Кафедра управління персоналом і економіки праці

З вересня 2021 Завідувачка кафедри, професор Познанська Інна Володимирівна

Кафедра управління персоналом і економіки праці вітає Вас!

Якщо Вас цікавить професія менеджера з персоналу Ви на правильному шляху! Наша кафедра вже більш 50-ти років здійснює підготовку висококласних спеціалістів HR-сфери! Спектр посад, які можуть обійняти наші випускники дуже різноманітний: від рекрутера, економіста з праці, Resecher, C&B фахівця до HR-директора та HR-generalist.

Знайомтеся з нашими освітніми програмами, викладачами, випускниками та новинами у закладинках цієї сторінки.

Колектив кафедри УП і ЕП

 

Кафедра Управління персоналом і економіки праці здійснює підготовку за наступними рівнями освіти:

Підготовку фахівців рівня магістр та PhD здійснюється спільно з кафедрами ЗЕТ і ЕП та Статистики.

 

Мета нашої кафедри:

підготовка професіоналів нового покоління, кваліфікованих та конкурентоспроможних HR-фахівців, які відповідають сучасним вимогам вітчизняного та світового ринку праці, готових до інновацій та поєднання професійних та особистісних компетенцій для прийняття обґрунтованоговирішення професійних задач!

Суть будь-якого бізнесу: персонал, продукт, прибуток. Якщо у вас проблеми з першим пунктом, про два інші можете забути. Лі Якокка

Спеціальність 051 «Економіка»

Стислий опис і актуальність спеціальності Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні). Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.
Знання і вміння  – об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;

– розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку,

– прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей,

– аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій,

– розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Майбутні професії та перспективи працевлаштування – на підприємствах різних форм власності;

– у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності;

– рекрутингових, аутсорсингових агентствах;

– державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення;

– Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення,

– вищих навчальних закладах.

Спеціальність 051 «Економіка» 
Бакалавр
Освітня програма «Економіка та управління в HR-індустрії»
Мета програми – підготувати кваліфікованого фахівця у сфері управління персоналом та економіки праці, який націлений на взаємодію, має лідерські якості та вміння працювати в команді, здатного вирішувати поставлені теоретичні та практичні завдання, складність яких відповідає змісту предметної області на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.  Програма зосереджена на теоретичній та практичній підготовці фахівців з управління персоналом та економіки праці, розвитку їх лідерських якостей, вміння працювати в команді та командної взаємодії, здатних проводити рекрутинг, аудит, коучинг, оцінку та мотивацію персоналу, аналізувати соціально-трудові відносини, сприяти нарощенню трудового потенціал, здійснювати організацію та нормування праці. Програма базується на використанні у навчальному процесі сучасного передового вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку лідерства та вміння працювати в команді, нових методів викладання та оцінювання, інтерактивних і комунікативних технологій для теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти для сфери управління персоналом та економіки праці.  

Випускники зможуть займати наступні посади:

 • HR-директор, HR-generalist
 • директор з корпоративного PR
 • керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
 • керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу
 • хедхантер
 • HR аналітик
 • корпоративний іміджмейкер
 • експерт з тімбілдінгу
 • рекрутер, IT – рекрутер
 • експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу
 • фахівець з аутстафінгу, аутсорсингу та лізінгу персоналу
 • HR-менеджер
 • коучер
 • івент-менеджер
 • тренінг-менеджер
 • економіст з планування
 • економіст-статистик
 • економіст з праці

Переглянути презентацію ОП Економіка та управління в HR-індустрії  2022 для бакалаврів

Дисципліни ОП Економіка та управління в HR-індустрії  2022 Бакалавр

Спеціальність 051 «Економіка»
Магістр
Освітня програма «Управління персоналом сучасної організації»
Підготувати висококваліфікованих професіоналів нового покоління, які володіють стратегічним мисленням, практичними знаннями та аналітичними навичками для обґрунтування, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень в галузі управління персоналом. Цілі навчання: підготувати висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. Структура програми передбачає  оволодіння базовими знаннями щодо системного аналізу і планування діяльності персоналу організації; сучасні технології (у т.ч. інформаційні) дослідження внутрішнього ринку праці та прийняття управлінських рішень; методи формування стратегій  розвитку персоналу організації та забезпечення його конкурентоспроможності; формування ефективних систем управління розвитком персоналу; використання  аудиту, контролінгу та консалтингу персоналу.

