Єрмакова Ольга Анатоліївна

Єрмакова Ольга Анатоліївна  д.е.н., професор impeer@ukr.net

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта   

Одеський державний економічний університет, 2007 р., Магістр, спеціальність «Міжнародна економіка» (з відзнакою)

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук. Тема дисертації – Теоретико-методологічні засади формування регіональної інноваційної політики в умовах глокалізації. 2019 р.

📌Вчене звання

Професор кафедри міжнародних економічних відносин, 2020

📌Досвід роботи – 14 років

📌Дисципліни

Міжнародні стратегії економічного розвитку, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Транснаціональні корпорації, Європейська інтеграція, Transnational corporations, European integration

📌Підвищення кваліфікації

 1. Стажування у Східноєвропейському центрі фундаментальних досліджень, Прага, Чехія (3-27.07.2018) (108 годин);
 2. Наукове стажування у Білостоцькій Школі Економіки (30.04.2019-12.05.2019) (110 годин);
 3. Наукове стажування в Організації економічного співробітництва і розвитку (26-31.08.2019) (42 години);
 4. Erasmus+ Jean Monnet Programme, Львівський національний політехнічний університет, сертифікат,“Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience” (3-11.03.2021) (30 годин)

📌Відзнаки, нагороди

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік (Постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 р. №1495-VIII)

 

📌Основні публікації у 2021-2022 роках:

 1. Iermakova, O., Kamińska, B. ., Voicilas, D. M. ., Laiko, O., Hetman, O., Zabarna, E., & Halytsia, I. (2021). Glocalization of regional innovation development . Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(2), 195–205. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/ mtsrbid/article/view/1425
 2. Єрмакова О.А. Cumulative model of increasing gross value added of the high-tech sector of the national economy. Економічні інновації. 2021. 23. Вип. 3(80). С. 110-116.   https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.3(80).110-116
 3. Iermakova O. Innovation partnership mechanisms: European experience in the context of development of Ukraine’s European integration. Journal of European Economy. 2021. Vol. 20. №4(79). 665-677. DOI: https://doi.org/10.35774/jee2021.04.665
 4. Burkynskyi, B.; Iermakova, O.; Laiko, O. (2021). Strategic directions for increasing the gross value added of the high-tech sector (on the example of the Ukrainian economy), Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(4): 508-523. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(30) (Web of science).
 5. Iermakova, O., Kamińska, B. ., Voicilas, D. M. ., Laiko, O., Hetman, O., Zabarna, E., & Halytsia, I. (2021). Glocalization of regional innovation development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(2), 195–205. https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1425
 6. Iermakova O., Bozhydarnik T. Kluczowe przeksztalcenia regionalnej polityki innowacji:b swiatowe I europejskie doswiadczenia /Ключові трансформації регіональної інноваційної політики: світовий та європейський досвід. Social security: monograph / Scientific editor Zaborowski Tadeusz. Gorzow Wlkp. – Poznan, 2021, P. 126-145 (0,35 д.а.)
 7. Ермакова О.А. Регіональний економічний розвиток та співробітництво в умовах реформування місцевого самоврядування: монографія / [Буркинський Б.В., Лайко О.І., Горячук В.Ф., Єрмакова О.А. та ін.]; за наук. ред. Буркинського Б.В; НАН України, ДУ «Ін-т. ринку і екон.-екол. дослідж. НАН України». Одеса : ДУ «ІРЕЕД НАНУ», 2021. – 400 с. (3,24 д.а.)
 8. Єрмакова О.А., Козак Ю.Г. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 169 с.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 125

📌Посилання на профіль 

Google Scholar

ORCID

Scopus ID

Web of Science