІ етап) зі спеціальності пройшли 3 студента. З них студент 51 гр.Мінін В.С.. зайняв І місце за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».; ». Дисципліна «Управління персоналом» – приймали участь Недолужко С.С., Даниско Ю.І., Лучкіна А.А. 51 гр. ФМЕ. З них студентка 51 гр. Недолужко С.С. отримала Диплом І ступеню.

 

В квітні 2019 р. відбулася Міжрегіональна науково-практична студентська конференція «Минуле, сучасне, майбутнє»,  у якій прийняли участь 66 студентів ФМЕ. З доповідями виступили 24 учасника.

Сокіл
Анастасія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ «Паритет», Виробничо-комерційна компанія. Менеджер з персоналу

Важина
Євгенія Олександрівна
2015 р/в
ТОВ ТРК «Бриз», ТБ та Інтернет провайдер. Начальник відділу кадрів

Мірошниченко
Світлана Сергіївна
2001 р/в
ТОВ «Татра-Юг» підприємство з іноземними інвестиціями (випуск трамвайних вагонів). Начальник відділу кадрів

Стеценко
Галина Петрівна
2005 р/в
Центр зайнятості Суворовського району м.Одеси. Начальник відділу активної підтримки безробітних

Смілянець
Тетяна Віталіївна
2009 р/в
ТОВ “Міжнародний аеропорт” Одеса “. Провідний економіст

Ковальська
Ольга Костянтинівна
2013 р/в
IT компанія «Provectus». Керівник відділу рекрутингу

Пасечка-Терани
Анна Вікторівна

2008 р/в
ТОВ “Фоззі-Фуд”. Менеджер по персоналу мережі супермаркетів “Сільпо”

Єлісєєва
Вікторія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ “ОЛ-ІН-КАРД” (продаж світлих нафтопродуктів). Начальник тендерного відділу

Скрипникова
Олена Олексіївна
2013 р/в
ПАТ «Одескабель». Економіст

Бондарева
Світлана Вікторівна
2009 р/в
«Сіклум», датська компанія (аутсорсинг і розробка програмного забезпечення). Керівник внутрішньої програми з навчання та розвитку менеджерів

Форостянов
Аліна Віталіївна
2014 р/в
АТ “Ощадбанк”. Провідний спеціаліст відділу по роботі з персоналом

Сібова
Інна Федорівна
2005 р/в
«Алмі-Трейд», мережа супермаркетів «Копійка», дистрибуція продуктів харчування. Директор з персоналу

Пачесна
Ольга Анатоліївна
2011 р/в
«Netpeak», Міжнародне агентство інтернет-маркетингу. HR-директор

Лобарев
Вадим Олександрович
2002 р/в
«MindHunt», компанія з пошуку керівників і ключових фахівців. Власник і керуючий

Пріщенко
Анна Миколаївна
2007 р/в
«Чистий світ сервіс», клінінгові послуги. Начальник відділу кадрів

Ніколаєнко
Наталія Володимирівна
2000 р/в
“Бізнес центр НІКА”, Консалтингова компанія. Директор і засновник

Павлова
Юля Олександрівна
2011 р/в
«Прайм Бізнес Груп», девелоперська компанія. Директор з персоналу

Омельченко
Тетяна Ігорівна
2012 р/в
«CAPPUCCINO», дизайн-студия. Менеджер по персоналу

Зінов’єв
Олег Володимирович
2002 р/в
«Lohika», IT компанія. Рекрутер

Збріцка
Тетяна Петрівна
1999 р/в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Сорока
Олександра Володимирівна
2003 ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЭТ

Шаповалова
Катерина Юріївна 

2018 г/в
Філія Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» Спеціаліст відділу підбору персоналу

Васильєва
Ірина Михайлівна
2018 г/в, 
«OdesSeo» агенство інтернет-маркетингу HR

даниско

Юлія Даніско ( р/в 2019)
Human Resources Manager (HR Manager) в Первый Дом – стойматеріали

Конкурентні переваги випускника кафедри УП і ЕП:

