Вчена рада

 1. Ковальов Анатолій Іванович /голова ради/ – ректор університету, д.е.н., професор. 
 2. Сментина Наталія Валентинівна /заступник голови ради/ – проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор. 
 3. Літвінов Олександр Сергійович ‒ проректор з наукової роботи, д.е.н., доцент.
 4. Сачук Юлія Анатоліївна /секретар ради/ – учений секретар. 
 5. Беспалов Володимир Михайлович – декан факультету міжнародної економіки, к.е.н., доцент. 
 6. Гончаренко Олена Миколаївна – декан факультету фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент. 
 7. Ляліков Сергій Володимирович – декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.е.н., доцент. 
 8. Москалюк Ганна Олександрівна – декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, к.е.н., доцент. 
 9. Іваницька Тамара Петрівна – директор бібліотеки. 
 10. Шикіна Юлія Євгенівна – головний бухгалтер. 
 11. Шинкаренко Володимир Миколайович – керівник Центру заочної форми навчання, к.ф.-м.н., доцент. 
 12. Корольова Тетяна Сергіївна – голова профспілкового комітету університету, к.е.н. 
 13. Баранова Вікторія Глібівна – завідувачка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, д.е.н., професор. 
 14. Волкова Ніна Анатоліївна – завідувачка кафедри економічного аналізу, к.е.н., доцент. 
 15. Волохова Ірина Семенівна – завідувачка кафедри фінансів, д.е.н., доцент. 
 16. Гаврютіна Алла Анатоліївна – завідувачка відділу докторантури та аспірантури. 
 17. Давиденко Ірина Володимирівна – завідувачка кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент. 
 18. Жарська Ірина Олександрівна – керівник відділу маркетингу та зв’язків з роботодавцями, к.е.н., доцент. 
 19. Жданова Людмила Леонідівна – професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., доцент. 
 20. Жердецька Лілія Вікторівна – завідувачка кафедри банківської справи, д.е.н., доцент. 
 21. Карпов Володимир Анатолійович – начальник науково-дослідної частини, к.е.н., доцент. 
 22. Керекеша Ольга Владиславівна – завідувачка кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент. 
 23. Кіршо Світлана Михайлівна – завідувачка кафедри мовної і психолого-педагогічної підготовки, к.філол.н., доцент. 
 24. Козак Юрій Георгійович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор. 
 25. Копа Вадим Михайлович – завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, к.філол.н., доцент. 
 26. Кузіна Руслана Віліївна – професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., доцент. 
 27. Кузнецова Людмила Вікторівна – професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор. 
 28. Кузнєцова Інна Олексіївна – завідувачка кафедри менеджменту організацій, д.е.н., професор. 
 29. Кунділовська Тетяна Анатоліївна – завідувачка кафедри експертизи товарів та послуг, к.т.н., доцент. 
 30. Литовченко Ірина Львівна – завідувачка кафедри маркетингу, д.е.н., професор. 
 31. Лоханова Наталія Олексіївна – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., професор. 
 32. Макуха Сергій Миколайович – доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент. 
 33. Мацкул Валерій Миколайович – завідувач кафедри математичних методів аналізу економіки, к.ф.-м.н., доцент. 
 34. Нездоймінов Сергій Георгійович – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент. 
 35. Нерян Віктор Володимирович – керівник навчально-методичного відділу. 
 36. Никифоренко Валерій Григорович – завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., професор. 
 37. Ольвінська Юлія Олегівна – завідувачка кафедри статистики, к.е.н., доцент. 
 38. Семенова Валентина Григорівна – завідувачка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор. 
 39. Уханова Інна Олегівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент. 
 40. Шерстньова Наталія Володимирівна – помічник ректора з правових питань. 
 41. Шмиголь Михайло Федорович – завідувач кафедри філософії, історії та політології, к.філос.н. доцент. 
 42. Якуб Євген Соломонович – завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, д.ф-м.н., професор. 
 43. Янковий Олександр Григорович – професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор. 
 44. Бєляк Ілля Олександрович ‒ голова студентського самоврядування. 
 45. Бабенко Артем Миколайович ‒ голова студентської ради факультету фінансів та банківської справи. 
 46. Лисьонок Віктор Сергійович ‒ голова первинної профспілкової організації студентів. 
 47. Бевза Ілля Олександрович ‒ голова студентської ради факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій. 
 48. Севастьянов В’ячеслав Дмитрович ‒ голова студентської ради факультету економіки та управління підприємництвом.