241 «Готельно-ресторанна справа»

Освiтнi програми

 1. Готельно–ресторанна справа

У роботі у готельно-ресторанній галузі є свої переваги та труднощі

 

Бакалавр денної форм навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Прийом у обсязі 50 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова (профільний предмет), українська мова та література, географія.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Прийом у обсязі 25 осіб.

 

 

Дисципліни, що викладаються випусковою кафедрою за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

 

Ким можуть працювати випускники:

 • Менеджер з готельної справи – 13 000 грн
 • Керуючий готелем – 20 000 грн
 • Керуючий кафе – 20 000 грн
 • Адміністратор готелю (портьє) – 10 000 грн
 • Адміністратор ресторану – 12 000 грн
 • Хостесс – 11 000 грн
 • Спеціаліст з готельної справи – 14 000 грн
 • Спеціаліст з ресторанної справи – 15 000 грн
 • Інспектор з контролю за якістю – 12 000 грн
 • Спеціаліст з готельного обслуговування – 15 000 грн
 • Спеціаліст з організації дозвілля – 15 000 грн

Копилов Матвій – начальник відділу продажів готелю «Чорне море» (Парк Шевченка), м. Одеса, Україна.

Дар’я Наливайко – менеджер з продаж та маркетингу готелю «Панорама де Люкс», м. Одеса, Україна.

Борносус Ігор – консьєрж готелю «Ріц Карлтон», м. Сянган (Гонконг), КНР.

Барнікова Ганна – приватний кондитер, м. Вікторія, Австралія.

Любковська Надія – старший партнерський директор у «Тапгерінг», м. Лас Вегас, США.

“Навчальний план зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа”, освітня програма “Готельно-ресторанна справа”.

ОП “Готельно-ресторанна справа”

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Історія та культура України 180 1 курс Екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Мікробіологія 90 1 курс Екзамен Кафедра експертизи товарів та послуг
Університетська освіта 90 1 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Фізичне виховання 90 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Харчова хімія 90 1 курс Екзамен Кафедра експертизи товарів та послуг
Інформатика 120 1 курс Екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Основи академічного письма 90 1 курс Екзамен Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія та педагогіка 120 1 курс Залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Філософія 180 1 курс Екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Друга іноземна мова 120 2 курс Залік, екзамен Кафедра іноземних мов
Екологія 90 2 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Економічна теорія 150 2 курс Залік, екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Організація готельного господарства 120 2,3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація дозвілля 120 2 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Технологія продукції ресторанного господарства 120 2,3 курс Екзамен Кафедра експертизи товарів та послуг
Історія туризму та гостинності 150 2 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація ресторанного господарства 120 2,3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Правові засади фінансово-економічної діяльності в Україні 120 2 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Іноземна мова професійного спілкування 90 1,2,3,4 курс Залік. екзамен Кафедра іноземних мов
Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС 90 3 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Економіка туризму 150 3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Менеджмент організацій 150 3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація курортної справи 120 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Бухгалтерський облік 120 3 курс Екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства 120 3 курс Залік

 

Кафедра експертизи товарів та послуг
Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі 90 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Міжнародна готельна індустрія 120 3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Навчально-економічна практика (Тренінг) 90 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві 120 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Управління якістю продукції ресторанного господарства 120 3 курс Залік Кафедра експертизи товарів та послуг
Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель 120 4 курс Залік Кафедра експертизи товарів та послуг
Гігієна і санітарія в галузі 90 4 курс Залік Кафедра експертизи товарів та послуг
Економіка підприємства 90 4 курс Залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг в туризмі та готельно-ресторанній справі 180 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі 90 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Статистика готельно-ресторанної справи 120 4 курс Екзамен Кафедра статистики
Управлінський облік та економічна діагностика туристичних та готельно-ресторанних підприємств 120 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства 120 4 курс Залік Кафедра економічного аналізу
Економіка готельно-ресторанного бізнесу 120 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Економіка підприємства 90 4 курс Екзамен Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Підприємницьке право 120 4 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Товарознавство 120 4 курс Екзамен Кафедра експертизи товарів та послуг

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Назва дисципліни Кіль-кість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль

(іспит/залік)

Назва кафедри
Університетська освіта 90 1 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Міжнародна готельна індустрія 120 2 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація дозвілля 120 2 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Екологія 90 2 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Історія туризму та гостинності 150 2 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація готельного господарства 360 2-3 курс Екзамен / Залік / Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація ресторанного господарства 330 2-3 курс Екзамен / Залік / Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація курортної справи 120 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Менеджмент в туризмі та ГРС (20) 180 3 курс Залік / Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві 120 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Економіка туризму 150 3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Менеджмент організацій 150 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Бізнес-планування в готельному та ресторанному господарстві 90 4 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Економіка підприємств готельного господарства 120 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Менеджмент готельно-ресторанного господарства 150 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Маркетинг в туризмі та ГРС 180 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Рекреалогія 120 4 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

 

📌ОНЕУ підписав договір про проходження студентами міжнародної практики з ANEX TOUR (Туреччина)🇹🇷

Одним з найпопулярніших напрямків міжнародної практики для студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» є Туреччина. Участь в програмі оплачується турецькою стороною — переліт, проживання в період навчання в готелі 4-5 * на території Туреччини.

У процесі вводних лекцій близько тижня студенти вивчають особливості роботи, історію і географію країни, психологію роботи з туристами і інші предмети. По закінченню теоретичної частини, студенти 2 тижні їздять по всій Туреччині, вивчаючи пам’ятки і екскурсійні напрямки.

На початку підготовки до літнього сезону студенти розподіляються по регіонах (Мармарис, Бодрум, Белек, Сіде, Аланія, Кемер і ін.). Вони проживають в комфортабельних гуртожитках для персоналу і приступають до роботи на посадах трансфермен, готельний гід, шопінг гід, екскурсійний гід, аніматор та ін (в залежності від результатів співбесіди).

Даний вид практики дозволяє студентам отримати безцінний досвід роботи в п’ятизіркових готелях Туреччини на різних посадах, об’їздити всю Туреччину і отримати гідну оплату за свою працю.

Умови участі в програмі:

— Комунікабельність

— Від 18 років

— Співбесіда з представниками компанії

Можливості:

— Зарплата від 500 у.о. / міс. +%

— Період роботи 5-6 міс.

— Безкоштовне навчання, переліт, проживання, екскурсії

Такі стажування дають унікальну змогу студентам підкріпити теоретичні знання на практиці, побачити нову країну, покращити навички комунікації з різними людьми, допомагають отримати новий багаж знань, ділові зв’язки і дружні контакти.

📌10 квітня відбувся щорічний «День науки» на факультеті міжнародної економіки, який присвячений святкуванню Дня звільнення Одеси🗓

10 квітня відбувся щорічний «День науки» на факультеті міжнародної економіки у 5 корпусі, який присвячений святкуванню Дня звільнення Одеси. За вже усталеними традиціями кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організовує власну конференцію, темою якої цього року є «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України».

Ми пишаємось тим, що збірник матеріалів нашої конференції щороку стає дедалі масивнішим, адже географія учасників конференції склала більше 16 ЗВО з представниками країн далекого зарубіжжя (Франція, університет Анже).

Виступ студентів на конференції допомагає удосконалювати ораторську майстерність та вміння дебатувати на наукові теми. Участь у конференції колег із інших навчальних закладів дала можливість налагодити нові та перспективні зв’язки.

День науки – це гарна нагода вручити грамоти нашим видатним студентам та відзначити активну наукову діяльність вельмишановних колег.

Усім дякуємо за активну участь, а також окрема подяка за організацію та формуванню збірника конференції Світлана Галасюк.

📌Зустріч студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» ФМЕ з Президентом Асоціації «Туризм» Одеси Кузнецовою Оксаною🌏

20 вересня 2018 року відбулася зустріч студентів 1-3 курсів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» з Президентом Асоціації «Туризм» Одеси Кузнецовою Оксаною.

На зустрічі обговорювалися питання важливості застосування практичних знань та вмінь, отриманих при вивченні теорії туризму та готельно-ресторанного бізнесу, поглиблення комунікацій між студентством та підприємцями, важливості співпраці студентів з Асоціацією «Туризм Одеси».

Студенти та викладачі отримали інформацію щодо проходження практики в закладах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу міста Одеси та Одеської області під керівництвом Асоціації.

Чекаємо на нові зустрічі та тісну співпрацю кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ та Асоціації «Туризм Одеси»!

Ähnliches Foto