Наукова діяльність студентів

Орленко Ольга Михайлівна помічник проректора з наукової діяльності orlenko20022015@gmail.com

Наукова діяльність студентів є невід’ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні і наукові завдання. Наукова  діяльність сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих в університеті знань, умінь і навичок, забезпечує оволодіння методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати дослідницький досвід.

Науково-дослідницька діяльність студентів сприяє розширенню їх кругозору, стимулює пізнавальний інтерес в різних областях знань, а також надає додаткові можливості для самореалізації студентів, розвиває їх творчі здібності

Основні напрямки наукової діяльності студентів:

– створення сприятливих умов для розвитку і впровадження різних форм наукової творчості молоді, що базуються на вітчизняному та зарубіжному досвіді і результатах науково-методичних розробок;

– виявлення найбільш обдарованих студентів, які мають виражену мотивацію до наукової діяльності;

– сприяння всебічному розвитку особистості студента, формуванню, набуття навичок самостійної роботи і роботи в творчих колективах, оволодіння методологією наукових досліджень;

– забезпечення участі студентів у проведенні прикладних, фундаментальних, пошукових, методичних  наукових досліджень за пріоритетними напрямами;

– інтеграцію науково-практичного потенціалу викладачів і студентів, спрямовану на вирішення науково-практичних проблем в різних галузях науки;

– проведення заходів різного рівня для молодих дослідників на базі вузу, а також залучення студентів до участі у міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;

– участь студентів у комплексних кафедральних науково-дослідних роботах та у бюджетних фундаментальних та прикладних науково-дослідних роботах університету.

Науково-дослідна робота студентів є важливим елементом навчально-виховного процесу та організовується й координується в Одеському національному економічному університеті спільно науково-дослідною частиною, Радою молодих вчених, деканатами та кафедрами через осіб, відповідальних за наукову роботу студентів.

В Одеському національному економічному університеті, відбулася IV підсумкова університетська науково-практична студентська конференція “Сучасні виклики економіки”. Це захід, який відзначається днем нових ідей, цікавих досліджень та наукових здобутків.

Вступне слово на конференції було сказано проректором з наукової роботи, доктором економічних наук, професором Літвіновим О. С. та Орленко О. М., помічник проректора з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент представила найкращих доповідачів з усіх факультетів ОНЕУ.

Серед доповідачів були:

 1. Масюк Вікторія, 33 гр. ФФБС. Аналіз програм іпотечного кредитування в Україні в умовах воєнного стану.

Науковий керівник: к.е.н., викладач Гончар К. О.

 1. Чудновець Світлана, 52 гр. ФФБС. Деякі аспекти управління збитковістю за класами страхування в Україні.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Баранова В. Г.

 1. Кузьменко Юлія, 44 гр. ФЕУП. Соціальне підприємництво як механізм подолання соціальної нерівності.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Милашко О.Г.

 1. Склярова Світлана, 33 гр. ФЕУП. Чинники формування середнього класу, як запорука розвитку соціальної економіки України.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Петровська О. М.

 1. Стоянов Владислав, 54 гр. ФМЕ. Світовий ринок товарів військового сектору: тенденції та перспективи розвитку.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Уханова І. О.

 1. Панаєт Олександр, 36 гр. ФМЕ. SEO аналіз сайту університету за допомогою AHREFS.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Сало Я. В.

 1. Печена Анна, 21 гр. ФМОІТ. Роль управлінського обліку на підприємствах України.

Науковий керівник: доцент Черкашина Т. В.

 1. Феленюк Олена, 23 гр. ФМОІТ. Особливості формування стартап-екосистеми України в сучасних умовах.

Науковий керівник: старший викладач Данчева О. М.

Усі доповідачі були нагороджені грамотами за активну участь та науковий внесок у конференцію.

 6.12.2023  викладачами кафедри ЕП та ОПД  Кошельок  Г.В. та  Орленко О.М. було проведено олімпіаду з дисципліни “Економіка підприємства” для здобувачів 2 та 3 курсів усіх факультетів ОНЕУ. Більше 50 учасників мали можливість перевірити свої знання.
Вітаємо п’ятірку найкращих:
Зайцева Анна Валеріївна
Цапяк Анастасія Віталіївна
Чекал Орина
Терещенко Анастасія Сергіївна
Морєва Анастасія Олександрівна

27.11 та 28.11 відбулась конференція молодих науковців ОНЕУ за результатами грантової програми Юкрейн Діджітал у спіпраці із університетом Міттвайда. Вітаємо усіх переможців та їх наукових керівників  з отриманими результатами та бажаємо успіхів в подальших дослідженнях

 Вже другий рік поспіль в ОНЕУ діє грантова програма від фонду DAAD – “Ukraine Digital”. Завдяки якій усім відкрито доступ до бази навчальних матеріалів Hochschule Mittweida, проплачено аккаунти у програмних продуктах Kahoot та Mentimetr.
Також серед 15 наукових робіт, які були підготовлені нашими здобувачами восени 2023 р.  в рамках цієї грантової програми, було обрано найкращ роботи.
Вітаємо переможців:

ФЕУП
Носевич Василь
Шведенко Тетяна
Зайцева МаринаФМОІТ
Нестерович Поліна

ФМЕ
Панаєт Олександр
Семенчова Анна

ФФБС
Садчикова Олександра

Гуменюк Володимир, здобувач 46 групи факультету економіки та управління підприємством ОПП “Економка підприємства та організація підприємницької діяльності” активно поєднує навчання, спорт і наукову діяльність. Наші здобувачі – успішні в будь-якій справі, пишаємось!

24.03. 2023р. було проведено майстер-клас  “Написання статей та тез – цікаво та легко”. На захід завітало більше 60 здобувачів усіх факультетів  з 1 по 4 курс. Серед них 28,3% заочної та 18% індивідуальної форми навчання.

Велика подяка спікеру даного заходу – к.політ. наук, доценту кафедри управління персоналом та економіки праці Петровській Оксані Михайлівні за надзвичайно корисний та цікавий матеріал.

Вітаємо переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робіт 2021/2022 н.р.!

Сертифікат за участь у конференції. Петровська О. М. Запіченко В. В. «Стиль управління сучасного менеджера та раціональна організація його праці». ІІ Міжнародна наукова конференція «Наукові тренди постіндустріального суспільства» 03.12.21. Запоріжжя, UKR  URL:http://dspace.oneu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14254

Вітаємо  учасниць VІ Всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної Інтернет-конференції “Наукові підсумки року: досягнення, проекти, перспективи” студенток 33 гр. ФЕУП Сидорову А. В. та Тарнавську У. М.

Лахман Анна Миколаївна.
Учасниця Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права”, яка відбулась 29 квітня 2022 року в м. Полтава, Україна.

1.      Перепельчук Т.В., Лахман А.М. Демографічна ситуація в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 131 с. С.54-57. 0,211 д.а.

 

 

 

 

 

Йолкіна О. В., Цимбалюк А. А. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. CPN

Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022.

 

 

 

 

7-8 жовтня 2021 р., доцент Збрицька Т.П. та аспірант Мінін В.С., кафедри управління персоналом і економіки праці прийняли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація соціально-економічних систем в контексті викликів глобального економічного розвитку» в Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса, м. Вінниця.

Аспірант Мінін В.С. виступив з доповіддю «Соціально-економічна ефективність зайнятості молоді: регіональний аспект».
Вітаю! Мене звати Аліна. З 2018 року є студенткою Одеського національного економічного університету, навчаюся на 4 курсі факультету фінансів та банківської справи за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Моє студентське життя є досить активним та яскравим. Протягом всього періоду навчання постійно підвищую свій професійний, зокрема і науковий рівень розвитку. Приймаю участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, шляхом публікації тез доповідей, а також наукових заходах на рівні університету, форумах, студентських наукових конференціях, круглих столах, доповідаючи результати своїх досліджень у сфері економіки, фінансів та бізнесу.
Неодноразово посідала перші місця серед студентів у навчальному рейтингу. Відповідно до наказу №1037 Міністерства освіти і науки України на І семестр 2021/2022 навчального року була призначена на отримання академічної стипендії Президента України.
У 2021 році приймала участь в освітньому проекті від міжнародної компанії Mazars, яка надає послуги в сфері аудиту, бухгалтерського обліку, консалтингу, податкового і юридичного супроводу. В кінці курсу успішно захистила проект. Також успішно засвоїла онлайн курси в галузі економіки та фінансів, а саме «Складання прогнозу місцевого бюджету», «Фінансовий менеджмент» та ін. Завершила міжнародний онлайн курс від International Business Management Institute (Berlin, Germany).
Вважаю, що для багатьох людей, які свідомо обрали улюблену сферу для професійного зростання та самореалізації, освіта є необхідною складовою побудови успішної кар’єри. Мені подобається навчатися в ОНЕУ. Я вдячна абсолютно кожному викладачеві за набуті навички та знання. Якось Б. Франклін сказав одну річ, з якою я безсумнівно погоджуюсь: «Інвестиції в знання платять кращі дивіденди», але вважаю, що потрібно не тільки інвестувати, але й шукати шляхи застосування набутих знань, бути наполегливим, працювати на результат, удосконалюватися кожен день.

Вітаємо студентів кафедри ЕП та ОПД за наукові  досягнення.

18 квітня 2022 р.в Одеському національному економічному університеті відбулась щорічна підсумкова науково-практична студентська конференція «Сучасні виклики економіки»!
Участь в конференції взяли більше 300 студентів ОНЕУ, від 1 по 5 курс.

Протягом конференції студенти представляли свої науково-практичні дослідження, рівень яких був надзвичайно високим, що дає впевненість в тому, що наша країна буде відновлюватися та процвітати!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 5.11.2021 р. № 1179  про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році необхідно провести з дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторноїхвороби С0VID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  (далі – Конкурс).

 

 Конкурс проводитиметься у два тури:

перший тур – у закладах вищої освіти, листопад 2021 року – січень 2022 року;

другий тур – у базових закладах вищої освіти, лютий – квітень 2022 року.

 

Тому з метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання на кожному факультеті ОНЕУ необхідно організувати проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

Одеський національний економічний університет, Україна

Державний університет імені Стефана Баторія в Скерневиці, Польща

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

I студентська польсько-українська

 науково-практична інтернет-конференція

 «Адміністрування та менеджмент в функціонуванні сучасної економіки та суспільства»

26 – 27 листопада 2021 року

 

Форма участі: on-line

 

Робочі мови конференції: польська, український, англійський, російська.

 

Метою конференції є вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням організаційних структур, які виконують суспільні завдання, та їх діяльністю щодо громадян, адаптацією й ефективністю дій і задоволенням потреб суспільства.

Наукові напрямки конференції:

 

 1. Управління суспільним порядком (система місцевого самоврядування, права та обов’язки суб’єктів, відповідальних за суспільний порядок, місцеву безпеку, державну безпеку; етика державного управління).
 2. Управління судовою системою (система правосуддя, адміністративні послуги для судових органів, прокуратури та нотаріусів, судове й адміністративне провадження, адміністративне виконавче провадження, адміністративне законодавство тощо).
 3. Економічне адміністрування (податкове та митне адміністрування, адміністрування державних органів, методи переговорів і посередництва в адмініструванні, комп’ютерні програми в офісній практиці тощо).
 4. Економічні та політичні ефекти глобалізації (управління проєктами, публічні закупівлі, соціальна політика, політичний маркетинг).
 5. Система правового захисту Європейського Союзу (адміністративні органи ЄС, розгляд в установах ЄС, адміністративна система захисту прав людини тощо).
 6. Організація та управління в державному управлінні (державні фінанси, фінансове право, бюджетна політика державних і місцевих структур, структурні фонди, управління в демократичних умовах тощо).
 7. Управління бізнес-структурами (менеджмент підприємств, маркетинг товарів та послуг, корпоративна соціальна відповідальність, облік і аудит тощо).

 

Загальна інформація:

Запрошуємо до участі в конференції студентів факультетів адміністрації, управління та менеджменту, а також студентів інших факультетів/спеціальностей, зацікавлених управлінням і його роллю в функціонуванні сучасної економіки та суспільства.

 

Організаційний комітет:

Левандовська Ханна – д.е.н., професор, Координатор з академічної співпраці з країнами-партнерами Erasmus+, Державний університет імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща;

Викторович Анна – доктор, Інститут юридичних наук та безпеки  (спеціальність «Адміністрація»), Державний університет імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща;

Боцян Тетяна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка, Україна;

Клімова Інна – в.о. завідувача кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка, Україна;

Мосійчук Ірина – к.е.н., старший викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка, Україна;

Олїйник Оксана – д.е.н., професор, перший проректор Державного університету «Житомирська політехніка», Україна;

Остапчук Тетяна – д.е.н, професор, завідувач кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету «Житомирська політехніка», Україна;

Вікарчук Ольга – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і підприємництва  Державного університету «Житомирська політехніка», Україна;

Лоханова Наталія – д.е.н., професор, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, Україна.

Секретарі конференції:

Сочко Михал – доктор, Інститут юридичних наук і безпеки, (спеціальність «Адміністрація»), Державний університет імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща;

Вишневски Конрад – магістр наук, Інститут юридичних наук і безпеки, (спеціальність «Адміністрація»), Державний університет імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща;

Пойта Ірина – к.е.н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка, Україна;

Яцунська Олеся – к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, Україна.

 

Умови участі в інтернет-конференції:

 • 12-16 листопада 2021 року – відправка на електрону адресу msocko@pusb.pl електронної заявки про участь у конференції (Додаток 2), статті та відгуку наукового керівника щодо згоди до публікації;
 • 26-27 листопада 2021 року – презентація результатів дослідження. Презентацію необхідно підготувати в PowerPoint. Зустріч буде організовано у Microsoft Teams.
 • 2-3 грудня 2021 року – розміщення матеріалів конференції на таких сайтах:

Державний університет імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща: www.pusb.pl;

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна: http://spf.zu.edu.ua/konferens_ekonom.html;

Державного університету «Житомирська політехніка», Україна: https://conf.ztu.edu.ua/;

Одеський національний економічний університет: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/163.

 

За результатами конференції найкращі статті будуть опубліковані в електронному виданні Житомирського державного університету імені Івана Франка «Економіка. Управління. Інновації» (http://eui.zu.edu.ua/) за умови доопрацювання публікації у відповідності до вимог щодо оформлення (http://eui.zu.edu.ua/about/submissions) .

 

Участь в конференції безкоштовна.

 

Вимоги щодо оформлення:

 • Обсяг тексту: 5-6 сторінок;
 • Ключові слова: 5-6 слів;
 • Анотація англійською мовою: 150-200 слів;
 • Формат сторінки: А4;
 • Міжрядковий інтервал: 1 п.,
 • Поля: 2 см;
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Розмір шрифту: основний текст: 14 пт, рівняння за шириною, без відступів; заголовки глав і підрозділів: 12 пт, напівжирний;
 • Інформація про авторів (не більше 3-х): прізвище та ім’я студента(-ів), прізвище та ім’я наукового керівника(-ів), назва ЗВО, місто, країна, електрона адреса для листування;
 • Текст, рисунки та схеми повинні містити посилання на джерело (див. Додаток 1);
 • Нумерацію сторінок не зазначати;
 • Не здійснювати переноси символів.

 

Додаток 1

Вимоги щодо цитування:

APA формат структури:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. (Year). Title of book. Place of publication (city, country): Publisher.

APA пример формату:

Frank, R. H. , & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

 

Шаблон статті

Ковальский Ян,

специальность: менеджмент;

научный руководитель:

Иванко Агнешка,

Житомирский государственный университет им. Ивана Франко,

г. Житомир, Украина

kovalskiy@ukr.net

Социальная ответственность банков в Польше

Ключевые слова: …………………………………………………………………………………….

Key words:  ……………………………………………………………………………………………

Аннотация ……………………………………………………………………………………………

Abstract………………………………………………………………………………………………..

Текст………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Таблица 1.

Название

Источник:

 

Рис. 1. Название

Источник:

В случае, если источник отсутствует, пишем:

Источник: разработка автора

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Bakirov, V., & Oharkov, M. (2021). Pandemiia mozhe nazavzhdy zminyty vyschu osvitu [A pandemic can change higher education forever]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week. Retrieved from https://zn.ua/ukr/EDUCATION/pandemija-mozhenazavzhdi-zminiti-vishchu-osvitu.html [in Ukrainian].
 2. Brammer, S., & Clark, Т. (2020). COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities, and Potential Futures. British Journal of Management, vol. 31, 453-456.  [in English].
 3. Jensen, T. (2019). Higher Education in the Digital Era. The Current State of Transformation Around the World. International Association of Universities. P. 28-42. Retrieved from https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/technology_report_2019.pdf  [in English].

 

Додаток 2

 

Форма заявки

 

Имя и фамилия (студент)/ год обучения:_____________________________________________

Электронный адрес студента:______________________________________________________

Имя и фамилия (научного руководителя):____________________________________________

Должность:______________________________________________________________________

Научная степень, научное звание:___________________________________________________

Название ВУЗа (институт, кафедра):_________________________________________________

Телефон (Viber, WhatsApp) +380____________________________________________________

Электронная почта (научный руководитель)__________________________________________

Название  публикации:____________________________________________________________

📌Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році та їх наукових керівників

Ще раз хотілось би привітати переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році та їх наукових керівників

 

Бажаємо вам усім подальших наукових успіхів, натхнення та перемог. Університет вами пишається!

21 травня 2021 кафедра менеджменту організацій провела онлайн-семінар на тему «Корпоративна соціальна відповідальність» в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету «Актуальні проблеми управління: теоретичні та практичні аспекти».
В онлайн-семінарі прийняли участь 60 студентів та викладачів Одеського національного економічного університету, Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) та Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія.
Студенти представили проекти з вирішення актуальних питань розвитку відповідального бізнесу. Модерувала семінар к.е.н Ганна Місько.
Від Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) виступали: Desislava Mihaylova and Salzitca Stephanova-Yaneva S., Viktoriya Mihailova-Atanasova, Juliyana Petkova Ivanova, Gabriela Georgieva, Nebie Bekir, Ivelina Stoyanova, Gergana Kerezova and Meilin Metinova під керівництвом Assoc. prof. Desislava Serafimova, PhD. Department of Management and Administration, University of Economics – Varna, Bulgaria.
Від Одеського національного економічного університету виступали: Le Thi Loi, Karina Khvorostovska, Ernest Khachaturyan, Evgen Sokhan, Katerina Shevchenko, Evgenia Shyrokova, Anastasia Zhosan, Marina Chepoi, Ksenia Korenovskaya, Polina Kolodistaya, Vladislava Tkachenko, Emma Karagezyan, Sergiy Klishanov, Valeria Kobylianska, Alina Steblyna, Victor Koval, Valeria Verkhovskaya, Alina Shapoval,Lilit Ahadzhanian, Anastasia Berezhnaa, Valerii Biziuk, Viktoria Gratiy, Danny Zaputryaev, Yana Muraviova, Daniila Novikova, Anastasiia Varava, Vitaliy Pavlov під керівництвом викладачів кафедри менеджменту організацій к.е.н. Ганни Місько, Олени Данчевої та Наталії Карпенко.
Від Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія виступали: Ms. Priyanka Mondal, Ms. Nitika Lalpuria, Mr. Bhavesh Shahani, Ms. Nikita Bakale, Ms. HanishaTalreja, під керівництвом Dr. Sunil Lalchandani завідувача кафедри управління навчанням, Dr. Kesar Lalchandani, завідувача кафедри бухгалтерського обліку LDS College (Affiliated to University of Mumbai) Maharashtra, India.
22 квітня в ОНЕУ відбулася Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій».
Конференції передувала напружена робота з відбору найкращих робот та її організації. Свої перші наукові здобутки представили 33 студента з Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Житомира, Львова, Сум, Рівно, Тернополя, Миколаєва, Хмельницького, Полтави, Запоріжжя, Кременчука, Мелітополя.
Професійно провели засідання наукових секцій у відео режимі: д.е.н., професор Галина Тарасюк; д.т.н, професор Леонід Кожушко; д.е.н., професор Алла Касич; д.е.н., професор Тетяна Лепейко; д.е.н., професор Наталія Краснокутська. Доповідачі знаходили відповіді на глибокі питання членів галузевої конкурсної комісії: д.е.н., професора Петра Микитюка, д.е.н., професора Катерини Бояринової, д.е.н., професора Сергія Бая, д.е.н., професора Лариси Черчик, д.е.н., професора Любов Гальків; д.е.н., професора Євгена Рудніченко, д.е.н., професора Василя Брича, к.е.н., доцента Тетяни Соболєвої; к.е.н, доцента Ольги Балабаш, к.е.н, доцента Юлії Карпенко, к. психол. н. Олени Осичка, к.е.н., доцента Катерини Вітковської, к.е.н. Ганни Місько, к.е.н. Лілії Своробович, к.е.н, доцента Андрія Кузнецова.
Ще раз вітаємо всіх переможців конкурсу. Висловлюємо глибоку повагу та вдячність членам галузевої конкурсної комісії за їх наснагу та створення творчої атмосфери конкурсу.

Вітаємо студентів ОНЕУ з високими результатами на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Бажаємо успіхів та натхнення!

Вітаємо усіх учасників  І студентської науково-практичної конференції, з нагоди святкування 100-річчя Одеського національного економічного університету. Дякуємо за цікаву відкриту дискусію та теплу атмосферу

Хотілось би відзначити високий професійний рівень науково-практичних досліджень наших учасників та подякувати їх науковим керівникам за кропітку працю та підтримку їх здобувачів

Ми впевнені, що конференція сприятиме подальшому розвитку таланту молодих дослідників та продовженню славетної наукової економічної школи нашого рідного ОНЕУ.

Сподіваємось, що університетська студентська конференція стане щорічним заходом. Місцем, де зможуть представляти  свої наукові ідеї студенти усіх факультетів нашого університету.

Бажаємо подальших наукових та творчих здобутків, натхнення та успіхів

Запрошуємо на І університетську студентську науково-практичну конференцію з нагоди 100-річчя Одеського національного економічного університету .

Конференція відбудеться онлайн 27.04.21 о 13.10.

Ювілейна науково-практична студентська конференція, присвячена святкуванню 100-річчя Одеського національного економічного університету.

Вівторок, 27 апреля · 13:10–16:10

Посилання: https://meet.google.com/tqy-nrpi-mzm

6.04.2021 р. в рамках підтримки та розвитку наукової діяльності студентів відбувся майстер-клас на тему «НАПИСАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА ТЕЗ – ЦІКАВО ТА ЛЕГКО», який провела к., політ., н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Петровська Оксана  Михайлівна. Студенти не лише отримали відповіді на свої питання, але й запропонували теми для майбутніх майстер-класів. З’явилася пропозиція від студентів  створити наукові кружки на кожному факультеті. Приємно, що до зустрічі долучилися не лише студенти, але й викладачі.

 

ЧЕКАЙТЕ НА НОВІ МАЙСТЕР-КЛАСИ

Вітаємо переможців всеукраїнських конкурсів та їх наукових керівників!

Інформуємо, що відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки в сфері освіти, науки, молоді та спорту від 29 вересня 2017 року Державне агентство з питань розвитку освіти Латвійської Республіки пропонує здобувачам вищої освіти та науковцям скористатися стипендійними можливостями для навчання/дослідження в закладах вищої освіти Латвії та участі у літніх школах у 2022/2023 навчальному році.

Подача заявок на участь у державній стипендійній програмі та участь у літніх школах для українських студентів та здобувачів на 2022/2023 навчальний рік відкрита та триватиме до 1 квітня 2022 року.

З більш детальною інформацією про Програму можна ознайомитися за посиланням.

Додатки