Магістратура

До уваги абітурієнтів,
які вступають за освітнім рівнем магістр
та не склали  єдиний вступний іспит з іноземної мови

Для вступників до магістратури, які бажають повторно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови, у листопаді проведуть спеціальну третю сесію.

Відповідний наказ МОН № 985  був опублікований 17 липня 2019 року.

Реєстрація на третю сесію триватиме з 7 до 15 жовтня, а сам іспит відбудеться 5 листопада.

УВАГА !!!!!

ВСТУПНИКИ що не склали  єдиний вступний іспит з іноземної мови
БУДУТЬ ДОПУЩЕНІ ДО СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗГІДНО З РОЗКЛАДОМ 

З 1 ВЕРЕСНЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ОРГАНІЗУЮТЬСЯ КУРСИ З ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ ЄВІ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
IV рівень акредитації
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
на денну, заочну, очно-вечірню форми навчання
для  здобуття ступеня   магістр  у 2019 році

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 051 «Економіка»); 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності: 071«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 24 «Сфера обслуговування» (спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»), 29 «Міжнародні  відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту відповідно до  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.

До уваги вступників:

– реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 13 травня та закінчується о 18 годині 03 червня;

– складання додаткових фахових випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня, після єдиного вступного іспитувід 5 липня  до 26 липня;

– прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

– прийом заяв та документів розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання);

– єдиний вступний іспит з іноземної мови  проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту ( з 02 липня,  у визначені Умовами прийому строки );

– фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників , які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови проводяться з 05 липня по 26 липня;

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням – не пізніше 05 серпня; виконання вимог Правил прийому для зарахування – до 18 години 10 серпня; наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12. 00 години 11 серпня ( денна та заочна форми).

Надання рекомендацій на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – до 12 години 12 серпня, виконання вимог до зарахування – до 12 години 17 серпня,  зарахування за кошти фізичних  або  юридичних осіб

(денна, заочна, очно-вечірня форми навчання) – до 12 години  18 серпня 2019 року.

Порядок додаткових строків прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб наступний:

прийом заяв та документів розпочинається  02 вересня і закінчується 20 вересня, виконання вимог до зарахування – до 25 вересня,  зарахування – не пізніше 30 вересня.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність, освітню програму  та форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали  та додає копії:

– документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

–  копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

– військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

–  екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у визначених Умовами випадках);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття  ступеня  «магістр»:

за  освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяців;   за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

*Примітка:       ФМЕ       –  факультет міжнародної економіки

ФЕУП    –  факультет економіки та управління підприємництвом

ФФБС    –  факультет фінансів та банківської справи

ОЕФ       –  обліково-економічний факультет

ЦЗФН     –  центр заочної форми навчання

ЦВФН    –  центр вечірньої форми навчання

НОП ** –   науково – освітня програма

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8
Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     email:  abiturient@oneu
Довідки за телефоном (048) 723-80-73приймальна комісія
Центр заочної форми тел. (048)722-62-71,  (048)722-62-73
Центр очно-вечірньої форми тел. (048) 723-84-92

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto