Наукова робота студентів

Невід’ємною складовою навчального процесу є науково-дослідна робота студентів.

В університеті створені умови для надання студентам можливості реалізувати свої бажання та здібності до наукової роботи.

Організацією науково-дослідної роботи студентів займаються кафедри університету, навчально-науковий студентський відділ та Наукове студентське товариство (НСТ), роботу яких координує науково-дослідна частина (НДЧ).

Основними напрямками наукової роботи студентів в університеті є:
  • участь студентів у комплексних кафедральних науково-дослідних роботах;
  • участь у бюджетних фундаментальних та прикладних науково-дослідних роботах університету;
  • проведення конкурсів наукових студентських робіт;
  • проведення «круглих столів»;
  • підготовка та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад на всіх загальноосвітніх та профілюючих кафедрах;
  • проведення на базі ОНЕУ ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”;
  • підготовка дипломних робіт магістрів відповідно до тематичного плану наукових досліджень університету;
  • участь у наукових студентських гуртках, наукових семінарах, науковому студентському товаристві;
  • виступ з доповідями на університетських, міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Студенти старших курсів залучаються до участі у кафедральних комплексних науково-дослідних темах, у фундаментальних наукових дослідженнях, що виконуються НДЧ університету, а також беруть участь у конкурсах наукових робіт.

Безпосереднє керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють досвідчені професори і доценти університету.

Найбільш обдаровані студенти, за результатами науково-дослідної роботи під час навчання, рекомендуються Вченою радою університету до аспірантури.


Оголошення про Конкурс + Заявка

Додаток до Умов конкурсу розпор.№ 958 від 04.10.2017

Распоряжения городского головы _ № 958 від 04.10.2017


Наукові події за участюю студентів ОНЕУ

22.04.2015 – 24.04.2015 р. на базі Одеського національного економічного університету було проведено ІІ етап олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

22 апреля 2015 г. на экономическом факультете Донецкого национального университета в городе Виннице прошел II этап Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «Управление персоналом и экономика труда». Поздравляем победителя студентку 4-го курса Радионову Ирину Александровну, занявшую 3-ье место среди 46 участников со всей Украины.

17 квітня 2015 р..Кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту й економічного аналізу була проведена Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю, та аналізу у контексті євроінтеграції» за трьома секціями.

15 апреля 2015 г. в рамках работы по дальнейшему развитию виртуального предприятия «Супер-нова» в ОНЭУ прошел совместный тренинг для студентов 4 курса специальностей «Маркетинг» и «Управление персоналом и экономика труда». На тренинге студенты специальности «Маркетинг» научились разбираться в должностных обязанностях специалиста в отделе маркетинга, проходить оценочное интервью при поиске работы, составлять результативное резюме, анализировать свои сильные и слабые стороны, а студенты специальности «УП и ЭТ» получили практические навыки работы рекрутера: проведение собеседования, оценки компетенций, составления профиля должности и т.п. Тренинг проходит 3 год подряд и проводится в обстановке максимально приближенной к реальной.

8 квітня 2015 р.На факультеті міжнародної економіки відбулася щорічна науково-практична студентська конференція «МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ» щодо актуальних проблем розвитку економіки в умовах міжнародної інтеграції, яка присвячена до Дня Перемоги.

14 березня 2015 року кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту й економічного аналізу згідно Плану «Interdepartmental Scientific Seminar postgraduates, 2015» було проведено другий англомовний науково-методичний семінар на тему «The field of T.O. Murenko scientific and professional interests». Робоча мова семінару – англійська. Доповідач: к.е.н. доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Муренко Тетяна Олександрівна. Муренко Т.О. ознайомила аудиторію з колом своїх наукових та практичних інтересів, результатами досліджень, публікаціями та доповідями на конференціях. Значну увагу у ході семінару було приділено проекту «СУПЕР-НОВА» – навчально-тренінгове підприємство», а саме досвіду минулих років та планів на поточних рік. В семінарі прийняли участь професорсько-викладацький склад кафедр бухгалтерського обліку та аудиту, аспіранти денної та заочної форми навчання, студенти.

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2020 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Реєстр наукових фахових видань України

Відкритий український індекс цитування

 


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів, які індексуються в Scopus

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році