Вакансії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та “Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр:економіки, права та управління бізнесом (1 ставка);управління персоналом і економіки праці(1 ставка);

професорів кафедр:економіки, права та управління бізнесом (0,9 ставки і 1 ставка); загальної економічної теорії та економічної політики (0,5 ставки); економічної кібернетики та інформаційних технологій (1 ставка); економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (1 ставка);

доцентів кафедр:загальноїекономічноїтеорії і економічноїполітики(0,95 ставки і 0,5 ставки), математичних методів аналізу економіки (0,8 ставки), мовної та психолого-педагогічної підготовки (1 ставка і 0,9 ставки), фінансів (0,6 ставки, 0,5 ставки, 0,5 ставки і 0,5 ставки),економікипідприємства та організаціїпідприємницькоїдіяльності (1 ставка, 1 ставка, 0,9 ставки і 0,55 ставки),банківськоїсправи (0,5 ставки, 0,8 ставки, 0,8 ставки і 0,8ставки), бухгалтерського обліку та аудиту (0,75 ставки, 1 ставка і 0,95 ставки), менеджменту організацій (1ставка і 1ставка), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (0,8 ставки, 0,9 ставки, 0,8 ставки і 0,5 ставки), управління персоналом і економіки праці (1 ставка), філософії, історії та політології (0,8 ставки і 0,6 ставки), фінансового менеджменту та фондового ринку (0,8 ставки), економіки, права та управління бізнесом (1 ставка, 1 ставка, 1 ставка і 0,6 ставки), економічного аналізу (1 ставка і 0,5 ставки), іноземних мов (1 ставка і 1 ставка);

старших викладачів кафедр:загальної економічної теорії та економічної політики (1 ставка і 0,75 ставки), математичних методів аналізу економіки (0,9 ставки), фінансів (0,5 ставки), іноземних мов (0,5 ставки, 0,5ставки і 1 ставка),менеджменту організацій(1 ставка і 1 ставка), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (0,7 ставки і 0,75 ставки), фінансового менеджменту та фондового ринку (1 ставка), управління персоналом і економіки праці (0,5 ставки і 0,5 ставки).

(заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 21листопада 2021 року.)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заява подається на ім’я ректора ОНЕУ не пізніше місяці з дня опублікування в газеті “ВечерняяОдесса” і регіструється в канцелярії;
 • характеристика за підписом завідувача кафедри, декану факультету;
 • список наукових праць, завірений власним підписом, завідувачем кафедри і вченим секретарем ОНЕУ;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • Всі кафедральні документи подаються після подачі заяви і вище вказаних документів.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

(Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ (нова редакція 2020 рік. Ухвалено Вченою радою університету протокол №5 від 24 листопада 2020 року).

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі. 

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «ВечерняяОдесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 21листопада2021 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. (048) 723-09-67 .

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та “Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: менеджменту організацій (1 ставка), бухгалтерського обліку та аудиту (1 ставка), статистики (1 ставка), загальної економічної теорії та економічної політики (1 ставка);

професорів кафедр: фінансів (1 ставка і 0,5 ставки), бухгалтерського обліку та аудиту (1 ставка);

доцентів кафедр: фінансів (0,6 ставки), банківської справи (1 ставка і 0,5 ставки), економічного аналізу (0,9 ставки), статистики (5 ставок), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (0,75 ставки і 0,8 ставки), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (0,9 ставки), економічної кібернетики та інформаційних технологій (1 ставка), маркетингу (0,5 ставки);

старших викладачів кафедр: банківської справи (0,5 ставки, 0,4 ставки і 1 ставка), управління персоналом і економіки праці (0,5 ставки і 0,5 ставки), фінансового менеджменту та фондового ринку (0,5 ставки), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (0,7 ставки), менеджменту організацій (1 ставка і 1 ставка), економічної кібернетики та інформаційних технологій (1 ставка і 1 ставка), загальної економічної теорії і економічної діяльності (0,5 ставки);

викладачів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики (0,5 ставки).

(заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 3 грудня 2020 року.)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заява подається на ім’я ректора ОНЕУ не пізніше місяці з дня опублікування в газеті “Вечерняя Одесса” і регіструється в канцелярії;
 • характеристика за підписом завідувача кафедри, декану факультету;
 • список наукових праць, завірений власним підписом, завідувачем кафедри і вченим секретарем ОНЕУ;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • Всі кафедральні документи подаються після подачі заяви і вище вказаних документів.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

На посаду декана факультету можуть претендувати особи, які мають вчений ступінь та (або вчене почесне) звання у відповідності до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності не менше 5 років. Декан не може знаходитись на цій посаді більше ніж 2 строки.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади декана факультету, професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача, викладача знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня                  2015 року), додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 3 грудня 2020 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. (048) 723-09-67 

 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та “Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: банківської справи (1 ставка), економіки підприємництва та організації підприємницької діяльності (1 ставка), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (1 ставка);

професорів кафедр: економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (1 ставка), банківської справи (0,5 ставки), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (0,95 ставки), міжнародних економічних відносин (0,25 ставки);

доцентів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики

( 1 ставка і 1 ставка), банківської справи ( 1 ставка, 1 ставка і 1 ставка) мовної та психолого-педагогічної підготовки (1 ставка, 1 ставка і 1 ставка), економічної кібернетики та інформаційних технологій (0,65 ставки), статистики (0,8 ставки), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (1 ставка, 0,4 ставки), менеджменту (1 ставка),  економіки , права та управління бізнесом (1 ставка, 1 ставка і 0,5 ставки), математичних методів аналізу економіки ( 1 ставка), фінансів ( 1 ставка,

0,75 ставки і 0,7 ставки), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

( 0,95 ставки і 0,45 ставки), міжнародних економічних відносин ( 1 ставка), маркетингу ( 1 ставка, 1 ставка і 1 ставка), управління персоналом і економіки праці (0,5 ставки), фінансового менеджменту та фондового ринку

( 1 ставка);

старших викладачів кафедр: банківської справи (0,5 ставки), філософії, історії та політології (0,7 ставки), мовної та психологоло-педагогічної підготовки (1 ставка), фізичного виховання та безпеки життєдіяльності (0,65 ставки і 0,65 ставки), менеджменту (1ставка і 1 ставка), математичних методів аналізу економіки ( 0,7 ставки), економічного аналізу (0,75 ставки), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ( 0,5 ставки) ;

викладачів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики (0,75 ставки і 0,5 ставки).

( заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 17 листопада 2019 року.)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заява подається на ім’я ректора ОНЕУ не пізніше місяці з дня опублікування в газеті “Вечерняя Одесса” і регіструється в канцелярії  ;
 • характеристика за підписом завідувача кафедри, декану ф-ту;
 • список наукових праць, завірений власним підписом, завідувачем кафедри і вченим секретарем ОНЕУ;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • Всі кафедральні документи подаються після подачі заяви і вище вказаних документів.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

На посаду декана факультету можуть претендувати особи, які мають вчений ступінь та (або вчене почесне) звання у відповідності до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності не менше 5 років. Декан не може знаходитись на цій посаді більше ніж 2 строки.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади декана факультету, професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача, викладача знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня 2015 року), додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 17 листопада 2019 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. (048) 723-09-67 .

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Завідувача кафедри: експертизи товарів та послуг ( 1 ставка);

Професорів кафедр: економічної кібернетики та інформаційних технологій

( 1 ставка); фінансів ( 1 ставка);

Доцентів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики

(1 ставка); банківської справи (1 ставка і 0,5 ставки), маркетингу (1 ставка і 0,5 ставки), філософії  історії та політології(0,45ставки і 0,75 ставки),  статистики(0,5 ставки),  економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (1 ставка),економіки, права та планування бізнесом (0,25 ставки), бухгалтерського обліку та аудиту (1 ставка), менеджменту(1 ставка), управління персоналом і економіки праці (0,5 ставки), фінансів (1 ставка);

Старших викладачів кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики (0,5 ставки), банківської справи (1 ставка і 0,5 ставки), туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (1 ставка і 0,5 ставки),  математичних методів аналізу економіки (1 ставка), фізичного виховання та  БЖД (1 ставка і 0,8 ставки), економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (0,85 ставки), економіки, права та планування бізнесом (1 ставка), управління персоналом і економіки праці (0,6 ставки), бухгалтерського обліку та аудиту (1 ставка),

менеджменту (1 ставка і 1 ставка), міжнародних економічних відносин (0,85 ставки), мовної та психолого-педагогічної підготовки (0,9 ставки);

Викладачів кафедр: економіки, права та планування бізнесом (1 ставка),  управління персоналом і економіки праці ( 0,5 ставки), маркетингу (1 ставка).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заява подається на ім’я ректора ОНЕУ  не пізніше місяця з дня опублікування в газеті “ Вечерняя Одесса” і региструється в канцелярії;
 • характеристика за підписом завідувача кафедри, декану ф-ту;
 • список наукових праць, завірений власним підписом, завідувачем кафедри і вченим секретарем ОНЕУ;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • Всі кафедральні документи подаються після подачі заяви і вище вказаних документів.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

На посаду декана факультету можуть претендувати особи, які мають вчений ступінь та (або вчене почесне) звання у відповідності до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності не менше 5 років. Декан не може знаходитись на цій посаді більше ніж 2 строки.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади декана факультету, професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача, знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня                  2015 року), додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 27 жовтня 2018 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та “Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

Завідувача кафедри: економічного аналізу.

Доцента кафедри: туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Старшого викладача кафедри: загальної економічної теорії та економічної політики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора ОНЕУ на протязі місяця (заява пишеться власноручно, реєструється в канцелярії (додаток 1а, додаток 1б);
 • характеристику (хто перший раз проходить конкурс на посаду);
 • список наукових праць, завірений власним підписом, вченим секретарем ОНЕУ (Додаток 2);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • контракт у 2-х екземплярах (для деканів, завідувачів, кафедрами);
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, довідки, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт про роботу за попередній період;
 • копії дипломів  на повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • довідку про проходження психіатричного огляду;
 • витяг з протолу засідання кафедри про відкрите заняття та практичне занняття;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про розглядання заяви про участь у конкурсі (хто обирається перший раз на посаду) та звіту ( хто був уже на посаді):
 • висновок кафедри (додаток 3):
 • протокол засідання лічильної комісії кафедри;
 • витяг з протоколу засідання ради факультету (для доцентів, професорів, деканів, завідувачів кафедрами);
 • анкетування;
 • перспективний план розвитку кафедри на 2017-2022 р. (для завідувачів кафедр).

Доценти, професори, завідувачі кафедрами, декани факультетів обираються за конкурсом на Вченій раді університету.

Старші викладачі, викладачі обираються за конкурсом на Вченій раді факультету.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади знаходяться на сайті нашого університету, а також на почті відповідної кафедри.

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 1 квітня 2018 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .