Факультет економіки і управління підприємництвом

Ляліков
Сергій Володимирович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Факультет був створений у 1965 році як планово-економічний факультет (ПЕФ). У 1993 році у зв’язку з відкриттям на факультеті нових напрямів підготовки /спеціалізацій, обумовлених необхідністю формування системи ринкових відносин в Україні, ПЕФ був перетворений у факультет економіки та управління виробництвом (ФЕУВ). За період із 1965 року факультетом було підготовлено понад 5000 економістів, у тому числі біля 1000 – для країн близького та далекого зарубіжжя.

За своїм науковим потенціалом ФЕУВ є провідним факультетом в університеті. На кафедрах факультету працює 21 професор. Серед них : член-кор. НАН України М. І. Звєряков – ректор університету (кафедра загальної економічної теорії); А.І. Ковальов – проректор з наукової роботи (кафедра економіки, права та управління бізнесом); Т.Б. Кублікова – проректор з науково-педагогічної роботи (кафедра менеджменту) та інші.

До складу факультету входять кафедри: менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності (завідувач – д.е.н., професор І.О. Кузнєцова); економічної теорії (завідувач – д.е.н., професор М.О. Уперенко);економіки підприємства (завідувач – д.е.н.,професор О.Г. Янковий);

Економіки, права та управління бізнесом (завідувач – д.е.н., професор Н.В.Сментина); економічної кібернетики (завідувач – д.ф.-м.н., професор Є.С Якуб); статистики (завідувач – к.е.н., професор А.З. Підгорний); управління персоналом і економіки праці (завідувач – д.е.н., професор В.Г. Никифоренко); експертизи товарів та послуг (завідувач – к.е.н., доцент Т.А. Кунділовська). Більше ніж 70% викладачів кафедр ФЕУВ мають вчені звання. Потужний науковий потенціал та постійна орієнтація факультету на потреби економіки дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів, які займають високі посади в громадсько-політичному житті України та за її межами. На факультеті сформована масштабна і досить ефективна система студентського самоврядування. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Студентський актив вирішує ключові проблеми, пов’язані з життєдіяльністю факультету, поточний контроль здійснення навчального процесу, коригування навчальних планів і магістерських програм; організація і проведення спортивних, культмасових заходів; поселення в гуртожиток; проведення наукових студентських конференцій, тощо. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова нагода здобути навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів. Разом із деканатом і кафедрами факультету студентське самоврядування досягло суттєвих успіхів. Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, а 4 – студентськими мерами Одеси.

Багато студентів факультету перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах дипломних і наукових робіт. Студенти факультету – неодноразові переможці оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ» та «Міс студентства», були володарями кубка Одеси й України зі спортивних бальних танців, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів. Студенти-спортсмени з різноманітних видів спорту (бойових мистецтв, бадмінтону, баскетболісти, волейболісти, футболісти, легко- та важкоатлети, гімнасти), добре відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Факультет славиться запровадженням інновацій у навчально-виховний процес. У 2007 році створено рейтинг студентів, який враховує всі види університетської діяльності, що дозволяє студентам проявити себе як особистість, отримати певні практичні та професійні навики. Мета створення рейтингу – мотивація студентів до навчання та громадської діяльності, заохочення кращих студентів та груп факультету.

Запрошуємо до нашої великої факультетської родини!

 

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за трьома спеціальностями:

  1. «Економіка» (з розподілом за спеціалізаціями: «Теорії та моделі управління економікою», «Бізнес статистика та аналітика», «Комп’ютерні та інтернет-технології в бізнесі», «Управління персоналом і економіка праці»);
  2. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (з розподілом за спеціалізаціями: «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності», «Товарознавство і торгівельне підприємництво»);
  3. «Менеджмент».

Випускники спеціалізації “Теоріі та моделі управління економікою” мають поглиблений діапазон знань щодо розуміння закономірностей, які керують економікою, володіють сучасними теоріями функціонування господарства, науковим економічним мисленням, навичками системного підходу до розробки управлінських рішень. Тому вони здатні ефективно працювати у різних галузях економіки: на управлінських посадах різних рівнів у корпораціях, фірмах, банках, біржах, державних установах а також вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

Підготовка економістів зі спеціалізації «Бізнес статистика та аналітика» здійснюється в університеті протягом більше 60 років. Випускники цієї спеціалізації підготовлені для роботи в органах державного управління; на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та виробничого сектору економіки; у консалтингових та маркетингових установах; в міжнародних та недержавних організаціях та установах, в науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах. Одержані теоретичні знання та практичні навички з широкого кола економічних наук дають змогу випускникам обіймати посади економіста-аналітика, керівника структурних підрозділів на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки, наукового співробітника, викладача економічних дисциплін в закладах вищої освіти.

Спеціалізація «Комп’ютерні та інтернет-технології в бізнесі» готує фахівців, що володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками в галузі інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання, аналізу та прогнозування, можуть працювати в банківських установах, на державних і приватних підприємствах, в науково-дослідних інститутах на посадах, пов’язаних з використанням інформаційних технологій для аналізу соціально-економічних процесів, страхових компаніях, на фондових ринках, в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу у якості бізнес-аналітиків, розробників WEB-сайтів, IT- фахівців.

Фахівець з «Управління персоналом і економіка праці» знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, займається мотивацією діяльності й основними системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи. Випускники спеціалізації працюють на посадах: керівників HR-відділів, професіоналів в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства, професійних агентів із зайнятості та трудових контактів, менеджерів, економістів, викладачів і наукових співробітників, фахівців із соціального захисту населення.

Фахівці із напряму «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності» мають можливість здійснення економічної, аналітичної, управлінської та дослідницької діяльності на підприємствах і в установах усіх форм власності. Випускники отримують глибокі знання про закономірність формування та функціонування територіальних ринків товарів і капіталів з урахуванням регулюючого впливу держави. Спеціалісти з «Економіки підприємства та організациї підприємницької діяльності» здатні забезпечити здійснення аналізу господарської діяльності, обґрунтування підприємницьких проектів, підвищення ефективності використання капіталу та ресурсів підприємства. Випускники можуть працювати керівниками підприємств і установ усіх галузей та сфер економіки, провідними спеціалістами, економістами та начальниками економіко-аналітичних, планово-економічних та кон’юнктурно-дослідних відділів, економічними радниками, консультантами, аудиторами, експертами з економіки; працювати в будь-яких підприємницьких структурах, торговельно-посередницьких, фінансових організаціях і установах.

Сфера діяльності спеціаліста з “Менеджменту” – забезпечення раціонального та ефективного управління економічними і соціальними процесами, організація системи управління, удосконалення системи управління відповідно до тенденцій соціального й економічного розвитку. Фахівці-менеджери мають високу конкурентоспроможність у здобутті робочих місць, що дозволяє їм швидше просуватися у службовій кар’єрі або успішно займатися власним бізнесом. Випускники можуть займати первинні посади керівників підприємницьких структур майже у всіх галузях виробничої і невиробничої сфер та у сфері торгівлі, менеджерів підприємницьких проектів і програм, функціональних менеджерів; здійснювати адміністраторські та організаторські процедури з підготовки, прийняття та реалізації оперативних рішень; управляти первинними підрозділами, а також самостійними організаціями.

На факультеті сформована масштабна і досить ефективна система студентського самоврядування. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Студентський актив вирішує ключові проблеми, пов’язані з життєдіяльністю факультету, поточний контроль здійснення навчального процесу, коригування навчальних планів і магістерських програм; організація і проведення спортивних, культмасових заходів; поселення в гуртожиток; проведення наукових студентських конференцій, тощо. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова нагода здобути навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів. Разом із деканатом і кафедрами факультету студентське самоврядування досягло суттєвих успіхів. Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, а 4 – студентськими мерами Одеси.

Багато студентів факультету перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах дипломних і наукових робіт. Студенти факультету – неодноразові переможці оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ» та «Міс студентства», були володарями кубка Одеси й України зі спортивних бальних танців, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів. Студенти-спортсмени з різноманітних видів спорту (бойових мистецтв, бадмінтону, баскетболісти, волейболісти, футболісти, легко- та важкоатлети, гімнасти), добре відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Факультет славиться запровадженням інновацій у навчально-виховний процес. У 2007 році створено рейтинг студентів, який враховує всі види університетської діяльності, що дозволяє студентам проявити себе як особистість, отримати певні практичні та професійні навики. Мета створення рейтингу – мотивація студентів до навчання та громадської діяльності, заохочення кращих студентів та груп факультету.

Ми чекаємо на Вас і готові надати будь-які консультації щодо вступу та навчання на ФЕУВ. Запрошуємо до нашої великої факультетської родини!

Вадим Друмов, директор компьютерної школи Hillel, студент ФЕУВ 2005-2010 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Сергій Моспанок, комерційний директор ТОВ «Цемент», студент ФЕУВ 2005-2010 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Дмитро Радулов, к.е.н., директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, студент, аспірант ФЕУВ 2004-2013 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Галіна Брусенська: «Набуття знань під час навчання за спеціалізацією «Експертиза товарів та послуг» – успішний старт для створення блискучого професійного майбутнього. Зробіть вибір професії за покликом душі – і тоді вона принесе Вам не тільки успіх, а й радість, задоволення і внутрішню гармонію».

 

 


Марія Андрущенко, випускниця 2010 р.: «Вчитися на економіста-кібернетика в ОНЕУ не легше, ніж на інших спеціалізаціях, але перспективніше. Той запас знань, що я отримала тут, дозволив мені продовжити навчання ще в двох європейських університетах та отримати надійну перспективу в моєму житті. Я вдячна за це моїм викладачам та можу порадити обирати цю спеціалізацію тим, хто дружить з комп’ютером та не боїться долати труднощі».

