Відділ документаційного забезпечення (канцелярія)

Дігодюк
Ірина Юхимівна

Завідувач відділу

Ільїна Анастасія Юріївна - діловод (1)

Ільіна
Анастасія Юріївна

Діловод

Столярова Валентина Леонтіївна - оператор комп’ютерного набору (1)

Столярова
Валентина Леонтіївна

Оператор комп’ютерного набору

Завідувач  відділу ДІГОДЮК  ІРИНА  ЮХИМІВНА
Контактний номер телефону 723-23-60                                                  210
e-mail mail@oneu.edu.ua
Місцезнаходження вул. Преображенська, 8, кабінет 108

(1 корпус)

Діловод Ільїна Анастасія Юріївна
Оператор комп’ютерного набору  

Столярова Валентина Леонтіївна

Години роботи понеділок – п’ятниця: 08.30-17.00
Обідня перерва 12.30-13.00

Основні напрямки діяльності:

 

У відділі організовується робота, яка полягає у прийманні документів та матеріалів, у тому числі наказів і розпоряджень керівників структурних підрозділів університету. Проводиться їх реєстрація, облік та передавання у відповідні структурні підрозділи. Зберігання матеріалів поточного діловодства, формування справ і їх направлення на державне зберігання.

Приймається і обробляється  вхідна і вихідна кореспонденція (індексується, сортується, ведеться запис у реєстрових книга) та  направляється у структурні підрозділи.

Ведеться картотека обліку проходження документальних матеріалів, здійснюється контроль за їх виконанням, видаються необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.

Виконуються операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань.

Виконуються інші операції технологічного процесу щодо опрацювання інформації.