Центр професійної освіти

Центр професійної освіти (ЦПО) проводить підготовку (навчання та підвищення кваліфікації) за наступними напрямками:

1. Підготовка фахівців ринків капіталу за базовою та спеціалізованою програмами  до складання іспиту у формі тестування та проведення іспиту за напрямками:

2. Підготовка фахівців з питань надання фінансових послуг за  напрямками:

3. Підготовка спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель.

4. Підготовка спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку:

  • Основи бухгалтерського обліку
  • 1С-Бухгалтерія

5. Навчальні програми, тренінги, семінари: 

6. Реалізація освітньо-навчальних програм на замовлення (підвищення кваліфікації співробітників Замовника за розробленими навчальними програмами з урахуванням специфіки роботи установи, підприємства, організації тощо).

Кублікова Тетяна Борисівна керівник ЦПО, к.е.н., професор

Центр професійної освіти ОНЕУ забезпечує оперативне підвищення професійного рівня кадрів Одеського регіону з актуальних проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового менеджменту. Діяльність Центру спрямована на поглиблення та оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії.

Гнучка організація навчального процесу відповідає самим високим вимогам слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації за напрямками розроблені викладачами університету на основі рекомендацій та типових програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, Південного офісу Держаудитслужби, з якими укладені Договори про співпрацю та ведеться тісне співробітництво, щодо удосконалення професійної підготовки фахівців економічного напрямку.

Основні напрями діяльності:
  • розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і змісту у відповідності до вимог сьогодення;
  • розробка та впровадження експериментальних програм підвищення кваліфікації, організація семінарів, тренінгів;
  • застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти;
  • участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності діяльності фінансових установ;
  • забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних фахівців;
  • залучення для викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків України та інших країн світу;
  • запровадження нових методів та технологій навчання.

 

Центр професійної освіти ОНЕУ є продовжувачем традицій у підготовці кадрів економічного напряму шляхом успішної реалізації освітньо-навчальних програм, що були започатковані на Факультеті підвищення кваліфікації (засновано 2 липня 1980 р. згідно з Постановою колегії Міносвіти України та Мінфіну України за № 18-107/250 і №16)

r_kublikova

Кублікова
Тетяна Борисівна
керівник ЦПО, к.е.н., професор

Козаченко Людмила

Козаченко
Людмила Євгеніївна

провідний фахівець

Мальченко Елена

Мальченко
Олена Володимирівна
провідний фахівець

yashkina

Яшкіна
Вікторія Миколаївна

фахівець I кат.

Шановні колеги!

Центр професійної освіти сумісно з Центром підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

Одеського національного економічного університету 

з 02 жовтня по 16 жовтня 2023 р.

проводить навчання  

та надає відповідні сертифікати  за програмами підвищення  кваліфікації: 

1. «Тайм-менеджмент».  2,0 кред. / 60 год. (600,00 грн)

2. «Тренінг з прийняття рішень». 3 кред. / 90 год. (1000,00 грн.)

3. «Мистецтво академічного письма українською мовою». 3 кред. /90 год. (1000,00 грн.)

 

Реєстрація до 28.09.2023р. 

за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsRNocpW29w7hCVjoBZbsE5uVXa-RZedKTsu6u1L-XUnW-VA/viewform

 

Форма участі у навчанні: дистанційна.

  * Навчання проводиться  в межах постанови КМ від 21.08.2019 р. №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Електрона адреса : fpk.oneu@gmail.com 

Телефони:  +380 (96) 393 26 49; 

                     +380 (67) 481 27 78.

Надіслати до 28 вересня 2023 р. на е-mail: fpk.oneu@gmail.com

Заповнення заяви за посиланням

( інформація буде надана пізніше)

( інформація по реєстру буде надана пізніше)

ЗРАЗОК