Вакансії

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та “Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

Завідувача кафедри: економічного аналізу.

Доцента кафедри: туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Старшого викладача кафедри: загальної економічної теорії та економічної політики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора ОНЕУ на протязі місяця (заява пишеться власноручно, реєструється в канцелярії (додаток 1а, додаток 1б);
 • характеристику (хто перший раз проходить конкурс на посаду);
 • список наукових праць, завірений власним підписом, вченим секретарем ОНЕУ (Додаток 2);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • контракт у 2-х екземплярах (для деканів, завідувачів, кафедрами);
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, довідки, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт про роботу за попередній період;
 • копії дипломів  на повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • довідку про проходження психіатричного огляду;
 • витяг з протолу засідання кафедри про відкрите заняття та практичне занняття;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про розглядання заяви про участь у конкурсі (хто обирається перший раз на посаду) та звіту ( хто був уже на посаді):
 • висновок кафедри (додаток 3):
 • протокол засідання лічильної комісії кафедри;
 • витяг з протоколу засідання ради факультету (для доцентів, професорів, деканів, завідувачів кафедрами);
 • анкетування;
 • перспективний план розвитку кафедри на 2017-2022 р. (для завідувачів кафедр).

Доценти, професори, завідувачі кафедрами, декани факультетів обираються за конкурсом на Вченій раді університету.

Старші викладачі, викладачі обираються за конкурсом на Вченій раді факультету.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади знаходяться на сайті нашого університету, а також на почті відповідної кафедри.

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 1 квітня 2018 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .