Аспірантура / Докторантура

Гаврютіна Алла Анатоліївна завідувач відділу аспірантури та докторантури


Воробйова Марина Олександрівна провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури

В Одеському національному економічному університеті відділ аспірантури та докторантури проводить роботу по удосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру відповідно до сучасних вимог та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів наук.

Аспірантура ОНЕУ діє з 1947 року, у свою чергу докторантуру відкрито у 1988 році.

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом університету, підпорядкований ректору та проректору з наукової роботи, діє на підставі Статуту університету, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), керується вказівниками ректора, Правилами внутрішнього розпорядку і чинним законодавством.

Основним завданням відділу є організація підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, виконання наказів і розпоряджень міністерства і ректора університету стосовно підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, дотримання принципу добору здобувачів вчених ступенів за їхніми кваліфікаційними і науковими якостями.

Починаючи з 2016 року в ОНЕУ підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук провадиться згідно правил, визначених Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

На даний час в університеті підготовка аспірантів та докторантів для отримання наукових ступенів доктора філософії та доктора наук провадиться за наступними спеціальностями:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Детальніше у розділі Вступнику

Положення про відділ аспірантури та докторантури Одеського національного економічного університету.

Шановні аспіранти!

Запрошуємо до участі у міжнародному семінарі “Major EU political and economic challenges and EU-Ukraine relations in 2021/22” (робоча мова – англійська), який координується Dr. Alvaro Fernandes, Jean Monnet Prof., E.U. Brussels, також серед спікерів Олександр Патлатой (ОНЕУ), Віолета Дідук (ОНУ), Артем Кройтор (ОНУ). Семінар пройде з 13 вересня по 7 жовтня на базі ОНЕУ в 119 ауд. (можлива дистанційна участь). Для участі необхідно зареєструватись за формою:   https://docs.google.com/forms/d/1mNWRTKoumqAboF-7Fwa8-_ganepoU6W339ujRpX0WhI/edit 

Більш детальна інформація та програма семінару наведена в реєстраційній гуглформі. За підсумками семінару учасники отримають сертифікати.

Участь безкоштовна!

Аспірантура як шлях до професійного зростання

Навчання в аспірантурі сприяє кар’єрному росту аспірантів. Успішним прикладом поєднання наукової та практичної діяльності є навчання в аспірантурі Скляра Дмитра Вікторовича, який розпочав своє навчання в аспірантурі за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у 2018 році. Отримані компетенції під час навчання та впровадження результатів роботи у практику дозволили Дмитру просунутися кар’єрними сходами та обійняти посаду комерційного директора компанії Netpeak, яка наразі є лідером ринку надання послуг у сфері Інтернет-маркетингу в Україні, має представництва за межами України і налічує більше 300 співробітників.

Також, Бурлака Людмила Федорівна, яка навчається в аспірантурі з 2018 року за спеціальністю 051 «Економіка» досягла успіху у кар’єрі та наразі займає посаду фінансового директора будівельної компанії KONA, яка є девелоперською компанією повного циклу, що здійснює проектування, монтаж і комплексне сервісне обслуговування будинків та входить в 5 найбільших забудовників Одеси.

Отже, навчання за освітньо-науковими програмами в ОНЕУ дозволяє розвивати здобувачам свій професійний рівень, що відзначається на їх просуванні кар’єрними сходами. Аспіранти збільшують свій інтелектуальний капітал, що неодмінно відображається у їх практичній діяльності.

Бажаємо всім аспірантам та вступникам до аспірантури ОНЕУ нових перемог та здобутків, як в науковому, так і у професійному напрямках.

25 червня в 09:00 в 217 ауд. відбулася зустріч ректора Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами третього та четвертого років навчання та їх науковими керівниками.

Під час зустрічі аспіранти:

– доповіли про результати свого навчання в аспірантурі; 

– повідомили про стан готовності дисертацій та їх апробацію; 

– отримали зауваження та побажання щодо подальшого навчального процесу та написання дисертацій.

25 червня 2021 року наукові керівники здобувачів третього рівня вищої освіти ОНЕУ прийняли участь в міжуніверситетському круглому столі: «Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти».

Круглий стіл відбувся у форматі ZOOM конференції, в якій прийняли участь ВНЗ з різних куточків України. На круглому столі наукові керівники мали змогу поділитися своїм досвідом керівництва здобувачами степеню PhD, труднощами, які виникають під час підготовки докторів філософії та моментами, яким слід приділяти більшу увагу. Від нашого університету з доповіддю щодо якості наукового керівництва здобувачами третього рівня вищої освіти виступила завідувач кафедри економічного аналізу Волкова Ніна Анатоліївна. 

