Факультет фінансів та банківської справи

Гончаренко
Олена Миколаївна

Декан факультету
д.е.н., доцент

Мартинюк
Ірина Василівна

Заступник декана
к.е.н., викладач каф. Фінансів

Факультет фінансів і банківської справи – один із провідних в Одеському національному економічному університеті. Майже 90 років ми готуємо фахівців для сфери фінансів, банківської справи та оподаткування. На факультеті здійснюється підготовка молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за відповідними освітньо-професійними програмами та спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка).

У теперішньому складі факультет було утворено шляхом об’єднання кредитно-економічного та фінансово-економічного факультетів у 2019 р., що дозволило консолідувати кращі наукові та педагогічні кадри для досягнення спільної мети – комплексної підготовки сучасних фахівців із фінансів, банківської справи та страхування, які є затребуваними та високооплачуваними професіоналами на ринку праці.

На факультеті створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів. Це перш за все професіональний, висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр факультету. Та наші студенти, які активно навчаються, приймають участь у студентському житті факультету та університету: студентських олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах.

Навчальні плани на факультеті передбачають глибоке вивчення гуманітарних, загальноекономічних і спеціальних дисциплін, отримання студентами практичних навичок роботи, в тому числі застосування економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій в управлінні фінансовими ресурсами.

Термін навчання молодшого бакалавра 2 роки, бакалавра – 4 роки, магістра – 1,5 роки у разі професійного спрямування та 2 роки – для наукового спрямування.

Навчання на факультеті – це не тільки лекційні та практичні заняття. Наші студенти є постійними учасниками Всеукраїнських конференцій та олімпіад, часто стають їх переможцями, публікують статті та тези доповідей у наукових збірниках.

На факультеті організовано проведення щорічної науково-практичної студентської конференції «Стабілізація фінансово-економічної системи України», за результатами якої видається збірник тез доповідей. У рамках співпраці з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана вже на постійній основі проводиться спільна конференція “Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами” за участю студентів факультету фінансів та банківської справи, аспірантів та молодих вчених, за результатами якої видається збірник наукових праць.

На факультеті проводяться олімпіади за фаховими предметами: «Податкова система», «Фінанси», «Фінансовий менеджмент» та «Страхування».

Протягом останніх років студенти факультету приймають участь у Міжнародному студентському конкурсі з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge, приймають участь у студентських конкурсах від НБУ та вирішенні кейсів від Casers.

На факультеті організовано відкриті лекції для студентів із залученням фахівців-практиків фінансової сфери: Державна аудиторська служба, Державна податкова служба, Державна митна служба, КБ АТ «Південний», КБ АТ «Приватбанк», КБ АТ «ProCredit Bank» та ін .

Щорічно організовуються екскурсії для студентів першого курсу: ПАТ «Одесакабель», Одеський морський торговий порт, Брокерська страхова компанія «Ліон», ПАТ КБ «Альфа-банк», Центр біржових технологій.

На базі центру біржових технологій організовується навчання та тренінги для студентів першого, третього та четвертого курсів факультету фінансів та банківської справи.

Випускники факультету фінансів і банківської справи працюють у фінансовій і банківській системах, Національному банку України, Міністерстві фінансів України, Державній податковій та митних службах, Державній казначейській службі, Державній аудиторській службі, фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ, страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах, банках тощо. Багато з них займали і займають керівні посади.

Шановні Абітурієнти! Пропонуємо вам обрати професію майбутнього на факультеті фінансів та банківської справи!

Факультет фінансів та банківської справи готує фахівців для сфери державних та муніципальних фінансів, фінансового ринку, реального, страхового та банківського бізнесу.

На факультеті існує дві спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 015 Професійна освіта (Економіка).

072 Фінанси, банківська справа та страхування – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансовій та банківській сферах. Спеціальність є універсальною. Наші студенти отримують знання з теорії та практики фінансів та міжнародного банківського бізнесу, податкової та митної справи, фінансових технологій, фінансового менеджменту, страхування, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку. Навчання сприятиме формуванню професійних компетенцій фінансових менеджерів, фінансових аналітиків, фахівців з банківської справи.

015 Спеціальність Професійна освіта (освітня програма «Англійська мова в економіці та бізнес-освіті») є унікальною та єдиною в Україні. Освітня програма є трьохкомпонентною і поєднує вивченням іноземних мов, педагогіку, психологію та бізнес. За цією спеціальністю формуються компетенції, що гарантують працевлаштування: бізнес-коучінг, ділова англійська мова і переклад, іміджелогія, міжкультурні комунікації, методики проведення бізнес-тренінгів.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ  У 2021 РОЦІ

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

Факультети Спеціальності  освітнього ступеня «бакалавр» Освітні програми

 

Перелік конкурсних предметів

Бюджет/контракт  

Вага предметів сертифікату ЗНО
 

 

 

 

 

 

Факультет фінансів та банківської справи

072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародний банківський бізнес 1.                  Українська мова та література

2.                  Математика

3.                  Іноземна мова або географія, або Історія України, або фізика, або біологія, або хімія

0,3

0,3

0,3

0,1 (свідоцтво про закінчення школи)

Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування
Податкова та митна справа
015 Професійна освіта (Економіка) Англійська мова в економіці та бізнес-освіті 1.                  Українська мова

2.                  Математика

3.                  Іноземна мова або географія, або Історія України, або фізика, або біологія, або хімія

 

0,3

0,2

0,4

0,1 (свідоцтво про закінчення школи)

 

Випускники факультету фінансів та банківської справи проходять практику, стажування та в подальшому мають широку сферу працевлаштування.

Випускники спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування працюють у:

 • Міністерстві фінансів України;
 • Державній податковій та митній службах України;
 • Державній казначейській службі України;
 • Державній аудиторській службі України;
 • Національному банку України;
 • комерційних банках;
 • фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ;
 • страхових компаніях;
 • інвестиційних фондах, на валютних і фондових біржах;
 • органах влади регіонального та муніципального рівня;
 • органах фінансового контролю;
 • комерційних структурах та власному  бізнесі.

 

Випускники спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка) працюють на посадах:

 

 • Викладача бізнес-дисциплін;
 • Перекладача (синхронний, послідовний, письмовий)
 • Ментор-консультанта;
 • Науковця у сфері бізнесу або освіти;
 • Коуча з питань освіти, саморозвитку та бізнесу

Факультет фінансів і банківської справи – один з провідних факультетів Одеського національного економічного університету, який охоплює всі напрямки діяльності в економічній сфері. Майже 90 років ми готуємо фахівців для сфери фінансів, банківської справи та страхування, і сьогодні пропонуємо тобі увійти до лав великої родини – студентів ФФБС.

Підготовка офіцерів запасу зі студентів ІІ курсу денної форми навчання здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб у Військовій академії м. Одеси (за бажанням).

Навчання на факультеті – це не тільки лекційні та практичні заняття. Наші студенти є постійними учасниками Всеукраїнських конференцій та олімпіад, часто стають їх переможцями, публікують статті та тези доповідей у наукових збірниках.

Одним з чинників належного розвитку факультету фінансів і банківської справи на сучасному етапі є продуктивно діюча система студентського самоврядування. На базі факультету формуються команди з футболу, волейболу, баскетболу, шахів тощо, які постійно виборюють призові місця в змаганнях університетського та національного рівня. Є серед студентів нашого факультету й Чемпіони світу, майстри та кандидати в майстри спорту – члени збірних команд всеукраїнського рівня з гімнастики, боротьби, важкої та легкої атлетики.

Поширена на факультеті і художня самодіяльність. Студенти з великим задоволенням беруть участь у КВК, конкурсах художньої самодіяльності “Студентська весна” та “Студентська осінь”, “Міс ОНЕУ”, які, зазвичай, проводяться у театрах (Театрі музичної комедії ім. М. Водянова, Українському театрі тощо).

Якщо ти мрієш пов’язати своє майбутнє зі сферою економіки, то ми пропонуємо тобі найкращий шлях – опанувати сферу фінансів і банківської справи.

Професійний фінансист – це гордість і здобуток будь-якої організації, тому ми щиро запрошуємо тебе разом з нами отримати вищу освіту та здобути кваліфікацію економіста в галузі фінансів, банківської справи та страхування, що дозволить у майбутньому знайти справу до душі з високою заробітною платою.

Студентське самоврядування Факультету фінансів та банківської справи

Студентська рада факультету фінансів та банківської справи – це команда найактивніших студентів, метою яких є покрашення студентського життя, у кожній її сфері.

Студентське самоврядування надає можливість брати участь в управлінні і організації різноманітних заходів, а також вирішувати питання від навчання до захисту прав та інтересів студентів.

Факультет фінансів та банківської справи – молодий факультет, який має велику родину. З кожним днем ми досягаємо все більші вершини і чекаємо усіх, хто готовий йти пліч о пліч разом з нами!

На факультетах активно функціонують 7 секторів, кожен з яких відповідає за певний напрямок студентського життя факультету:

 • навчальний сектор;
 • науковий сектор;
 • організаційний сектор;
 • спортивний сектор;
 • культурно-масовий сектор;
 • профорієнтаційний сектор;
 • PR-сектор;

Навчальний сектор:

Ти можеш гарно співати, уміло танцювати або ж займати призові місця в спортивних змаганнях. Але найголовніше чому ти тут – навчання. І що як не навчальний сектор допоможе тобі дізнатися більше про навчальну діяльність в ОНЕУ?  Навчальний сектор поєднує у собі функції контролю успішності студентів, їх студентську та поза студентську діяльність, а також інформує студентів про зміни у розкладі, підготовку наукових заходів. Навчальний сектор бере активну участь  у стимулюванні студентів до їх ліпшого навчання. В кінці семестру формує рейтинг успішності студентів, веде бесіди зі старостами, обговорюючи важливі для факультету питання.

Науковий сектор:

Це найактивніший сектор – тут зібрані ініціативні студенти, які прагнуть різноманіття в студентському житті, у нас ти зможеш виступити в ролі спікера і взяти участь в дебатах. Крім того, ми інформуємо студентів про різні наукові заходи по всій Україні, а також пропонуємо всім бажаючим взяти участь в них.

Ми організуємо не тільки наукові, а й розважальні та інтелектуальні заходи: «Що? Де? Коли?», «Хто зверху?», 15х4, різноманітні квести для студентів і викладачів.

Організаційний сектор

Організаційний сектор – невід’ємна частина життя факультету, адже хороша організація є запорукою відмінного заходу.

Ми робимо навчальний процес набагато цікавіше: організовуємо ярмарки, влаштовуємо тематичні вечірки, квести та конкурси на свята. Разом з нами ти зможеш подорожувати по різним куточкам світу і відвідати студентські міста України.

До того ж, ми можемо втілити ваші найсміливіші ідеї та бажання!

Тому якщо ти  креативний та активний – цей сектор саме для тебе. Приймай наш челлендж та зроби найкрутіший захід за всю історію університету!

Спортивний сектор:

Цей сектор об’єднує навколо себе людей, які ведуть активний спосіб життя, спортсменів, які мають сталевий характер та серце справжнього чемпіона!

Спортивний сектор займається організацією секцій з різних видів спорту, формуванням та тренуванням збірних факультету. З нами ти будеш не тільки активним, а ще й здоровим!

Якщо ти хочеш брати активну участь у спортивному житті факультету та готовий захищати честь університету на змаганнях – не гай часу, приєднуйся до спортивного сектору!

Культурно-масовий сектор:

Культурно-масовий сектор – це один із найцікавіших секторів. Саме завдяки цьому сектору Ви відчуєте справжнє студентське життя!

«Студентська осінь», «Студентська весна», «Міс ОНЕУ» – ці конкурси допоможуть розкрити Ваші таланти  та стати частинкою родини однодумців – студклубу ФФБС.

Якщо ти веселий, креативний та мрієш бути в центрі подій університету, тоді ми чекаємо на тебе!

