Кафедра міжнародних економічних відносин

ОБИРАЄШ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ –ОБИРАЄШ МАЙБУТНЄ!

 

У 2021 РОЦІ КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ВІДСВЯТКУВАЛА ЮВІЛЕЙ – 30 РОКІВ!

Уханова Інна Олегівна, в.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент

Кафедру міжнародних економічних відносин було засновано 1 вересня 1991 року. Створення нового структурного підрозділу тоді в Одеському інституті народного господарства було визначене об’єктивною необхідністю – Україна набула статус суб’єкта міжнародних економічних відносин, що обумовило інтеграцію в світовий економічний простір.

Кафедра стала одним із перших в Україні наукових і освітніх центрів, який забезпечив підготовку економістів-міжнародників на рівнях “бакалавр” та “магістр”, здатних вирішувати завдання розвитку міжнародних економічних зв’язків України на мікро– та макрорівні.

Творча спадщина кафедри, теоретичні та прикладні досягнення її співробітників стали матеріалом для написання значної кількості підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Колектив кафедри одним з перших в незалежній Україні створив систему науково-методичного забезпечення підготовки фахівців рівня бакалавра і магістра за спеціальністю та “Міжнародні економічні відносини”.

Сьогодні цей комплекс нараховує понад 80 підручників та навчальних посібників, у тому числі, виданих англійською мовою за межами України і в співавторстві з колегами з економічних ВНЗ Польщі, Румунії, Білорусі, Молдови та Грузії.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Сьогодні кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” на денній та заочній формі навчання (молодші бакалаври, бакалаври, магістри та доктори філософії за освітньою програмою “Міжнародні економічні відносини”).

Перспективи професійного розвитку

Глибоке вивчення іноземної мови, різноманітні професійно-орієнтовані дисципліни дозволять випускникам за освітньою програмою “Міжнародні економічні відносини” проводити переговори з іноземними партнерами, організовувати і управляти експортно-імпортними операціями, керувати закордонними філіями та представництвами, працювати представником міжнародних торговельних компаній, фахівцями міжнародних логістичних фірм, стати успішним підприємцем та відкрити бізнес, пов’язаний з міжнародною економічною діяльністю.

Випускники ОНЕУ за освітньою програмою “Міжнародні економічні відносини” можуть реалізовувати себе на посадах:

– експерт з міжнародних економічних відносин

– спеціаліст з планування та аналізу діяльності компанії на зовнішніх ринках

– економіст

– експерт-консультант із зовнішньоекономічних питань

– менеджер зовнішньоекономічної діяльності

– керівник компаній, які здійснюють експортно-імпортну діяльність, залучають іноземні інвестиції, укладають зовнішньоекономічні контракти та співпрацюють з іноземними бізнес-партнерами

Партнери

Глибоке вивчення іноземної мови, різноманітні професійно-орієнтовані дисципліни дозволять випускникам за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини» проводити переговори з іноземними партнерами, організовувати і управляти експортно-імпортними операціями, керувати закордонними філіями та представництвами, працювати представником міжнародних торговельних компаній, фахівцями міжнародних логістичних фірм, стати успішним підприємцем та відкрити бізнес, пов’язаний з міжнародною економічною діяльністю.

Випускники ОНЕУ за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини» можуть реалізовувати себе на посадах:

Посада Середній рівень заробітної плати, грн.
експерт з міжнародних економічних відносин 20500
спеціаліст з планування та аналізу діяльності компанії на зовнішніх ринках 20000
економіст 12000
експерт-консультант із зовнішньоекономічних питань 20500
менеджер зовнішньоекономічної діяльності 18000
керівник компаній, які здійснюють експортно-імпортну діяльність, залучають іноземні інвестиції, укладають зовнішньоекономічні контракти та співпрацюють з іноземними бізнес-партнерами 28000

 

До вашої уваги надається презентація освітньої програми першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

https://drive.google.com/file/d/1BNhgET6LqXLlhotK82UOA-AYfDkdohsk/view?ths=true

 

Детальніше про навчальні дисципліни за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

http://oneu.edu.ua/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-2/

 

До вашої уваги надається презентація освітньої програми другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

https://drive.google.com/file/d/1EgMZKbmJr_V36X-S8ZKtdiYLaomihmfU/view?ths=true

 

Детальніше про навчальні дисципліни за освітньою програмою другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

http://oneu.edu.ua/33409-2/

19 вересня доцентом Вороновою Оленою Вікторівною у 13 групі ФМЕ була проведена кураторська година  “Ініциативи студентів”. На зустрічі обговорювалися питання захисту прав та інтересів студентів, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності.
Також на зустрічі було обговорено результати проведення благодійної ярмарки, де кожна група факультету міжнародної економіки представляла національні кухні різних країн світу. 13 група представляла національні блюда кримськотатарської кухні. Усього спеціальністю “міжнародні економічні відносини” було зібрано більше 4 тисяч гривень, які будуть направлені на потреби ЗСУ.

11 вересня 2023 року викладачі кафедри МЕВ к.е.н., доц. І.О. Уханова, к.е.н., доц. О.В. Воронова та ст.викл. О.С. Гусенко разом із студентами 43 групи ОП “Міжнародна економічні відносини” в межах вивчення дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” прийняли участь в онлайн дискусії: «Оцінка впливу потенційної лібералізації торгівлі між Україною та ОАЕ» від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Дискусія присвячена важливій події для розвитку міжнародної торгівлі України – у грудні 2022 року Україна та Об’єднані Арабські Емірати оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство, яка передбачає лібералізацію торгівлі. На заході були представлені результати моделювання соціально-економічних наслідків потенційної лібералізації торгівлі з ОАЕ.

Вітаємо в.о. завідуючої кафедри МЕВ Уханову Інну Олегівну з обранням до складу Української Академії економічної кібернетики

За підсумками інтегрального оцінювання міжнародної діяльності ОНЕУ другий рік поспіль кафедра Міжнародних економічних відносин займає 2-ге місце серед усіх кафедр університету! Дякуємо колективу кафедри та здобувачам ОП “Міжнародні економічні відносини” за їх активність у міжнародному співробітництві, а керівництву ОНЕУ – за високу відзнаку!

29 червня 2023 року викладачі кафедри МЕВ Олена Воронова, Інна Уханова та Ольга Гусенко прийняли участь у публічній дискусії «Чи можливо відновити експорт під час війни?», що було організовано  ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД)
На тлі військової ескалації український бізнес продовжує мати оптимістичні настрої та відновлює виробництво. Водночас сповільнилося відновлення експорту, що є результатом логістичних, безпекових та виробничих викликів. Частина експортерів вже досягла верхньої межі можливостей відновлення зовнішньоекономічної діяльності, однак відновлення експорту є критично важливим для реанімації української економіки. Саме ці питання було розглянуто під час заходу.

23 травня 2023 року гаранти ОП “Міжнародні економічні відносини” на освітньому рівні бакалавра та магістра, І.О. Уханова та О.В. Воронова, прийняли участь в онлайн-заході, організованому ГО “Прогресильні” спільно з Національним агентством забезпечення якості вищої освіти.

15-17 травня 2023 року доцент кафедри МЕВ І.О. Уханова взяла участь у тренінгу «Підготовка навчальних кейсів», який проводився Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME) у рамках Проекту сприяння неспинному відновленню та реконструкції України, що здійснюється у партнерстві з Одеським національним економічним університетом та Washington State University за підтримки програми малих грантів (освіта) Посольства США в Україні.

10 травня 2023 року викладачі кафедри МЕВ І.О. Уханова, О.В. Воронова, О.С. Гусенко, О.І. Міндова взяли участь у вебінарі „Інтерактивні методи та технології навчання у сфері вищої освіти“ (Interactive tools and technologies for teaching in higher education) за сертифікатною програмою UA-Digital (Європейський університет Віадріна).

Три викладачі кафедри МЕВ та 19 студентів ОП “Міжнародні економічні відносини” вже втретє прийняли участь у  Віртуальному глобальному класі IBUS 280 International Relations & Global Leadership, організованому Washington State University (США) з 16 лютого 2023 по 6 квітня 2023 року, та отримали сертифікати координаторів та учасників класу

21 квітня 2023 року в межах зустрічі з роботодавцями в.о. завкафедрою МЕВ Уханова І.О., Борис Емельдеш (Голова ГО “Всеукраїнська професійна асоціація підприємців”), Орест Фільц ( керівник відділу інвестиційної політики Львівської ОДА) обговорили досвід створення електронних майданчиків для інвесторів, можливості залучення міжнародних грантів для підприємств-релокантів та залучення студентів для підтримки грантового забезпечення бізнесу від міжнародних організацій.
Для опанування професійних результатів навчання дисципліни “Міжнародний маркетинг” студенти, що навчаються за ОП “МЕВ”, та викладачі кафедри МЕВ 19 квітня 2023 року прийняли участь у майстер-класі Вадима Друмова, керівника та співзасновника Hillel IT School на тему: “Збільшення частки ринку у сучасному бізнес-середовищі: роль фінансової стійкості та репутації компанії”

Викладачі кафедри МЕВ 20 березня 2023 року прийняли участь у онлайн дискусії «Торговельна політика України як країни-кандидата в члени ЄС: відносини з рештою світу». Метою заходу є поширення результатів порівняльного аналізу структури торговельних преференцій ЄС та України щодо третіх країн та оцінки потенційних можливостей та наслідків змін для торгівлі України та її торговельної політики у період підготовки до членства в ЄС”.

13 березня 2023 року викладачі кафедри МЕВ прийняли участь у онлайн заході “Економічні тенденції з точки зору бізнесу”. Захід пройшов в рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», який реалізується ІЕД за сприяння Європейського Союзу, та співфінансування МФ «Відродження» та ATLAS Network.
В рамках заходу було визначено, що відновлення експортної діяльності незначною мірою покращилося: частка підприємств, які зупинили експорт після 24 лютого 2022 року та не змогли його відновити, опустилася до рекордно низьких 10%. Таким чином, уперше зафіксовано позитивні тенденції щодо відновлення експортної діяльності після декількох місяців стагнації. 
Найважливішими перешкодами при експорті залишаються черги на кордоні, морська блокада та складні митні формальності. Багато експортерів досі не можуть переорієнтуватися з ринків СНД і знайти нових партнерів.
Викладач дисципліни “європейська інтеграція” доц. Воронова О.В 10 березня 2023 року прийняла участь у публичній дискусії  «Потенціал укладання угоди про вільну торгівлю з Індонезією». 
Дискусія відбулася у онлайн форматі на платформі ZOOM за сприяння Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Пропозиції кафедри «Міжнародних економічних відносин»

в рамках заохочування та залучення майбутніх абітурієнтів 

Відповідальний: к.е.н. ст. викладач кафедри Міндова О.І.

 

Запропоновані заходи: 

 1. Ділова гра «Особливості ділових переговорів в міжнародних економічних відносинах: як домовитись з партнерами з різних країн Світу?»

2. Гостьова лекція на тему «Теоретичні основи міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин»

      3. Тематика зустрічі з батьками та майбутніми абітурієнтами (якщо такі заходи будуть заплановані): 

 • «Спеціальність «Міжнародні економічні відносини: як вступити? Що вивчаємо?»;
 • «Знайомство та переваги  освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»»;
 • «Економіст-міжнародник: знання та вміння, можливості працевлаштування».