Всі учасники висловили свою подяку організаторам та доповідачам круглого столу, за результатами якого отримати сертифікати. 

11 червня 2021 року відбувся семінар для здобувачів третього рівня
вищої освіти на тему: «Цифрова трансформація маркетингових комунікацій».
Семінар провела доктор філософії, маркетолог компанії «КомСервіс-
Безпека» Панченко Ольга Вікторівна.

11 червня в 14:30 в МАЗі відбулася зустріч ректора Одеського національного економічного університету Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами першого та другого років навчання.

Зустріч відбулася у форматі дискусії, під час якої аспіранти:

– поділилися результатами свого навчання в аспірантурі; 

– повідомили про проблеми, які виникають в процесі навчання та підготовки дисертаційного дослідження;

– висловили свої побажання щодо подальшого процесу підготовки здобувачів 3 рівня вищої освіти.

Також перед здобувачами 3 рівня вищої освіти виступили Кашу О.В., яка розповіла про можливі грантові проєкти та Місько Г.А. з інформацією про міжнародні програми академічної мобільності.

7 червня 2021 року здобувачі третього рівня вищої освіти були присутні на відкритій лекції керівника відділу міжнародних зв’язків Економічного університету м. Варна Євгена Райчева на тему «Аспекти болгарської історії та культури». За результатами свого візиту в ОНЕУ було підписано Угоду про співробітництво між ОНЕУ та Економічним університетом м. Варна, яка дає можливість реалізації права на академічну мобільність учасникам освітнього процесу.

24 травня 2021 року в межах співпраці зі стейкхолдерами, на основі підписаного меморандуму, відбулася зустріч з заступником начальника Головного управління ДПС в Одеській області Анатолієм Бондаренко та начальником управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС в Одеській області Романом Кириленко щодо працевлаштування до податкової служби регіону. Здобувачі третього рівня вищої освіти, студенти, випускники та працівники університету прийняли активну участь у зустрічі.

У форматі відкритого діалогу обговорили питання стосовно умов проходження практики, стажування, працевлаштування в різних структурних підрозділах податкової служби області, конкурсного відбору, умов праці та подальшого кар’єрного росту, а також різні питання податкової законодавства.

19 травня 2021 року відбулася нарада, за підсумками якої було оновлено навчально-наукові плани для здобувачів ступеня доктора філософії 2021 року вступу. На нараді розглянуті підписані університетом угоди з партнерськими організаціями відповідно до яких здобувачі мають можливість:

                – практично реалізовувати академічну мобільність;

                – розробляти та реалізовувати інноваційні науково-дослідницькі, методичні продукти фундаментального та прикладного характеру у сфері науки та освіти;

                – впроваджувати у навчальний процес передовий науково-професійний досвід та проходити науково-педагогічну практику;

                – готувати наукові праці, монографії в сфері економіки, фінансів, банківської справи та страхування;

                – брати участь у науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах та інших заходах з актуальної економічної проблематики;

                – отримувати експертні висновки з актуальних питань, приймати участь у підготовці відповідних проектів нормативних та законодавчих документів.

                Внесено зміни до складу основних та вибіркових дисциплін, що дозволить підвищити якість оволодіння аспірантами теоретичними та практичними навичками.

13 травня 2021 року в Одеському національному економічному університеті завершився процес оновлення та актуалізації освітньо-наукових програм підготовки аспірантів.

                Відбулися зустрічі зі стейкхолдерами, серед яких представники вітчизняних університетів та особи, які займають керуючі посади в організаціях, державних структурах органів влади.

                Обговорено результати опитування здобувачів третього рівня освіти за освітньо-науковими програмами ОНЕУ щодо якості та наповнення освітніх компонентів. Опитування проводилось протягом весняного семестру за участю Ради молодих вчених ОНЕУ.

                Обговорено необхідність посилення роботи щодо набуття здобувачами компетенцій стосовно управління науковими проєктами та пошуку джерел фінансування наукових досліджень.

28 квітня 2021 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ в межах дисципліни «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях», яку викладає  доктор економічних наук, професор Якуб Є.С., відбулася дистанційна лекція професора кафедри математичного моделювання і статистики КНЕУ ім. В. Гетьмана д.е.н. Коляди Юрія Васильовича на тему «Комп’ютерне моделювання обсягів легальної та тіньової економіки суспільства».

