Вступ до магістратури

М А Г І С Т Р

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(051) Економіка

Освітньо-професійна

Економіка
(053) Психологія

Освітньо-професійна

Практична психологія
(071) Облік і оподаткування

Освітньо-професійна

Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 

Освітньо-професійна

Управління діяльністю банків на фінансовому ринку
Управління публічними фінансами
Фінансовий та страховий менеджмент
(073) Менеджмент

Освітньо-професійна

Менеджмент організацій
(075) Маркетинг

Освітньо-професійна

Маркетинг та міжнародна логістика
(076) Підприємництво та торгівля 

Освітньо-професійна

Економіка та стратегія розвитку підприємства
Економіка, планування та управління бізнесом
(242) Туризм і рекреація

Освітньо-професійна

Управління туристичним та курортним бізнесом
(281) Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна

Публічне управління та адміністрування
(292) Міжнародні економічні відносини

Освітньо-професійна

Міжнародні економічні відносини

Інфографіка структури спеціальностей та освітніх програм

М А Г І С Т Р

СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
 051 «Економіка»
 • Економіко-математичне моделювання
 • Статистика бізнесу
 • Управління персоналом сучасної організації
 • Світова економіка та моделі функціонування господарських систем
 071 «Облік і оподаткування»
 • Облік, аудит та оподаткування підприємницької діяльності
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
 • Управління діяльністю банків на фінансовому ринку
 • Фінансовий та страховий менеджмент
 • Управління публічними фінансами
  073 «Менеджмент»
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент у сфері охорони здоров’я
 • Управління фінансово-економічною безпекою
 075 «Маркетинг»
 • Маркетинг та міжнародна логістика
  076 «Підприємство та торгівля»
 • Економіка, планування та управління бізнесом
 • Економіка та стратегія розвитку підприємства
  242 «Туризм і рекреація»
 • Управління туристичним та курортним бізнесом
  281 «Публічне управління та адміністрування»
 • Публічне управління та адміністрування
  292 «Міжнародні економічні відносини»
 • Міжнародні економічні відносини

📌 Детальніше переглянути та завантажити файли можна за посиланням

Перелік документів, які необхідно надати для зарахування:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України (2 примірники);
 • копію довідки про реєстрацію місця проживання (2 примірника);
 • копію картки платника податків (2 примірники);
 • копію військово-облікового документа (1 примірник);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 примірники);
 • копію екзаменаційного листка ЄВІ та ЄФВВ та інформаційні картки (оцінки) з ЄВІ та ЄФВВ (2 примірники);
 • копію документів, які підтверджують право вступника зі спеціальними умовами на участь у конкурсі за іспитами за наявності оригінала (1 примірник);
 • 6 (шість) кольорові фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Адреса:
Головний корпус ОНЕУ –
м. Одеса, Преображенська 8

Телефон:
(048) 723-61-58

Контакти приймальної комісії: Преображенська 8, к. 115

Переглянути вихідне зображення+38 (048) 723-80-73

 +380 99 551 58 42

abiturient@oneu.ukr.education

Підготовчі курси: Преображенська 8, к. 115

Переглянути вихідне зображення+38 (048) 723-86-50

Переглянути вихідне зображення  fdp@oneu.edu.ua