Документи до обговорення

Наразі документів на стадії проєктів немає
Наразі документів на стадії проєктів немає.
Проєкти ОП попередніх років містяться на сторінках випускових кафедр у рубриці «Комунікації зі стейкхолдерами».
Наразі документів на стадії проєктів немає