Магістратура

📌Вступні випробування

 

Презентація для вступників до магістратури

Заявка-анкета для реєстрації на ЄВІ

Реєстрація електронних кабінетів та подання електронних заяв для вступу до магістратури з сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ / Покрокова відео-інструкція

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівня акредитації

Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 986 – л

 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ  

на денну, заочну (з використанням дистанційних технологій) форми навчання 

 для  здобуття ступеня  магістр  у 2021 році 

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

  Для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови відповідно до Умов прийому (далі Умов) на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році та фаховий іспит зі спеціальності (письмово).

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 11 травня 2021 року  та закінчується о 18 годині  03 червня 2021 року;

основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 30 червня 2021 року (додаткова сесія проводиться в строки, установлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, установлені Міністерством освіти і науки України; 

– відповідні вступні іспити з іноземної мови в  університеті, у випадках, визначених Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами, наданими Українським центром оцінювання якості освіти;

– реєстрація електронних кабінетів вступників до магістратури та завантаження необхідних документів  проводиться з 01 липня 2021 року до 30 вересня 2021 року.

– прийом заяв та документів від осіб, які успішно склали єдиний вступний іспит з іноземної мови у 2020-2021 рр.  проводиться з 15 липня 2021 року до 18 години 23 липня 2021 року.

– фахові вступні випробування для вступників  проводяться з 19 липня до 30 липня 2021 року;

 

Надання рекомендацій для зарахування на місця за державним замовленням – 02 серпня 2021 року; 

виконання вимог до зарахування (держбюджет) – з 02.08.2021 до 18 години 07.08. 2021 року; 

Наказ про зарахування  за державним замовленням видається  12 серпня 2021 року (денна та заочна форми).

Зарахування на місця за кошти фізичних /юридичних осіб – 17 серпня 2021 року, наступні зарахування проводяться в декілька етапів залежно від поданих оригіналів не пізніше 30 листопада 2021 року 

 

Додаткові строки прийому заяв та документів конкурсного відбору для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб проводяться з 15 вересня 2021 року до 24 листопада 2021 року в декілька етапів, зарахування не пізніше 30 листопада.

 

Порядок подання заяв та перелік документів: Вступники подають заяву про вступ до університету в електронній форми в режимі он-лайн, у якій вказують спеціальність, освітню програму та форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали та додає:

  копію документа, що посвідчує особу (2 примірники);

  копію картки платника податків (2 примірники).

  копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)             

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), 

 на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  копію документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

 екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у визначених Умовами випадках);   

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

   Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні   

  конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Усі копії документів, крім копії документа, що посвідчує особу, та копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. 

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

 

Термін навчання для здобуття ступеня магістра:

 

за освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяці

за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

 

Перелік спеціальностей 

для здобуття освітнього ступеня  МАГІСТРА у 2021 році

Галузь знань Спеціальність  Освітня  програма                     Факультет  

   (Центр)

 

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

051 «Економіка»

– світова економіка та моделі функціонування господарських систем

 – економіко-математичне моделювання

 – статистика бізнесу 

 – управління персоналом  сучасної  організації 

ФЕУП

ФЕУП

ФЕУП 

 ФЕУП, ЦЗВФН 

07 «Управління

та адміністрування» 

 

071 «Облік і оподаткування»

облік, аудит і оподаткування  підприємницької       діяльності

– міжнародний облік, аналіз  і оподаткування

 – аналіз бізнес-процесів у підприємництві 

ФМОIТ, ЦЗВФН                                    ФМОIТ

ФМОIТ

 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа

 та 

страхування»

– управління діяльністю банків на фінансовому ринку   

– управління публічними фінанси

– фіскальне та митне адміністрування

– корпоративні фінанси

– фінансовий та страховий менеджмент 

– управління фінансовою стійкістю банків  (ОНП)

– науково – методичні основи фінансового  

  менеджменту (ОНП)

ФФБС, ЦЗВФН                                      ФФБС, ЦЗВФН 

ФФБС    

ФФБС                                

ФФБС, ЦЗВФН 

ФФБС  

                                      ФФБС

 

073 «Менеджмент»

– менеджмент організацій  

– менеджмент у сфері охорони здоров’я

– управління фінансово-економічною  безпекою 

– менеджмент та бізнес адміністрування (ОНП)

ФМОIТ, ЦЗВФН

ФМОIТ, ЦЗВФН

ФМОІТ

ФМОІТ

075 «Маркетинг» – маркетинг та міжнародна логістика

– теорія маркетингу та міжнародної логістики (ОНП)

ФМЕ,  ЦЗВФН

ФМЕ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

– економіка та стратегія розвитку підприємства

– економіка, планування та управління бізнесом

– муніципальне підприємництво

– експертиза товарів та послуг

ФЕУП, ЦЗВФН 

ФЕУП, ЦЗВФН

ФЕУП, ЦЗВФН 

ФЕУП 

24 «Сфера обслуговування» 242  «Туризм» – економіка та організація туристичної діяльності    ФМЕ, ЦЗВФН         

