Вчена рада

 1. Звєряков Михайло Іванович /голова ради/ – ректор університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України.
 2. Ковальов Анатолій Іванович /заст. голови ради/ – проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
 3. Сачук Юлія Анатоліївна /секретар ради/ – вчений секретар.
 4. Кублікова Тетяна Борисівна – проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., професор.
 5. Кузнецов Андрій Миколайович – проректор з адміністративно-господарської роботи.
 6. Беспалов Володимир Михайлович – декан факультету міжнародної економіки, к.е.н., доцент.
 7. Гончаренко Олена Миколаївна – декан факультету фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент.
 8. Ляліков Сергій Володимирович – декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.е.н., доцент.
 9. Москалюк Ганна Олександрівна – декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, к.е.н., доцент.
 10. Малишко Валерій Семенович – керівник Центру заочної форми навчання, к.е.н., доцент.
 11. Іваницька Тамара Петрівна – директор бібліотеки.
 12. Шикіна Юлія Євгенівна – головний бухгалтер.
 13. Корольова Тетяна Сергіївна – голова профспілкового комітету університету, к.е.н.
 14. Баранова Вікторія Глібівна – завідувачка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, д.е.н., професор.
 15. Волкова Ніна Анатоліївна – завідувачка кафедри економічного аналізу, к.е.н., доцент.
 16. Волохова Ірина Семенівна – завідувачка кафедри фінансів, д.е.н., доцент.
 17. Гаврютіна Алла Анатоліївна – завідувачка відділу докторантури та аспірантури.
 18. Давиденко Ірина Володимирівна – в.о. завідувачки кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
 19. Жарська Ірина Олександрівна – доцент кафедри маркетингу, к.е.н., керівник відділу маркетингу та зв’язків з роботодавцями.
 20. Жданова Людмила Леонідівна – професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., професор.
 21. Жердецька Лілія Вікторівна – в.о. завідувачки кафедри банківської справи, д.е.н., доцент.
 22. Карпов Володимир Анатолійович – начальник науково-дослідної частини, к.е.н., доцент.
 23. Керекеша Ольга Владиславівна – завідувачка кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент.
 24. Кіршо Світлана Михайлівна – завідувачка кафедри мовної і психолого-педагогічної підготовки, к.філол.н., доцент.
 25. Козак Юрій Георгійович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор.
 26. Копа Вадим Михайлович – завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, к.ф.н., доцент.
 27. Кузіна Руслана Вілліївна – професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., доцент.
 28. Кузнецова Людмила Вікторівна – професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор.
 29. Кузнєцова Інна Олексіївна – завідувачка кафедри менеджменту, д.е.н., професор.
 30. Кунділовська Тетяна Анатоліївна – завідувачка кафедри експертизи товарів і послуг, к.т.н., доцент.
 31. Литовченко Ірина Львівна – завідувачка кафедри маркетингу, д.е.н., професор.
 32. Лоханова Наталія Олексіївна – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., професор.
 33. Макуха Сергій Миколайович – в.о. завідувача кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент.
 34. Мацкул Валерій Миколайович – завідувач кафедри математичних методів аналізу економіки, к.ф.-м.н., доцент.
 35. Нездоймінов Сергій Георгійович – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
 36. Нерян Віктор Володимирович – керівник навчально-методичного відділу.
 37. Никифоренко Валерій Григорович – завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., професор.
 38. Підгорний Анатолій Захарович – завідувач кафедри статистики, к.е.н., професор.
 39. Семенова Валентина Григорівна – в.о. завідувачки кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор.
 40. Сментина Наталія Валентинівна – завідувачка кафедри економіки, права та управління бізнесом, д.е.н., професор.
 41. Уханова Інна Олегівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент.
 42. Шерстньова Наталія Володимирівна – помічник ректора з правових питань.
 43. Шмиголь Михайло Федорович – завідувач кафедри філософії, історії та політології, к.ф.н. доцент.
 44. Якуб Євген Соломонович – завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, д.ф-м.н., професор.
 45. Янковий Олександр Григорович – професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор.
 46. Бєляк Ілля Олександрович ‒ голова студентського самоврядування;
 47. Бабенко Артем Миколайович ‒ голова студентської ради факультету фінансів та банківської справи.
 48. Лисьонок Віктор Сергійович ‒ голова первинної профспілкової організації студентів.
 49. Паун Інна Віталіївна ‒ голова студентської ради факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.
 50. Севастьянов В’ячеслав Дмитрович ‒ голова студентської ради факультету економіки та управління підприємництвом.

Вчений секретар
Сачук Юлія Анатоліївна


vs@oneu.edu.ua

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2019 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Перелік журналів Web of Science


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році