Освітня програма “Менеджмент організацій”

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

 Освітньо-професійна програма

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

Програма надає знання та навички з управління організацією. Орієнтована на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі.

Спеціальні компетентності здобувачі опановують з першого курсу з використанням тренінгів, на підставі чого формуються практичні навички лідерства, роботи в команді, налагодження міжособистісних взаємодій, та використання принципів психології управління.

Освітня програма є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

📚🏦 Знання і вміння

Студенти вивчають концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту; опановують методи прийняття управлінських рішень та технології у менеджменті.

Студенти набувають вмінь розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері менеджменту, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов зовнішнього та внутрішнього середовища.

 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОП

Посада Зарплатня, грн.
Менеджер (управитель) 45 000
Керівник 50 000
Керівник адміністративних підрозділів  25 000
Помічник керівника / Адміністративний помічник  25 000

Перспективи працевлаштування поширюються на державний та приватний сектор. Зокрема, можливе працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості менеджерів або виконавців різноманітних служб апарату управління; на посадах менеджерів якості.

– Летичевська О.В. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

Більше інформації ви можете знайти на сторінці кафедри

http://oneu.edu.ua/pages/kafedri/management/

К.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Місько Ганна Анатоліївна прочитала лекції з дисципліни «Менеджмент» у Економічному університеті – Варна (Болгарія) по програмі Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» з 28.09.2020 р. по 02.10.2020 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти мали можливість використати набуті знання під час вирішення кейсу корпорації «Upjohn».

За результатами програми Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» було підписано міжкафедральний договір про співпрацю між кафедрою менеджменту організацій Одеського національного економічного універсимтету та кафедрою управління та адміністрації Економічного університету – Варна.

Студенти  3 курсу спеціальності «Менеджмент» 5 жовтня 2020 р. відвідали тренінг, який для них провів консультант з управління Сокуренко Ігор Анатолійович та вивчили базові правила ведення переговорів. Всі учасники отримали шквал емоцій та енергії, засвоїли основні техніки та переконалися, що ефективні переговори – це шлях до успіху у будь-якій сфері: як у бізнесі, так і в особистому житті.

Лекцію з «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу спеціальності «Менеджмент» провів випускник кафедри менеджменту організацій, успішний бізнесмен, канд.екон.наук Малютенко Олександр. Він розповів про свій шлях у бізнесі, про підйоми та падіння, про те як не боятися шукати власний шлях, починаючи з малого, і головне – не зупинятися… Головне всі зрозуміли, що менеджмент – це наука про успіх!

Контактна особа:

“Менеджмент організацій”

Данчева Олена Миколаївна

066-170-50-02 (VIBER/TELEGRAM)