Аспірантура / Докторантура

Гаврютіна Алла Анатоліївна завідувач відділу аспірантури 


Воробйова Марина Олександрівна провідний фахівець відділу аспірантури 

В Одеському національному економічному університеті відділ аспірантури та докторантури проводить роботу по удосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру відповідно до сучасних вимог та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів наук.

Аспірантура ОНЕУ діє з 1947 року, у свою чергу докторантуру відкрито у 1988 році.

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом університету, підпорядкований ректору та проректору з наукової роботи, діє на підставі Статуту університету, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), керується вказівниками ректора, Правилами внутрішнього розпорядку і чинним законодавством.

Основним завданням відділу є організація підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, виконання наказів і розпоряджень міністерства і ректора університету стосовно підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, дотримання принципу добору здобувачів вчених ступенів за їхніми кваліфікаційними і науковими якостями.

Починаючи з 2016 року в ОНЕУ підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук провадиться згідно правил, визначених Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

На даний час в університеті підготовка аспірантів та докторантів для отримання наукових ступенів доктора філософії та доктора наук провадиться за наступними спеціальностями:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво та торгівля.

Детальніше у розділі Вступнику

Положення про відділ аспірантури та докторантури Одеського національного економічного університету.

Запрошуємо всіх бажаючих на майстер-клас від аспірантів ОНЕУ на тему: “ChatGPT та інші AI-технології: як покращити свої результати та роботу команди” від Олександра Бондарчука  – Project Manager у компанії Wideweb – та Павла Трикуліча – Software Engineer
у Wideweb.
⏰️Дата: 14 травня о 13.10.
🏛Форма: очно-дистанційна, коворкінг 1 корпусу або в ZOOM.
✒️Зареєструватись можна за посиланням: https://forms.gle/hLN7gHvg6KVf2VHv8

20 березня 2024 року в 111 ауд. відбулася зустріч ректора Одеського національного економічного університету Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами 3 та 4 років навчання, їх науковими керівниками та гарантами освітньо-наукових програм.

Під час зустрічі аспіранти:

– звітували про результати своєї освітньо-наукової діяльності, академічної мобільності протягом всього періоду навчання в аспірантурі;
– повідомили про стан готовності дисертацій та їх апробацію;
– отримали зауваження та побажання щодо подальшого написання дисертацій та впровадження їх результатів.

Аспіранти, які не були присутніми особисто, мали змогу прийняти участь у зустрічі дистанційно.

Аспіранти Одеського національного економічного університету Ірина Тіщенко, Дмитро Галашов, Дмитро Огренич у рамках освітньої підготовки за дисципліною «Управління капіталом та ресурсами суб’єктів підприємницької діяльності» взяли участь у Startup Battle Autumn ONEU у якості експертів. Цей досвід неодмінно принесе користь аспірантам.

23 жовтня 2023 року аспіранти ОНЕУ взяли участь у гостьовій лекції  Марка Сигела, визнаного експерта з глобальної безпеки та стійкості, а також керівника Програми MBA з внутрішньої безпеки Державного Університету Сан-Дієго, США.

Тема лекції: Risk Management – It’s Importance in International Trade and Busines.

Марк Сигел поділився своїми унікальними знаннями та досвідом у галузі ризикового менеджменту та стійкості в міжнародному бізнесі. Сподіваємось, що ця лекція стала незамінним джерелом інсайтів для всіх, хто прагне розуміти та зменшувати ризики у своєму бізнесі.

2 червня 2023 року в 111 ауд. відбулася зустріч ректора Одеського національного економічного університету Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами 3 та 4 років навчання та їх науковими керівниками.

Під час зустрічі аспіранти:

– звітували про результати своєї освітньо-наукової діяльності, академічної мобільності протягом навчання в аспірантурі;
– повідомили про стан готовності дисертацій та їх апробацію;
– отримали зауваження та побажання щодо подальшого написання дисертацій та впровадження їх результатів.

Також аспіранти були проінформовані про Зміни до законодавчих актів, що регулюють підготовку та атестацію здобувачів наукових ступенів, які внесла прийнята 19 травня 2023 року Кабінет Міністрів України Постанова № 502 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів”.
Аспіранти, які не були присутніми особисто, мали змогу прийняти участь у зустрічі дистанційно.

Зміни до законодавчих актів, що регулюють підготовку та атестацію здобувачів наукових ступенів

19 травня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 502 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів”.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 1, пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2024 року.

Постанова передбачає, що підготовка кандидатів та докторів наук, розпочата до 1 вересня 2016 р., здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту” (п.1, підпункт 1).

Постановою затверджується новий порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (п.1, підпункт 2.).

Вносяться зміни до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» (п.2).

Вносяться зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 (п.3).

Короткий аналіз постанови №502, де затверджені зміни відображені у прикріпленому файлі.

Презентація до новини

Шановні аспіранти! Відповідно до договору про співпрацю між ЛТЕУ та ОНЕУ, запрошуємо вас 8.12.2022 о 16.00 на гостьову лекцію д.е.н., проф. Тадеуша Троціковського (Польща).

Тема лекції:
“Інноваційне підприємництво та стартапи”
Мова – українська.
Посилання для доступу:

20 жовтня 2022 року аспіранти та докторанти ОНЕУ прийняли участь в пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки», яке пройшло у режимі online.

Засідання відкрив з вітальним словом ректор ОНЕУ Ковальов А.І. та проректор з наукової роботи Літвінов О.С.

До пленарного засідання з вітальним словом доєдналися молоді вчені НУ “Запорізька політехніка” (д.е.н. Зеркаль Анастасія), Західноукраїнського національного університету (голова ради молодих вчених ЗВО Поперечна Ганна), Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова (голова ради молодих вчених ЗВО) та Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова (голова ради молодих вчених ЗВО та при Одеській обласній державні адміністрації).

