Відділ документаційного забезпечення (канцелярія)

Дігодюк
Ірина Юхимівна

Начальник відділу

Копилова Олександра Михайлівна

Копилова
Олександра Михайлівна

Діловод

Столярова Валентина Леонтіївна - оператор комп’ютерного набору (1)

Столярова
Валентина Леонтіївна

Оператор комп’ютерного набору

Начальник   відділу ДІГОДЮК  ІРИНА  ЮХИМІВНА
Контактний номер телефону (048)-723-23-60 
Місцезнаходження вул. Преображенська, 8, кабінет 108 (1 корпус)
e-mail mail@oneu.edu.ua 
Співробітники  Копилова Олександра Михайлівна
Столярова Валентина Леонтіївна
Години роботи понеділок – п’ятниця: 08.30-17.00
Обідня перерва 12.30-13.00

 

Основні напрямки діяльності:

Організовує  роботу, яка полягає у прийманні матеріалів і документів, у тому числі наказів і розпоряджень керівників підрозділів університету, їх реєстрації, обліку і передаванні у відповідні структурні підрозділи, зберіганні матеріалів поточного діловодства, формуванні справ і їх направленні на державне зберігання.

Приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її у структурні підрозділи. Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.

Виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань. Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо).