Спеціальності та освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ  ЄДЕБО) | ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ  ЄДЕБО)

💡Бакалавріат

 

Перший рівень

Передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності

180-240 кредитів ЄКТС

💡Магістратура

Другий рівень

 Передбачає набуття здобувачами вищої освіти поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, достатніх для для проведення досліджень та/або ефективного розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері професійної діяльності

 

 90-120 кредитів ЄКТС

💡Аспірантура

 

Третій рівень

Передбачає набуття здобувачами теоретичних знань, умінь, навичок, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

60 кредитів ЄКТС

Адреса 1-го (головного) корпусу ОНЕУ: м. Одеса, Преображенська 8

Телефон приймальної ректора:
(048) 723-61-58

Переглянути вихідне зображення  rector@oneu.edu.ua

Контакти приймальної комісії: Преображенська 8, к. 115

Переглянути вихідне зображення+38 (048) 723-80-73

 +380 99 551 58 42

Переглянути вихідне зображення    abiturient@oneu.ukr.education
abiturient@oneu.edu.ua