Вступна кампанія 2024

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році ПОРЯДОК ПРИЙОМУ
Правила прийому на навчання до ОНЕУ для здобуття вищої освіти у 2024 році. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ОНЕУ 
 Додаток 1 до Правил прийому

Таблиця 1.1

Відомості про спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється прийом на навчання до ОНЕУ на відповідний рівень вищої освіти

Таблиця 1.2

Ліцензійні обсяги за рівнями вищої освіти

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ЛІЦЕНЗІЙНІ ОБСЯГИ
 Додаток 2 до Правил прийому

Правила прийому до аспірантури

ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
Додаток 3 до Правил прийому 

Таблиця 3.1.

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ 2022 – 2024 та ЗНО 2021 років для осіб, що вступають на перший рік навчання (1 курс) для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ПЗСО

Таблиця 3.2.

Перелік предметів ЗНО 2021 або років НМТ 2022-2024 для конкурсного відбору осіб, які вступають на 2-й (3-й) курс (перший рік навчання) для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі НРК5 (освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодший спеціаліст, освітнього ступеня (ОС) молодший бакалавр, освітньо-професійного ступеня (ОПС) фаховий молодший бакалавр). (Фаховий молодший бакалавр-тільки на 2-й курс)

 

ПЕРЕЛІК ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ  ВСТУПУ НА БАКАЛАВРІАТ (1,2,3 КУРС)

 

 Додаток 4 до Правил прийому

Перелік оцінок предметів з ЄВІ та ЄФВВ – за 2024 рік для осіб, що вступають на перший рік навчання для здобуття ступеня МАГІСТР на базі НРК6 та НРК7

ПЕРЕЛІК ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ  ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ
 Додаток 5 до Правил прийому

Порядок прийому до ОНЕУ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

ОЦ «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»
 Додаток 6 до Правил прийому

Інформація для вступників – іноземних громадян на основі повної загальної середньої освіти у 2024 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
 Додаток 7 до Правил прийому 

Вимоги до Мотиваційних листів

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ
 Додаток 8 до Правил прийому

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії ОНЕУ

ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ
МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У 2024 РОЦІ  ДОКУМЕНТ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ/СПІВБЕСІД ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

 1. Українська мова 
2. Математика
3. Історія України 
4. Українська літ-ра
або Іноземна мова
або Географія

ПРОГРАМИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Вступ на спеціальності Предметний тест Фаховий в Університеті

тільки для НРК7

ЄВІ ЄФВВ
051 Економіка;

292 Міжнародні економічні відносини

 1. Тест загальної навчальної компетентності
 2. Єдиний вступний іспит з іноземних мов
Економіки та міжнародної економіки Програма ФВВ 

з економіки та міжнародної економіки

053 Психологія Психології та соціології Програма ФВВ 

з психології та соціології

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Обліку та фінансів Програма ФВВ

з обліку та фінансів 

073 Менеджмент;

075 Маркетинг;

076 Підприємництво та торгівля

Управління та адміністрування Програма ФВВ

з управління та адміністрування

242 Туризм і рекреація Програма ФВВ 

з туризму і рекреації

(для НРК6 та НРК7)

Програма усної співбесіди з іноземної мови в ОНЕУ для НРК7 

 

НРК6 – які здобули освітній ступінь бакалавра

НРК7  які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Програми фахових вступних випробувань для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на другий (третій) курс 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 053 Психологія

БЛАНКИ ДОГОВОРІВ ПРО НАВЧАННЯ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕСРИТЕТІ 

📌 ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від імені ВСТУПНИКА

📌 ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від імені ПРЕДСТАВНИКА (для вступників, які не досягли 18 років)

📌 ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ від імені ВСТУПНИКА

📌 ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ від імені ПРЕДСТАВНИКА (для вступників, які не досягли 18 років)


БЛАНКИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (КОНТРАКТ)

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців ступеню МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР від імені ЗАМОВНИКА (особам, які не досягли 18 років)

