Центр професійної освіти

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації ОНЕУ забезпечує оперативне підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіону з актуальних проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового менеджменту. Діяльність Центру спрямована на поглиблення та оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії.

Гнучка організація навчального процесу відповідає самим високим вимогам слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації за напрямками розроблені викладачами університету на основі рекомендацій та типових програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, Південного офісу Держаудитслужби, з якими укладені Договори про співпрацю та ведеться тісне співробітництво, щодо удосконалення професійної підготовки фахівців економічного напрямку.

Основні напрями діяльності:
 • розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і змісту у відповідності до вимог сьогодення;
 • розробка та впровадження експериментальних програм підвищення кваліфікації, організація семінарів, тренінгів;
 • застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти;
 • участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності діяльності фінансових установ;
 • забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних фахівців;
 • залучення для викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків України та інших країн світу;
 • запровадження нових методів та технологій навчання.

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації створено 03.03.2014 р. шляхом перейменування Факультету підвищення кваліфікації, який було започатковано 2 липня 1980 р. згідно з Постановою колегії Міносвіти України та Мінфіну України за № 18-107/250 і №16. На цей час Цент являється продовжувачем  традицій у підготовці кадрів, що були започатковані на Факультеті підвищення кваліфікації, шляхом реалізації освітньо-навчальних програм.

Підвищення кваліфікації в Центрі бізнес-освіти та підвищення кваліфікації проводиться за акредитованими напрямками Університету (Ліцензія МОН України Серія АЕ № 636851).

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації (ЦБОПК) проводить підготовку (навчання та підвищення кваліфікації):
            1. Базова та спеціалізована підготовка фахівців фондового ринку за наступними напрямками:
 • Депозитарна діяльність з цінними паперами
 • Торгівля цінними паперами
 • Управління активами
 • Підвищення кваліфікації бухгалтерів професійних учасників фондового ринку
2. Підготовка фахівців з питань надання фінансових послуг за наступними напрямками:
 • Підвищення кваліфікації керівників ломбардів, кредитних спілок та фінансових компаній
 • Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів, кредитних спілок та фінансових компаній
 • Підвищення кваліфікації кредитних посередників
3. Підготовка спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель
4. Підготовка спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку:
 • Основи бухгалтерського обліку
 • 1С-Бухгалтерія
5. Реалізація освітньо-навчальних програм на замовлення (підвищення кваліфікації співробітників Замовника за розробленими навчальними програмами з урахуванням специфіки роботи установи, підприємства, організації тощо).
Козаченко Людмила

Козаченко
Людмила Євгеніївна

провідний фахівець

Мальченко Елена

Мальченко
Олена Володимирівна
провідний фахівець

yashkina

Яшкіна
Вікторія Миколаївна

фахівець I кат.