На пленарному засіданні з доповідями виступили аспіранти та докторант:

  • Тіщенко Ірина Валеріївна (аспірантка Одеського національного економічного університету, спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Product manager, бізнес-консультант з питань розробки нових продуктів та послуг) – Управління бізнес-процесами інноваційних підприємств;
  • Патлатой Олександр Євгенович (к.е.н., доцент, докторант кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету) –  Інтеграція економіки України до глобальних ланцюгів доданої вартості в нових історичних реаліях;
  • Білоус Костянтин Ігорович (аспірант кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет) – Оптимальний вибір цінних паперів для передачі у забезпечення;
  • Новак Ганна В‘ячеславівна (аспірантка, викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики Одеського національного економічного університету) – PR як інструмент інноваційного розвитку підприємства.

За результатами конференції буде виданий електронний збірник тез та надісланий кожному учаснику сертифікат.

Аспіранти кафедри фінансів ОНЕУ та НПП взяли участь у гостьовій лекції на тему: «Антикризове управління в світі останніх наукових досліджень лауреатів Нобелівської премії», що відбулася у вівторок, 1 листопада 2022 р. Спікер лекції, Ігор Геннадійович Брітченко – професор Університету менеджменту безпеки в Кошицях (Словаччина), доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, магістр богослов’я, академік Міжнародної академії богословських наук. Ігор Геннадійович є прихильником інтеграції освітнього простору України до європейських стандартів і має значний досвід роботи в університетах країн Європейського Союзу, а саме працював: професором Вищої школи бізнесу – Національного університету Луїса (м. Новий Сонч, Польща); професором Державного вищого навчального закладу ім. професора Станіслава Тарновського у Тарнобжегу (Польща); професором Вищої школи страхування та фінансів (м. Софія, Болгарія).

8 червня 2022 року аспіранти ОНЕУ Білоус Костянтин, Іванов Ілля, МоісєєвВячеславта докторантка Коцюрубенко Ганна взяти участь у круглому століСучасніреалії страхового та фінансового ринків”, присвячений актуальним питаннямфункціонування страхового та фінансового ринку в період воєнного та повоєнного стану, організований кафедрою Фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, а саме молодою науковицею к.е.н., ст. викладачем Домбровською Софією Олексіївною.  

Молоді вчені активно брали участь у дискусії з представниками банків та страховихкомпаній.

За результатами круглого столу, учасники отримали сертифікати.

За клопотанням голови Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікової Є.О. за вагомий особистий внесок у розвиток науки, активну громадську діяльність та з нагоди Дня Науки ректором ОНЕУ Ковальовим А.І. були нагороджені Почесною грамотою аспіранти та докторанти Одеського національного економічного університету.

15 червня 2022 р. Кравець Дар’я Дмитрівна, аспірантка PHD за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» кафедри економічного аналізу, відвідала лекцію нобелівського лауреата Джеймсона Джозефа Хекмана, який отримав премію з економіки 2000 року «за розробку теорії і методів аналізу селективних вибірок». Тематикою зустрічі було виявлення впливу державного добробуту на нерівність та соціальну мобільність. Цікавим було порівняння двох країн, таких як США і Данія, спостерігання за тенденцією міграції населення з Європи до США, як тенденція прояву соціального ліфту. Поєднання різних математичних методів аналізу, економічних явищ та соціальних тенденцій зробило цю  лекцію цікавою для кожного слухача.

25 травня 2022 року аспіранти ОНЕУ взяли участь у тренінгу «Особистісний та науковий розвиток молодих вчених: постановка та досягнення цілей». Тернінг проведено сертифікованим коучем IPS, ментором IPACT, доцентом кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», кандидатом економічних наук Іванюк Уляною.

24 травня 2022 року здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ прийняли участь у гостьовій дистанційній лекції доктора економічних наук, старшого дослідника Національного університету «Львівська політехніка» Попадинця Назарія Миколайовича на тему «Регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів: продовольча безпека в умовах війни».

Аспіранти ОНЕУ Новак Ганна та Мостова Катерина в період з 26 квітня по 13 травня, взяли участь у роботі проєкту «Школа молодого науковця Одещини» ініційованого Радою молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації та проведеного у співпраці з Науковим Товариством ОДЕКУ, Науковим товариством молодих вчених, аспірантів та студентів Національного університету «Одеська юридична академія» при підтримці Департаменту освіти і науки при ООДА. Робота школи молодого науковця включала в себе 3 зустрічі, провідною темою яких став напрямок SMM у діяльності науковця.

Під час зустрічей, спікери заходу виступили з доповідями за заявленими в Програмі Школи темами: 

🔹ДОСВІД РОБОТИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (Наталя Власенко) 

🔹TIK-TOK ДЛЯ НАУКОВЦЯ (Владислав Михайленко)

🔹КОРИСНІ ПОРАДИ В SMM (Ангеліна Докус)

🔹SMM, КОНТЕНТ-ПЛАН, СТОРІМЕЙКЕР (Ірина Павлова)

🔹«ВІД ПРОСТОЇ ІДЕЇ ДО ЕФЕКТИВНОЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ. НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «Мій щасливий навчальний рік» (Наталя Маслій)

🔹ОСОБИСТИЙ БРЕНД НАУКОВЦЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (Тетяна Рибачук)

🔹ТРЕНДИ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ БЛОГІВ (Алиса Кулакова)

Зустрічі були насиченими, цікавими та змістовними виступами спікерів.

Наприкінці кожної зустрічі учасники мали можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом використання інструментів SMM для просування власних проєктів.

