Центр підтримки технологій та інновацій – TISC

Центр підтримки технологій та інновацій (Technology and Innovation Support Center -TISC) – міжнародний проєкт підтримки винахідництва, інновацій та стартап проєктів, започаткований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).

TISC – нетиповий державний інструмент підтримки, який знаходиться з інноваційними компаніями на одній хвилі та функціонує в структурі національного патентного відомства – УКРНОІВІ.

Центр підтримки технологій та інновацій в Одеському національному економічному університеті входить до національної мережі TISCs, метою якої є забезпечення доступу користувачів до послуг, що відповідають їх потребам у технологічній інформації та підвищення можливостей щодо ефективного використання такої інформації.

Керівник TISC в Одеському національному економічному університеті – к.е.н., Гребенник Наталя Григорівна

Завдання TISC:

 • підтримка та просування діяльності мережі TISC в Україні щодо аналітичних досліджень у сфері реалізації та комерціалізації технологій, набуття, використання та захисту  права інтелектуальної власності;
 • проведення тематичних конференцій, заходів та організації тренінгів, навчань та семінарів у сфері інтелектуальної власності та інновацій;
 • поширення знань з питань створення, правової охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ);
 • здійснення науково-експертної та науково-консультативної діяльності, аналіз ОПІВ;
 • надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел патентної та непатентної інформації у сфері інтелектуальної власності з метою здійснення патентного пошуку;
 • популяризація напрямів розвитку інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • сприяння комерціалізації та трансферу ОПІВ;
 • сприяння взаємодії між усіма учасниками інноваційного процесу.

Перелік послуг, що надаються TISC в Одеському національному економічному університеті, розроблений відповідно до загальних вимог Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Види послуг, що надаються користувачам у TISC в Одеському національному економічному університеті:

 1. Базовий рівень – обов’язкові, згідно з вимогами ВОІВ (на безкоштовній основі):
 • надання доступу до патентних і непатентних інформаційних ресурсів згідно з переліком;
 • надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів;
 • організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ.
 1. Додаткові послуги (на безкоштовній основі):
 • інформування про можливості отримання консультацій фахівців з інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з питань правової охорони і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, проведення патентних досліджень.
 1. Послуги, які надаються на платній основі:

 проведення моніторингу науково-технічного та інноваційного потенціалу, інтелектуальних ресурсів тощо;

 • оцінка комерційного потенціалу науково-технічних розробок;
 • проведення маркетингових досліджень з метою відбору ринково-значущих проєктів;
 • надання консультаційних послуг з питань розробки та реалізації стратегії комерціалізації прав на ОПІВ;
 • розробка бізнес-планів інноваційних проєктів.

Контакти:

тел. +38 (050) 390-30-17

email: tisc.oneu.odesa@gmail.com