В процесі навчання набуваються знання з: складових механізму стратегічного управління людськими ресурсами організації; методів аналізу економічної і соціальної ефективності використання коштів на розвиток персоналу та рівня соціального розвитку організації; методів виявлення зв’язків показників життєвого рівня населення з іншими макроекономічними показниками; формування системи стратегічного управління персоналом організації. Вміння з: організації колективної праці в підрозділах для досягнення цілей організації, а саме розподіляти повноваження, створювати та підтримувати організаційну культуру; аналізувати вплив демографічної ситуації на економічні процеси та стан ринку праці. Виявляти вигоди і втрати від міграційних процесів; організації ведення колективних нарад та переговорів, презентацій та PR-заходів, стосовно ефективного управління  персоналом.  

Випускник після закінчення навчання здатний виконувати професійні функціональні обов’язки на  підприємствах різних галузей економіки і форм власності згідно чинного законодавства та діючого Класифікатора професій, можуть працювати на посадах:

Керівники: 

1475.4 Менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Менеджер з персоналу)

Професіонали: 

2412.2  Фахівці в галузі праці та зайнятості;

2441.2  Економісти;

2446.Професіонали в галузі соціального захисту населення.

Фахівці: 

3423   Агенти із зайнятості й трудових контрактів;

3434.1 Помічники керівників;

Переглянути презентацію ОП для магістрів

Дисципліни ОП_магістри

3435.3Організатори діловодства (види економічної діяльності);

3443  Інспектори з соціальної допомоги.

Сокіл
Анастасія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ «Паритет», Виробничо-комерційна компанія. Менеджер з персоналу

Важина
Євгенія Олександрівна
2015 р/в
ТОВ ТРК «Бриз», ТБ та Інтернет провайдер. Начальник відділу кадрів

Мірошниченко
Світлана Сергіївна
2001 р/в
ТОВ «Татра-Юг» підприємство з іноземними інвестиціями (випуск трамвайних вагонів). Начальник відділу кадрів

Стеценко
Галина Петрівна
2005 р/в
Центр зайнятості Суворовського району м.Одеси. Начальник відділу активної підтримки безробітних

Смілянець
Тетяна Віталіївна
2009 р/в
ТОВ “Міжнародний аеропорт” Одеса “. Провідний економіст

Ковальська
Ольга Костянтинівна
2013 р/в
IT компанія «Provectus». Керівник відділу рекрутингу

Пасечка-Терани
Анна Вікторівна

2008 р/в
ТОВ “Фоззі-Фуд”. Менеджер по персоналу мережі супермаркетів “Сільпо”

Єлісєєва
Вікторія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ “ОЛ-ІН-КАРД” (продаж світлих нафтопродуктів). Начальник тендерного відділу

Скрипникова
Олена Олексіївна
2013 р/в
ПАТ «Одескабель». Економіст

Бондарева
Світлана Вікторівна
2009 р/в
«Сіклум», датська компанія (аутсорсинг і розробка програмного забезпечення). Керівник внутрішньої програми з навчання та розвитку менеджерів

Форостянов
Аліна Віталіївна
2014 р/в
АТ “Ощадбанк”. Провідний спеціаліст відділу по роботі з персоналом

Сібова
Інна Федорівна
2005 р/в
«Алмі-Трейд», мережа супермаркетів «Копійка», дистрибуція продуктів харчування. Директор з персоналу

Пачесна
Ольга Анатоліївна
2011 р/в
«Netpeak», Міжнародне агентство інтернет-маркетингу. HR-директор

Лобарев
Вадим Олександрович
2002 р/в
«MindHunt», компанія з пошуку керівників і ключових фахівців. Власник і керуючий

Пріщенко
Анна Миколаївна
2007 р/в
«Чистий світ сервіс», клінінгові послуги. Начальник відділу кадрів

Ніколаєнко
Наталія Володимирівна
2000 р/в
“Бізнес центр НІКА”, Консалтингова компанія. Директор і засновник

Павлова
Юля Олександрівна
2011 р/в
«Прайм Бізнес Груп», девелоперська компанія. Директор з персоналу

