Магістратура / Друга вища освіта

ПРИЙОМ

на денну, заочну форми навчання для  здобуття освітнього ступеня МАГІСТР  у 2022 році

для осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

Для вступу до магістратури ОНЕУ вступник має скласти магістерський тест навчальної компетенції (МТНК) та фаховий іспит зі спеціальності в Університеті. Для вступників на спеціальності галузі знань 24 «Сфера обслуговування» МТНК не складається.

Обов’язковою умовою є подання мотиваційного листа

Вступники подають заяву про вступ до закладу вищої освіти в електронній формі в режимі он-лайн, у якій вказують спеціальність, освітню програму та форму навчання.

Перелік документів, які необхідно надати для зарахування:

  • копію документа, що посвідчує особу (2 примірники);
  • копію картки платника податків (2 примірники).
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних
  • оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • оригінал та копію екзаменаційного листка МТНК та інформаційні картки (оцінки) з МТНК;
  • 6 (шість) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копію документів, які підтверджують право вступника зі спеціальними умовами на участь у конкурсі за іспитами за наявності оригінала.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу та військово-облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія ОНЕУ.