Наукова робота студентів

Невід’ємною складовою навчального процесу є науково-дослідна робота студентів.

В університеті створені умови для надання студентам можливості реалізувати свої бажання та здібності до наукової роботи.

Організацією науково-дослідної роботи студентів займаються кафедри університету, навчально-науковий студентський відділ та Наукове студентське товариство (НСТ), роботу яких координує науково-дослідна частина (НДЧ).

Основними напрямками наукової роботи студентів в університеті є:
  • участь студентів у комплексних кафедральних науково-дослідних роботах;
  • участь у бюджетних фундаментальних та прикладних науково-дослідних роботах університету;
  • проведення конкурсів наукових студентських робіт;
  • проведення «круглих столів»;
  • підготовка та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад на всіх загальноосвітніх та профілюючих кафедрах;
  • проведення на базі ОНЕУ ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”;
  • підготовка дипломних робіт магістрів відповідно до тематичного плану наукових досліджень університету;
  • участь у наукових студентських гуртках, наукових семінарах, науковому студентському товаристві;
  • виступ з доповідями на університетських, міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Студенти старших курсів залучаються до участі у кафедральних комплексних науково-дослідних темах, у фундаментальних наукових дослідженнях, що виконуються НДЧ університету, а також беруть участь у конкурсах наукових робіт.

Безпосереднє керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють досвідчені професори і доценти університету.

Найбільш обдаровані студенти, за результатами науково-дослідної роботи під час навчання, рекомендуються Вченою радою університету до аспірантури.


Оголошення про Конкурс + Заявка

Додаток до Умов конкурсу розпор.№ 958 від 04.10.2017

Распоряжения городского головы _ № 958 від 04.10.2017


Наукові події за участюю студентів ОНЕУ

22.04.2015 – 24.04.2015 р. на базі Одеського національного економічного університету було проведено ІІ етап олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

22 апреля 2015 г. на экономическом факультете Донецкого национального университета в городе Виннице прошел II этап Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «Управление персоналом и экономика труда». Поздравляем победителя студентку 4-го курса Радионову Ирину Александровну, занявшую 3-ье место среди 46 участников со всей Украины.

17 квітня 2015 р..Кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту й економічного аналізу була проведена Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю, та аналізу у контексті євроінтеграції» за трьома секціями.

15 апреля 2015 г. в рамках работы по дальнейшему развитию виртуального предприятия «Супер-нова» в ОНЭУ прошел совместный тренинг для студентов 4 курса специальностей «Маркетинг» и «Управление персоналом и экономика труда». На тренинге студенты специальности «Маркетинг» научились разбираться в должностных обязанностях специалиста в отделе маркетинга, проходить оценочное интервью при поиске работы, составлять результативное резюме, анализировать свои сильные и слабые стороны, а студенты специальности «УП и ЭТ» получили практические навыки работы рекрутера: проведение собеседования, оценки компетенций, составления профиля должности и т.п. Тренинг проходит 3 год подряд и проводится в обстановке максимально приближенной к реальной.

8 квітня 2015 р.На факультеті міжнародної економіки відбулася щорічна науково-практична студентська конференція «МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ» щодо актуальних проблем розвитку економіки в умовах міжнародної інтеграції, яка присвячена до Дня Перемоги.

14 березня 2015 року кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту й економічного аналізу згідно Плану «Interdepartmental Scientific Seminar postgraduates, 2015» було проведено другий англомовний науково-методичний семінар на тему «The field of T.O. Murenko scientific and professional interests». Робоча мова семінару – англійська. Доповідач: к.е.н. доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Муренко Тетяна Олександрівна. Муренко Т.О. ознайомила аудиторію з колом своїх наукових та практичних інтересів, результатами досліджень, публікаціями та доповідями на конференціях. Значну увагу у ході семінару було приділено проекту «СУПЕР-НОВА» – навчально-тренінгове підприємство», а саме досвіду минулих років та планів на поточних рік. В семінарі прийняли участь професорсько-викладацький склад кафедр бухгалтерського обліку та аудиту, аспіранти денної та заочної форми навчання, студенти.

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2019 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів, які індексуються в Scopus

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році