Інклюзивна освіта

Студентам з особливими потребами

За статистикою, з 2,5 мільйонів студентів вітчизняних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 8 тисяч складають люди з особливими потребами (інваліди). Свого часу радянська система діяла за принципом: здоровий – учись, працюй, хворий – сиди і не висовуйся. Нині в Україні відбулися помітні зміни: права інвалідів на розвиток, освіту, реабілітацію закріплено в багатьох нормативно-правових актах.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами.

Підтримка навчання у вищих навчальних закладах студентів з інвалідністю існує в усіх розвинених країнах світу. Створюються так звані безбар’єрні університетські містечка з відповідними корпусами, гуртожитками, іншими приміщеннями, де такі студенти отримують технічні засоби навчання, допомогу психологів, медиків, соціальних працівників. Так, у Нідерландах студенти забезпечуються, перш за все, необхідними технічними засобами, за які сплачує держава. У Німеччині створюються соціальні фонди підтримки. У Великобританії здійснюється спеціальний супровід студентів-інвалідів за рахунок державних стипендій.

В ОНЕУ створені всі умови для комфортного навчання людей з інвалідністю: є пандуси, спеціальні аудиторії, спеціалізовані кімнати особистої гігієни, надається психологічна підтримка, є можливість взяти участь у різних навчальних проектах і молодіжних ініціативах. Успішно функціонує з 2003р. дистанційна освітня платформа Moodle що надає можливості дистанційного навчання в тому числі студентам з інвалідністю.

Абітурієнти з інвалідністю мають можливість вступати на бюджетну форму навчання на загальних та спеціальних умовах.

Для студентів з особливими освітніми потребами, які мають захворювання опорно-рухового апарату але відвідують університет, Центр заочної та вечірньої форми навчання складає розклад занять таким чином, щоб аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні) проходили в навчальних корпусах, обладнаних пандусами або лише на першому поверсі іншого навчального корпусу без ліфту.

Особи з особливими освітніми потребами, які не мають можливості відвідувати заклад вищої освіти, мають можливість здобувати вищу освіту вдома за дистанційними технологіями навчання за всіма спеціальностями ЦЗВФН.

Процес навчання людей із функціональними обмеженнями тісно пов’язаний із процесом їхньої соціалізації впродовж усього життя. Тому інтеграція таких людей у навчальний процес суттєво полегшує їхню подальшу інтеграцію в суспільство, оскільки передбачає спільне навчання людей із інвалідністю з іншими людьми.

Зрозуміло, у кожного студента з інвалідністю є певні особливості та обмеження, що ускладнюють навчання. Для роботи з такими людьми необхідно впроваджувати у навчально-виховний процес спеціальні методи, педагогічні технології та адаптаційні технічні засоби. Задля компенсації функціональних обмежень, які впливають на якість навчання студентів з інвалідністю та надання необхідної підтримки,  в інтегрованому освітньому середовищі університету передбачений супровід навчання студентів з інвалідністю.

Психологічний супровід студентів з особливими потребами в рамках інклюзивної освіти передбачено здійснювати у Центрі соціально-психологічної підтримки ОНЕУ в індивідуальній та груповій формах.

Загальний аналіз законодавчого забезпечення прав осіб із особливими потребами у системі вищої освіти

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти

Методичні рекомендації МОНУ щодо забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами

План-графік проведення реконструкції та ремонту навчальних корпусів і гуртожитків ОНЕУ щодо створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями

Розпорядження №50 Щодо надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями, а також громадянам похилого віку під час перебування на території ОНЕУ