Викладачі кафедри МЕВ 20 лютого 2023 року прийняли участь у Онлайн заході «Спрощення процедур торгівлі в Україні 2022: Митні процедури, проблеми та очікування бізнесу під час війни», який був проведений  Громадською організацією «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій». Серед основних питань, що обговорювалися на заході були: проблеми у роботі митниці за оцінками бізнесу; реформи на митниці: оцінка та очікувані заходи; джерела інформації про регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цифровізація інфраструктури підтримки експорту та державних послуг (на прикладі оцінки порталу Дія.Бізнес).

Професор кафедри МЕВ, д.е.н., професор Єрмакова Ольга Анатоліївна пройшла стажування в рамках Польсько-Української школи «Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists», яка проходила у м.Варшава 10-19 вересня 2022 р.

Організаторами стажування виступили Рада молодих учених при МОН України, Польська асоціація аспірантів, Польська академія наук, Варшавський університет природничих наук, Варшавська школа економіки та Польська національна агенція академічних обмінів.

19 вересня 2022 року відбулась зустріч викладачів кафедри МЕВ з роботодавцями Південного регіону в межах Фокус – групи “ПІВДЕННА УКРАЇНА – ПРІОРИТЕТИ БІЗНЕСУ”, організованої Всеукраїнською  професійною асоціацією підприємців.

8 вересня 2022 року стартував глобальний віртуальний клас «International Relations & Global Leadership» Університету штату Вашингтон (США), до якого вже вдруге доєдналися викладачі кафедри МЕВ та студенти ОП “Міжнародні економічні відносини”

Кафедра міжнародних економічних відносин привітала студентів 1 курсу спеціальності “міжнародні економічні відносини” з початком навчального процесу.
Кафедра бажає студентам, щоб ці роки навчання були інтенсивними, цікавими, сповненими живого спілкування  і можливістю скористатися цим студентським часом як найкраще для побудови свого майбутнього!

Викладачі кафедри МЕВ к.е.н., доц. Воронова О.В, к.е.н., доц. Уханова І.О. та ст. викладач Гусенко О.С з 11 по 25 липня 2022 р. пройшли міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Інтерактивні технології та хмарні сервіси в онлайн навчанні: досвід країн Європейського союзу та України», організованого Інститутом науково-дослідним Люблінського науково-технологічного парку, а також з 18 по 22 липня 2022 року було підвищенокваліфікацію за програмою першого модулю проєкту ім. Жана МоннеЄразмус+ «Адвокатування європейських правил конкуренції».

Д.е.н., проф. Єрмакова О.А. на засіданні Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку


Студенти кафедри МЕВ на практиці на ТОВ Телекард-Прилад


Студенти кафедри МЕВ на практиці на ПАТ Одескабель


Студенти кафедри МЕВ на практиці – група терміналів Трансінвестсервіс

 

 

Студенти кафедри МЕВ на практиці на Одеському консервному заводі


Студенти кафедри МЕВ на практиці на дочірньому підприємстві корпорації “Puratos” ТОВ Пуратос Україна


Студенти та викладачі кафедри МЕВ на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 2019 р


Наукова конференція студентів ФМЕ: засідання секції кафедри міжнародних економічних відносин, 2019

Наукова конференція студентів ФМЕ: засідання секції кафедри міжнародних економічних відносин, 2018


Студенти та викладачі кафедри МЕВ на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 2018 р

Надія Вільдяєва
Фінансовий директор агентства NETPEAK (Одеса, Україна)


Наталія Мельниченко
Провідний менеджер відділу ЗЕД компаній «Левада» (Одеса, Україна)


Ганна Суружий
Провідний менеджер відділу постачання компаній «Aristo Pharme GmbH» (Берлін, Німеччина)


Вікторія Коджебаш
Співробітник міжнародної компанії “Global University System” (Лондон, Великобританія)


Кіра Леонтієва
Менеджер з маркетингу продаж заводу “KVINT” (Тирасполь, Придністров’я)
Кира Леонтиев


Ірина Кравець
Навчається у Шанхайському фінансовому економічному університету (Шанхай, КНДР)


Дар’я Вірченко
Аналітик з якості даних у компанії “Certent inc.” (Київ, Україна)


Дар’я Аляб’єва
Менеджер з інвестиційного доручення корпорації State Steet (Краків, Польща)

Макаренко Ірина Ігорівна

«За роки навчання на спеціальності МЕВ я навчилась глобально та критично мислити, що дає змогу знайти себе майже у всякій галузі діяльності. З першого курсу нас навчали бути амбітними та цілеспрямованими, вміти шукати інформацію та користуватись нею, досягати поставленої мети та не пасувати перед труднощами. В майбутньому все це допомогло мені вирости в якості спеціаліста з проблем міжнародних економічних відносин та знайти своє місце у житті та трудовій діяльності».

Червень 2001р. – Одеський державний економічний університет, магістр міжнародних економічних відносин.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Серпень 2002 – серпень 2004 – викладацька діяльність (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Одеський фінансово-економічний коледж).
 • Червень 2003 – січень 2004 року – головний спеціаліст відділу туризму Управління молодіжної політики, сім’ї та туризму, Одеська міська рада.
 • Вересень 2004 – лютий 2007 року – старший викладач кафедри організації, планування і регулювання економіки, Одеський державний економічний університет.
 • Лютий 2007 – серпень 2007 – аташе Департаменту економічного співробітництва, Міністерство закордонних справ України.
 • Серпень 2007 – лютий 2008 р – третій секретар Департаменту економічного співробітництва, Міністерство закордонних справ України.
 • Серпень 2008 – листопад 2008 – радник Віце-прем’єр-міністра України.
 • Листопад 2008 – липень 2009 року – заступник керівника служби Віце-прем’єр-міністра України – керівник групи радників.
 • Липень 2009 – грудень 2010 року – другий секретар місії України при Європейському Союзі в Брюсселі, Королівство Бельгія.
 • Грудень 2010 – даний час – Постійний Секретаріат Комісії з охорони Чорного моря від забруднення (Бухарестська конвенція) в Стамбулі, Туреччина.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Вересень 1997 – червень 2001 – Студентський декан факультету.
 • Червень 2000 – червень 2001 – Студентський мер Одеси.
 • Травень 2000 – вересень 2001 – Одеський обласний комітет молодіжних організацій, глава відділу міжнародних зв’язків.
 • Липень 2003 – даний час – голова молодіжної громадської організації “Молоді вчені міста Одеси”.
НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ
 • 2000-2001 рр – стипендія Президента України.
 • 2003 – 2006 рр – академічний радник Інженерної Академії України.
 • 2006 – даний час – член-кореспондент Інженерної Академії України.
 • Вересень 2007 – цінний подарунок МЗС України за результатами підготовки і проведення наради керівників закордонних дипломатичних установ України в м Одеса.
 • Травень 2007 – нагорода Міністерства транспорту та зв’язку України за допомогу у відновленні судноплавства по українським ГСХ “Дунай – Чорне море”.
 • Серпня 2008 року – подяка Прем’єр-міністра України з нагоди дня незалежності.

Бондарук Олена Вікторівна

Червень 2010 – факультет міжнародної економіки, денне відділення, “Міжнародна економіка” – магістр (червоний диплом).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • З липня 2010 року – провідний спеціаліст-аналітик департаменту маркетингу Корпорації “Global ABC”.
 • З 2014 року – аналітик в Адміністрація Президента України
 • З 2015 року – працюе у аналітічній групі Corestone Corporation
ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ
 • 2009 г. – фіналістка III Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект України” в номінації “Конкурс соціальних проектів” (Міжнародний благодійний фонд “Україна-3000”, Київ).
 • 2009 г. – фіналістка конкурсу “Інновації в розвитку НУО: ІТ та Інтернет” (PH International за підтримки корпорації Microsoft, Київ).
 • 2009 г. – переможець проекту “Топ-100 молодіжних лідерів Одеси” (Молодіжна організація “Демократичний Альянс” за підтримки Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, Одеса).
 • 2010 року – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Світове господарство і міжнародні економічні зв’язки”, ДонНУЕТ, Донецьк.

Базилевич Денис Сергійович

«При виборі спеціальності я користувався власними інтересами, щоб знайти саме ту сферу, яка буде цікавити протягом всього життя. Для мене сферою інтересів стали міжнародні відносини, право, світогосподарськи зв’язки та іноземні мови, політичні та економічні відносини між країнами світу. Кафедра дала можливість отримати різнобічні знання в галузі економіки, фінансів, бізнесу, торгівлі та регіональних відносин, що дало змогу реалізувати себе у широкому діапазоні професійної середи».

Червень 2001р. – Одеський державний економічний університет, магістр міжнародних економічних відносин.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Вересень 2002 – березень 2004 року – консультант народного депутата, голови Підкомітету з питань державного боргу, запозичень та інвестицій Бюджетного комітету Верховної Ради України Володимира Майстришина.
 • Березень 2005 року по січень 2006 року – помічник заступника Державного секретаря України (по вересень 2005 року) – головний консультант Служби радників і наукових консультантів Президента України Секретаріату Президента України. Державний службовець 2 категорії, 5 ранг.
 • Січень 2006 по грудень 2006 року – завідувач сектором взаємодії з Секретаріатом Кабінету Міністрів України Служби забезпечення зв’язків з Кабінетом Міністрів України Секретаріату Президента України.
 • Грудень 2006 по червень 2007 – заступник керівника департаменту – завідувач відділом взаємодії з урядовими комітетами, Секретаріатом Кабінету Міністрів України Служби забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України Секретаріату Президента України.
 • Січень – серпень 2008 – законодавчий помічник члена Конгресу США Тіма Волц (Демократ від штату Міннесота).
 • Листопад 2008 – по теперішній час – менеджер зі зв’язків з органами виконавчої влади Програми сприяння Парламенту II.
 • З травня 2010 – директор Інституту професійного лобіювання та адвокасі.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 • З вересня по грудень 2003 року – стажування в університеті Ліверпуля імені Джона Мура, Великобританія.
 • Червень-липень 2005 – стипендія Президента України на стажування в рамках “Євразійської програми ділового лідерства” в Університеті Кембридж (Великобританія), сертифікат.
 • Червень-липень 2006 – стипендія на участь у програмі ім. Джона Сміта (Великобританія), відвідування академічних курсів в Единбурзі та Лондоні, стажування в урядових структурах (офіс прем’єр-міністра Великобританії, Стратегічний департамент при Прем’єр-міністрі, Державне казначейство, Міністерство закордонних справ, Королівський інститут міжнародних відносин), сертифікат.
 • Серпень 2007 – серпень 2008 р – обраний єдиним з європейських країн учасником програми Фулбрайт / Американської асоціації політичних наук по стажуванню в Конгресі США з попередньою академічною підготовкою в Школі поглиблених міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса Хопкінса (Вашингтон, США) (курс “Конгрес і зовнішня політика”), Центрі вивчення діяльності інститутів Конгресу та Президента США Американського Університету.

Ольга Анатоліївна Єрмакова

Ольга Анатоліївна Єрмакова з відзнакою закінчила Одеський національний економічний університет і отримала ступінь магістра зі спеціальності «Міжнародна економіка» в 2007 р. В 2010 р. закінчила аспірантуру в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та захистила кандидатську дисертацію. Кандидат економічних наук, доцент. Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік.

Єрмакова О.А. працює старшим науковим співробітником Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, є вченим секретарем відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я, успішно поєднуючи свою діяльність з викладанням як доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету. У різні роки читала такі навчальні курси, як «Міжнародна економіка», «Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення», «Міжнародна економічна діяльність України», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Economies of Foreign Countries», «International Organizations», «Global Economics», «International Agribusiness», «European Integration».

В рамках своєї професійної діяльності приймала участь в якості відповідального виконавця низки бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, а також у розробці стратегічних планів підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку міста Одеси, Одеської агломерації та Придунайського субрегіону, стратегій соціально-економічного розвитку 14 сіл Лиманського району Одеської області. Проводила дослідження на замовлення вітчизняних металургійних та машинобудівних заводів щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності їх продукції. Виступала експертом низки міжнародних проектів, неодноразово проходила стажування за кордоном, зокрема в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» та Технічному університеті Габрово.

Автор понад 100 наукових праць, серед яких монографії “Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі” та “Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення”, 4 навчальні посібника у співавторстві, статті в Японії, Сирії, Болгарії, Польщі та Молдові, а також публікації в наукометричній базі Scopus.

Нагороджена почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка», почесними грамотами Південного наукового центру НАН України та МОН України та Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Одеського регіону, Одеської обласної державної адміністрації, стипендіат Національної академії наук України, стипендіат Президента України.

Привокзальна пл.,2, к.206

mev@oneu.ukr.education

Інформація для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня:

 1. Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  
 2. Тематика курсових робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  
 3. Тематика курсових робіт з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  
 4. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи  на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  
 5. Додатки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини»
 6. Тематика кваліфікаційних робот на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини»

Інформація для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня:

 1. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи  на здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів 6 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  
 2. Додатки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини»
 3. Тематика кваліфікаційних робот на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини»

Організація освітнього процесу очима студентів

 1. Опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволення якістю надання освітніх послуг за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», ОП «Міжнародні економічні відносини»
 2. Опитування щодо якості організації самостійної роботи студентів
 3. Опитування щодо задоволення здобувачів освіти професійною майстерністю викладачів, які викладають на 1 курсі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 4. Опитування щодо задоволення здобувачів освіти професійною майстерністю викладачів, які викладають на 2 курсі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 5. Опитування щодо задоволення здобувачів освіти професійною майстерністю викладачів, які викладають на 3 курсі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 6. Опитування щодо задоволення здобувачів освіти професійною майстерністю викладачів, які викладають на 4 курсі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 7. Опитування щодо задоволення здобувачів освіти другого (магістерського) рівня професійною майстерністю викладачів, які викладають на спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Дисципліни для першого (бакалаврського) рівня:

1. Міжнародна економіка
2. Вступ дo фaxy
3. Історія міжнародних відносин
4. Етнокультурні відносини в МЕВ
5. Міжнародна ділова етика
6. Економіка зарубіжних країн
7. Міжнародні організації
8. Міжнародні економічні відносини
9. Міжнародний маркетинг
10. Європейська інтеграція
11. Економічна дипломатія
12. Транснаціональні корпорації
13. Міжнародний агробізнес
14. Міжнародна торгівля
15. Міжнародна інвестиційна діяльність
16. Міжнародна логістика
17. Міжнародний бізнес
18. Міжнародні фінанси
19. Міжнародна економічна діяльність України
20. Національна безпека в системі МЕВ
21. Міжнародне оподаткування

 

Дисципліни для другого (магістерського) рівня:

1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
2. Глобальна економіка
3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)
4. Європейський бізнес
5. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки
6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
7. Міждисциплінарний тренінг

ОПП «Міжнародні економічні відносини» для першого (бакалаврського) рівня:

Проект освітньо-професійної програми за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Проект освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини ” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) 2023 року

Рецензія Приватного підприємства «КБ Теплоенерго»  

Рецензія ТОВ «Винфорт»   

Рецензія СП «Вітмарк Україна»  у формі ТОВ

Рецензія  ТОВ «Пуратос Україна»

Рецензія «VV EXIM GROUP OU»  

 

ОПП «Міжнародні економічні відносини» для другого (магістерського) рівня:

Проект освітньо-професійної програми за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Проект освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини ” (другий (магістерський) рівень вищої освіти) 2023 року

Рецензія  ТОВ «Пуратос Україна»

Рецензія «VV EXIM GROUP OU»  

Рецензія «Mobilithium S.P. Z.O.O»

Рецензія ІПРЕЕД НАН України