                      

241 «Готельно-ресторанна справа» – управління готельним та ресторанним   бізнесом          ФМЕ, ЦЗВФН                     
29 «Міжнародні

       відносини»

 

292 «Міжнародні економічні відносини» – міжнародні економічні відносини ФМЕ, ЦЗВФН                     

 

Вагові коефіцієнти для спеціальностей  051; 071; 073; 0,75; 076; 241; 242; 292 :

                                     фахового вступного випробування – 0,75 ;        для ЄВІ з іноземної мови – 0,25;

Ваговий коефіцієнт для спеціальності  072:   

                                     фахового вступного випробування – 0,70;         для ЄВІ з іноземної мови – 0,30.                                                                                                  

Середній бал додатка до диплома повинен бути в межах 1- 20-балів (розрахований за 100 бальною шкалою необхідно розділити на 5)

 

11 вересня 2021 року – проводиться спеціально організована сесія ЄВІ з іноземної мови за рахунок коштів фізичних осіб. 

Реєстрація на спеціально організовану сесію проводиться з 27 липня до 5 серпня 2021 року.

Примітка:     ФМЕ      –  факультет міжнародної економіки

                         ФЕУП    –  факультет економіки та управління підприємництвом

                         ФФБС    –  факультет фінансів та банківської справи

                         ФМОІТ  –  факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

                               ЦЗВФН  –  центр заочної та вечірньої форм навчання

                          ОНП     –  освітньо– наукова  програма                                                         

 Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8                             

 Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     e-mail:  abiturient@oneu    телефон (048) 723-80-73 – приймальна комісія. 

 

Центр заочної та вечірньої форм тел. (048)722-62-71,  (048)722-62-73       

📌Вступні випробування

 

Презентація для вступників до магістратури

Заявка-анкета для реєстрації на ЄВІ

Оголошення про реєстрацію на спеціалізовану сесію ЄВІ з іноземної мови 

Загальна інформація

ЄВІ – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

Усі охочі брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістр на базі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями ОНЕУ у 2021 році проходять вступний іспит із іноземної мови у формі ЄВІ (складений у рік вступу).

Реєстрація на ЄВІ

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається з 9:00 11 травня 2021 р.  та закінчується 03 червня 2021р. о 18:00.

Ви можете зареєструватись на ЄВІ в будь-якому закладі вищої освіти.

Приймальна комісія ОНЕУ здійснює реєстрацію за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра  (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Для дистанційної реєстрації на ЄВІ на електронну пошту Приймальної комісії abiturient@oneu.edu.ua вступник надсилає сканований пакет документів:

  • заповнену заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Додаток 1);
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікову картку платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/О (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ)

 

УВАГА!

У темі листа необхідно зазначити прізвище, ім’я, по-батькові.

У тексті  листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), та номер  картки платника податків (за наявності).

До листа приєднувати архівований файл, що містить папку з документами

азвою папки є «Прізвище ім’я по-батькові код»

априклад, Ткаченко Оксана Іванівна 2220122409).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або засобами поштового зв’язку (за рахунок отримувача), якщо про таку необхідність зазначено у заяві-анкеті.

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на Вашій інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Запрошення-перепустку кожен абітурієнт роздруковує самостійно зі свого електронного кабінету на сайті УЦОЯО: https://zno.testportal.com.ua/magister/login

Вхід до сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листка та пін-кодом, зазначеним у ньому.

Докладніше про процедуру реєстрації можна дізнатись за посиланням: https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

Правилами прийому до ОНЕУ передбачені випадки, коли вступники до магістратури можуть здавати вступний іспит з іноземної мови замість ЄВІ:

Складання ЄВІ

ЄВІ буде проведений 30 червня о 10:00 у пунктах тестування, визначених Українським центром оцінювання якості освіти. Допуск вступників до пункту тестування триватиме з 09:15 до 09:50. Вступники, які запізнилися, НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ до пункту тестування.

Для входу до пункту тестування потрібно пред’явити:

  • екзаменаційний листок (оригінал);
  • документ, що посвідчує особу (серія/за наявності/ та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
  • запрошення перепустку.

У разі відсутності одного з цих документів вступник НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до пункту тестування!

 

УВАГА!

Оригінал екзаменаційного листка з проставленою печаткою про складання ЄВІ є необхідним документом для вступу — зберігайте його!

 

Бажаємо успіхів!

Приймальна комісія ОНЕУ

 

Адреса: м. Одеса, вул. Пребраженська, 8, к.109 (реєстрація на ЄВІ, к.106).

Телефон: +38048-723-80-73

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto