Магістратура

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.07.2017 р. № 143-л «Про переоформлення ліцензій»

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ  

на денну форму навчання  для  здобуття ступеня магістра

 у 2018 році

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

На магістерські програми за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» – спеціальність 051 «Економіка», 24 «Сфера обслуговування» – спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 «Туризм», 29 «Міжнародні  відносини»-  спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», вступники обов’язкового складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту,  у зв’язку із визначенням Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році положень щодо обов’язкового складання у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуть відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом  Міністерства  освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77. У 2018 році єдиний вступний іспит з іноземної мови вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині  05 червня 2018 р.; прийом заяв та документів розпочинається 2 липня і закінчується 9 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування; складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю розпочинається 14 травня за закінчується 31 травня;

основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 11 липня;

прийом заяв та документів розпочинається 02 липня і закінчується 26 липня для осіб, які вступають на основі фахових вступних іспитів.

Фахові   вступні   випробування  проводяться  з  02  липня до 29 липня;

надання рекомендацій за державним замовленням до 13 серпня;

виконання вимог для зарахування  за державним замовленням до 18.00  годин 18 серпня;

наказ про зарахування за державним замовленням  – до 12.00 години  20 серпня;

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  не пізніше 03 вересня.

На магістерські програми  за спеціальностями галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» -спеціальність 071 «Облік і оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси банківська справа та страхування»; спеціальність 073 «Менеджмент»; спеціальність 075 «Маркетинг»,; спеціальність 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» вступники  складатимуть письмове фахове вступне випробування та іспит з іноземної мови в письмовій формі.

Прийом заяв та документів починається 12 липня і закінчується 26 липня; фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови  проводяться з 27 липня до 03 серпня 2018 р.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

копію документа, що посвідчує особу  ( 2 примірника);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію військового квитка ( або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних;

чотири  кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники додають копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

Оригінали  документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття  освітнього ступеня  магістра:

за  освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяців;

за  науковою програмою – 1 рік 10 місяців.

Перелік спеціальностей (освітніх магістерських програм)

для здобуття освітнього ступеня магістра

у 2018 році

Галузь знань Спеціальність Освітня  програма

(магістерська програма)_

*Факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка» – теорії та моделі управління економікою

– економіко-математичне моделювання

– статистика бізнесу та державного управління

– управління персоналом сучасної організації

ФЕУП

ОЕФ

ОЕФ

ФМЕ

07 Управління     

          та адміністрування

071 «Облік і оподаткування» – облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю

– міжнародний облік, аналіз  і  оподаткування

– аналіз бізнес процесів в системі управління

ОЕФ

ОЕФ

ОЕФ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – управління діяльністю банків на   фінансовому ринку

– управління фінансовою стійкістю банку (НОП)

– державні та муніципальні фінанси

– фіскальне адміністрування

– корпоративні фінанси

– фінансовий та страховий менеджмент

КЕФ

КЕФ

ФЕФ

ФЕФ

ФЕФ

ФЕФ

073 «Менеджмент» – менеджмент організацій  

– управління фінансово- економічною безпекою

ФЕУП

ФЕУП

075 «Маркетинг» – маркетинговий менеджмент ФМЕ
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – економіка та стратегія розвитку підприємства

– економіка, планування та управління бізнесом

– муніципальна економіка

– експертиза товарів та послуг

ФЕУП

ФЕУП

ФЕУП

ФМЕ

24 Сфера обслуговування 242 «Туризм»

241«Готельно-ресторанна справа»

– економіка та управління туристичною діяльністю

– управління готельним та ресторанним бізнесом

ФМЕ

ФМЕ

29 Міжнародні   

відносини

292 «Міжнародні економічні відносини» – зовнішньоекономічна   діяльність підприємств

-зовнішньоекономічна діяльність регіонів (НОП)

ФМЕ

ФМЕ

*Примітка:    ФМЕ    – факультет міжнародної економіки

                           ФЕУП –  факультет економіки та управління підприємництвом

                           КЕФ    –  кредитно-економічний факультет

                           ФЕФ   –  фінансово-економічний факультет

                           ОЕФ   –   обліково-економічний факультет

                  Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,  

   Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     e-mail:  abiturient@oneu.edu.ua               

   Довідки за телефоном (048) 723-80-73, приймальна комісія                  

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636851  від 19.06.2015 р.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ  

на очну  (вечірню) та  заочну  форми  навчання  для  здобуття ступеня магістра

 

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

На магістерські програми за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» – спеціальність 051 «Економіка»; 24 «Сфера обслуговування» – спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 «Туризм»; 29 «Міжнародні  відносини» –  спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», вступники обов’язкового складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту,  відповідно до визначених Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році положень.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуть відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом  Міністерства  освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77. У 2018 році єдиний вступний іспит з іноземної мови вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині  05 червня 2018 р.; прийом заяв та документів розпочинається 2 липня і закінчується 9 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування; складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю розпочинається 14 травня за закінчується 31 травня; основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 11 липня; прийом заяв та документів розпочинається 02 липня і закінчується 26 липня для осіб, які вступають на основі фахових вступних іспитів.

Фахові   вступні   випробування  проводяться  з  02  липня до 29 липня; надання рекомендацій за державним замовленням до 13 серпня;  виконання вимог для зарахування  за державним замовленням до 18.00  годин 18 серпня; наказ про зарахування за державним замовленням  – до 12.00 години  20 серпня;  зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  не пізніше 03 вересня.

На магістерські програми  за спеціальностями галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» – спеціальність 071 «Облік і оподаткування»; спеціальність 072 «Фінанси банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» вступники  складатимуть письмове фахове вступне випробування та іспит з іноземної мови в письмовій формі в ОНЕУ.

Прийом заяв та документів для здобуття  ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за заочною та очною (вечірньою) формами навчання починається 12 липня і закінчується 04 серпня. Фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 06 серпня до 13 серпня. Рейтинговий список на заочну форму навчання оприлюднюється не пізніше 14 серпня на місця за державним замовленням. Зарахування за державним замовленням на заочну форму навчання – не пізніше 23 серпня. Зарахування на заочну та вечірню форми навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється  – не пізніше 03 вересня 2018 року.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

– копію документа, що посвідчує особу  ( 2 примірника);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,          на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію військового квитка ( або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних;

– чотири  кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники також додають копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

Оригінали  документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (відповідно  вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу,  військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття  освітнього ступеня  магістра за усіма формами навчання та  освітньо-професійними програмами, зазначеними нижче  складає – 1 рік 4 місяці.

 

Перелік спеціальностей (освітніх програм), на які здійснюється прийом вступників у 2018 році  для здобуття освітнього ступеня магістра

 

Галузь знань Спеціальність Освітня  програма Форма навчання
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» – управління персоналом сучасної організації заочна, вечірня
07 «Управління та адмініструвавання» 071 «Облік і оподаткування» -облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю заочна, вечірня
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – управління діяльністю банків на   фінансовому ринку

– державні та муніципальні фінанси

– фінансовий та страховий  менеджмент

заочна, вечірня

заочна, вечірня

заочна, вечірня

073 «Менеджмент» – менеджмент організацій   заочна
075 «Маркетинг» – маркетинговий менеджмент заочна, вечірня
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – економіка та стратегія розвитку підприємства

-економіка, планування та управління бізнесом

заочна, вечірня

заочна, вечірня

24 «Сфера обслуговування» 242 «Туризм» – економіка та управління туристичною діяльністю заочна, вечірня
29 «Міжнародні   

відносини»

292 «Міжнародні економічні відносини» – зовнішньоекономічна   діяльність підприємств(організацій) заочна

 

                           

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

           Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua e-mail: abiturient@oneu.edu.ua.

              Довідки за телефоном (048) 723-80-73, приймальна комісія