 1. Затребуваність і престижність. Орієнтованість на глибоку спеціальну підготовку фахівців із управління персоналу сучасної компанії, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі. На сайтах пошуку роботи за останні 5 років пропозиції роботи для фахівців з управління персоналом перевищують чисельність претендентів в цій професії.
 2. Важливість для керівництва. Людські ресурси є наймогутнішим стратегічним джерелом конкурентної переваги будь-якої організації. В сферу управління персоналом та економіки праці входять відносини між управлінням персоналом й управлінням у компанії
 3. Висока заробітна плата і швидке кар’єрне зростання. Заробітна плата залежить від рівня і розміру підприємства. Ваша заробітна плата залежить від ваших зусиль.
 4. Широкі можливості працевлаштування. Спеціалізація охоплює знання з економіки, соціології та психології, що надає можливість випускникам нашої кафедри працювати одночасно в декількох професіях.
 5. Можливість продовження навчання та стажування за кордоном (спеціальність «УП і ЕП» є в більшості зарубіжних університетів)
 6. Можливість спілкування в професійному співтоваристві в Україні та за кордоном (професійні сайти, клуби, семінари, видання).
 7. Спеціалізація «УП і ЕП» дає можливість молодій людині реалізувати себе у всіх сферах, тому що надає широкі можливості для творчості. Формує креативних фахівців із новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи управління персоналом, але й удосконалювати їх на базі сучасних досягнень.
 8. Мистецтво управляти людьми – провідний напрям підготовки студентів спеціалізації «УП і ЕП». Управляти – це:

а) передбачати – вивчати майбутнє і встановлювати програму дій;

6) організовувати – будувати подвійний організм підприємства: матеріальний і соціальний;

в) розпоряджатися – приводити в дію персонал підприємства;

г) погоджувати – пов’язувати і об’єднувати, поєднувати всі дії і зусилля;

д) контролювати – спостерігати, щоб усе відбувалося згідно з установленими правилами і розпорядженням.

 

Запрошуються усі бажаючі!

22.09.2021 –  11.30  

ОНЕУ МАЗ

Захід “Знайомство кафедри Управління персоналом та економіки праці зі студентами 1 курсу”

Участники: 

– студенти 1, 2, 3 курсу спеціальності «Экономіка»;

– викладачі кафедри УП і ЕП;

– запрошені гості: 

* Даніско Ю.І.  – выпускниця кафедри УП і ЕП 2019 –  HR-менеджер, ТОВ “Перший дім”;

* Табанова А.І.  – выпускниця ОНЕУ 2012 – Head of recruitment department, Мыжнародна аутсорс IT компанія Digis.

 

23.09.2021 г. – 13.10 

ОНЕУ  3 корпус, ауд.204.

Захід  «День HR-менеджера & День Рекрутера»

Участники: 

– викладацький склад кафедри “Управління персоналом та економіки праці”;

– студенти 2 – 4 курсів спеціальності “Экономіка” спеціализації ” Управління персоналом та економіки праці “;

– запрошені гості:

 1. Кузнецова О. П. – рекрутер, профконсультант, коуч, співвласник компанії, консалтінгове агентство у сфері HR менеджмента Успех-консалт,
 2. Нечаев А. Ю. – менеджер з продажів (welcome department), міжнародна логістична компанія  Fialan. Выпускник УПіЕП 2018 р.
 3. Франчук Т. В. – менеджер з персоналу, Отель Gagarinn. Выпускниця УП і ЕП 2020 р.
 4. Милошева Ю.I.  – менеджер по подбору персонала, ТОВ Нова Пошта. Выпускница УП і ЕП 2021 р. 

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агенств по інтернет-маркетингу в Україні. Учасники познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час

Нові враження на черговий екскурсії, організованої кафедрою “Управління персоналом і економіка праці” для студентів 2 і 4 курсу  5 грудня 2019 року. На цей раз відвідали компанію “Цитрус”. Діти познайомилися з особливостями організації великої компанії, специфікою роботи з персоналом в сфері продажів і взяли участь у вікторині з призами. 😍

Дякую за яскраві емоції і захоплююче спілкування організаторам: Перепельчук Тетяні Вікторівні та Тринчук Олені Борисівні.

Перше знайомство наших студентів 1 курсу спеціальності «Економіка» зі спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці» відбулося на одному з кращих підприємств м.Одеси і України – ПАТ «Одескабель», куди 27.11.2019 р була організована для них ознайомча екскурсія.

Екскурсію проводила начальник відділу управління персоналом, яка детально розповіла про особливості роботи HR менеджерів виробничого підприємства. Ознайомила студентів з технологічним процесом виробництва кабелю і системою якості, що застосовується на підприємстві. Студенти побували в цехах, безпосередньо на робочих місцях, що було для них особливо цікаво.

Також під час екскурсії були названі основні вимоги до кандидатів на вакантні посади робочих спеціальностей і ІТП, серед яких знання іноземної мови, глибоке володіння спеціальними предметами і основними практичними навичками, здатність і бажання навчатися.

Екскурсія викликала жвавий відгук у першокурсників, які отримали цінну практичну інформацію про обраної ними спеціалізації, її переваги та особливості.

Староста 23 групи Костя Сазонов – один з переможців кубку «Кращій студент – 2020»

 

Наша випускниця 2019 року – Недолужко Сніжана розповідає про свій досвід навчання і кар’єрному успіху.

15 жовтня 2020 року відбулася зустріч-знайомство кафедри “Управління персоналом і економіка праці” з першокурсниками та урочисте вручення кубка “Кращий студент 2020” студентам 2 курсу!

Вітаємо переможців та бажаємо їм не збавляти обертів і далі прагнути до вершин в навчальній і професійній діяльності!

А всім першокурсникам бажаємо цікавого та легкого навчання!

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агенств по інтернет-маркетингу в Україні. Діти познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час.

Перше знайомство наших студентів 1 курсу спеціальності «Економіка» зі спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці» відбулося на одному з кращих підприємств м.Одеси і України – ПАТ «Одескабель», куди 27.11.2019 р була організована для них ознайомча екскурсія.

Екскурсію проводила начальник відділу управління персоналом, яка детально розповіла про особливості роботи HR менеджерів виробничого підприємства. Ознайомила студентів з технологічним процесом виробництва кабелю і системою якості, що застосовується на підприємстві. Студенти побували в цехах, безпосередньо на робочих місцях, що було для них особливо цікаво.

Також під час екскурсії були названі основні вимоги до кандидатів на вакантні посади робочих спеціальностей і ІТП, серед яких знання іноземної мови, глибоке володіння спеціальними предметами і основними практичними навичками, здатність і бажання навчатися.

Екскурсія викликала жвавий відгук у першокурсників, які отримали цінну практичну інформацію про обраної ними спеціалізації, її переваги та особливості.

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агентств по інтернет-маркетингу в Україні. Діти познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час.

Не дивлячись на осінні канікули і хорошу погоду для прогулянок в нашому університеті гарячі дні. Період School Week – час зустрічі кафедри з майбутніми абітурієнтами, а поки тільки школярами.

30 жовтня 2019 року кафедра “Управління персоналом і економіка праці” провела ділову гру “Хто може стати управлінцем” для школярів старших класів.

Була тепла і творча атмосфера, цікаві команди і яскраві капітани. Діти познайомилися з основами управлінської діяльності, спробували, що означає працювати в команді і змогли оцінити свої лідерські якості.

Були пам’ятні призи, кава-брейк і море позитивних емоцій!

Спасибі всім за участь та організацію! 😊     До скорої зустрічі на дні відкритих дверей!

Спеціальність 051 «Економіка»

Стислий опис і актуальність спеціальності Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні). Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.
Знання і вміння  – об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;

– розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку,

– прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей,

– аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій,

– розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Майбутні професії та перспективи працевлаштування – на підприємствах різних форм власності;

– у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності;

– рекрутингових, аутсорсингових агентствах;

– державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення;

– Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення,

– вищих навчальних закладах.

Спеціальність 051 «Економіка» 
Бакалавр
Освітня програма «Управління персоналом і економіка праці»
Мета програми – підготувати кваліфікованого фахівця у сфері управління персоналом та економіки праці, який націлений на взаємодію, має лідерські якості та вміння працювати в команді, здатного вирішувати поставлені теоретичні та практичні завдання, складність яких відповідає змісту предметної області на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.  Програма зосереджена на теоретичній та практичній підготовці фахівців з управління персоналом та економіки праці, розвитку їх лідерських якостей, вміння працювати в команді та командної взаємодії, здатних проводити рекрутинг, аудит, коучинг, оцінку та мотивацію персоналу, аналізувати соціально-трудові відносини, сприяти нарощенню трудового потенціал, здійснювати організацію та нормування праці. Програма базується на використанні у навчальному процесі сучасного передового вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку лідерства та вміння працювати в команді, нових методів викладання та оцінювання, інтерактивних і комунікативних технологій для теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти для сфери управління персоналом та економіки праці.  

Випускники зможуть займати наступні посади:

 • керівники HR-відділів (департаментів) – HR-директор, директор з корпоративного PR, керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу; 
 • професіонали в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства

хедхантер; 

 • HR аналітик;
 • корпоративний іміджмейкер
 • експерт з тімбілдінгу
 • професійні агенти із зайнятості та трудових контактів;
 • рекрутер –  IT – рекрутер, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу,

фахівець з аутстафінгу, аутсорсингу та лізінгу персоналу;

  • менеджери – HR-менеджер, коуч, івент-менеджер, тренінг-менеджер;
 • економісти – економіст з планування, економіст-статистик, економіст з праці.
Спеціальність 051 «Економіка»
Магістр
Освітня програма «Управління персоналом сучасної організації»
Підготувати висококваліфікованих професіоналів нового покоління, які володіють стратегічним мисленням, практичними знаннями та аналітичними навичками для обґрунтування, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень в галузі управління персоналом. Цілі навчання: підготувати висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. Структура програми передбачає  оволодіння базовими знаннями щодо системного аналізу і планування діяльності персоналу організації; сучасні технології (у т.ч. інформаційні) дослідження внутрішнього ринку праці та прийняття управлінських рішень; методи формування стратегій  розвитку персоналу організації та забезпечення його конкурентоспроможності; формування ефективних систем управління розвитком персоналу; використання  аудиту, контролінгу та консалтингу персоналу.

В процесі навчання набуваються знання з: складових механізму стратегічного управління людськими ресурсами організації; методів аналізу економічної і соціальної ефективності використання коштів на розвиток персоналу та рівня соціального розвитку організації; методів виявлення зв’язків показників життєвого рівня населення з іншими макроекономічними показниками; формування системи стратегічного управління персоналом організації. Вміння з: організації колективної праці в підрозділах для досягнення цілей організації, а саме розподіляти повноваження, створювати та підтримувати організаційну культуру; аналізувати вплив демографічної ситуації на економічні процеси та стан ринку праці. Виявляти вигоди і втрати від міграційних процесів; організації ведення колективних нарад та переговорів, презентацій та PR-заходів, стосовно ефективного управління  персоналом.  

Випускник після закінчення навчання здатний виконувати професійні функціональні обов’язки на  підприємствах різних галузей економіки і форм власності згідно чинного законодавства та діючого Класифікатора професій, можуть працювати на посадах:

Керівники: 

1475.4 Менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Менеджер з персоналу)

Професіонали: 

2412.2  Фахівці в галузі праці та зайнятості;

2441.2  Економісти;

2446.Професіонали в галузі соціального захисту населення.

Фахівці: 

3423   Агенти із зайнятості й трудових контрактів;

3434.1 Помічники керівників;

3435.3Організатори діловодства (види економічної діяльності);

3443  Інспектори з соціальної допомоги.

пров. Привокзальний, 2, к. 205
785-70-69
k.upep@oneu.edu.ua

2 курс:

 • Вступ до фаху

2, 3, 4 курс: 

 • Економіка праці і соціально-трудові відносини (для студентів різних спеціальностей)

3 курс:

 • Організація праці;
 • Нормування праці;
 •  Соціологія праці.

4 курс:

 • Управління трудовим потенціалом;
 • Ринок праці;
 • Психофізіологія професійної діяльності;
 • Управління персоналом;
 • Мотивація персоналу;
 • Аудит персоналу.
 • Основи охорони праці;
 • Управління конфліктами;
 • Управління командами;
 • Технологія кадрової роботи;
 • Організаційна поведінка;
 • Міждисциплінарний тренінг;
 • Ефективні технології пошуку роботи;
 • Менеджмент персоналу (для студентів різних спеціальностей).

5 курс:

Магістерська програма професійного спрямування
«Управління персоналом сучасної організації»

 • Стратегічне управління людськими ресурсами;
 • Соціальна економіка;
 • Соціальна політика;
 • Управління розвитком персоналу;
 • Зарубіжні моделі оплати праці;
 • Державне регулювання зайнятості;
 • Менеджмент продуктивності;
 • Організація діяльності менеджера;
 • Управління якістю трудового життя;
 • Рентабельність інвестицій у персонал;
 • Методологія прикладного дослідження.