Спеціальності та освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ  ЄДЕБО) | ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ  ЄДЕБО)

💡Молодший бакалавріат

Початковий рівень

Передбачає набуття здобувачами вищої освіти універсальних умінь/навичок, необхідних для розв’язання типових спеціалізованих задач у професійній діяльності

 

 120 кредитів ЄКТС

💡Бакалавріат

 

Перший рівень

Передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності

180-240 кредитів ЄКТС

💡Магістратура

Другий рівень

 Передбачає набуття здобувачами вищої освіти поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, достатніх для для проведення досліджень та/або ефективного розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері професійної діяльності

 

 90-120 кредитів ЄКТС

💡Аспірантура

 

Третій рівень

Передбачає набуття здобувачами теоретичних знань, умінь, навичок, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

60 кредитів ЄКТС

Адреса 1-го (головного) корпусу ОНЕУ: м. Одеса, Преображенська 8

Телефон приймальної ректора:
(048) 723-80-73

Переглянути вихідне зображення  abiturient@oneu.ukr.education

Адреса приймальної комісії: Преображенська 8, к. 115

(048) 723-80-73

Переглянути вихідне зображення093-612-09-53 (viber, Telegram)

Переглянути вихідне зображення  abiturient@oneu.ukr.education