За результатами роботи школи молодого науковця аспіранти отримали сертифікати.

12 травня 2022 року в 111 ауд. відбулася зустріч ректора Одеського національного економічного університету Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами та їх науковими керівниками.
Під час зустрічі аспіранти 3 та 4 років навчання:
– звітували про результати своєї освітньо-наукової діяльності, академічної мобільності протягом навчання в аспірантурі;
– повідомили про стан готовності дисертацій та їх апробацію;
– отримали зауваження та побажання щодо подальшого написання дисертацій та впровадження їх результатів.
Аспіранти 1 та 2 років навчання поділилися своїми враженнями від пройдених начальних дисциплін, обговорили свої побажання щодо удосконалення освітньо-наукових програм.
Також перед здобувачами 3 рівня вищої освіти зі своїми доповідями виступили:
– вчений секретар Сачук Ю.А., яка повідомила про порядок присудження ступеня доктора філософії;
– Горлова О.П. – розповіла про можливості академічної мобільності;
– керівник сектору з розвитку міжнародного науковго партнерства Шостак І.І. проінформувала аспірантів про можливості спіпраці з міжнародними партнерами;
– директор бібліотеки Іваницька Т.П. з інформацією про можливості доступу до баз даних.
За результатами зустрічі аспіранти отримали рекомендації щодо подальшого написання дисертацій, апробацій та впроваджень їх результатів, а також участі у програмах академічної мобільності в умовах воєнного стану.
Аспіранти, які не були присутніми особисто, мали змогу прийняти участь у зустрічі дистанційно.

29 квітня 2022 року в ОНЕУ відбулася зустріч з Андрієм Іванським присвячена темі «Актуальні проблеми державного фінансового контролю в Україні», в якій прийняли участь: представники професорсько-викладацького складу університету; здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ спеціальностей 072, 071, 076, 051; колеги МГУ, МВА;представник Міністерства соцполітики тощо. Під час зустрічі та наукової дискусії Андрій Йосипович висвітлив проблематику державного фінансового контролю в реаліях сьогодення, розкрив особливості функціонального забезпечення органів державного фінансового контролю в умовах воєнного часу та окреслив подальші перспективи розвитку і взаємодії.

Аспірантка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету Жамбей Тетяна взяла участь у роботі Весняної школи молодого науковця 2.0 Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, яка проходила з 14 по 20 квітня 2022 року.

Теми Весняної школи:

✅ Як допомогти Україні під час війни: як знайти своє місце молодому науковцю – від лекторки Анастасії Сімахової;

✅ Як формується нова модель суспільства в умовах сучасних загроз – від лекторки Теодозії Яцишиної;

✅ Яка роль невербальних засобів спілкування у сучасних медіа – від лекторки Лариси Макарук;

✅ Як відбувається громадський контроль публічних закупівель: до та під час війни – від лекторки Олени Поліщук;

✅ Як грамотно організувати онлайн навчання в умовах воєнного стану – від лекторки Аліси Сухіх.

За результатами роботи школи, пані Тетяна отримала сертифікат від РМУ при МОН.

8-9 грудня 2021 року здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ прослухали ознайомчі онлайн-семінари з базами даних Orbis All Companies for economic research та Orbis Intellectual Property for economic research. Семінари проведені компанією Moody’s Analytics.

Нагадуємо, що до 24 грудня відкрито тестовий, вільний доступ до бази даних по компаніях усього світу – Orbis All Companies, патентної бази даних Orbis Intellectual Property та бази даних RUSLANA (звітність 15 млн компаній Росії, України, Казахстану https://ruslana.bvdep.com/).

30 листопада 2021 року в он-лайн форматі в рамках навчальної дисципліни «Фінансова політика» (яку викладає д.е.н., професор Слатвінська М. О.) для здобувачів 2 року навчання відбулася лекція запрошеного стейкхолдера – Директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, к.е.н., доцента Шуліченко Тетяни Василівни на тему: «Фінансова політика України: особливості реалізації та вплив на економічний розвиток територій (на прикладі м. Миколаїв)».

26 – 27 листопада 2021 року в он-лайн форматі відбулася I студентська польсько-українська науково-практична інтернет-конференція «Адміністрування та менеджмент в функціонуванні сучасної економіки та суспільства».

Організатори – Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Державний університет «Житомирська політехніка», Одеський національний економічний університет та Державний університет імені Стефана Баторія в Скерневиці (Польща). Від ОНЕУ з доповіддю на тему: «Особливості формування китайської економічної думки» виступила аспірантка кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, громадянка Китайської Народної Республіки Гуй Хуачжи, яку вона підготувала під керівництвом к. е. н., доцента Несененка П. П.

Здобувачка третього рівня вищої освіти ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”  Діброва О. (3 курс навчання) разом із науковим керівником д.е.н., професором Слатвінською М. та здобувачем першого рівня вищої освіти Тутовим Д. (4 курс навчання) 25 листопада 2021 року прийняли участь (у дистанційному форматі) у міжнародній науково-практичній конференції  студентів та здобувачів ступеня PhD з доповіддю «DIGITALIZATION PROCESSES IN EDUCATION: PRACTICAL ASPECTS». Конференція відбулася  в University of economics – Varna Bulgaria у рамках проєкту «The project № KP-06-H45/1 “Digitalization and digital competencies in higher education and the labour market”, funded by the National Research Fund».

3 листопада 2021 року здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ прийняли участь у гостьовій дистанційній лекції доктора економічних наук, професора Державного біотехнологічного університету Савицької Наталії Леонідівни на тему «Трансформація поведінки суб’єктів споживчого ринку в умовах цифровізації».

