Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації

Кудієва Наталія
Володимирівна

Керівник центру
723-44-24

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації ОНЕУ забезпечує оперативне підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіону з актуальних проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового менеджменту. Діяльність факультету спрямована на поглиблення та оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії.

 

Гнучка організація навчального процесу відповідає самим високим вимогам слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації за напрямками розроблені викладачами університету на основі рекомендацій та типових програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, Південного офісу Держаудитслужби, з якими укладені Договори про співпрацю та ведеться тісне співробітництво, щодо удосконалення професійної підготовки фахівців економічного напрямку.

 

Основні напрями діяльності:

 

 • розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і змісту у відповідності до вимог сьогодення;
 • розробка та впровадження експериментальних програм підвищення кваліфікації, організація семінарів, тренінгів;
 • застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти;
 • участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності діяльності фінансових установ;
 • забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних фахівців;
 • залучення для викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків України та інших країн світу;
 • запровадження нових методів та технологій навчання.

 

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації було започатковано 2 липня 1980 р. згідно з Постановою колегії Міносвіти України та Мінфіну України за № 18-107/250 і №16. На цей час він є ланкою безперервної освіти і призначається для подолання дефіциту кадрів у провідних галузях народного господарства.

 

Підвищення кваліфікації на факультеті проводиться за акредитованими напрямками Університета (Ліцензія МОН України Серія АВ № 420655).

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації (ЦБОПК) проводить підготовку (навчання та підвищення кваліфікації) спеціалістів за наступними напрямками:

 

1. Фахівців фондового ринку:
 • Депозитарна діяльність з цінними паперами
 • Торгівля цінними паперами
 • Управління активами
 • Підвищення кваліфікації бухгалтерів професійних учасників фондового ринку
 • Аудиторів для внесення суб’єктів аудиторської діяльності до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
2. Фахівців з питань надання фінансових послуг:
 • Підвищення кваліфікації керівників ломбардів, кредитних спілок та фінкомпаній
 • Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів, кредитних спілок та фінансових компаній
3. Спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель:
 • Навчання спеціалістів-закупівельників
 • Підвищення кваліфікації спеціалістів-закупівельників
4. Спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку:
 • Теорія бухгалтерського обліку
 • 1С-Бухгалтерія

Кудієва
Наталія Володимирівна

Керівник центру

Яшкіна
Вікторія Миколаївна

фахівець I кат.

Козаченко
Людмила Євгеніївна

фахівець I кат.