На лекції були присутні проф. Піскунова О.В КНЕУ, професор Якуб Є.С. та аспіранти ОНЕУ.

29 квітня 2021 року був проведений науковий аспірантський семінар з керівником та директором страхової компанії ТОВ «Логістика Иншуранс Онлайн» Сергієм Олександровичем Федченко, який розповідав аспірантам та відповідав на питання, щодо практичних аспекти сучасних проблем зі страхування, зміни інфраструктури страхового ринку України та фінансового ринку в цілому. Також С.О. Федченко провів гостьову лекцію щодо практичних питань узгодження угод на фінансовому ринку України.

28 квітня 2021 року відбулася лекція для аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», в рамках внутрішньої академічної мобільності на тему «Стратегічний цикл діяльності підприємства: управління ризиками». Лекцію прочитали д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Інна Олексіївна Кузнецова та д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Галина Миколаївна Тарасюк.

Г. М. Тарасюк представила матеріал про специфіку стратегічного планування для харчових підприємств, формування типових стратегій та побудови стратегічних карт розвитку підприємств. І.О. Кузнецова акцентувала увагу на ризику невиконанні цілей організації як результату опору змінам. Представила до уваги методичний інструментарій управління стратегічними ризиками: трансформовану матрицю відношення співробітників до цілей організації та формалізовану процедуру оцінки ризику невиконання стратегічних цілей організації.

На лекції були присутні аспіранти другого року навчання: Валентина Горбатюк та Анжелика Пєнова Одеського національного економічного університету; аспіранти другого та третього року навчання: Олександр Герасимчук, Валентина Дардалевич, Валентина Павлюк та к.е.н., доцент кафедри менеджменту і підприємництва, член проектної групи за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» Державного університету «Житомирська політехніка» О.П.Пащенко.

На зустрічі представники ЗВО поділилися досвідом реалізації освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» у своїх університетах, обговорили подальші етапи співпраці.

27 квітня 2021 року відбувся ZOOM-семінар-зустріч аспірантів ОНЕУ з директором ТОВ «Одеський хлібозавод 4» Добровольським Віталієм Володимировичем. Спікер – доцент кафедри ЕПтаУБ Карпов В.А. Зустріч була проведена в рамках практичного заняття з курсу «Ринки: кон’юнктура, інструменти та інститути». Тема семінару: «Актуальні проблеми дослідження розвитку ринку індустріального шоколаду і глазурі на Україні для ринку хлібобулочної промисловості».

22 квітня 2021 р. у ході вивчення дисципліни «Методика викладання та інноваційні технології в навчанні» для здобувачів PHD ОНЕУ в системі ZOOM відбувся міжуніверситетський семінар на тему «Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної діяльності студентства».

Перед аспірантами виступили к. пед. н., доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Кириченко О. М. і к.філол.н., доцент, зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ Кіршо С. М. Аспіранти, які опановують основи педагогіки, із зацікавленням прослухали міні-лекцію, а також взяли активну участь в обговоренні визначених проблем. Теоретичні  положення були слушно доведені на прикладах з педагогічної практики викладачів. Зазначимо, що семінар відбувся в межах імплементації договору про співпрацю ОНУ ім. І. І. Мечникова та ОНЕУ про підготовку здобувачів PHD. Така співпраця викладачів провідних закладів вищої освіти підвищує якість педагогічної підготовки здобувачів PHD.

26 березня 2021 року в межах дисципліни «Маркетингові дослідження в глобальному економічному середовищі» відбулась дистанційна лекція з начальником управління статистики Молдавської залізничної дороги Кирилюком Геннадієм Володимировичем.

16 березня 2021 року о 13.10 відбувся семінар на тему «Види наукових публікацій: сутнісні відмінності, нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та самоплагіат». Перед молодими вченими та аспірантами виступили:

– д.е.н., професор кафедри ЗЕТ та ЕП Жданова Л.Л. з доповіддю «Види наукових публікацій: сутнісні відмінності».

– к.е.н., вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Пудичева Г.О. з доповіддю «Види наукових публікацій: нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та самоплагіат».

На семінарі аспіранти та молоді вчені ознайомилися з відмінностями тез, доповідей, статей, монографій, їх сутністю, структурою, вимогами до написання. Також молоді науковці дізналися про нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та вимоги щодо запобігання самоплагіату.

У присутніх виникло багато запитань, на які вони змогли отримати обґрунтовані відповіді. Аспіранти, які не були присутніми особисто, мали змогу прийняти участь у семінарі дистанційно.

01 березня 2021 р. у межах вивчення курсу “Облік, контроль і оподаткування в управлінні підприємствами” аспірантка 2 року навчання ОНЕУ спеціальності 071 “Облік та оподаткування” Гончар Марія взяла участь в зустрічі з практиками (Accounting Section).

У зустрічі брали участь Сергій Рогозний – аудитор, консультант з МСФЗ, член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету ФПБАУ, директор ТОВ «МІК «СТАРТ», автор численних публікацій з проблематики застосування МСФЗ, а також Сергій Поліщук – аудитор, консультант з оподаткування, Член Ради та Керівник комітету ФПБАУ з членства та етики, Керівник Клубу сучасного бухгалтера «PRO-Облік» ФПБАУ, директор Аудиторської фірми «Наша Бухгалтерії».

Зустріч організована спільно Київським національним торговельно-економічним університетом та Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ).

26 лютого 2021 року здобувачі третього рівня вищої освіти ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Одеського національного економічного університету разом з доктором економічних наук, професором кафедри фінансів Мариною Слатвінською відвідали підрозділи митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, відділ кінологічного забезпечення управління протидії митним правопорушенням, музей Одеської митниці.

Під час зустрічі здобувачі освіти дізналися особливості процедури  ідентифікаційного огляду, оформлення митних декларацій, здійснення митного огляду товарів, які прибувають до Одеського порту. Цікавою була інформація про роботу кінологічної служби, зокрема службових собак Кепа та Фіфи, які вміють знаходити наркотики тощо. Здобувачі побували на майданчиках зі вживаними транспортними засобами та ознайомилися з особливостями перевезення автомобілей у контейнерах, механізмами і заходами, які дозволяють забезпечити цілісність майна навіть під час сильних штормів. Дізналися, куди розвантажують контейнери, що прибувають контейнеровозами,  а також як зберігають та завантажують зернові та олії, у тому числі екзотичні. У Музеї Одеської митниці почули розповідь про найцікавіші схованки контрабанди. Здобувачі під час заходу отримали відповіді на безліч питань у сфері економіки та фінансів, наприклад, як пандемія позначилася на митних платежах, чи не спричинили карантинні заходи контейнерного колапсу, на скільки збільшилися митні платежі, сплачені суб’єктами ЗЕД, які працюють у зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби. Фахівці розповіли про економічний ефект від боротьби з контрабандою, а також про заохочення для митників, які  виявили контрабанду. Зустріч завершилася інтелектуальною грою, присвяченою 89-й річниці утворення Одеської області, де учасники згадали, до яких князівств, країн та імперій у різні роки входили частини території Одеської області, пограли в «адміністративно-територіальні пазли», з’ясували все про місцеві бюджети, джерела їх формування та витрачання.

За сприяння у проведенні заходу щиро дякуємо в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби Олексію Бочку, в.о. начальника митного поста «Одеса» Євгенію Носову, прес-секретарю Олені Гусєвій, заступнику начальника відділу кінологічного забезпечення Віктору Дядику,  начальнику Адміністрації Одеського морського порту Максиму Лапаю, очільниці відділу зовнішніх зв’язків Юлії Пляшковій та інженеру цього ж відділу Тетяні Яковлєвій.

У четвер 11 лютого 2021 року о 14.30 відбулася зустріч проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з гарантами ОНП та викладачами, які проводять заняття з аспірантами 1-го та 2-го років навчання.

В ході зустрічі були обговорені та отримані пропозиції щодо:

  • заходів залучення аспірантів до участі у міжнародній діяльності;
  • необхідності індивідуалізації траєкторії навчання із можливість обрання вибіркових дисциплін інших ВНЗ, зокрема з закордону;
  • корегування освітньо-наукових програм по кожній спеціальності;
  • можливості стимулювання щодо публікацій у науково-метричних базах даних Web of Science та Scopus;
  • залучення до навчального процесу фахівців-практиків.

У вівторок 2 лютого 2021 року о 13.00 відбулася зустріч проректора з наукової роботи Літвінова О.С. та гарантів ОНП зі здобувачами 3 рівня вищої освіти ОНЕУ.

            В ході зустрічі аспіранти:

–           ознайомились з новими можливостями щодо до участі у грантових програмах;

–           обговорили питання освітньої та наукової діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD);

–           виявлені проблемні питання, що виникають в процесі підготовки здобувачів 3 рівня вищої освіти;

–           прийняли участь  в анкетуванні  щодо освітньо-наукової діяльності в університеті.

            За результатами зустрічі отримані конкретні пропозиції щодо удосконалення змісту та процесу навчання за освітньо-науковими програмами з підготовки докторів філософії.

Шановні випускники аспірантури! Пропонуємо Вам заповнити анкету щодо вашого кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування після закінчення аспірантури

Анкета щодо вашого кар’єрного шляху

  Даниліна Світлана Олексіївна – к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій ОНЕУ. 24 травня 2012 р. успішно захистила дисертацію на тему «Форми нагромадження капіталу та їх особливості в перехідній економіці».
  Сментина Наталія Валентинівна – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ОНЕУ. 23 червня 2006 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області)». 13 вересня 2016 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем».
  Муратов Олег Михайлович – к.е.н., заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. 31 травня 2017 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України».
  Літвінов Олександр Сергійович – д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи ОНЕУ. 29 жовтня 2004 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Фактори та стимули регулювання енергоємності продукції промислового підприємства». 3 червня 2019 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства».
  Капталан Сергій Михайлович – к.е.н., викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ, директор Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай». 27 грудня 2017 р. на тему «Організаційно-економічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань».
  Пудичева Галина Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій ОНЕУ. 20 лютого 2015 р. успішно захистила дисертацію на тему «Управління енергетичним господарством бюджетних т комерційних підприємств на засадах контролінгу».
  Шкурупська Ірина Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, заступник декана факультету міжнародної економіки ОНЕУ. 25 грудня 2014 р. успішно захистила дисертацію на тему «Інтегровані маркетингові комунікації на ринку геліообладнання України».
  Тащеєв Юрій Вікторович – к.е.н., старший науковий співробітник відділу № 1 комплексних енергосистем Інституту відновлюваної енергетики НАН України. 15 травня 2019р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічний механізм забезпечення ефективного використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах».
  Назаренко Ольга Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ, керівник Центру профорієнтації «Life Family». 20 червня 2012 р. успішно захистила дисертацію на тему «Економіко-організаційні основи формування та народження потенціалу нової економіки регіонів України».
  Кузнецова Інна Олексіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій ОНЕУ. 25 лютого 2010 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування конкурентних переваг підприємств хлібопродуктів на засадах реінжинірингу процесу управління».
  Тарасова Кристина Ігорівна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ. 29 травня 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтегральне оцінювання діяльності машинобудівних підприємств».
  Радулов Дмитро Дмитрович – к.е.н., директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.
  Баранова Вікторія Глібівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ОНЕУ. 4 червня 2010 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування та розвитку».
  Волохова Ірина Семенівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів ОНЕУ. 29 листопада 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні». 5 березня 2015 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Місцеві фінанси України в умовах децентралізації».
  Жердецька Лілія Вікторівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри банківської справи ОНЕУ. 14 квітня 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм трансфертного ціноутворення в банку». 29 листопада 2018 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Системний ризик банківського сектору економіки: теорія, оцінка та регулювання».

 

  Слатвінська Марина Олександрівна – д.е.н., професор кафедри фінансів, керівник центру забезпечення якості освіти ОНЕУ. 1 липня 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Альтернативні системи оподаткування суб’єктів малого підприємства». 19 вересня 2019р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Фіскальна політика в умовах модернізації фінансової системи».
  Гончаренко Олена Миколаївна – д.е.н., доцент, декан факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ. 17 березня 2006 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансові методи управління інвестиційними проектами». 27 листопада 2014 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища».
  Зінченко Марина Анатоліївна – к.е.н., директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. 28 грудня 2015 р. успішно захистила дисертацію на тему «Управління фінансовими потоками місцевих бюджетів».
  Мартинюк Ірина Василівна – к.е.н., викладач кафедри фінансів, заступник декана факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ. 6 березня 2015 р. успішно захистила дисертацію на тему «Податкова політика в сфері використання природно-ресурсного потенціалу України».
  Лоханова Наталія Олексіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ. 20 лютого 2013 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід».

 

Преображенська, 8, к. 218
723-69-19
aspirant@oneu.edu.ua

Закон України «Про вищу освіту» 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Порядок присудження наукових ступенів: Постанова КМУ від 24 липня 2013 Р. № 567 (втрата чинності відбудеться 01.01.2022)

Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

Наказ МОН України від 23.09.2019 Р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

Наказ МОН України від 12.01.2017 Р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації»

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): Постанова КМУ від 23 березня 2016 року № 261

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова КМУ від 12 серпня 2015 Р. № 579