Доступ до публічної інформації


Положення про структурні підрозділи університету

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201040 Дослiдження, наукові та науковотехнiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами та державним замовленням, пiдготовка наукових кадрiв, фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури, наукових об’ектiв, що cтaнoвлять нацiональне надбання
Звiт про надходжецця i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рівнів акредитацiї та забезпечення дiяльностi їx баз практики
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д)  2201190 Виплата академiчних стипендiй студентам (курсантам) вищих навчадьних закладi
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д) 2201040 Дослiдження, нayкoвi та науковотехнiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами та
державним замовленням, пiдготовка наукових кадрiв, фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури, наукових об’ектiв, що становлять нацiональне надбання
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i ІV рівнів акредитацii та забезпечення діяльностi їx баз практики
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV piвнів акредитацiї та забезпечення дiяльностi їx баз практики

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса Університету для подання інформаційного запиту:

м. Одеса, вул. Преображенська 8, 65082 (на конверті вказувати «Публічна інформація»)
телефон: (048) ;
факс: (048)
електронна пошта: informzapyt@oneu.edu.ua