Науково-редакційний відділ

Батанова
Тетяна Володимирівна

начальник НРВ

Науково – редакційний відділ створено у грудні 2015 року з метою:
 • формування та популяризації наукових фахових видань Одеського національного економічного університету та їх просування до міжнародних наукометричних та реферативних баз даних, архівів та каталогів;
 • широкого залучення наукової спільноти до обговорення актуальних проблем економіки та економічних наук, а також сприяння оприлюдненню результатів перспективних досліджень у цій галузі;
 • підвищення рівня наукових публікацій та їх наближення до міжнародних стандартів;
 • сприяння залученню науковців та університету до національних та міжнародних проектів наукометричного моніторингу наукової діяльності.
Основні завдання відділу:
 1. Організація редакційного опрацювання та видання наукових фахових видань університету.
 2. Популяризація наукових фахових видань університету та їх просування до міжнародних наукометричних та реферативних баз даних, архівів та каталогів.
 3. Підвищення рівня наукових публікацій та наближення їх до міжнародних стандартів.
 4. Організація зовнішнього та внутрішнього рецензування матеріалів наукових статей; залучення експертів у галузі економіки та економічних наук до експертного оцінювання публікацій.
 5. Участь в організації та проведенні наукових конференцій ОНЕУ.
 6. Збір, узагальнення, аналіз, систематизація та поширення матеріалів для участі викладачів у конференціях, симпозіумах, семінарах різного рівня.
 7. Сприяння залученню науковців та університету до національних та міжнародних проектів наукометричного моніторингу наукової діяльності.
Наукові видання ОНЕУ: