Науково-редакційний відділ

Батанова
Тетяна Володимирівна

начальник НРВ

Науково – редакційний відділ створено у грудні 2015 року з метою:
 • формування та популяризації наукових фахових видань Одеського національного економічного університету та їх просування до міжнародних науково – метричних та реферативних баз даних, архівів та каталогів;
 • широкого залучення наукової спільноти до обговорення актуальних проблем економіки та економічних наук, а також сприяння оприлюдненню результатів перспективних досліджень у цій галузі;
 • підвищення рівня наукових публікацій та їх наближення до міжнародних стандартів;
 • сприяння залученню науковців та університету до національних та міжнародних проектів наукометричного моніторингу наукової діяльності.
Основні завдання відділу:
 1. Організація редакційного опрацювання та видання наукових фахових видань університету.
 2. Популяризація наукових фахових видань університету та їх просування до міжнародних наукометричних та реферативних баз даних, архівів та каталогів.
 3. Підвищення рівня наукових публікацій та наближення їх до міжнародних стандартів.
 4. Організація зовнішнього та внутрішнього рецензування матеріалів наукових статей; залучення експертів у галузі економіки та економічних наук до експертного оцінювання публікацій.
 5. Участь в організації та проведенні наукових конференцій ОНЕУ.
 6. Збір, узагальнення, аналіз, систематизація та поширення матеріалів для участі викладачів у конференціях, симпозіумах, семінарах різного рівня.
 7. Сприяння залученню науковців та університету до національних та міжнародних проектів наукометричного моніторингу наукової діяльності.
Наукові видання ОНЕУ:

вул. Гоголя, 18, каб. 110
e-journal@oneu.edu.ua
sbornik.odeu@oneu.edu.ua

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2020 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Реєстр наукових фахових видань України

Відкритий український індекс цитування

 


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році