Навчально-методичний відділ

Нерян Віктор Володимирович Начальник відділу 723-44-24

Про відділ

Навчально-методичний відділ здійснює функції: організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, стажування викладачів, організації усіх видів практик. Відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших організацій, працює у тісній взаємодії з ректоратом, деканатами, кафедрами, іншими підрозділами університету.

Начальник навчально-методичного відділу підпорядковується першому проректору, здійснює керівництво відділом і несе відповідальність перед ректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. З питань організації навчально-методичної роботи начальнику навчально-методичного відділу підпорядковується весь викладацький та навчально-допоміжний склад університету.

 

Структура

До складу навчально-методичного відділу входять:

 • Сектор планування та організації навчального процесу (керівник – заст. начальника навчально-методичного відділу).
 • Сектор методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури (керівник – заст. начальника навчально-методичного відділу).
 • Сектор комерційного навчання, комплектування ДЕК та оформлення випускної документації (керівник – фахівець І категорії).
 • Сектор з організації питань прийому до університету, профорієнтаційної роботи та підготовки рекламних проектів (керівник – фахівець І категорії).
 • Сектор виробничої практики (керівник – керівник виробничої практики).
 • Сектор диспетчерського забезпечення (керівник – старший диспетчер).
 • Сектор обліку та статистики (- фахівець).
 • Сектор підвищення кваліфікації, стажування, виборів за конкурсом, оформлення контрактів професорсько-викладацького складу (- інспектор навчально-методичного відділу).
 • Сектор по контролю за поточним станом навчального процесу та виконанням наказів, розпоряджень та рішень ректорату і Ради університету (- інспектор по контролю навчального-методичного відділу).

Нерян Віктор Володимирович Начальник відділу 723-44-24

Сектор моніторингу якості знань є структурним підрозділом навчально-методичного відділу.

Сектор створений з метою посилення координації та контролю за складовими системами якості ВО в ОНЕУ.

Завдання сектору:

 1. Постійний систематичний збір, обробка, аналіз результатів навчального моніторингу діяльності студентів і викладачів.
 2. Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету; розробка спільно з факультетами та навчально-методичним відділом єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в університеті.
 3. Аналіз стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних та якісних показників на факультетах університету.
 4. Інформування суб’єктів і об’єктів освітнього аудиту про результати усіх видів моніторингу оприлюднення результатів моніторингу через інформаційні ресурси університету.

Основні напрямки діяльності сектору:

 • перевірка розрахунку навчального навантаження кафедр, науково-педагогічних працівників, контроль укладання та виконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників;
 • контроль використання погодинного фонду кафедрами університету;
 • участь у формуванні штатного розкладу кафедр університету, що здійснюють та забезпечують провадження освітнього процесу;
 • внесення та редагування даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • планування, організація, проведення та аналіз ректорського контролю знань здобувачів ступеня бакалавра;
 • надання офіційної звітності;
 • розроблення графіків освітнього процесу;
 • підготовка аналітичних матеріалів про успішність здобувачів ступенів бакалавра і магістра за результатами підсумкового семестрового контролю;
 • моніторинг руху контингенту студентів за всіма формами навчання;
 • підготовка наказів про рух студентського контингенту;
 • проведення та аналіз результатів соціального опросу студентів;
 • підготовка документів на призначення іменних стипендій університету, стипендій Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, обласної ради тощо;
 • підготовка інформації для ректорату, Вченої ради;
 • контроль та координація за своєчасним та достовірним внесенням інформації в модуль деканат та навчальний модуль;
 • збір, узагальнення і аналіз інформаціїї про роботу університету та його факультетів, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками року.

вул. Преображенська 8, к.
723-09-67
uch-otdel@oneu.edu.ua