Запрошуємо аспірантів прийняти участь у гостьовій лекції на тему “Трансформація поведінки суб’єктів споживчого ринку в умовах цифровізації”, яка відбудеться 3 Листопада 2021 Р. О 18-00.
Лектор – д.е.н., проф. Савицька Наталія Леонідівна, Державний біотехнологічний університет
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 715 7170 4966
Код доступа: WC6AE4

21 жовтня 2021 року здобувачі третього рівня вищої освіти ОНЕУ прийняли участь в пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки», яке пройшло у режимі online.

Організаторами конференції стала Рада молодих вчених ОНЕУ. До складу організаційного комітету також увійшли представники Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Західноукраїнського національного університету та Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

На пленарному засіданні виступили аспіранти та докторантка зі своїми доповідями, які були актуальні та дослідження яких є важливими для розвитку економіки України.

За результатами конференції буде надісланий електронний збірник тез та електронний сертифікат кожному учаснику конференції.

 

18 жовтня 2021 року в 14:30 в системі ZOOM відбулася зустріч ректора Одеського національного економічного університету Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами першого року навчання. Зустріч присвячена обговоренню тем дисертацій.

Також перед здобувачами 3 рівня вищої освіти виступили гарант ОНП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Слатвінська М.О. та голова Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікова Є.О.

Шановні молоді вчені!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки», яка відбудеться онлайн 21 жовтня 2021 р.

До участі в конференції запрошуються молоді вчені:
– доктори наук – до 40 років;
– кандидати наук, викладачі без ступеню – до 35 років;
– аспіранти, докторанти, здобувачі – будь-якого віку;
– студенти магістратури – будь-якого віку.

Для участі в конференції до 20 жовтня 2021 року необхідно:
1. Заповнити електронну реєстраційну форму учасника.
2. Підготувати тези згідно з вимогами, що надаються у інформаційному листі.
3. Надіслати тези доповіді та рецензію наукового керівника на доповідь (для студентів та аспірантів) на електронну пошту rmuoneu@gmail.com
4. Отримати відповідь від організаційного комітету про надходження реєстраційної форми та тез, а також позитивне рішення щодо прийняття тез до публікації.

Вартість: безкоштовна
За результатами наукової конференції будуть опубліковані тези доповідей у електронній збірці матеріалів.
Відправка електронних примірників та сертифікатів – 19 листопада 2021р.

Детальна інформація у інформаційному листі.

29 вересня 2021 року в Одеському національному економічному університеті  о 12:00 (із застосуванням технічних засобів відозв’язку) в рамках Польско – українського ректорского семінару відбувся вебінар на тему: «Докторська підготовка та розвиток молодих учених у контексті кадрової політики польських та українських університетів», за участі представників 9 ЗВО Польщі. В семінарі прийняли участь топменеджмент ОНЕУ, науково-педагогічні працівники (у т.ч. гаранти освітньо-наукових програм), здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Серед модераторів та спікерів: проф. Єжи Лис, ректор AGH Університету науки і технологій у Кракові; Олесандр Хазгал, PhD, голова Ради з докторської підготовки Європейської Асоціації, EUA-CDE;  Евеліна Пабіянчик-Влазло, PhD, Наталія Красьнєвська – експерти-дослідники у Проєкті Докторські школи у закладах вищої освіти Польщі – організаційно-управлінські моделі; проф. Марта Косьор-Казберук, ректор Білостоцької Політехніки; проф. Ян Шмідт, Почесний Президент KRASP, ректор Варшавської Політехніки у 2012-2020 рр.; Евеліна Побіянчик-Влазло,  PhD, Лодзинська політехніка, член Ради молодих учених при МОН Польщі 2018-2021; Марчин Докович, PhD, експерт Проекту, Познанський університет ім. Адама Міцкевича; Ярослав Ольшевський, Голова Національного представництва аспірантів Польщі KRD, Варшавський природничий університет SGGW; проф. Єжи Возніцький та інші. У ході зустрічі були обговорені актуальні питання колаборації між польскими та українськими ВИШами та шляхи впровдження співпраці.

 

17 вересня 2021 року в Одеському національному економічному університеті відбулася лекція запрошеного професора з Познанського економічного університету (Польща). Доктор економічних наук, завідувачка кафедри кон’юнктури та економічної політики Познанського економічного університету, професорка Агнєшка Зьомек прочитала лекцію для аспірантів усіх спеціальностей та науково-педагогічних працівників ОНЕУ на тему:
– о 9.55 (325 ауд.) на тему: “Foresight and Canvas business modelling in digital
economy”;
– о 12.00 (325 ауд.) на тему: "Чи ця праця заслуговує на заробітну плату? Нові
форми праці та продуктивності в умовах цифрової економіки&quot.

16-17 вересня 2021 року на базі Одеського національного економічного університету в рамках програми CESEENet Воркшоп 2021 відбувся Семінар Центрального, Східного та Південно-Східного Європейського співтовариства PhD З ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ та ФІНАНСІВ у якому прийняли участь як аспіранти ОНЕУ, так і науково-педагогічні працівники.

Шановні аспіранти!

Запрошуємо до участі у міжнародному семінарі “Major EU political and economic challenges and EU-Ukraine relations in 2021/22” (робоча мова – англійська), який координується Dr. Alvaro Fernandes, Jean Monnet Prof., E.U. Brussels, також серед спікерів Олександр Патлатой (ОНЕУ), Віолета Дідук (ОНУ), Артем Кройтор (ОНУ). Семінар пройде з 13 вересня по 7 жовтня на базі ОНЕУ в 119 ауд. (можлива дистанційна участь). Для участі необхідно зареєструватись за формою:   https://docs.google.com/forms/d/1mNWRTKoumqAboF-7Fwa8-_ganepoU6W339ujRpX0WhI/edit 

Більш детальна інформація та програма семінару наведена в реєстраційній гуглформі. За підсумками семінару учасники отримають сертифікати.

Участь безкоштовна!

Аспірантура як шлях до професійного зростання

Навчання в аспірантурі сприяє кар’єрному росту аспірантів. Успішним прикладом поєднання наукової та практичної діяльності є навчання в аспірантурі Скляра Дмитра Вікторовича, який розпочав своє навчання в аспірантурі за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у 2018 році. Отримані компетенції під час навчання та впровадження результатів роботи у практику дозволили Дмитру просунутися кар’єрними сходами та обійняти посаду комерційного директора компанії Netpeak, яка наразі є лідером ринку надання послуг у сфері Інтернет-маркетингу в Україні, має представництва за межами України і налічує більше 300 співробітників.

Також, Бурлака Людмила Федорівна, яка навчається в аспірантурі з 2018 року за спеціальністю 051 «Економіка» досягла успіху у кар’єрі та наразі займає посаду фінансового директора будівельної компанії KONA, яка є девелоперською компанією повного циклу, що здійснює проектування, монтаж і комплексне сервісне обслуговування будинків та входить в 5 найбільших забудовників Одеси.

Отже, навчання за освітньо-науковими програмами в ОНЕУ дозволяє розвивати здобувачам свій професійний рівень, що відзначається на їх просуванні кар’єрними сходами. Аспіранти збільшують свій інтелектуальний капітал, що неодмінно відображається у їх практичній діяльності.

Бажаємо всім аспірантам та вступникам до аспірантури ОНЕУ нових перемог та здобутків, як в науковому, так і у професійному напрямках.

25 червня в 09:00 в 217 ауд. відбулася зустріч ректора Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами третього та четвертого років навчання та їх науковими керівниками.

Під час зустрічі аспіранти:

– доповіли про результати свого навчання в аспірантурі; 

– повідомили про стан готовності дисертацій та їх апробацію; 

– отримали зауваження та побажання щодо подальшого навчального процесу та написання дисертацій.

25 червня 2021 року наукові керівники здобувачів третього рівня вищої освіти ОНЕУ прийняли участь в міжуніверситетському круглому столі: «Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти».

Круглий стіл відбувся у форматі ZOOM конференції, в якій прийняли участь ВНЗ з різних куточків України. На круглому столі наукові керівники мали змогу поділитися своїм досвідом керівництва здобувачами степеню PhD, труднощами, які виникають під час підготовки докторів філософії та моментами, яким слід приділяти більшу увагу. Від нашого університету з доповіддю щодо якості наукового керівництва здобувачами третього рівня вищої освіти виступила завідувач кафедри економічного аналізу Волкова Ніна Анатоліївна. 

Всі учасники висловили свою подяку організаторам та доповідачам круглого столу, за результатами якого отримати сертифікати. 

11 червня 2021 року відбувся семінар для здобувачів третього рівня
вищої освіти на тему: «Цифрова трансформація маркетингових комунікацій».
Семінар провела доктор філософії, маркетолог компанії «КомСервіс-
Безпека» Панченко Ольга Вікторівна.

11 червня в 14:30 в МАЗі відбулася зустріч ректора Одеського національного економічного університету Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами першого та другого років навчання.

Зустріч відбулася у форматі дискусії, під час якої аспіранти:

– поділилися результатами свого навчання в аспірантурі; 

– повідомили про проблеми, які виникають в процесі навчання та підготовки дисертаційного дослідження;

– висловили свої побажання щодо подальшого процесу підготовки здобувачів 3 рівня вищої освіти.

Також перед здобувачами 3 рівня вищої освіти виступили Кашу О.В., яка розповіла про можливі грантові проєкти та Місько Г.А. з інформацією про міжнародні програми академічної мобільності.

7 червня 2021 року здобувачі третього рівня вищої освіти були присутні на відкритій лекції керівника відділу міжнародних зв’язків Економічного університету м. Варна Євгена Райчева на тему «Аспекти болгарської історії та культури». За результатами свого візиту в ОНЕУ було підписано Угоду про співробітництво між ОНЕУ та Економічним університетом м. Варна, яка дає можливість реалізації права на академічну мобільність учасникам освітнього процесу.

24 травня 2021 року в межах співпраці зі стейкхолдерами, на основі підписаного меморандуму, відбулася зустріч з заступником начальника Головного управління ДПС в Одеській області Анатолієм Бондаренко та начальником управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС в Одеській області Романом Кириленко щодо працевлаштування до податкової служби регіону. Здобувачі третього рівня вищої освіти, студенти, випускники та працівники університету прийняли активну участь у зустрічі.

У форматі відкритого діалогу обговорили питання стосовно умов проходження практики, стажування, працевлаштування в різних структурних підрозділах податкової служби області, конкурсного відбору, умов праці та подальшого кар’єрного росту, а також різні питання податкової законодавства.

19 травня 2021 року відбулася нарада, за підсумками якої було оновлено навчально-наукові плани для здобувачів ступеня доктора філософії 2021 року вступу. На нараді розглянуті підписані університетом угоди з партнерськими організаціями відповідно до яких здобувачі мають можливість:

                – практично реалізовувати академічну мобільність;

                – розробляти та реалізовувати інноваційні науково-дослідницькі, методичні продукти фундаментального та прикладного характеру у сфері науки та освіти;

                – впроваджувати у навчальний процес передовий науково-професійний досвід та проходити науково-педагогічну практику;

                – готувати наукові праці, монографії в сфері економіки, фінансів, банківської справи та страхування;

                – брати участь у науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах та інших заходах з актуальної економічної проблематики;

                – отримувати експертні висновки з актуальних питань, приймати участь у підготовці відповідних проектів нормативних та законодавчих документів.