Омельченко
Тетяна Ігорівна
2012 р/в
«CAPPUCCINO», дизайн-студия. Менеджер по персоналу

Зінов’єв
Олег Володимирович
2002 р/в
«Lohika», IT компанія. Рекрутер

Шаповалова
Катерина Юріївна 

2018 г/в
Філія Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» Спеціаліст відділу підбору персоналу

даниско

Юлія Даніско ( р/в 2019)
Human Resources Manager (HR Manager) в Первый Дом – стойматеріали

Васильєва
Ірина Михайлівна
2018 г/в, 
«OdesSeo» агенство інтернет-маркетингу HR

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

Збрицька Тетяна Петрівна – к.е.н., доцент кафедри Управління персоналом і економіки праці.  У 2004 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Механізми регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою” за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Новицький Микола Валерійович – к.е.н., старший викладач кафедри УПЕП. У 1997 р.  захистив кандидатську дисертацію на тему «Оплата праці в механізмі регулювання зайнятості» за спеціальністю 08.09.02 – Зайнятість та ринок праці
  Сорока Олександра Володимирівна   – к.е.н., доцент кафедри УП і ЕП. У  2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування та розвиток трудового потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкових відносин” за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
  Кривцова Марина Сергіївна – к.е.н, доцент кафедри УП і ЕП. У  2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Регулювання зайнятості молоді” за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Петровська Оксана Михайлівна – к.п.н., доцент кафедри УП і ЕП. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти” за спеціальністю 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. 
  Йолкіна Олена Володимирівна – к.е.н., старший викладач кафедри УП і ЕП. У 2012р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Сало Яна Вікторівна – к.е.н., старший викладач кафедри УП і ЕП. У 2020 р. захистила дисертацію «Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формуванні українського середнього класу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Вітаємо команду ОНЕУ з кросу у складі ст. викладача Браславськоі Н.В., студ. ФЕУП Демідова Аліна, студентів ФФБС Чекал Арина, Дубля Артем, які прийняли участь у міському марафонському патріотичному кросі серед студентів та викладачів. Демідова Аліна посіла 2 місце в особистому заліку, Чекал Аріна – 8 місце. Вітаємо!

Пройшов черговий вид спорту 73 спартакіади ОНЕУ серед студентів. Вітаємо переможців!

Кращі  ігроки
Дівчата:
Хрущ Настя ФМОІТ  1 курс
 Забунова  Ксения ФФБС курс
Хлопці:
Кощюк Игорь ФФБС 3 курс
Линкар Вадим ФЄУП 5 курс
1 місце ФФБС
2місце ФМОІТ
3місце ФЄУП

Вітаємо команду студенток з баскутболу 3*3 Аветисян Лауру (капітан), Колеснік Лізу, Логінову Діану, Паску Вікторію, які вибороли 3 місце у першості Одеси серед студентів. Молодці!

Почалась традиційна 73 спартакіада серед студентів з 10 видів спорту. За першим видом – шахами перемогу здобула команда ФФБС у складі Мельника Івана та Максименко Тетяни. Друге місце посіла команда ФЕУП. Третє – команда ФМОІТ. Вітаємо переможців та призерів!

Учасники міжнародних конференцій серед студентів у 2021-2022 н.р. та отримані Сертифікати

Лахман Анна Миколаївна

Учасниця Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права” – 29 квітня 2022 р. в м. Полтава, Україна – Лахман Анна Миколаївна.

9332

Учасниця VI Міжнародної науково-практичної конференції Science, innovations and education: problems and prospects – 13-15 січня 2022 р. в м. Токіо, Японія – Цимбалюк Анастасія Анатоліївна.

Сертифікати про участь у VІ Всеукраїнській мультидисциплінарнійнауково-практичній Інтернет-конференції “Наукові підсумки року: досягнення, проекти, перспективи” студенток 33 гр. ФЕУП Тарнавська У. М. “Удосконалення набору і відбору персоналу організації”.

Сертифікати про участь у VІ Всеукраїнській мультидисциплінарнійнауково-практичній Інтернет-конференції “Наукові підсумки року: досягнення, проекти, перспективи” студенток 33 гр. ФЕУП Сидорова А. В. “Організація оцінювання персоналу та її ефективність” .

7-8 жовтня 2021 р., доцент Збрицька Т.П. та аспірант Мінін В.С., кафедри управління персоналом і економіки праці прийняли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація соціально-економічних систем в контексті викликів глобального економічного розвитку» в Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса, м. Вінниця.

Аспірант Мінін В.С. виступив з доповіддю «Соціально-економічна ефективність зайнятості молоді: регіональний аспект».

23.09.2021 г. відбулася он-лайн зустріч присвячена святу

«День HR-менеджера & День Рекрутера»

Участниками стали викладачі кафедри “Управління персоналом та економіки праці”, студенти 2 – 4 курсів спеціальності “Экономіка”, та запрошені гості:

 1. Даніско Ю.І.  – выпускниця кафедри УП і ЕП 2019 –  HR-менеджер, ТОВ “Перший дім”.
 2. Нечаев А. Ю. – менеджер з продажів (welcome department), міжнародна логістична компанія  Fialan. Выпускник УПіЕП 2018 р.
 3. Кузнецова О. П. – рекрутер, профконсультант, коуч, співвласник компанії, консалтінгове агентство у сфері HR менеджмента Успех-консалт

Спочатку слово взяла завідувачка кафедрою Познанська Інна Володимирівна – вона привітала всіх з професійним святом та представила гостей.

Першою виступила Юлія Даніско, яка успішно закінчила ОНЕУ у 2019 році. У своїй презентації Юлія розповіла свій шлях у сфері HR, про компанію, де працює, про свої обов’язки як HR-менеджера, про плюси та мінуси професії, та про свої плани на майбутне.


Оксана Кузнецова зацікавила слухачів розповіддю про свій професійний путь, про її любов до своєї професії, через що їй прийшлось пройти щоб стати висококласним рекрутером та співвласницей компанії. У презентації Оксана наглядно показала нові методи пошуку персоналу, про фічі, які вона застосовує при пошуку кандидатів та навіть запросила студентів старших курсів на одну із відкритих вакансій у її агентстві.

 

Андрій Нечаев розповів про специфіку роботи менеджерів з персоналу у логістичній компанії, про те, як пройшла його співбесіда і як зараз проводять співбесіди у його компанії. Також він розповів, що дуже прискіпливий та професійний підбір співробітників у його компанії призводить до мінімальної плинності кадрів та високим показникам ефективності. Андрій також зазначив, що в компанії є вільна вакансія та запросив зацікавлених студентів на співбесіду.

 

В цілому захід відбувся у дружній атмосфері. Викладачам було дуже приємно бачити успіхи своїх випускників та почути «дякую» за отримані знання. 

Від усіх викладачів дуже дякуємо, що наші випускники не забули свою AlmaMater, відгукнулись на запрошення виступити на зустрічі та розповіли про свої успіхи. Ми бажаємо нашим випускникам професійних досягнень та здійснення їх мрій!

22 вересня 2021 року в ОНЕУ відбувся захід 

“Знайомство кафедри Управління персоналом та економіки праці зі студентами 1 курсу”

Були присутні: студенти 1, 2, 3 курсу спеціальності «Экономіка», викладачі кафедри УП і ЕП та  запрошені гості.

На початку заходу студентам був представлений викладацький склад кафедри, а потім завідувачка кафедрою Познанська Інна Володимирівна розповіла про саму кафедру УП і ЕП та дисципліни які там викладаються. 
На захід також були запрошені:

* Табанова А.І.  – выпускниця ОНЕУ 2012 – Head of recruitment department, Міжнародна аутсорс IT компанія Digis.

Анастасія розповіла студентам про роботу HR-менеджера у IT сфері, про своє навчання у ОНЕУ та шлях до голови відділу рекрутінгу.

* Франчук Т. В. – менеджер з персоналу, Отель Gagarinn. Выпускниця УП і ЕП 2020 р.

Тетяна виступила з презентацією, де розповіла студентам про свою компанію, специфіку роботи менеджером з персоналу та запросила усіх бажаючих відвідати Отель Gagarinn з екскурсією.

У рамках цього заходку також відбулося вручення кубку переможцям конкурсу 

«Найкращий студент спеціальності «Економіка» за результатами 2020-2021 н.р.

Цій традиції кафедри УП і ЕП майже 10 років. 

