Інформаційно-обчислювальний центр

Начальник ІОЦ
к.т.н.

Домаскін
Олег Михайлович

723-10-56

ІОЦ є структурним підрозділом Одеського національного економічного університету, який забезпечує розвиток і функціонування технічної бази та інформаційної інфраструктури; впровадження програмно-технічних засобів інформатизації навчального процесу та адміністративної діяльності ОНЕУ. Центр забезпечує телекомунікаційний та комп’ютерний зв’язок ОНЕУ з зовнішнім інформаційним простором та між структурними підрозділами. На базі ІОЦ проводиться науково-дослідна робота в галузі нових інформаційних технологій.

ІОЦ підпорядковується безпосередньо Ректору ОНЕУ. Загальне та оперативне управління здійснює начальник ІОЦ. Робота центру здійснюється відповідно до перспективного та річного планів концепції його розвитку.

Контактні дані

Сектор ТО
723 – 03 – 86
(прийом заявок на обслуговування техніки)

Група мультимедійного забезпечення
723 – 86 – 61
(питання забезпечення навчальних занять мультимедійною технікою)

Лабораторія АСУ ВНЗ
723 – 03 – 86
(питання впровадження та обслуговування АСУ ВНЗ)

Диспетчерська ІОЦ
723 – 81 – 77
(2й корпус – заявки на аудиторний фонд ІОЦ)

Структура Центру

Сектор експлуатації

Впровадження та супровід інформаційних підсистем організаційно-управлінської та фінансово-господарської діяльності
університету.

 


Підготовка та ведення документації з технічного захисту інформації

 

 

Сектор технічного обслуговування

Ремонт та заміна комп’ютерної техніки та комплектуючих, які вийшли з ладу, або некоректно працюють..

 


Ввведення в експлуатацію нової комп’ютерної техніки.

 


Технічне та програмне супроводження комп’ютерної мережі університету.

 

Підтримка та супровід проекційної та мультимедійної техніки

 

 

Диспетчерська ІОЦ

Прийом заявок на використання аудиторного фонду комп’ютерних аудиторій ІОЦ

 


Розподіл та обслуговування аудиторного фонду комп’ютерних аудиторій.

 

Лабораторія АСУ ВНЗ

Супровід інформаційної підсистеми організаційно-управлінської діяльності університету

 

 

Лабораторія комунікаційних технологій

Впровадження та супровід інформаційних підсистем організаційно-управлінської та фінансово-господарської діяльності
університету.

 


Організація доступу в інтернет по дротовим та бездротовим каналам зв’язку.

 


Адміністрування комп’ютерної мережі університету.

 

 

Група мультимедійного забезпечення

Моніторинг та усунення несправностей локальної мережі університету, каналів передачі даних, мережевого обладнання
та серверів.

 


Організація доступу в інтернет по дротовим та бездротовим каналам зв’язку.

 


Адміністрування комп’ютерної мережі університету.