                Внесено зміни до складу основних та вибіркових дисциплін, що дозволить підвищити якість оволодіння аспірантами теоретичними та практичними навичками.

13 травня 2021 року в Одеському національному економічному університеті завершився процес оновлення та актуалізації освітньо-наукових програм підготовки аспірантів.

                Відбулися зустрічі зі стейкхолдерами, серед яких представники вітчизняних університетів та особи, які займають керуючі посади в організаціях, державних структурах органів влади.

                Обговорено результати опитування здобувачів третього рівня освіти за освітньо-науковими програмами ОНЕУ щодо якості та наповнення освітніх компонентів. Опитування проводилось протягом весняного семестру за участю Ради молодих вчених ОНЕУ.

                Обговорено необхідність посилення роботи щодо набуття здобувачами компетенцій стосовно управління науковими проєктами та пошуку джерел фінансування наукових досліджень.

28 квітня 2021 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ в межах дисципліни «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях», яку викладає  доктор економічних наук, професор Якуб Є.С., відбулася дистанційна лекція професора кафедри математичного моделювання і статистики КНЕУ ім. В. Гетьмана д.е.н. Коляди Юрія Васильовича на тему «Комп’ютерне моделювання обсягів легальної та тіньової економіки суспільства».

На лекції були присутні проф. Піскунова О.В КНЕУ, професор Якуб Є.С. та аспіранти ОНЕУ.

29 квітня 2021 року був проведений науковий аспірантський семінар з керівником та директором страхової компанії ТОВ «Логістика Иншуранс Онлайн» Сергієм Олександровичем Федченко, який розповідав аспірантам та відповідав на питання, щодо практичних аспекти сучасних проблем зі страхування, зміни інфраструктури страхового ринку України та фінансового ринку в цілому. Також С.О. Федченко провів гостьову лекцію щодо практичних питань узгодження угод на фінансовому ринку України.

28 квітня 2021 року відбулася лекція для аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», в рамках внутрішньої академічної мобільності на тему «Стратегічний цикл діяльності підприємства: управління ризиками». Лекцію прочитали д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Інна Олексіївна Кузнецова та д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Галина Миколаївна Тарасюк.

Г. М. Тарасюк представила матеріал про специфіку стратегічного планування для харчових підприємств, формування типових стратегій та побудови стратегічних карт розвитку підприємств. І.О. Кузнецова акцентувала увагу на ризику невиконанні цілей організації як результату опору змінам. Представила до уваги методичний інструментарій управління стратегічними ризиками: трансформовану матрицю відношення співробітників до цілей організації та формалізовану процедуру оцінки ризику невиконання стратегічних цілей організації.

На лекції були присутні аспіранти другого року навчання: Валентина Горбатюк та Анжелика Пєнова Одеського національного економічного університету; аспіранти другого та третього року навчання: Олександр Герасимчук, Валентина Дардалевич, Валентина Павлюк та к.е.н., доцент кафедри менеджменту і підприємництва, член проектної групи за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» Державного університету «Житомирська політехніка» О.П.Пащенко.

На зустрічі представники ЗВО поділилися досвідом реалізації освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» у своїх університетах, обговорили подальші етапи співпраці.

27 квітня 2021 року відбувся ZOOM-семінар-зустріч аспірантів ОНЕУ з директором ТОВ «Одеський хлібозавод 4» Добровольським Віталієм Володимировичем. Спікер – доцент кафедри ЕПтаУБ Карпов В.А. Зустріч була проведена в рамках практичного заняття з курсу «Ринки: кон’юнктура, інструменти та інститути». Тема семінару: «Актуальні проблеми дослідження розвитку ринку індустріального шоколаду і глазурі на Україні для ринку хлібобулочної промисловості».

22 квітня 2021 р. у ході вивчення дисципліни «Методика викладання та інноваційні технології в навчанні» для здобувачів PHD ОНЕУ в системі ZOOM відбувся міжуніверситетський семінар на тему «Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної діяльності студентства».

Перед аспірантами виступили к. пед. н., доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Кириченко О. М. і к.філол.н., доцент, зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ Кіршо С. М. Аспіранти, які опановують основи педагогіки, із зацікавленням прослухали міні-лекцію, а також взяли активну участь в обговоренні визначених проблем. Теоретичні  положення були слушно доведені на прикладах з педагогічної практики викладачів. Зазначимо, що семінар відбувся в межах імплементації договору про співпрацю ОНУ ім. І. І. Мечникова та ОНЕУ про підготовку здобувачів PHD. Така співпраця викладачів провідних закладів вищої освіти підвищує якість педагогічної підготовки здобувачів PHD.

26 березня 2021 року в межах дисципліни «Маркетингові дослідження в глобальному економічному середовищі» відбулась дистанційна лекція з начальником управління статистики Молдавської залізничної дороги Кирилюком Геннадієм Володимировичем.

16 березня 2021 року о 13.10 відбувся семінар на тему «Види наукових публікацій: сутнісні відмінності, нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та самоплагіат». Перед молодими вченими та аспірантами виступили:

– д.е.н., професор кафедри ЗЕТ та ЕП Жданова Л.Л. з доповіддю «Види наукових публікацій: сутнісні відмінності».

– к.е.н., вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Пудичева Г.О. з доповіддю «Види наукових публікацій: нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та самоплагіат».

На семінарі аспіранти та молоді вчені ознайомилися з відмінностями тез, доповідей, статей, монографій, їх сутністю, структурою, вимогами до написання. Також молоді науковці дізналися про нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та вимоги щодо запобігання самоплагіату.