Профорієнтаційний сектор:

Профорієнтаційний сектор являє собою об’єднання студентів, які бажають показати, розповісти і пояснити усі тонкощі навчального процесу та студентського життя.

Сектор займається організацією інтерактивних заходів та зустрічей з абітурієнтами, як в місті так і поза його межами.

Основною метою діяльності сектору є знайомство абітурієнтів з навчальним процесом, освітніми програмами, перспективами та можливостями при виборі спеціальності.

PR-сектор:

PR-сектор або Public Realtions (зв’язок з громадськістю) – це один з основних способів комунікації факультету з його студентами для передачі важливої інформації та подій, що стосуються кожного з нас.

Завдяки креативним студентам з PR-сектору ви можете спостерігати за публікаціями сторінок факультету на сайті ОНЕУ, у соціальних мережах Instagram, Facebook та Telegram, за фото звітами на стендах, розробкою афіш та об’яв для різноманітних заходів.

Одним з основних напрямів факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Студенти факультету фінансів та банківської справи мають можливість поглиблювати свої знання в рамках міжнародного співробітництва в Нідерландах (Роттердамська школа менеджменту Університету ім. Еразма), Німеччині (університет Лойфана, м. Люнебург), США (програма «Work and Travel»), Польщі (Краківський економічний університет), Франції (Університет Страсбурга) та ін.

Щорічно влітку студенти факультету фінансів та банківської справи мають можливість пройти тривалу практику тримісячного стажування з удосконаленням вивчення англійської мови за програмою «Work and Travel» у США.

“Поступив в нархоз, я поняла, что передо мной открываются большие возможности. ФФБД был мною выбран, как факультет, который наиболее отвечает моим целям. Обучаясь 4 года в университете, я активно изучала английский язык и просматривала программы и стажировки, которые предлагает нам ВУЗ. Все 4 курса я старательно училась в моем любимом университете. В последнем семестре 4 курса, я нашла отличную стажировку в сфере финансов и бухгалтерского учета в штате Иллинойс, США. Диплом бакалавра дал возможность поступить в магистратуру бюджетной формы обучения, а также поездку на стажировку в организацию Honey-can-do international, которая находится в городе Беркели, штат Иллинойс, США. И вот, я уже 3 семестр прохожу стажировку заграницей, однако регулярно навещаю родной ФФБД, ведь необходимость сдачи сессии не исчезла.

Хочу сказать, что ФФБД дает отличные теоретические знания, которые мне уже пригодились в США. Однако работа заграницей показала, что требуется больше практики наших знаний. В итоге, можно говорить, что, полученные знания в НАРХОЗЕ и стажировка в США, открывает большие горизонты для профессионального роста”, – Циганенко Анастасія

“Мою историю следует начать с того, что в нархоз я поступал именно с целью принять участие в программе двойных дипломов. ФФБД был мною выбран, как факультет, наиболее отвечавший моим целям. Все 2 курса обучения в Одессе, я не забывал и про необходимость хорошо учится в моем родном университете. При этом, я старательно учил немецкий и готовил пакет документов. Это мне дало возможность уже с третьего курса поехать учиться в Высшую школу Митвайды. И вот, я уже 3 семестр учусь заграницей, однако регулярно навещаю и ФФБД, ведь необходимость сдачи академразницы не исчезала.

Про различия в учебе могу сказать лишь одно – ФФБД дает отличные теоретические знания, которые мне уже пригодились в Германии. Однако, обучение заграницей больше направлено на практическое применение знаний. В итоге, можно говорить, что, соединяя обучение там и тут, ты получаешь знания “со всех сторон”, – Роман Цівінський.

Пушкінська, 26, к.211
722-38-80
fef@oneu.edu.ua

М. І. Звєряков – ректор Одеського національного економічного університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України;

О. М. Гончаренко – декан факультету фінансів і банківської справи, д.е.н., професор;

В. Л. Рашкован – заст. виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України;

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

В. В. Мороховський – голова Правління ПАТ «Банк Восток»;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України;

О. М. Муратов – начальник Південної державної аудиторської служби України;

М. В. Азаров – екс-начальник управління Національного банку України в Одеській області.