 

 


Лобарєв Вадим Олександрович – випускник спеціальності – власник і керівник компанії з пошуку керівників і ключових фахівців “MindHunt”: «Шановні друзі! Скористайтесь унікальною можливістю отримати престижну, високооплачувану, затребувану роботодавцями, висококонкурентну на ринку праці професію! Навчайтесь управлінню персоналом і Ви зможете втілити в життя усі свої найсміливіші мрії».

 

 


Даниліна Світлана Олексіївна (студентка ФЕУВ 2000-2005 рр., спеціалізація «Економічна теорія»). З 2005 року працює викладачем кафедри ЗЕТ ОНЕУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію, з 2013 року – доцент кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук. Профорг кафедри ЗЕТ.

 

 


Вікторія Губенко, Приватбанк: «Закінчивши спеціальність “Прикладна статистика”, я отримала універсальний багаж знань і навичок, що дозволило мені нестримно побудувати кар’єру. Почавши роботу в банку простим менеджером, менш ніж через рік я стала керівником центру по обслуговуванню VIP-клієнтів в Приватбанку. Знання статистики забезпечують основу для швидкого кар’єрного росту»

 

 


Євген Холостенко, «Holostenko & Partners»: «У 2010 році я закінчив спеціальність «Прикладна статистика», що дало мені поштовх у професійному розвитку в сфері інтернет-маркетингу, створити власну агенцію «Holostenko & Partners». Для мене статистика стала не просто цифрами, методикою або освітою, а інструментом роботи в області прийняття рішень, розвитку бізнесу. Ця спеціальність розвиває аналітичного мислення в багатьох сферах бізнесу, відкриває двері у будь-яку компанію України».

 

 


Кристина Тарасова, ОНЕУ: «Після закінчення у 2010 році університету за спеціальністю «Прикладна статистика» я продовжила навчання в аспірантурі при кафедрі статистики ОНЕУ, у 2015 році захистила кандидатську дисертацію і працюю викладачем. Статистика привила мені любов до науки та вказала напрям наукових досліджень. Статистика є не тільки джерелом знань для отримання тієї чи іншої професії, а й формувачем характеру. Вона навчила мене ретельності та уважності, відкрила шлях у майбутнє».

 

 


Виконуюча обов’язки голови студентського самоврядування ФЕУП

Будницька Анастасія

098-492-6800

Студентська рада ФЕУП – це студентська організація, яка допомогає керувати навчальним процесом та гарантує координацію культурно-масової роботи студентів факультету економіки та управління підприємництвом. На факультеті сформована масштабна і досить дієва система студентського самоврядування. Перш за все, на факультеті створено значні умови для самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства та країни.

Студентський актив, презентуючи інтереси студентів факультету бере участь у формуванні науково-методичної бази з дисциплін, проведення наукових конференції. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова можливість отримати навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, отримати навик у спілкуванні, відчути себе у ролі лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів.

З перших днів навчання студенти ФЕУП приймають активну участь в студентському житті факультету. Завдяки досвіду роботи в самоврядуванні студенти ФЕУП протягом 2003-2014 років 5 разів обирались на посаду студентського мера міста Одеса. Двічі студенти ФЕУП обирались на посаду студентського президента України. Щорічно багато студентів факультету беруть участь і перемагають у всеукраїнських олімпіадах, конференціях та конкурсах наукових робіт. У 2017 році 9 дипломних робіт випускників кафедри «Економіка підприємництвом» були нагороджені на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.

Студенти ФЕУП вважаються багаторазовими переможцями конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ», також кращі номери за останні роки презентуються на концерті-церемонії «Посвята в студенти». Факультетські команди КВН беруть активну участь та перемагають у змаганнях на національному і регіональному рівнях. Студенти факультету мають змогу реалізувати свої здібності в спорті. ФЕУП є переможцем університетських спартакіад в 2016, 2014, 2012 та 2010 роках.

Основні завдання органів студентського самоврядування ФЕУП:

  • представляти і виражати позицію студентів;
  • представляти студентське товариство в адміністрації вузу і перед викладачами;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • винесення пропозицій про заохочення студентів за активну наукову, навчальну та громадську діяльність;
  • організація дозвілля, спортивних заходів, відпочинків і т.д.

Виконуюча обов’язки голови студентського самоврядування ФЕУП Будницька Анастасія: «Студенческие годы самые запоминающиеся. Почему именно в нашем университете они самая насыщенные? Наука, учеба, общественная деятельность, самоуправление, танцы, вокал, КВН и это ещё не полный список. Чем больше занимаешься разной деятельностью, тем больше развиваешься как личность и открываешь все новые и новые таланты и умения в себе, что , в будущем, очень пригодится. Ведь университет не только даёт знания в изучаемой нами отрасли, но и готовит к взрослой жизни, где самостоятельность, уникальность, ответственность и инициативность высоко ценятся. Студенческая жизнь самая яркая, незабываемая и интересная. Насладитесь ей сполна»

вул. Преображенська, 8, к.301
723-72-94
feup@oneu.edu.ua