Кубок передається з рук в руки щорічними переможцями конкурсу. ФІО переможців кожен рік гравіруються на кубку, поповнюючи іменами кращих студентів його грані. Студенти мають можливість взяти кубок додому – показати родичам та друзям та на наступний рік передати його молодшому поколінню.

За результатами голосування цього року перемогу одержали одразу два студента факультету економіки та управління підприємством – 

Біла Дар’я Валентинівна (23 група) та Цибульський Роман Сергійович (24 група).

Наприкінці заходу студенти 1 курсу спеціальності «Экономіка» представились викладачам. Кожен розповів свою маленьку історію, яка привела його до ОНЕУ.

В цілому захід пройшов у сприятливій дружній атмосфері. 

Студенти с задоволенням слухали викладачів та гостей.

Наприкінці першокурсникам було презентовано солодкі подарунки від кафедри

 

Запрошуються усі бажаючі!

22.09.2021 –  11.30  

ОНЕУ МАЗ

Захід “Знайомство кафедри Управління персоналом та економіки праці зі студентами 1 курсу”

Участники: 

– студенти 1, 2, 3 курсу спеціальності «Экономіка»;

– викладачі кафедри УП і ЕП;

– запрошені гості: 

* Даніско Ю.І.  – выпускниця кафедри УП і ЕП 2019 –  HR-менеджер, ТОВ “Перший дім”;

* Табанова А.І.  – выпускниця ОНЕУ 2012 – Head of recruitment department, Мыжнародна аутсорс IT компанія Digis.

 

23.09.2021 г. – 13.10 

ОНЕУ  3 корпус, ауд.204.

Захід  «День HR-менеджера & День Рекрутера»

Участники: 

– викладацький склад кафедри “Управління персоналом та економіки праці”;

– студенти 2 – 4 курсів спеціальності “Экономіка” спеціализації ” Управління персоналом та економіки праці “;

– запрошені гості:

 1. Кузнецова О. П. – рекрутер, профконсультант, коуч, співвласник компанії, консалтінгове агентство у сфері HR менеджмента Успех-консалт,
 2. Нечаев А. Ю. – менеджер з продажів (welcome department), міжнародна логістична компанія  Fialan. Выпускник УПіЕП 2018 р.
 3. Франчук Т. В. – менеджер з персоналу, Отель Gagarinn. Выпускниця УП і ЕП 2020 р.
 4. Милошева Ю.I.  – менеджер по подбору персонала, ТОВ Нова Пошта. Выпускница УП і ЕП 2021 р. 

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агенств по інтернет-маркетингу в Україні. Учасники познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час

Нові враження на черговий екскурсії, організованої кафедрою “Управління персоналом і економіка праці” для студентів 2 і 4 курсу  5 грудня 2019 року. На цей раз відвідали компанію “Цитрус”. Діти познайомилися з особливостями організації великої компанії, специфікою роботи з персоналом в сфері продажів і взяли участь у вікторині з призами. 😍

Дякую за яскраві емоції і захоплююче спілкування організаторам: Перепельчук Тетяні Вікторівні та Тринчук Олені Борисівні.

Перше знайомство наших студентів 1 курсу спеціальності «Економіка» зі спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці» відбулося на одному з кращих підприємств м.Одеси і України – ПАТ «Одескабель», куди 27.11.2019 р була організована для них ознайомча екскурсія.

Екскурсію проводила начальник відділу управління персоналом, яка детально розповіла про особливості роботи HR менеджерів виробничого підприємства. Ознайомила студентів з технологічним процесом виробництва кабелю і системою якості, що застосовується на підприємстві. Студенти побували в цехах, безпосередньо на робочих місцях, що було для них особливо цікаво.

Також під час екскурсії були названі основні вимоги до кандидатів на вакантні посади робочих спеціальностей і ІТП, серед яких знання іноземної мови, глибоке володіння спеціальними предметами і основними практичними навичками, здатність і бажання навчатися.

Екскурсія викликала жвавий відгук у першокурсників, які отримали цінну практичну інформацію про обраної ними спеціалізації, її переваги та особливості.

Староста 23 групи Костя Сазонов – один з переможців кубку «Кращій студент – 2020»

 

Наша випускниця 2019 року – Недолужко Сніжана розповідає про свій досвід навчання і кар’єрному успіху.

