Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Баранова
Вікторія Глібівна
завідуюча кафедрою
д.е.н. професор

Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку – одна з наймолодших кафедр ОНЕУ – створена з метою задоволення потреб сучасного бізнесу у висококваліфікованих фахівцях з управління фінансами бізнес-структур.

На сучасному етапі кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку здійснює підготовку студентів за ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

 

Ведучи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання більше 30 курсів, базовими з яких є «Фінансовий менеджмент», «Інвестування», «Страхова справа», «Фондовий ринок » та інші

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри та робота у комп’ютерних аудиторіях. Студенти 4 та 6 курсів проходять навчально-виробничу практику в аудиторських компаніях, страхових компаніях, комерційних банках та на підприємствах.

На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення наукового рівня  та активна наукова робота професорсько-викладацького складу.

Ведеться співробітництво з роботодавцями.

До наукової роботи залучаються студенти 2-6 курсів через проведення олімпіад, наукових конференції, публікацій у наукових збірниках, участі у бюджетній тематиці кафедри.

 

 

Презентація ОПП підготовки молодших бакалаврів:
“Фінанси, банківська справа та страхування”

Презентація ОПП підготовки бакалаврів:
«Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»

Презентація ОПП підготовки магістрів:
«Фінансовий та страховий менеджмент»

Fedchenko

Сергій Олександрович Федченко

Керівник та директор страхової компанії ТОВ “Логістика Иншуранс Онлайн”

Grigorec

Ірина Михайлівна Григорець

Директор представництва партнерської мережі TAS life у місті Суми, партнер з розвитку бізнесу СК «ТАС» в Україні.

Dombovska

Софія Олексіївна Домбровська

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Фінансового менеджменту і фондового ринку

Iorga

Світлана Миколаївна Іорга

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Фінансового менеджменту і фондового ринку

29.10 Презентації кейса на занятті по ФМСК, в рамках практики з навчання в аспірантурі, з участю аспіранта Білоуса К.І. (роль – експерт) 

26.10 Проведення практичних занять, в рамках практики з навчання в аспірантурі, на заочному курсі 4 курс аспірантом Білоусом К.І. 

23.09.21р. Захист кандидатської диссертації Іорги Світлани Миколаївни, спеціальність 08.00.08 гроші фінанси і кредит, Тема “Формування інвестиційних стратегій підприємств України”

29.06.21р. Захист кандидатської диссертації Добриніной Людмили Вячеславівни, спеціальність 08.00.08 гроші фінанси і кредит, Тема “Формування інвестиційних стратегій підприємств України”

26.05.21р. Захист кваліфікаційних робіт студентів ЦЗФН

2.05.21р. Міжнародний семінар на тему: «(Обов’язкове) страхування в сільському господарстві та потреба в нових рішеннях». Запрошений учасник Krzysztof Łyskawa – страховий брокер, д.е.н., професор кафедри страхування Познанського економічного університету. завідуюча кафедрою ФМіФР В.Г. Баранова та студенти 5 курсу ФФБД ОНЕУ.

29.04.21р. Науковий аспірантський семінар з керівником та директором страхової компанії ТОВ “Логістика Иншуранс Онлайн” Сергієм Олександровичем Федченко, який розповідав аспірантам та відповідав на питання, щодо практичних аспекти сучасних проблем зі страхування, зміни інфраструктури страхового ринку України та фінансового ринку в цілому. Також С.О. Федченко провів гостьову лекцію щодо практичних питань узгодження угод на фінансовому ринку України.

20.04.2020 круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління на фінансовому ринку України»

26.02.20 Захист кандидатської диссертації Добровської Софії Олексіївни, спеціальність 08.00.08 гроші фінанси і кредит, Тема “Управління структурою капіталу підприємства в умовах невизначеності та ризику”

16.04.2019 круглий стіл «Вплив цифровізації на розвиток фінансового ринку України»

21.05.2018 круглий стіл «Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції»

2.03.2018 Практичний семінар «Новації корпоративного законодавства»

Спікери семінару:

Олексій Кий – Президент ПАРД

Сергій Румпа – Голова ГС Українські емітенти

Максим Лібанов – Директор департаменту стратегії розвитку ринків капіталу НКЦПФР

Олексій Тарасенко – Член Правління НДУ

вул. Пушкінська, 26, к.311
722-41-59
fmfr@oneu.ukr.education

Підготовка молодших бакалаврів:

1 Страхування
2 Основи інвестування
3 Фінанси підприємств
4

 

Інформаційні системи і технології на фінансовому та банківському ринках

Підготовка бакалаврів:

Цикл професійної підготовки
1 Вступ  дo фaxy
2 Страхування
3 Фінанси суб’єктів господарювання
4 Фінансовий ринок
Вибіркові дисципліни. Пакет 1
5 Основи фінансового менеджменту
6 Інвестування
7 Фінанси страхових організацій
8 Страхові послуги
9 Фінансові технології
10 Основи наукових досліджень
11 Інформаційні системи і технології в фінансовій та банківській сфері
12 Корпоративні фінанси
Вибіркові дисципліни. Пакет 2
13 Основи управління фінансовою діяльністю підприємства
14 Інвестиційний аналіз
15 Соціальне страхування
16 Фінанси страхових організацій
17 Професійна діяльність на фондовому ринку
18 Основи наукових досліджень
19 Інформаційні системи і технології в економіці
20 Бізнес-планування

Підготовка магістрів:

1 Трейдингові мережі фінансового ринку
2 Корпоративні фінанси (поглиблений курс)
3 Професійна діяльність на фондовому ринку
4 Менеджмент перестрахової діяльності
5 Структурне фінансування та фінансові технології
6 Управління портфелем цінних паперів
7 Управління стійкістю компанії
8 Фінансовий менеджмент
9 Фінансовий ризик-менеджмент
10 Фінансовий менеджмент фінансових посередників
11 Фінансовий облік у фінансових установах
12 Методологія  наукових досліджень
13 Сучасні фінансові технології
14 Фінансовий контролінг
15 Фінансовий менеджмент страхових компаній
16 Вартісно-орієнтоване управління фінансами
17 Ринок фінансових послуг