Факультет економіки і управління підприємництвом

Ляліков
Сергій Володимирович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Факультет був створений у 1965 році як планово-економічний факультет (ПЕФ). У 1993 році у зв’язку з відкриттям на факультеті нових напрямів підготовки /спеціалізацій, обумовлених необхідністю формування системи ринкових відносин в Україні, ПЕФ був перетворений у факультет економіки та управління виробництвом (ФЕУВ). За період із 1965 року факультетом було підготовлено понад 5000 економістів, у тому числі біля 1000 – для країн близького та далекого зарубіжжя.

За своїм науковим потенціалом ФЕУВ є провідним факультетом в університеті. На кафедрах факультету працює 21 професор. Серед них : член-кор. НАН України М. І. Звєряков – ректор університету (кафедра загальної економічної теорії); А.І. Ковальов – проректор з наукової роботи (кафедра економіки, права та управління бізнесом); Т.Б. Кублікова – проректор з науково-педагогічної роботи (кафедра менеджменту) та інші.

До складу факультету входять кафедри:  економічної теорії (завідувач – д.е.н., професор М.О. Уперенко);економіки підприємства (завідувач – д.е.н.,професор О.Г. Янковий);

Економіки, права та управління бізнесом (завідувач – д.е.н., професор Н.В.Сментина); управління персоналом і економіки праці (завідувач – д.е.н., професор В.Г. Никифоренко); експертизи товарів та послуг (завідувач – к.е.н., доцент Т.А. Кунділовська). Більше ніж 70% викладачів кафедр ФЕУВ мають вчені звання. Потужний науковий потенціал та постійна орієнтація факультету на потреби економіки дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів, які займають високі посади в громадсько-політичному житті України та за її межами. На факультеті сформована масштабна і досить ефективна система студентського самоврядування. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Студентський актив вирішує ключові проблеми, пов’язані з життєдіяльністю факультету, поточний контроль здійснення навчального процесу, коригування навчальних планів і магістерських програм; організація і проведення спортивних, культмасових заходів; поселення в гуртожиток; проведення наукових студентських конференцій, тощо. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова нагода здобути навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів. Разом із деканатом і кафедрами факультету студентське самоврядування досягло суттєвих успіхів. Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, а 4 – студентськими мерами Одеси.

Багато студентів факультету перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах дипломних і наукових робіт. Студенти факультету – неодноразові переможці оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ» та «Міс студентства», були володарями кубка Одеси й України зі спортивних бальних танців, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів. Студенти-спортсмени з різноманітних видів спорту (бойових мистецтв, бадмінтону, баскетболісти, волейболісти, футболісти, легко- та важкоатлети, гімнасти), добре відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Факультет славиться запровадженням інновацій у навчально-виховний процес. У 2007 році створено рейтинг студентів, який враховує всі види університетської діяльності, що дозволяє студентам проявити себе як особистість, отримати певні практичні та професійні навики. Мета створення рейтингу – мотивація студентів до навчання та громадської діяльності, заохочення кращих студентів та груп факультету.

Запрошуємо до нашої великої факультетської родини!

 

Факультет економіки та управління підприємництвом 

готує БАКАЛАВРІВ

за такими спеціальностями 

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 051 «Економіка»
 • 053 «Психологія»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»
 • 073 «Менеджмент» (завершення навчання – 2-4 курс)

 

Навчання можливе за такими освітніми програмами:

Спеціальність Освітня програма
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • Економіка та планування бізнесу
 • Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності
 • Товарознавство і торгівельне підприємництво
 • Економіка та організація торгівлі
 • Муніципальна економіка
051 «Економіка»
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Бізнес статистика та аналітика
 • Світова економіка та моделі функціонування господарських систем
 • Комп’ютерні та Інтернет технології у бізнесі
053 «Психологія»
 • Психологія
281 «Публічне управління та адміністрування»
 • Публічне управління та адміністрування
073 «Менеджмент»
 • Менеджмент організацій

 

готує МАГІСТРІВ

за такими спеціальностями 

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 051 «Економіка»

 

Навчання здійснюється за такими освітніми програмами:

Спеціальність Освітня програма Випускова кафедра
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • Економіка, планування та управління бізнесу
Економіки, права та управління бізнесом
 • Муніципальна економіка
 • Економіка та стратегія розвитку підприємства
Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
 • Експертиза товарів та послуг
Експертизи товарів та послуг
51 «Економіка»
 • Теорії та моделі управління економікою
Загальної економічної теорії та економічної політики
 • Прикладна економіка
 • Економіко-математичне моделювання
Економічної кібернетики та інформаційних технологій
 • Статистика бізнесу 
Статистики
 • Управління персоналом сучасної організації
Управління персоналом і економіки праці

Факультет економіки та управління підприємництвом (ФЕУП) славетний своїми традиціями. Однією з таких традицій є підтримка контактів з нашими випускниками. Ми систематично спілкуємось з нашими випускниками, відслідковуємо їх кар’єрне зростання, разом з ними радіємо їхнім успіхам та залучаємо до студентського життя факультету.

Наш девіз «Колишніх ФЕУП-ців не буває!»

З метою формалізації таких контактів на ФЕУП у 2011 році було створено Асоціацію випускників факультету.

Асоціація випускників – це неформальна організація відкритого типу з метою підтримки контактів з випускниками.

Головними цілями Асоціації є:

 • формування системи зв’язків між ФЕУП і його випускниками;
 • розвиток ділових зв’язків випускників ФЕУП;
 • надання допомоги студентам у працевлаштуванні, проходженні практики, написанні кваліфікаційних робіт;
 • участь у формуванні освітніх програм, навчальних планів;
 • залучення випускників ФЕУП до навчального процесу.

Голова Асоціації випускників ФЕУП

Дубілей Олексій Миколайович

директор з корпоративного управління і комунікацій ПАТ «Одескабель»

студент ПЕФ ОІНХ 1985-1989 рр.,

голова профкому студентів ОІНХ 1989 – 1991 рр.

Мені в цьому році теж виповнюється 50 років. Так що ми з ПЕФ (ФЕУП) ровесники. Але я ніколи не ставився до свого факультету, як до ровеснику. Спочатку нашого знайомства він мені здавався дуже серйозним і суворим, хоча йому тоді було 18 років, але я про це не знав. Зараз, коли йому 50, факультет мені здається дуже молодим і повним енергії. Хочу побажати йому і надалі залишатися таким…”

Моспанок Сергій Ігорович

Директор ТОВ «Цемент»

Роки навчання: 2005 – 2010 рр.

«Іноді я ловлю себе на думці, що у мене не так і багато залишилося яскравих спогадів, пов’язаний зі студентським життям, так як, вступаючи в на той момент ще ОДЕУ, я чітко знав для чого я тут, основним пріоритетом для мене на той момент було навчання, яка вже до 4 курсу мені неабияк набридла. Проте студентські роки і, особливо життя в студентському гуртожитку, подарували мені найголовніше – це людей, які і на сьогоднішній день є по праву моїми друзями. А навчання у ВНЗ дозволила мені реалізувати свій потенціал і реалізувати себе на професійній ниві »- такими спогадами ділиться наш випускник.

Слюсаренко Марія Олексіївна

Роки навчання в ОНЕУ 2007 – 2012 рр.

Під час навчання Марія була дуже таки активної студенткою:

2007-2012рр. – староста групи; учасниця студентських заходів: студосень, Студвесна;

2011р. – учасниця конкурсу краси «Леді Досконалість 2011» (титули: «II-Віце Міс», «Міс Талант»);

2010р. – учасниця конкурсу краси «Міс Рай» (титул: «Міс Рай» – 1 місце);

2009 г. – учасниця конкурсу краси «Перша Леді Одеси» (титули: «I-Віце Міс», «Міс TESS»);

2009 г. – учасниця студентської республіки (капітан команди «V @ -Банк»);

2009 г. – учасниця групи підтримки ФЕУПа – «Черлідінг»;

2008 г. – учасниця конкурсу краси «Одеситка 21 століття» (титул: «Одеситка 21 століття» – 1 місце);

2008 г. – учасниця конкурсу краси «Міс ОНЕУ 2008″ (титули: «Міс фото», «Міс стиль»);

публікації:

2011р. – Публікація статті в науковому студентському збірнику на тему «Оцінка вартості майна підприємства».

2010р. – Публікація статті в науковому студентському збірнику на тему «Проблеми та перспективи розвитку вугільної промисловості».

нагороди:

19.06.2012г. – диплом «За допомогу в роботі і вагомий внесок у життєдіяльність« факультету економіки і управління виробництвом »Одеського національного економічного університету»;

19.06.2012г. – диплом «За талант, життєстверджуючу енергію, любов і відданість факультету, старанність, проявлену в навчанні, за приклад доброти, життєрадісності і цілеспрямованості».

2008р. – грамота «За участь в конкурсі« Міс ОДЕУ 2008 »та присвоєнні звання« Міс Стиль »;

2008р. – грамота «За найвдаліше portfolio в конкурсі« Міс ОДЕУ 2008 »та присвоєнні звання« Міс Фото »;

В даний час-начальник відділу обліку та документування в будівельній компанії ТОВ «Рів’єраДевелопмент»

 

«Відгуки про факультет можуть бути тільки найкращими, – каже Марія, – Я дуже рада, що закінчила даний факультет! Приваблива атмосфера, грамотний викладацький склад, приголомшливий декан – Ляліков С.В. Навчаючись на ФЕУПе ти не тільки можеш отримати високі знання, але, а так само розвинутися в творчому напрямку. ФЕУП – це кращий вибір »

 

«Моє студентське життя було наповнене морем теплих фарб! Будучи ще школяркою (на кшталт це був клас 10) я перший раз зайшла (на той момент ще ОДЕУ) в центральний корпус, і подумала про те, що ось було б здорово вчитися в «рожевому» університеті, в самий раз для блондинки. І ось, через пару років я поступила саме в цей університет на ФЕУП! Я часто згадую студентські роки з посмішкою. Було багато приємних моментів, які перепліталися з низкою нервів з приводу навчання, але в підсумку вийшла відмінна картинка періоду мого життя в університеті. Я надовго збережу цю картинку в своєму альбомі під назвою «серце» – такими спогадами ділиться з нами Марія Олексіївна. І стверджує що міняти для поліпшення нічого не треба.

Радулов Дмитро Дмитрович

директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації:

2010-2011рр. – головний спеціаліст;

2012р. – начальник відділу;

2013р. – заступник начальника департаменту;

2014р. – директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

З 2017р. – директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Друмов Вадим

директор комп’ютерної школи Hillel

2010р. – радник Одеського міського голови;

2011-2013рр. – директор КП «Паляниця»;

З 2014р. – директор комп’ютерної школи Hillel

Літвінов Георгій

старший консультант IBM, Німеччина

IBM, Німеччина:

2016-2018рр. – SAP консультант автомобільної індустрії;

З 2019р. – старший консультант по впровадженню систем управління ресурсами підприємства SAP.

Борисов Юрій

директор ТОВ «КМД« Камбіо»

2009р. – економіст завод «ОЗОМ»;

2012-2014рр. – провідний економіст АТ «Промінвестбанк»;

ТОВ «КМД« Камбіо»:

2014р.– економіст;

3 2015р. – директор.

Кавун Анатолій 

власник ресторанів, соціальний діяч

з 2000р. ФОП:

– власник двох ресторанів, івент-агенства;

– платформа «Добра справа», через яку реалізується соціальні ініціативи.

Шилова Ольга

виконавчий директор ТОВ “Камбіо-Інвест”

ТОВ “Камбіо-Інвест”:

2006-2010рр. – провідний економіст;

2010-2019рр.– директор з економіки;

З 2019р. – виконавчий директор.

За участю випускників та студентів ФЕУП реалізовано ряд заходів. Асоціація активно займається поширенням інформації в соціальних мережах і на сайтах. Ми, студенти, будемо намагатися зберегти історію і підтримувати дружні стосунки між тими, хто вже зробив значний внесок у розвиток факультету і тими, хто його тільки зробить.

Вадим Друмов, директор компьютерної школи Hillel, студент ФЕУВ 2005-2010 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Сергій Моспанок, комерційний директор ТОВ «Цемент», студент ФЕУВ 2005-2010 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Дмитро Радулов, к.е.н., директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, студент, аспірант ФЕУВ 2004-2013 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Галіна Брусенська: «Набуття знань під час навчання за спеціалізацією «Експертиза товарів та послуг» – успішний старт для створення блискучого професійного майбутнього. Зробіть вибір професії за покликом душі – і тоді вона принесе Вам не тільки успіх, а й радість, задоволення і внутрішню гармонію».

 

 


Марія Андрущенко, випускниця 2010 р.: «Вчитися на економіста-кібернетика в ОНЕУ не легше, ніж на інших спеціалізаціях, але перспективніше. Той запас знань, що я отримала тут, дозволив мені продовжити навчання ще в двох європейських університетах та отримати надійну перспективу в моєму житті. Я вдячна за це моїм викладачам та можу порадити обирати цю спеціалізацію тим, хто дружить з комп’ютером та не боїться долати труднощі».

 

 


Лобарєв Вадим Олександрович – випускник спеціальності – власник і керівник компанії з пошуку керівників і ключових фахівців “MindHunt”: «Шановні друзі! Скористайтесь унікальною можливістю отримати престижну, високооплачувану, затребувану роботодавцями, висококонкурентну на ринку праці професію! Навчайтесь управлінню персоналом і Ви зможете втілити в життя усі свої найсміливіші мрії».

 

 


Даниліна Світлана Олексіївна (студентка ФЕУВ 2000-2005 рр., спеціалізація «Економічна теорія»). З 2005 року працює викладачем кафедри ЗЕТ ОНЕУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію, з 2013 року – доцент кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук. Профорг кафедри ЗЕТ.

 

 


Вікторія Губенко, Приватбанк: «Закінчивши спеціальність “Прикладна статистика”, я отримала універсальний багаж знань і навичок, що дозволило мені нестримно побудувати кар’єру. Почавши роботу в банку простим менеджером, менш ніж через рік я стала керівником центру по обслуговуванню VIP-клієнтів в Приватбанку. Знання статистики забезпечують основу для швидкого кар’єрного росту»

 

 


Євген Холостенко, «Holostenko & Partners»: «У 2010 році я закінчив спеціальність «Прикладна статистика», що дало мені поштовх у професійному розвитку в сфері інтернет-маркетингу, створити власну агенцію «Holostenko & Partners». Для мене статистика стала не просто цифрами, методикою або освітою, а інструментом роботи в області прийняття рішень, розвитку бізнесу. Ця спеціальність розвиває аналітичного мислення в багатьох сферах бізнесу, відкриває двері у будь-яку компанію України».

 

 


Кристина Тарасова, ОНЕУ: «Після закінчення у 2010 році університету за спеціальністю «Прикладна статистика» я продовжила навчання в аспірантурі при кафедрі статистики ОНЕУ, у 2015 році захистила кандидатську дисертацію і працюю викладачем. Статистика привила мені любов до науки та вказала напрям наукових досліджень. Статистика є не тільки джерелом знань для отримання тієї чи іншої професії, а й формувачем характеру. Вона навчила мене ретельності та уважності, відкрила шлях у майбутнє».

 

 


Виконуюча обов’язки голови студентського самоврядування ФЕУП

Будницька Анастасія

098-492-6800

Студентська рада ФЕУП – це студентська організація, яка допомогає керувати навчальним процесом та гарантує координацію культурно-масової роботи студентів факультету економіки та управління підприємництвом. На факультеті сформована масштабна і досить дієва система студентського самоврядування. Перш за все, на факультеті створено значні умови для самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства та країни.

Студентський актив, презентуючи інтереси студентів факультету бере участь у формуванні науково-методичної бази з дисциплін, проведення наукових конференції. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова можливість отримати навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, отримати навик у спілкуванні, відчути себе у ролі лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів.

З перших днів навчання студенти ФЕУП приймають активну участь в студентському житті факультету. Завдяки досвіду роботи в самоврядуванні студенти ФЕУП протягом 2003-2014 років 5 разів обирались на посаду студентського мера міста Одеса. Двічі студенти ФЕУП обирались на посаду студентського президента України. Щорічно багато студентів факультету беруть участь і перемагають у всеукраїнських олімпіадах, конференціях та конкурсах наукових робіт. У 2017 році 9 дипломних робіт випускників кафедри «Економіка підприємництвом» були нагороджені на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.

Студенти ФЕУП вважаються багаторазовими переможцями конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ», також кращі номери за останні роки презентуються на концерті-церемонії «Посвята в студенти». Факультетські команди КВН беруть активну участь та перемагають у змаганнях на національному і регіональному рівнях. Студенти факультету мають змогу реалізувати свої здібності в спорті. ФЕУП є переможцем університетських спартакіад в 2016, 2014, 2012 та 2010 роках.

Основні завдання органів студентського самоврядування ФЕУП:

 • представляти і виражати позицію студентів;
 • представляти студентське товариство в адміністрації вузу і перед викладачами;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • винесення пропозицій про заохочення студентів за активну наукову, навчальну та громадську діяльність;
 • організація дозвілля, спортивних заходів, відпочинків і т.д.

Виконуюча обов’язки голови студентського самоврядування ФЕУП Будницька Анастасія: «Студенческие годы самые запоминающиеся. Почему именно в нашем университете они самая насыщенные? Наука, учеба, общественная деятельность, самоуправление, танцы, вокал, КВН и это ещё не полный список. Чем больше занимаешься разной деятельностью, тем больше развиваешься как личность и открываешь все новые и новые таланты и умения в себе, что , в будущем, очень пригодится. Ведь университет не только даёт знания в изучаемой нами отрасли, но и готовит к взрослой жизни, где самостоятельность, уникальность, ответственность и инициативность высоко ценятся. Студенческая жизнь самая яркая, незабываемая и интересная. Насладитесь ей сполна»