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців ступеню МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР від імені ЗДОБУВАЧА

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців ступеню БАКАЛАВР від імені ЗАМОВНИКА (особам, які не досягли 18 років)

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців ступеню БАКАЛАВР від імені ЗДОБУВАЧА

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців ступеню МАГІСТР від імені ЗАМОВНИКА

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців ступеню МАГІСТР від імені ЗДОБУВАЧА

АЛГОРИТМ ПІДПИСАННЯ

1. Вам необхідно завантажити, заповнити і підписати файл договору;

2. Після заповнення надсилайте договір на пошту відповідного вашій спеціальності факультету з темою листа “ДОГОВІР НА НАВЧАННЯ”:

 

Факультет Спеціальності Контакт для відправки договору
ФЕУП 076 Підприємництво та торгівля

051 Економіка

053 Психологія

281 Публічне управління та адміністрування

E-mail: feup@oneu.edu.ua
ФФБС 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

015 Професійна освіта (Економіка)

E-mail: fef@oneu.edu.ua
ФМОІТ 071 Облік та оподаткування

073 Менеджмент

E-mail: fmoit@oneu.edu.ua
ФМЕ 075 Маркетинг

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм і рекреація

292 Міжнародні економічні відносини

E-mail: fme@oneu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Після того, як ви надіслали договір на пошту деканату факультету, очікуйте зворотній лист-договір з підписом Ректора ОНЕУ у форматі PDF протягом 10-14 днів.

ВАЖЛИВО!

Абітурієнти, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на навчання за держаним замовленням, обов’язково підтвердити вибір місця навчання в своєму електронному кабінеті шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або завантаженням сканкопії власноруч підписаної заяви 

до 08 серпня 2023 р. до 18:00

Для заяв на контракт обмеження по строкам відсутні, оскільки в Порядку прийому не визначаються кінцеві дати для виконання вимог до зарахування. Водночас після вказаних дат на бюджет завантаження файлів (зокрема використання КЕП) в електронному кабінеті неможливо, оскільки вступник не виконав вчасно вимоги до зарахування на бюджет.

Посилання на інструкцію щодо виконання вимог до зарахування

Відеоінструкція «Як в електронному кабінеті підтвердити вибір місця навчання»

📌 Вартість за навчання для вступників 2024 року

Б А К А Л А В Р

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(015) Професійна освітаЕкономіка Англійська мова в економіці та бізнес-освіті
(051) Економіка Бізнес-економіка та аналітика
Управлінська економіка та конкурентна політика
Економіка та управління в HR-індустрії
(052) Політологія Соціально – політичний аналіз та експертиза
(053) Психологія Психологія
(061) Журналістика Зв`язки з громадськістю
(071) Облік і оподаткування Облік, аудит і податковий консалтинг
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Міжнародний банківський бізнес
Податкова та митна справа
Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування
(073) Менеджмент Інформаційні та Інтернет -технології в менеджменті
Менеджмент організацій
(075) Маркетинг Маркетинг та міжнародна логістика
(076) Підприємництво

та торгівля

Економіка та планування бізнесу
Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності
(229) Громадське здоров`я Громадське здоров`я
(231) Соціальна робота Соціальна робота та консультування
(241) Готельно-ресторанна справа Економіка та організація готельно-ресторанної справи
(242) Туризм і рекреація Економіка та організація туристичної діяльності
(281) Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
(292) Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини

М А Г І С Т Р

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(051) Економіка

Освітньо-професійна

Економіка
Цифрова економіка та бізнес аналітика
(051) Економіка

Освітньо-професійна

Економіка
(053) Психологія

Освітньо-професійна

Практична психологія
(071) Облік і оподаткування

Освітньо-професійна

Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна

Управління діяльністю банків на фінансовому ринку
Управління публічними фінансами
Фінансовий та страховий менеджмент
(073) Менеджмент

