Планово-фінансовий відділ

Начальник відділу: 

РАЧКОВА

Юлія Дмитрівна

внутр. 225

plan.fin@oneu.edu.ua

У своїй діяльності планово-фінансовий відділ керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, іншими Положеннями університету.

Основною діяльності відділу є організація, аналіз та планування фінансово-господарської діяльності університету, в основі якої покладено принципи законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів університету.

Основними завданнями планово-фінансового відділу є:
  • планування фінансово-економічної діяльності університету;
  • підготовка та ведення документації стосовно економічних питань;
  • складання кошторисів доходів і видатків університету загального та спеціального фондів;
  • аналіз доходів та витрат університету в цілому, по підрозділах, за видами діяльності;
  • складання калькуляцій на усі види робіт, послуг;
  • проведення маркетингових досліджень, вивчення ринкових пропозицій на різні види робіт та послуг, визначення напрямів цінової політики університету;
  • складання та подання звітності по фінансово-економічних показниках університету.
  • складання штатного розкладу;
  • ведіння обліку показників праці та складання встановленої статистичної звітності.
Посада ПІП Електрона адреса Телефон Внутр. телефон
Начальник ПФВ

РАЧКОВА

Юлія Дмитрівна

plan.fin@oneu.edu.ua 723-80-43 225
Провідний економіст БОРОДАЙ

Лілія    Володимирівна

borodai_liliia@ukr.net 723-80-43
Провідний економіст ПРИБИТКА

Тетяна   Іллівна

723-80-43
Економіст 1 категорії СТОЯНОВА

Олена    Михайлівна

723-80-43