Навчально-методичний відділ

Нерян Віктор Володимирович Начальник відділу 723-44-24

Про відділ

Навчально-методичний відділ здійснює функції: організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, стажування викладачів, організації усіх видів практик. Відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших організацій, працює у тісній взаємодії з ректоратом, деканатами, кафедрами, іншими підрозділами університету.

Начальник навчально-методичного відділу підпорядковується першому проректору, здійснює керівництво відділом і несе відповідальність перед ректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. З питань організації навчально-методичної роботи начальнику навчально-методичного відділу підпорядковується весь викладацький та навчально-допоміжний склад університету.

 

Структура

До складу навчально-методичного відділу входять:

  • Сектор планування та організації навчального процесу (керівник – заст. начальника навчально-методичного відділу).
  • Сектор методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури (керівник – заст. начальника навчально-методичного відділу).
  • Сектор комерційного навчання, комплектування ДЕК та оформлення випускної документації (керівник – фахівець І категорії).
  • Сектор з організації питань прийому до університету, профорієнтаційної роботи та підготовки рекламних проектів (керівник – фахівець І категорії).
  • Сектор виробничої практики (керівник – керівник виробничої практики).
  • Сектор диспетчерського забезпечення (керівник – старший диспетчер).
  • Сектор обліку та статистики (- фахівець).
  • Сектор підвищення кваліфікації, стажування, виборів за конкурсом, оформлення контрактів професорсько-викладацького складу (- інспектор навчально-методичного відділу).
  • Сектор по контролю за поточним станом навчального процесу та виконанням наказів, розпоряджень та рішень ректорату і Ради університету (- інспектор по контролю навчального-методичного відділу).

вул. Преображенська 8, к.
723-09-67
uch-otdel@oneu.edu.ua