Наукова робота студентів

Невід’ємною складовою навчального процесу є науково-дослідна робота студентів.

В університеті створені умови для надання студентам можливості реалізувати свої бажання та здібності до наукової роботи.

Організацією науково-дослідної роботи студентів займаються кафедри університету, навчально-науковий студентський відділ та Наукове студентське товариство (НСТ), роботу яких координує науково-дослідна частина (НДЧ).

Основними напрямками наукової роботи студентів в університеті є:
  • участь студентів у комплексних кафедральних науково-дослідних роботах;
  • участь у бюджетних фундаментальних та прикладних науково-дослідних роботах університету;
  • проведення конкурсів наукових студентських робіт;
  • проведення «круглих столів»;
  • підготовка та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад на всіх загальноосвітніх та профілюючих кафедрах;
  • проведення на базі ОНЕУ ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”;
  • підготовка дипломних робіт магістрів відповідно до тематичного плану наукових досліджень університету;
  • участь у наукових студентських гуртках, наукових семінарах, науковому студентському товаристві;
  • виступ з доповідями на університетських, міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Студенти старших курсів залучаються до участі у кафедральних комплексних науково-дослідних темах, у фундаментальних наукових дослідженнях, що виконуються НДЧ університету, а також беруть участь у конкурсах наукових робіт.

Безпосереднє керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють досвідчені професори і доценти університету.

Найбільш обдаровані студенти, за результатами науково-дослідної роботи під час навчання, рекомендуються Вченою радою університету до аспірантури.


Оголошення про Конкурс + Заявка

Додаток до Умов конкурсу розпор.№ 958 від 04.10.2017

Распоряжения городского головы _ № 958 від 04.10.2017