15 жовтня 2020 року відбулася зустріч-знайомство кафедри “Управління персоналом і економіка праці” з першокурсниками та урочисте вручення кубка “Кращий студент 2020” студентам 2 курсу!

Вітаємо переможців та бажаємо їм не збавляти обертів і далі прагнути до вершин в навчальній і професійній діяльності!

А всім першокурсникам бажаємо цікавого та легкого навчання!

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агенств по інтернет-маркетингу в Україні. Діти познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час.

Перше знайомство наших студентів 1 курсу спеціальності «Економіка» зі спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці» відбулося на одному з кращих підприємств м.Одеси і України – ПАТ «Одескабель», куди 27.11.2019 р була організована для них ознайомча екскурсія.

Екскурсію проводила начальник відділу управління персоналом, яка детально розповіла про особливості роботи HR менеджерів виробничого підприємства. Ознайомила студентів з технологічним процесом виробництва кабелю і системою якості, що застосовується на підприємстві. Студенти побували в цехах, безпосередньо на робочих місцях, що було для них особливо цікаво.

Також під час екскурсії були названі основні вимоги до кандидатів на вакантні посади робочих спеціальностей і ІТП, серед яких знання іноземної мови, глибоке володіння спеціальними предметами і основними практичними навичками, здатність і бажання навчатися.

Екскурсія викликала жвавий відгук у першокурсників, які отримали цінну практичну інформацію про обраної ними спеціалізації, її переваги та особливості.

20 листопада 2019 року студенти 2 курсу спеціальності “Економіка” були на екскурсії в Netpeak, одному з найбільших агентств по інтернет-маркетингу в Україні. Діти познайомилися з особливостями роботи в сфері IT, дізналися, чим займаються HR менеджери і рекрутери, цікавилися можливостями для працевлаштування. Багато уваги було приділено питанням функцій HR відділу.

Велике спасибі за організацію доценту кафедри “УП і ЕТ” Тринчук Олені Борисівні.

Окрема подяка рекрутеру Марині (з ніком Халк😉) за цікаву розповідь і приділений час.

Не дивлячись на осінні канікули і хорошу погоду для прогулянок в нашому університеті гарячі дні. Період School Week – час зустрічі кафедри з майбутніми абітурієнтами, а поки тільки школярами.

30 жовтня 2019 року кафедра “Управління персоналом і економіка праці” провела ділову гру “Хто може стати управлінцем” для школярів старших класів.

Була тепла і творча атмосфера, цікаві команди і яскраві капітани. Діти познайомилися з основами управлінської діяльності, спробували, що означає працювати в команді і змогли оцінити свої лідерські якості.

Були пам’ятні призи, кава-брейк і море позитивних емоцій!

Спасибі всім за участь та організацію! 😊     До скорої зустрічі на дні відкритих дверей!

пров. Привокзальний, 2, к. 205

тел: 067-93-73-605

тел: 063-36-18-192

upep@oneu.ukr.education

Для БАКАЛАВРІВ

 • Вступ до фаху
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини (для студентів різних спеціальностей)
 • Управління трудовим потенціалом
 • Управління персоналом
 • Технологія кадрової роботи
 • Аналіз і планування трудових показників
 • Мотивація персоналу
 • Самоменеджмент
 • Ринок праці
 • Соціальна політика
 • Соціальна економіка
 • Організація та нормування праці
 • Соціологія праці
 • Організаційна поведінка
 • Лідерство та психологія управління
 • Кадрове забезпечення управління інноваціями
 • Аудит персоналу
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Зарубіжні моделі оплати праці
 • Економіка знань
 • Навчально-економічна практика (Тренінг)
 • Виробнича практика (Тренінг)

 

Для МАГІСТРІВ

 • Стратегічне управління 
 • Стратегічне управління людськими ресурсами
 • Управління розвитком персоналу
 • Менеджмент продуктивності
 • Організація діяльності менеджера
 • Управління якістю трудового життя
 • Рентабельність інвестицій у персонал
 • Методологія науково-прикладних дослідженнь

 

Для Phd

 • Трансформація відносин на сучасному ринку праці
 • Економіка знань
 • Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення людського розвитку
 • Модернізація соціально-трудових відноси

Кафедра Управления персоналом и экономики труда ОНЭУ