У присутніх виникло багато запитань, на які вони змогли отримати обґрунтовані відповіді. Аспіранти, які не були присутніми особисто, мали змогу прийняти участь у семінарі дистанційно.

16 березня 2021 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ в межах дисципліни «Фінанси муніципальних та регіональних утворень», яку викладає  доктор економічних наук, доцент Волохова І.С., відбулася дистанційна лекція за участю начальника управління видатків бюджетів та міжбюджетних відносин головного управління державної казначейської служби України в Одеській області Крижановської Наталії Олександрівни на тему «Фінансовий контроль на рівні муніципальних та регіональних утворень».

На лекції були присутні начальник управління Крижанівська Н.О., доцент Волохова І.С., доцент Курганська Е.І. та аспіранти ОНЕУ.

15 березня 2021 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ в межах дисципліни «Фінанси муніципальних та регіональних утворень», яку викладає  доктор економічних наук, доцент Волохова І.С., відбулася дистанційна лекція за участю Державного експерта директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Юрків Юлії Андріївни на тему «Потенційні джерела залучення ресурсів муніципальних та регіональних утворень».

На лекції були присутні державний експерт Юрків Ю.А., доцент Волохова І.С., доцент Курганська Е.І. та аспіранти ОНЕУ.

01 березня 2021 р. у межах вивчення курсу “Облік, контроль і оподаткування в управлінні підприємствами” аспірантка 2 року навчання ОНЕУ спеціальності 071 “Облік та оподаткування” Гончар Марія взяла участь в зустрічі з практиками (Accounting Section).

У зустрічі брали участь Сергій Рогозний – аудитор, консультант з МСФЗ, член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету ФПБАУ, директор ТОВ «МІК «СТАРТ», автор численних публікацій з проблематики застосування МСФЗ, а також Сергій Поліщук – аудитор, консультант з оподаткування, Член Ради та Керівник комітету ФПБАУ з членства та етики, Керівник Клубу сучасного бухгалтера «PRO-Облік» ФПБАУ, директор Аудиторської фірми «Наша Бухгалтерії».

Зустріч організована спільно Київським національним торговельно-економічним університетом та Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ).

26 лютого 2021 року здобувачі третього рівня вищої освіти ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Одеського національного економічного університету разом з доктором економічних наук, професором кафедри фінансів Мариною Слатвінською відвідали підрозділи митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, відділ кінологічного забезпечення управління протидії митним правопорушенням, музей Одеської митниці.

Під час зустрічі здобувачі освіти дізналися особливості процедури  ідентифікаційного огляду, оформлення митних декларацій, здійснення митного огляду товарів, які прибувають до Одеського порту. Цікавою була інформація про роботу кінологічної служби, зокрема службових собак Кепа та Фіфи, які вміють знаходити наркотики тощо. Здобувачі побували на майданчиках зі вживаними транспортними засобами та ознайомилися з особливостями перевезення автомобілей у контейнерах, механізмами і заходами, які дозволяють забезпечити цілісність майна навіть під час сильних штормів. Дізналися, куди розвантажують контейнери, що прибувають контейнеровозами,  а також як зберігають та завантажують зернові та олії, у тому числі екзотичні. У Музеї Одеської митниці почули розповідь про найцікавіші схованки контрабанди. Здобувачі під час заходу отримали відповіді на безліч питань у сфері економіки та фінансів, наприклад, як пандемія позначилася на митних платежах, чи не спричинили карантинні заходи контейнерного колапсу, на скільки збільшилися митні платежі, сплачені суб’єктами ЗЕД, які працюють у зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби. Фахівці розповіли про економічний ефект від боротьби з контрабандою, а також про заохочення для митників, які  виявили контрабанду. Зустріч завершилася інтелектуальною грою, присвяченою 89-й річниці утворення Одеської області, де учасники згадали, до яких князівств, країн та імперій у різні роки входили частини території Одеської області, пограли в «адміністративно-територіальні пазли», з’ясували все про місцеві бюджети, джерела їх формування та витрачання.

За сприяння у проведенні заходу щиро дякуємо в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби Олексію Бочку, в.о. начальника митного поста «Одеса» Євгенію Носову, прес-секретарю Олені Гусєвій, заступнику начальника відділу кінологічного забезпечення Віктору Дядику,  начальнику Адміністрації Одеського морського порту Максиму Лапаю, очільниці відділу зовнішніх зв’язків Юлії Пляшковій та інженеру цього ж відділу Тетяні Яковлєвій.

У четвер 11 лютого 2021 року о 14.30 відбулася зустріч проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з гарантами ОНП та викладачами, які проводять заняття з аспірантами 1-го та 2-го років навчання.

В ході зустрічі були обговорені та отримані пропозиції щодо:

  • заходів залучення аспірантів до участі у міжнародній діяльності;
  • необхідності індивідуалізації траєкторії навчання із можливість обрання вибіркових дисциплін інших ВНЗ, зокрема з закордону;
  • корегування освітньо-наукових програм по кожній спеціальності;
  • можливості стимулювання щодо публікацій у науково-метричних базах даних Web of Science та Scopus;
  • залучення до навчального процесу фахівців-практиків.

У вівторок 2 лютого 2021 року о 13.00 відбулася зустріч проректора з наукової роботи Літвінова О.С. та гарантів ОНП зі здобувачами 3 рівня вищої освіти ОНЕУ.

            В ході зустрічі аспіранти:

–           ознайомились з новими можливостями щодо до участі у грантових програмах;

–           обговорили питання освітньої та наукової діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD);

–           виявлені проблемні питання, що виникають в процесі підготовки здобувачів 3 рівня вищої освіти;

–           прийняли участь  в анкетуванні  щодо освітньо-наукової діяльності в університеті.

