Вчена рада

1. Звєряков Михайло Іванович /голова ради/ – ректор університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України.
2. Маслов Юрій Костянтинович – проректор з наукової роботи, д.політ.н., професор.
3. Кублікова Тетяна Борисівна – проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., професор.
4. Кузнєцов Андрій Миколайович – проректор з адміністративно-господарської роботи.
5. Сачук Юлія Анатоліївна /секретар ради/ – вчений секретар.
6. Беспалов Володимир Михайлович – декан факультету міжнародної економіки, к.е.н., доцент.
7. Гончаренко Олена Миколаївна – декан факультету фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент.
8. Ляліков Сергій Володимирович – декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.е.н., доцент.
9. Москалюк Ганна Олександрівна – декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, к.е.н., доцент.
10.Малишко Валерій Семенович – керівник Центру заочної форми навчання, к.е.н., доцент.
11. Іваницька Тамара Петрівна – директор бібліотеки.
12. Шикіна Юлія Євгенівна – головний бухгалтер.
13. Корольова Тетяна Сергіївна – голова профспілкового комітету університету, к.е.н.
14. Баранова Вікторія Глібівна – завідувачка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, д.е.н., професор.
15. Волкова Ніна Анатоліївна – завідувачка кафедри економічного аналізу, к.е.н., доцент.
16.Волохова Ірина Семенівна – завідувачка кафедри фінансів, д.е.н., доцент.
17. Гаврютіна Алла Анатоліївна – завідувачка відділу докторантури та аспірантури.
18. Давиденко Ірина Володимирівна – завідувачка кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
19. Жарська Ірина Олександрівна – доцент кафедри маркетингу, к.е.н., керівник відділу маркетингу та зв’язків з роботодавцями.
20. Жданова Людмила Леонідівна – професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., професор.
21. Жердецька Лілія Вікторівна – завідувачка кафедри банківської справи, д.е.н., доцент.
22. Карпов Володимир Анатолійович – начальник науково-дослідної частини, к.е.н., доцент.
23. Керекеша Ольга Владиславівна – завідувачка кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент.
24. Кіршо Світлана Михайлівна – завідувачка кафедри мовної і психолого- педагогічної підготовки, к.філол.н., доцент.
25. Козак Юрій Георгійович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор.
26. Копа Вадим Михайлович – завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, к.ф.н., доцент.
27. Кузіна Руслана Вілліївна – професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., доцент.
28. Кузнецова Людмила Вікторівна – професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор.
29. Кузнєцова Інна Олексіївна – завідувачка кафедри менеджменту організацій, д.е.н., професор.
30. Кунділовська Тетяна Анатоліївна – завідувачка кафедри експертизи товарів і послуг, к.т.н., доцент.
31. Литовченко Ірина Львівна – завідувачка кафедри маркетингу, д.е.н., професор.
32. Лоханова Наталія Олексіївна – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., професор.
33. Макуха Сергій Миколайович – в.о. завідувача кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент.
34. Мацкул Валерій Миколайович – завідувач кафедри математичних методів аналізу економіки, к.ф.-м.н., доцент.
35. Нездоймінов Сергій Георгійович – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
36. Нерян Віктор Володимирович – керівник навчально-методичного відділу.
37. Никифоренко Валерій Григорович – завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., професор.
38. Ольвінська Юлія Олегівна – в.о. завідувача кафедри статистики, к.е.н., доцент.
39. Семенова Валентина Григорівна – завідувачка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор.
40. Сментина Наталія Валентинівна – завідувачка кафедри економіки, права та управління бізнесом, д.е.н., професор.
41. Уханова Інна Олегівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент.
42. Шерстньова Наталія Володимирівна – помічник ректора з правових питань.
43. Шмиголь Михайло Федорович – завідувач кафедри філософії, історії та політології, к.ф.н. доцент.
44. Якуб Євген Соломонович – завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, д.ф-м.н., професор.
45. Янковий Олександр Григорович – професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор.
46. Бєляк Ілля Олександрович ‒ голова студентського самоврядування;
47. Бабенко Артем Миколайович ‒ голова студентської ради факультету фінансів та банківської справи.
48. Лисьонок Віктор Сергійович ‒ голова первинної профспілкової організації студентів.
49. Паун Інна Віталіївна ‒ голова студентської ради факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.
50. Севастьянов В’ячеслав Дмитрович ‒ голова студентської ради факультету економіки та управління підприємництвом.

Вчений секретар
Сачук Юлія Анатоліївна


vs@oneu.edu.ua

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2020 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Реєстр наукових фахових видань України

Відкритий український індекс цитування

 

Перелік журналів Web of Science


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році