Освітньо-професійна

Менеджмент організацій
(075) Маркетинг

Освітньо-професійна

Маркетинг та міжнародна логістика
(076) Підприємництво та торгівля

Освітньо-професійна

Економіка та стратегія розвитку підприємства
Економіка, планування та управління бізнесом
(242) Туризм і рекреація

Освітньо-професійна

Управління туристичним та курортним бізнесом
(281) Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна

Публічне управління та адміністрування
(292) Міжнародні економічні відносини

Освітньо-професійна

Міжнародні економічні відносини

Д О К Т О Р     Ф І Л О С О Ф І Ї

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(051) Економіка

Освітньо-наукова

Економіка
(071) Облік і оподаткування

Освітньо-наукова

Облік і оподаткування
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-наукова

Фінанси, банківська справа та страхування
(073) Менеджмент

Освітньо-наукова

Менеджмент
(075) Маркетинг

Освітньо-наукова

Маркетинг
(076) Підприємництво  та торгівля

Освітньо-наукова

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалавр 

Перелік документів, які необхідно надати для зарахування:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України (2 примірники); 
 • копію довідки про реєстрацію місця проживання (2 примірника); 
 • копію картки платника податків (2 примірники); 
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (1 примірник); 
 • копію документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 примірники
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку (оцінки) до сертифіката НМТ (ЗНО) (2 примірники); 
 • 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Магістр 

Перелік документів, які необхідно надати для зарахування:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України (2 примірники); 
 • копію довідки про реєстрацію місця проживання (2 примірника); 
 • копію картки платника податків (2 примірники);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 примірники);
 • копію екзаменаційного листка ЄВІ та ЄФВВ та інформаційні картки (оцінки) з ЄВІ та ЄФВВ (2 примірники);
 • копію документів, які підтверджують право вступника зі спеціальними умовами на участь у конкурсі за іспитами за наявності оригінала  ( 1 примірник);
 • 6 (шість)  кольорові фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Документи для надання пільгового проживання в студентських гуртожитках

 

Наказ про вартість проживання в гутрожитках ОНЕУ з 01.09.2022

Усім студентам Одеського національного економічного університету, які потребують місця проживання, надається гуртожиток

Гуртожиток  № 1, вул. Черняховського, 22  (ФЕУП

Комендант: Галинська Алла Степанівна,  тел. (0482) 686404

 

Гуртожиток  № 2, вул. Олександра Невського, 51А  (ФМОІТ, ФФБС

Комендант:  Навалова Валентина Іванівна,  тел. (0482) 456826

Завідувач: Джосан Віра Іванівна

 

Гуртожиток  № 3, вул. Героїв Пограничників, 5  (ФМЕ

Комендант: Мазур Марина Юріївна,  тел. (048) 7667741

 

Для поселення у гуртожиток при собі мати:

 1. Копію паспорту (обов’язково сторінка з пропискою або довідка про реєстрацію місця проживання);
 2. три фотокартки 3х4;
 3. результат флюорографічного обстеження за останні 12 місяців;
 4. довідку від сімейного лікаря (або з поліклініки), щодо відсутності педикульозу (санпропускник);
 5. квитанцію про сплату за проживання за перший семестр (5 місяців 4000 грн.);
 6. копію документів про пільги (для пільгових категорій): діти-сироти; діти учасників ООС (АТО) мають пільгу 100% вартості проживання; особи переселені з місць проведення ООС, мають пільгу 50% вартості проживання.

 

Реквізити для оплати за проживання в гуртожитку:

65082 м.Одеса, вул.Преображенська, 8

Банк: Державна казначейська служба України

р/р UA348201720313211001202001375

ЄДРПОУ 02071079

МФО 820172

Прізвище, ім’я, по батькові

OPEN DAYS: EDUCATIONAL WEEK 2024🥳

Тиждень відкритих дверей в ОНЕУ

🟢 22.04 | понеділок | 15:00–17:00
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
🟢 23.04 | вівторок |15:00-17:00
— Менеджмент, облік та інформаційні технології
— Міжнародні економічні відносини
— Туризм
— Готельно-ресторанна справа
🟢 24.04 | середа |15:00-17:00
— Психологія
— Економіка
🟢 25.04 | четвер |15:00-17:00
Підприємництво та торгівля
🟢 26.04 | п’ятниця |15:00-17:00
Маркетинг та міжнародна логістика

Отримайте всю інформацію про спеціальність,яка вас цікавить у неформальній обстановці.

