Центр професійної освіти

Центр професійної освіти (ЦПО) проводить підготовку (навчання та підвищення кваліфікації) за наступними напрямками:
1. Підготовка фахівців ринків капіталу за базовою та спеціалізованою програмами  до складання іспиту у формі тестування та проведення іспиту за напрямками:
2. Підготовка фахівців з питань надання фінансових послуг за  напрямками:
3. Підготовка спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель.
4. Підготовка спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку:
  • Основи бухгалтерського обліку
  • 1С-Бухгалтерія
5. Навчальні програми, тренінги, семінари: 
6. Реалізація освітньо-навчальних програм на замовлення (підвищення кваліфікації співробітників Замовника за розробленими навчальними програмами з урахуванням специфіки роботи установи, підприємства, організації тощо).

Кублікова Тетяна Борисівна керівник ЦПО, к.е.н., професор

Центр професійної освіти ОНЕУ забезпечує оперативне підвищення професійного рівня кадрів Одеського регіону з актуальних проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового менеджменту. Діяльність Центру спрямована на поглиблення та оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії.

Гнучка організація навчального процесу відповідає самим високим вимогам слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації за напрямками розроблені викладачами університету на основі рекомендацій та типових програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, Південного офісу Держаудитслужби, з якими укладені Договори про співпрацю та ведеться тісне співробітництво, щодо удосконалення професійної підготовки фахівців економічного напрямку.

Основні напрями діяльності:
  • розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і змісту у відповідності до вимог сьогодення;
  • розробка та впровадження експериментальних програм підвищення кваліфікації, організація семінарів, тренінгів;
  • застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти;
  • участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності діяльності фінансових установ;
  • забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних фахівців;
  • залучення для викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків України та інших країн світу;
  • запровадження нових методів та технологій навчання.

 

Центр професійної освіти ОНЕУ є продовжувачем традицій у підготовці кадрів економічного напряму шляхом успішної реалізації освітньо-навчальних програм, що були започатковані на Факультеті підвищення кваліфікації (засновано 2 липня 1980 р. згідно з Постановою колегії Міносвіти України та Мінфіну України за № 18-107/250 і №16)

r_kublikova

Кублікова
Тетяна Борисівна
керівник ЦПО, к.е.н., професор

Козаченко Людмила

Козаченко
Людмила Євгеніївна

провідний фахівець

Мальченко Елена

Мальченко
Олена Володимирівна
провідний фахівець

yashkina

Яшкіна
Вікторія Миколаївна

фахівець I кат.