Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Баранова
Вікторія Глібівна
завідуюча кафедрою
д.е.н. професор

Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку – одна з наймолодших кафедр ОНЕУ – створена з метою задоволення потреб сучасного бізнесу у висококваліфікованих фахівцях з управління фінансами бізнес-структур.

На сучасному етапі кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку здійснює підготовку студентів за ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

 

Ведучи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання більше 30 курсів, базовими з яких є «Фінансовий менеджмент», «Інвестування», «Страхова справа», «Фондовий ринок » та інші

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри та робота у комп’ютерних аудиторіях. Студенти 4 та 6 курсів проходять навчально-виробничу практику в аудиторських компаніях, страхових компаніях, комерційних банках та на підприємствах.

На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення наукового рівня  та активна наукова робота професорсько-викладацького складу.

Ведеться співробітництво з роботодавцями.

До наукової роботи залучаються студенти 2-6 курсів через проведення олімпіад, наукових конференції, публікацій у наукових збірниках, участі у бюджетній тематиці кафедри.

 

 

вул. Пушкінська, 26, к.311
722-41-59
fmfr@oneu.edu.ua
fmfroneu@gmail.com

Підготовка молодших бакалаврів:

1 Страхування
2 Основи інвестування
3 Фінанси підприємств
4

 

Інформаційні системи і технології на фінансовому та банківському ринках

Підготовка бакалаврів:

Цикл професійної підготовки
1 Вступ  дo фaxy
2 Страхування
3 Фінанси суб’єктів господарювання
4 Фінансовий ринок
Вибіркові дисципліни. Пакет 1
5 Основи фінансового менеджменту
6 Інвестування
7 Фінанси страхових організацій
8 Страхові послуги
9 Фінансові технології
10 Основи наукових досліджень
11 Інформаційні системи і технології в фінансовій та банківській сфері
12 Корпоративні фінанси
Вибіркові дисципліни. Пакет 2
13 Основи управління фінансовою діяльністю підприємства
14 Інвестиційний аналіз
15 Соціальне страхування
16 Фінанси страхових організацій
17 Професійна діяльність на фондовому ринку
18 Основи наукових досліджень
19 Інформаційні системи і технології в економіці
20 Бізнес-планування

Підготовка магістрів:

1 Трейдингові мережі фінансового ринку
2 Корпоративні фінанси (поглиблений курс)
3 Професійна діяльність на фондовому ринку
4 Менеджмент перестрахової діяльності
5 Структурне фінансування та фінансові технології
6 Управління портфелем цінних паперів
7 Управління стійкістю компанії
8 Фінансовий менеджмент
9 Фінансовий ризик-менеджмент
10 Фінансовий менеджмент фінансових посередників
11 Фінансовий облік у фінансових установах
12 Методологія  наукових досліджень
13 Сучасні фінансові технології
14 Фінансовий контролінг
15 Фінансовий менеджмент страхових компаній
16 Вартісно-орієнтоване управління фінансами
17 Ринок фінансових послуг

Кафедра проводить круглі столи на актуальні теми:

12.05.2021 Міжнародний семінар на тему: «(Обов’язкове) страхування в сільському господарстві та потреба в нових рішеннях». Запрошений учасник Krzysztof Łyskawa – страховий брокер, д.е.н., професор кафедри страхування Познанського економічного університету.
20.04.2020 «Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління на фінансовому ринку України»
16.04.2019 «Вплив цифровізації на розвиток фінансового ринку України»
21.05.2018 «Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції»
26.04.2017 «Фінансовий ринок України: проблеми маркетингової діяльності фінансових установ»