На вас чекає:
— нетворкінг із викладачами та студентами, огляд аудиторій та навчальних корпусів
— підбір відповідної освітньої програми
— кар’єрне консультування
— все про вступ після 11 класу або коледжу
— все про вступ до магістратури

📍Як прийняти участь: кількість місць обмежена, за попередньою реєстрацією у формі

https://forms.gle/DUe6GVTGwRPh3EQRA — після заповнення форми з вами зв’яжеться спеціаліст з освітньої програми та підтвердить участь і вкаже місце зустрічі

Безпека перш за все — корпуси обладнані укриттям ✅

Розкажемо про:
😳📚Як успішно скласти НМТ
🧑🏻‍💻 Як обрати спеціальність, яка зробить тебе щасливим
👏 Як побудувати успішну кар’єру
❤️👨‍🎓 Які переваги навчання в ОНЕУ
💰🌎 Які є міжнародні програми та гранти

❤️👨‍🎓 Приєднуйтесь до нашої університетської родини та втілюйте мрії в життя!

ЗМІ ПРО ОНЕУ | Вступна кампанія Одеського національного економічного університету 2024 (відеорепортаж від dumskaya.net)

Кілька сотень абітурієнтів та їхніх батьків з Одеси та області відвідали день відкритих дверей в Одеському національному економічному університеті.

З цього заходу офіційно стартувала вступна кампанія 2024 року в одному з найстаріших вишів міста.

Міжнародні проєкти та відродження економіки: в ОНЕУ стартувала вступна кампанія (суспільство)

Кілька сотень абітурієнтів та їхніх батьків з Одеси та області відвідали день відкритих дверей в Одеському національному економічному університеті.

З цього заходу офіційно стартувала вступна кампанія 2024 року в одному з найстаріших вишів міста.

Двері університету були відчинені з 9:00, і майже одразу ж масово почали прибувати ті, хто, можливо, вже влітку пов’яже своє життя з університетом. Майбутніх студентів запрошують вступати на денну та заочну форми навчання, а паралельно — працювати та практикуватися за кордоном. У виші можна здобути першу, другу, а то й третю вищу освіту.

«Це непростий для всіх рік, але ми сподіваємося, ми бачимо, що є зацікавленість молоді та їхніх батьків відвідати один із найстаріших вишів нашого міста, якому понад 160 років, — каже ректор вишу Анатолій Ковальов. — Минулого року набрали понад тисячу студентів, що склало 30% зростання, цього року плануємо не менші темпи. Для цього в нас є все необхідне: висококваліфікований викладацький склад, сертифіковані укриття в усіх локаціях вишу, доступний ціновий формат».

Характерною рисою ОНЕУ є широка залученість до інтернаціонального співробітництва з найкращими європейськими навчальними закладами. На сьогоднішній день університет є членом п’яти міжнародних консорціумів і учасником двох великих проєктів ERASMUS KA2, а з 1 квітня стартує ще у двох проєктах.

«Сьогодні дуже важливо брати на себе відповідальність, готувати фахівців для економіки країни, яка після нашої Перемоги буде відроджуватися і оновлюватися. Для цього знадобляться численні і відмінно підготовлені фінансисти, банкіри, бухгалтери, аудитори, маркетологи, управлінці, і ми маємо все необхідне для навчання за всім асортиментом економічних спеціальностей», — каже Анатолій Ковальов.

У виші наголошують, що перед закладом стоїть завдання не просто набрати студентів, а залучити найбільш мотивовану молодь з усього регіону. Для цього фахівці університету невтомно їздять областю та проводять зустрічі з молодими людьми.

«Обираємо конкретні день-два і їдемо територіальними громадами, ми були в Роздільнянському, Подільському, Болградському, Одеському, Білгород-Дністровському районах, та практично в усіх куточках Одеської області, — каже декан факультету економіки управління підприємством Олег Бабій. — В Одесі школярі перевантажені увагою з боку безлічі вишів, але чим далі від Одеси, тим її менше. Тому ми намагаємося охопити весь регіон».

Крім якісних знань, ОНЕУ пропонує і дуже насичене студентське життя.

«Тут студента розкривають з усіх боків, дають йому можливість повірити в себе, тож це однозначно найкращий вибір для людини, яка хоче стати справжнім фахівцем і яскравою особистістю», — вважає студентка четвертого курсу ОНЕУ Марія Андросова.

До уваги абітурієнтів — 20 найрізноманітніших спеціальностей на факультетах економіки та управління, фінансів і банківської справи, менеджменту, обліку та інформаційних технологій, а також міжнародної економіки.

ЧИТАТИ МАТЕРІАЛ НА dumskaya.net:

Міжнародні проєкти та відродження економіки: в ОНЕУ стартувала вступна кампанія (суспільство)

Адреса:
Головний корпус ОНЕУ –
м. Одеса, Преображенська 8

Телефон:
(048) 723-61-58

Контакти приймальної комісії: Преображенська 8, к. 115

Переглянути вихідне зображення+38 (048) 723-80-73

 +380 99 551 58 42

Переглянути вихідне зображення  abiturient@oneu.ukr.education

Підготовчі курси:

Преображенська 8, к. 115

+38 (048) 723-86-50

Переглянути вихідне зображення  fdp@oneu.edu.ua
        

Правила прийому 2021 рік

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році

Конкурс на денну форму навчання на ступінь бакалавра у 2021 році

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Одеського національного економічного університету 2021

Порядок освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2021 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання “Молодший бакалавр”

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі ПЗСО для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра у 2021 році

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2021 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на Бакалавра на Магістра

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних іспитів) для вступників на ОПЗСО для здобуття освітнього ступеня Бакалавра у 2021 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс ( зі скороченим строком навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня Бакалавра 2021

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий / третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо- професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2021 році за кошти фізичних /юридичних осіб

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра у 2021 році

Предмети для іноземців2021

Додаток 2 ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка 2021

Додаток 3 ПЕРЕЛІК наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення 2021

Додаток 4 ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 2021

Додаток 5 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню  освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 2021

Додаток 6 МАТЕРІАЛИ для  розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році

Правила прийому до ОНЕУ у 2020 році

Табл. 1а Молодший бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Табл. 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб,які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра у 2020 році

Табл. 3а 2020 р. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра у 2020 році

Табл. 3 2020 р. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий / третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Табл. 2а молодший бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Табл. 2 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття освітнього ступеня бакалавра) у 2020 році

Табл. 1 бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Табл. 1а молодший бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання  

Правила прийому до аспірантури у 2020 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі за закладів вищої освіти України в 2020 році

Положення про організацію та проведення вступних  випробувань у Одеському національному економічному університеті у 2020 році

Положення про організацію та проведення вступних  випробувань у Одеському національному економічному університеті у 2020 році

Табл. 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень), для здобуття освітнього ступеня магістра у 2019 році

Табл. 3а Денна, Бакалавр (зі скороченим строком навчання, на 1 курс). Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Табл. 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий / третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 2019 р.

Табл. 2а Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра) у 2019 році

Табл. 2 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття освітнього ступеня бакалавра) у 2019 році

Табл. 1 Бакалавр. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2019 році,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Положення про апеляційну комісію Одеського національного економічного університету

Правила прийому ОНЕУ 2019 рік

Правила прийому до аспірантури у 2019 році