Магістратура

Для вступників до магістратури

Наказ про прийом до магістратури

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 986 – л

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ  

на денну, заочну( з використанням дистанційних технологій),вечірню форми навчання 

 для  здобуття ступеня  магістр  у 2020 році

Спеціальна сесія ЄВІ відбудеться раніше – 19 вересня 2020 року!

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови відповідно до Умов прийому (далі Умов) на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році та фаховий іспит зі спеціальності (письмово).

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 12 травня та закінчується о 18 годині 05 червня;

– складання фахових випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розпочинається  05 серпня та закінчується 26 серпня;

– прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов розпочинається 05 серпня і закінчується 22 серпня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;

основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

– відповідні вступні іспити з іноземної мови в  університеті у випадках, визначених Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами, наданими Українським центром оцінювання якості освіти;

– фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови  проводяться з 05 серпня по 26 серпня;

Надання рекомендацій для зарахування на місця за державним замовленням – 01 вересня 2020 року; 

виконання вимог для зарахування – до 18 години 06 вересня 2020 року; 

наказ про зарахування на місця за державним замовленням видається до 12. 00 години 11 вересня 2020 року (денна та заочна форми).

Зарахування на місця за кошти фізичних /юридичних осіб – не пізніше – 15 вересня 2020 року. 

Порядок додаткових строків прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб наступний:

прийом заяв та документів розпочинається 15 вересня і закінчується 24 листопада,

зарахування – не пізніше 30 листопада.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність, освітню програму  та форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали та додає:

– копію документа, що посвідчує особу (2 примірника);

–  копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

– копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених                          законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня  бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

– екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у визначених Умовами випадках);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні  конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. 

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають    засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття ступеня магістра:

За  освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяців;

за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

 

Примітка*:       ФМЕ   – факультет міжнародної економіки

                              ФЕУП     – факультет економіки та управління підприємництвом

                              ФФБС     – факультет фінансів та банківської справи

                              ФМОІТ   – факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

                              ЦЗВФН   – єдиний центр заочної та вечірньої форм навчання

                              НОП ** –   науково – освітня програма

Адреса головного корпусу ОНЕУ: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Приймальна комісія, телефон (048) 723-80-73

Підготовчі курси, телефон (048) 723-86-50

Адреса Центру заочної та вечірньої форми навчання: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел.722-62-71,722-62-73    

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto