Вчена рада

 1. Ковальов Анатолій Іванович /голова ради/ – ректор університету, д.е.н., професор.
 2. Шинкаренко Володимр Миколайович /заступник голови ради/ – проректор з науково-педагогічної роботи, к.ф.-м.н., доцент.
 3. Літвінов Олександр Сергійович ‒ проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
 4. Плахотний Олександр Анатолійович ‒ проректор з адміністративно-господарської та виховної роботи.
 5. Сачук Юлія Анатоліївна /секретар ради/ – учений секретар.
 6. Беспалов Володимир Михайлович – декан факультету міжнародної економіки, к.е.н., доцент.
 7. Бабій Олег Миколайович – декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.е.н., доцент.
 8. Видобора Володимир Володимирович – декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, к.е.н., доцент.
 9. Мартинюк Ірина Василівна – декан факультету фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент.
 10. Іваницька Тамара Петрівна – директор бібліотеки.
 11. Венедиктова Марія Леонідівна – головний бухгалтер.
 12. Кретов Дмитро Юрійович – керівник Центру заочної форми навчання, к.е.н., доцент.
 13. Корольова Тетяна Сергіївна – голова профспілкового комітету університету, к.е.н.
 14. Баранова Вікторія Глібівна – завідувачка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, д.е.н., професор.
 15. Волохова Ірина Семенівна – професор кафедри фінансів, д.е.н., професор.
 16. Гаврютіна Алла Анатоліївна – завідувачка відділу докторантури та аспірантури.
 17. Асєєва Юлія Олександрівна ‒ завідувачка кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д.е.н., доцент.
 18. Андрейченко Андрій Вадимович ‒ завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом, д.е.н., професор.
 19. Гострик Олексій Маркович ‒ завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, к.е.н., доцент.
 20. Грінченко Раїса Володимирівна ‒ завідувачка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., доцент.
 21. Давиденко Ірина Володимирівна – завідувачка кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
 22. Ельсон Ганна Олексіївна ‒ начальник відділу кадрів.
 23. Жердецька Лілія Вікторівна – завідувачка кафедри банківської справи, д.е.н., доцент.
 24. Звєряков Михайло Іванович ‒ завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., професор.
 25. Карпов Володимир Анатолійович – начальник науково-дослідної частини, к.е.н., доцент.
 26. Копа Вадим Михайлович – доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.філол.н., доцент.
 27. Кузіна Руслана Віліївна – професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., доцент.
 28. Кузнєцова Інна Олексіївна – завідувачка кафедри менеджменту організацій, д.е.н., професор.
 29. Лоханова Наталія Олексіївна – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор.
 30. Макуха Сергій Миколайович – доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент.
 31. Нездоймінов Сергій Георгійович – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
 32. Нерян Віктор Володимирович – керівник навчально-методичного відділу.
 33. Ольвінська Юлія Олегівна – завідувачка кафедри статистики та математичних методів в економіці к.е.н., доцент.
 34. Познанська Інна Володимирівна ‒ завідувачка кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., старший науковий співробітник.
 35. Рачкова Юлія Дмитрівна ‒ начальник планово-фінансового відділу.
 36. Саєнсус Марія Анатоліївна ‒ завідувачка кафедри марктеингу та міжнародної логістики, д.е.н., доцент.
 37. Семенова Валентина Григорівна – професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор.
 38. Слатвінська Марина Олександрівна ‒ в.о. завідувача кафедри фінансів, д.е.н., професор.
 39. Уханова Інна Олегівна – в.о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент.
 40. Шерстньова Наталія Володимирівна – помічник ректора з правових питань.
 41. Шмиголь Михайло Федорович – завідувач кафедри філософії, історії та політології, к.філос.н. доцент.
 42. Шостак Ірина Іванівна ‒ завідувачка кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент.
 43. Якуб Євген Соломонович – професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, д.ф-м.н., професор.
 44. Бойко Надія Олександрівна ‒ в. о. голови Первинної профспілкової організації студентів
 45. Стоянов Владислав Юрійович ‒ в.о. голови студентського самоврядування.
 46. Бордя Руслана Русланівна ‒ голова студентської ради факультету фінансів та банківської справи.
 47. Семенчова Анна Сергіївна ‒ голова студентської ради факультету економіки і управління підприємництвом.
 48. Рибій Юлія Володимирівна ‒ в.о. голови студентської ради факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.
 49. Шведенко Тетяна Євгенівна ‒ в.о. голови студентської ради факультету економіки та управління підприємництвом.