            За результатами зустрічі отримані конкретні пропозиції щодо удосконалення змісту та процесу навчання за освітньо-науковими програмами з підготовки докторів філософії.

Шановні випускники аспірантури! Пропонуємо Вам заповнити анкету щодо вашого кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування після закінчення аспірантури

Анкета щодо вашого кар’єрного шляху

  Сало Яна Вікторівна – к.е.н., старший викладач кафедри УП і ЕП. У 2020 р. захистила дисертацію «Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формуванні українського середнього класу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
  Йолкіна Олена Володимирівна – к.е.н., старший викладач кафедри УП і ЕП. У 2012р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
  Петровська Оксана Михайлівна – к.п.н., доцент кафедри УП і ЕП. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти” за спеціальністю 23.00.02 – Політичні інститути та процеси.
  Кривцова Марина Сергіївна – к.е.н, доцент кафедри УП і ЕП. У  2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Регулювання зайнятості молоді” за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
  Сорока Олександра Володимирівна   – к.е.н., доцент кафедри УП і ЕП. У  2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування та розвиток трудового потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкових відносин” за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
  Новицький Микола Валерійович – к.е.н., старший викладач кафедри УПЕП. У 1997 р.  захистив кандидатську дисертацію на тему «Оплата праці в механізмі регулювання зайнятості» за спеціальністю 08.09.02 – Зайнятість та ринок праці
  Збрицька Тетяна Петрівна – к.е.н., доцент кафедри Управління персоналом і економіки праці.  У 2004 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Механізми регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою” за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
  Даниліна Світлана Олексіївна – к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій ОНЕУ. 24 травня 2012 р. успішно захистила дисертацію на тему «Форми нагромадження капіталу та їх особливості в перехідній економіці».
  Сментина Наталія Валентинівна – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ОНЕУ. 23 червня 2006 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області)». 13 вересня 2016 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем».
  Муратов Олег Михайлович – к.е.н., заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. 31 травня 2017 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України».
  Літвінов Олександр Сергійович – д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи ОНЕУ. 29 жовтня 2004 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Фактори та стимули регулювання енергоємності продукції промислового підприємства». 3 червня 2019 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства».
  Капталан Сергій Михайлович – к.е.н., викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ, директор Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай». 27 грудня 2017 р. на тему «Організаційно-економічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань».
  Пудичева Галина Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій ОНЕУ. 20 лютого 2015 р. успішно захистила дисертацію на тему «Управління енергетичним господарством бюджетних т комерційних підприємств на засадах контролінгу».
  Шкурупська Ірина Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, заступник декана факультету міжнародної економіки ОНЕУ. 25 грудня 2014 р. успішно захистила дисертацію на тему «Інтегровані маркетингові комунікації на ринку геліообладнання України».
  Тащеєв Юрій Вікторович – к.е.н., старший науковий співробітник відділу № 1 комплексних енергосистем Інституту відновлюваної енергетики НАН України. 15 травня 2019р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічний механізм забезпечення ефективного використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах».
  Назаренко Ольга Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ, керівник Центру профорієнтації «Life Family». 20 червня 2012 р. успішно захистила дисертацію на тему «Економіко-організаційні основи формування та народження потенціалу нової економіки регіонів України».
  Кузнецова Інна Олексіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій ОНЕУ. 25 лютого 2010 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування конкурентних переваг підприємств хлібопродуктів на засадах реінжинірингу процесу управління».
  Тарасова Кристина Ігорівна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ. 29 травня 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтегральне оцінювання діяльності машинобудівних підприємств».
  Радулов Дмитро Дмитрович – к.е.н., директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.
  Баранова Вікторія Глібівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ОНЕУ. 4 червня 2010 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування та розвитку».
  Волохова Ірина Семенівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів ОНЕУ. 29 листопада 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні». 5 березня 2015 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Місцеві фінанси України в умовах децентралізації».
  Жердецька Лілія Вікторівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри банківської справи ОНЕУ. 14 квітня 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм трансфертного ціноутворення в банку». 29 листопада 2018 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Системний ризик банківського сектору економіки: теорія, оцінка та регулювання».

 

  Слатвінська Марина Олександрівна – д.е.н., професор кафедри фінансів, керівник центру забезпечення якості освіти ОНЕУ. 1 липня 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Альтернативні системи оподаткування суб’єктів малого підприємства». 19 вересня 2019р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Фіскальна політика в умовах модернізації фінансової системи».
  Гончаренко Олена Миколаївна – д.е.н., доцент, декан факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ. 17 березня 2006 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансові методи управління інвестиційними проектами». 27 листопада 2014 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища».
  Зінченко Марина Анатоліївна – к.е.н., директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. 28 грудня 2015 р. успішно захистила дисертацію на тему «Управління фінансовими потоками місцевих бюджетів».
  Мартинюк Ірина Василівна – к.е.н., викладач кафедри фінансів, заступник декана факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ. 6 березня 2015 р. успішно захистила дисертацію на тему «Податкова політика в сфері використання природно-ресурсного потенціалу України».
  Лоханова Наталія Олексіївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ. 20 лютого 2013 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід».

 

Преображенська, 8, к. 218
723-69-19

aspirant@oneu.ukr.education

Закон України «Про вищу освіту» 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Порядок присудження наукових ступенів: Постанова КМУ від 24 липня 2013 Р. № 567 (втрата чинності відбудеться 01.01.2022)

Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

Наказ МОН України від 23.09.2019 Р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

Наказ МОН України від 12.01.2017 Р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації»

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): Постанова КМУ від 23 березня 2016 року № 261

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова КМУ від 12 серпня 2015 Р. № 579