Факультет фінансів та банківської справи

Гончаренко
Олена Миколаївна

Декан факультету
д.е.н., доцент

Мартинюк
Ірина Василівна

Заступник декана
к.е.н., викладач каф. Фінансів

Факультет фінансів і банківської справи – один із провідних в Одеському національному економічному університеті. Майже 90 років ми готуємо фахівців для сфери фінансів, банківської справи та оподаткування. На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за відповідними освітньо-професійними програмами.

У теперішньому складі факультет було утворено шляхом об’єднання кредитно-економічного та фінансово-економічного факультетів у 2018 р., що дозволило консолідувати кращі наукові та педагогічні кадри для досягнення спільної мети – комплексної підготовки сучасних фахівців із фінансів, банківської справи та страхування, які є затребуваними та високооплачуваними професіоналами на ринку праці.

Термін навчання у бакалавраті – 4 роки, в магістратурі – 1,5 роки для магістрів професійного спрямування та 2 роки – для наукового спрямування.

Випускаючі кафедри факультету – фінансів, банківської справи, фінансового менеджменту та фондового ринку – об’єднують висококваліфіковані кадри професорсько-викладацького складу, що забезпечує високий науково-педагогічний рівень викладання профільних дисциплін та відповідний рівень фахової підготовки бакалаврів і магістрів. Навчальні плани на факультеті передбачають глибоке вивчення гуманітарних, загальноекономічних і спеціальних дисциплін, отримання студентами практичних навичок роботи, в тому числі застосування економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій в управлінні фінансовими ресурсами.

Студенти факультету беруть активну участь у наукових дослідженнях провідних кафедр університету. Результатом цієї роботи є публікації студентами наукових статей та участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, на яких вони постійно займають призові місця. Крім того, високий рівень підготовки фахівців підтверджується стажуванням студентів факультету у провідних університетах світу.

Життя студентів на факультеті не обмежується трикутником «гуртожиток – університет – їдальня». Факультет бере активну участь у спортивних змаганнях, культурно-масових і виховних заходах. Наші студенти займають призові місця на всеукраїнському, світовому та європейському рівнях.

Випускники факультету фінансів і банківської справи працюють у фінансовій і банківській системах, Національному банку України, Міністерстві фінансів України, Державній фіскальній службі, Державній казначейській службі, Державній фінансовій інспекції, фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ, страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах, банках тощо. Багато з них займали і займають керівні посади.

Факультет фінансів і банківської справи – один з провідних факультетів Одеського національного економічного університету, який охоплює всі напрямки діяльності в економічній сфері. Майже 90 років ми готуємо фахівців для сфери фінансів, банківської справи та страхування, і сьогодні пропонуємо тобі увійти до лав великої родини – студентів ФФБС.

Підготовка фахівців з напрямку підготовки “Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

    бакалавр – 4 роки;

    магістр – 1,5 роки для професійного спрямування;

    магістр – 2 роки для наукового спрямування.

Для вступу на факультет фінансів і банківської справи необхідно надати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів:

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
1. Українська мова та література 100
2. Математика 100
3. Іноземна мова або географія 100

Випускники факультету можуть працевлаштуватися у:

    системі Міністерства фінансів і місцевих фінансових органах, головними функціями яких є складання і виконання бюджетів різних рівнів;

    Національному банку України, банках в Україні та поза її межами;

    Державній фіскальній службі;

    Державній казначейській службі, яка здійснює касове виконання державного бюджету;

    Державній фінансовій інспекції;

    фінансових підрозділах підприємств, організацій, установ різних галузей економіки та форм власності;

    страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах брокерами, дилерами, маклерами тощо.

Підготовка офіцерів запасу зі студентів ІІ курсу денної форми навчання здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб у Військовій академії м. Одеси (за бажанням).

Навчання на факультеті – це не тільки лекційні та практичні заняття. Наші студенти є постійними учасниками Всеукраїнських конференцій та олімпіад, часто стають їх переможцями. Для розвитку наукового потенціалу студентів на факультеті створено спеціальне видання “Студентський науковий вісник”, де публікуються кращі студентські наукові статті.

Одним з чинників належного розвитку факультету фінансів і банківської справи на сучасному етапі є продуктивно діюча система студентського самоврядування. На факультеті існує 7 секторів:

    Науково-студентське товариство;

    Навчальний сектор;

    PR-сектор;

    Спортивний сектор;

    Культурно-масовий сектор;

    Сектор інтелектуальних ігор;

    Оргсектор.

На базі факультету формуються команди з футболу, волейболу, баскетболу, шахів тощо, які постійно виборюють призові місця в змаганнях університетського та національного рівня. Є серед студентів нашого факультету й Чемпіони світу, майстри та кандидати в майстри спорту – члени збірних команд всеукраїнського рівня з гімнастики, боротьби, важкої та легкої атлетики.

Поширена на факультеті і художня самодіяльність. Студенти з великим задоволенням беруть участь у КВК, конкурсах художньої самодіяльності “Студентська весна” та “Студентська осінь”, “Міс ОНЕУ”, які, зазвичай, проводяться у театрах (Театрі музичної комедії ім. М. Водянова, Українському театрі тощо).

Якщо ти мрієш пов’язати своє майбутнє зі сферою економіки, то ми пропонуємо тобі найкращий шлях – опанувати сферу фінансів і банківської справи.

Професійний фінансист – це гордість і здобуток будь-якої організації, тому ми щиро запрошуємо тебе разом з нами отримати вищу освіту та здобути кваліфікацію економіста в галузі фінансів, банківської справи та страхування, що дозволить у майбутньому знайти справу до душі з високою заробітною платою.

Навчання на нашому факультеті не закінчується тільки парами в аудиторіях. Життя наших студентів яскраве та неповторне . На факультеті існує студентське самоврядування, яке не дає сумувати студентам. Саме вони є невід’ємною частиною факультету фінансів та банківської справи та прямими помічниками декана факультету в порозумінні та в висловленні студентської думки.

Студентське самоврядування має свою структуру управління. На чолі стоїть голова студентського самоврядування ,яка координує роботу всіх сфер діяльності. На факультеті існують та активно функціонують 6 секторів, кожен з яких займається певним напрямком роботи. Також на факультеті випускається газета «Фінансист», де головним редактором є студент факультету. В газеті публікуються новини факультету, статті з економічним змістом, дайджест наукових студентських конференцій та олімпіад та інше. Кожен студент має можливість спробувати себе в якості журналіста.

Щоб урізноманітнити учбові будні, наше самоврядування постійно влаштовує різні ярмарки, ігри, квести, конкурси та тематичні свята. У стінах нашого факультету проходили змагання між дівчатами і хлопцями ‘Хто зверху?’, щорічний квест для першокурсників на знання структури нашого факультету, гра ‘Uno’, інтелектуальна гра ‘Що? Де? Коли?’, та інші. Завдяки ярмаркам студенти збираютт кошти, які потім передають на благодійність.

Для того, щоб виявити і розкрити свої приховані таланти, наші студенти постійно беруть участь у конкурсах, що проводить наш університет, а саме ‘ Студентська осінь’, ‘Студвесна’ та ‘Міс ОНЕУ’, де вони неодноразово посідали перші місця.

Якщо ти бажаєш провести свої студентські роки яскраво та запам’ятати про них на все життя – вступай до нашої великої родини Одеського національного економічного університету!

Студентське самоврядування ФФБС

Одним з основних напрямів факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Студенти факультету фінансів та банківської справи мають можливість поглиблювати свої знання в рамках міжнародного співробітництва в Нідерландах (Роттердамська школа менеджменту Університету ім. Еразма), Німеччині (університет Лойфана, м. Люнебург), США (програма «Work and Travel»), Польщі (Краківський економічний університет), Франції (Університет Страсбурга) та ін.

Щорічно влітку студенти факультету фінансів та банківської справи мають можливість пройти тривалу практику тримісячного стажування з удосконаленням вивчення англійської мови за програмою «Work and Travel» у США.

“Поступив в нархоз, я поняла, что передо мной открываются большие возможности. ФФБД был мною выбран, как факультет, который наиболее отвечает моим целям. Обучаясь 4 года в университете, я активно изучала английский язык и просматривала программы и стажировки, которые предлагает нам ВУЗ. Все 4 курса я старательно училась в моем любимом университете. В последнем семестре 4 курса, я нашла отличную стажировку в сфере финансов и бухгалтерского учета в штате Иллинойс, США. Диплом бакалавра дал возможность поступить в магистратуру бюджетной формы обучения, а также поездку на стажировку в организацию Honey-can-do international, которая находится в городе Беркели, штат Иллинойс, США. И вот, я уже 3 семестр прохожу стажировку заграницей, однако регулярно навещаю родной ФФБД, ведь необходимость сдачи сессии не исчезла.

Хочу сказать, что ФФБД дает отличные теоретические знания, которые мне уже пригодились в США. Однако работа заграницей показала, что требуется больше практики наших знаний. В итоге, можно говорить, что, полученные знания в НАРХОЗЕ и стажировка в США, открывает большие горизонты для профессионального роста”, – Циганенко Анастасія

“Мою историю следует начать с того, что в нархоз я поступал именно с целью принять участие в программе двойных дипломов. ФФБД был мною выбран, как факультет, наиболее отвечавший моим целям. Все 2 курса обучения в Одессе, я не забывал и про необходимость хорошо учится в моем родном университете. При этом, я старательно учил немецкий и готовил пакет документов. Это мне дало возможность уже с третьего курса поехать учиться в Высшую школу Митвайды. И вот, я уже 3 семестр учусь заграницей, однако регулярно навещаю и ФФБД, ведь необходимость сдачи академразницы не исчезала.

Про различия в учебе могу сказать лишь одно – ФФБД дает отличные теоретические знания, которые мне уже пригодились в Германии. Однако, обучение заграницей больше направлено на практическое применение знаний. В итоге, можно говорить, что, соединяя обучение там и тут, ты получаешь знания “со всех сторон”, – Роман Цівінський.

Пушкінська, 26, к.211
722-38-80
fef@oneu.edu.ua

М. І. Звєряков – ректор Одеського національного економічного університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України;

О. М. Гончаренко – декан факультету фінансів і банківської справи, д.е.н., професор;

В. Л. Рашкован – заст. виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України;

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

В. В. Мороховський – голова Правління ПАТ «Банк Восток»;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України;

О. М. Муратов – начальник Південної державної аудиторської служби України;

М. В. Азаров – екс-начальник управління Національного банку України в Одеській області.