Інформаційно-обчислювальний центр

Начальник ІОЦ
к.т.н.

Домаскін
Олег Михайлович

723-10-56

ІОЦ є структурним підрозділом Одеського національного економічного університету, який забезпечує розвиток і функціонування технічної бази та інформаційної інфраструктури; впровадження програмно-технічних засобів інформатизації навчального процесу та адміністративної діяльності ОНЕУ. Центр забезпечує телекомунікаційний та комп’ютерний зв’язок ОНЕУ з зовнішнім інформаційним простором та між структурними підрозділами. На базі ІОЦ проводиться науково-дослідна робота в галузі нових інформаційних технологій.

ІОЦ підпорядковується безпосередньо Ректору ОНЕУ. Загальне та оперативне управління здійснює начальник ІОЦ. Робота центру здійснюється відповідно до перспективного та річного планів концепції його розвитку.

Контактні дані

Сектор ТО
723 – 03 – 86
(прийом заявок на обслуговування техніки)

Група мультимедійного забезпечення
723 – 86 – 61
(питання забезпечення навчальних занять мультимедійною технікою)

Лабораторія АСУ ВНЗ
723 – 81 – 77
(питання впровадження та обслуговування АСУ ВНЗ)

Диспетчерська ІОЦ
723 – 81 – 77
(2й корпус – заявки на аудиторний фонд ІОЦ)