Факультет економіки і управління підприємництвом

Бабій Олег Миколайович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Факультет був створений у 1965 році як планово-економічний факультет (ПЕФ). У 1993 році у зв’язку з відкриттям на факультеті нових напрямів підготовки/спеціалізацій, обумовлених необхідністю формування системи ринкових відносин в Україні, ПЕФ був перетворений у факультет економіки та управління виробництвом (ФЕУВ). У  2016 році факультет економіки та управління виробництвом перейменовано у факультет економіки та управління підприємництвом (ФЕУП).

У 2019 році на потребу ринку праці регіону затверджено нова спеціальність «Психологія».

За період із 1965 року факультетом було підготовлено понад 6000 економістів, у тому числі біля 1000 – для країн близького та далекого зарубіжжя.

Своїм науковим потенціалом ФЕУВ є провідним факультетом в університеті. На кафедрах факультету працює 11 професорів. Серед них: д.е.н., профоесор А.І. Ковальов – ректор з наукової роботи (кафедра економіки, права та управління бізнесом); д.е.н., професор Н. В. Сментина  – проректор з науковопедагогічної роботи (кафедра економіки, права та управліннябізнесом); д.е.н., професор О. С. Літвіновпроректор з наукової роботи (кафедра економікипідприємства та організації підприємницької діяльності)

До складу факультету входять кафедримовної та психологопедагогічноїпідготовки (завідувачка – д.психл.н., доцент Ю.О. Асєєва); загальної економічноїтеорії та економічної політики (завідувачд.е.н., професор М. І. Звєряков); управління персоналом та економіки праці (завідувачкад.е.н., професор І. В. Познанська); статистики та математичних методів в єкономіці (завідувачкак.е.н., доцент Ю. О. Ольвінська); економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (завідувачкад.е.н., доцент Р. В. Гринченко); економіки, права та управління бізнесом (завідувачд.е.н., професор А. В. Андрейченко).

Більше ніж 80 % викладачів кафедр ФЕУВ мають вчені звання. Потужний науковий потенціал та постійна орієнтація факультету на потреби економіки дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів, які займають високі посади в громадсько-політичному житті України та за її межами.

Випускники спеціальностей ФЕУП набувають знань, що забезпечують здобуття кваліфікації, яка відповідає сучасним вимогам ринкової економіки.

На сучасному етапі на факультеті впроваджується дуальна освіта, яка надає змогу студентам набути навичок не тільки теоретичної, а й практичної складової майбутнього фахівця. Вона спрямована на отримання знань які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Така комплексна політика значною мірою полегшує можливість працевлаштування випускників.

На факультеті сформована масштабна і досить ефективна система студентського самоврядування. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства та держави. Студентський актив вирішує ключові проблеми, пов’язані з життєдіяльністю факультету, здійснює поточний контроль навчального процесу, коригування навчальних планів і магістерських програм; організацію та проведення спортивних, культмасових заходів; поселення в гуртожиток; проведення наукових студентських конференцій. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова нагода здобути навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів. Разом із деканатом і кафедрами факультету студентське самоврядування досягло суттєвих успіхів. Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, а 4 – студентськими мерами Одеси.

Факультет активно підтримує і продовжує спортивні традиції. Спортсмени ФЕУП добре відомі не лише в Україні, але в багатьох країнах світу.

Запрошуємо до нашої великої факультетської родини!

 

Факультет економіки та управління підприємництвом 

готує БАКАЛАВРІВ

за такими спеціальностями 

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 051 «Економіка»
 • 053 «Психологія»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Навчання можливе за такими освітніми програмами:

Спеціальність Освітня програма
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • Економіка та планування бізнесу
 • Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності
 • Муніципальна економіка
051 «Економіка»
 • Економіка та управління в HR-індустрії
 • Бізнес статистика та аналітика
 • Управлінська економіка та конкурентна політика
053 «Психологія»
 • Психологія
281 «Публічне управління та адміністрування»
 • Публічне управління та адміністрування

 

готує МАГІСТРІВ

за такими спеціальностями 

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 051 «Економіка»

 

Навчання здійснюється за такими освітніми програмами:

Спеціальність Освітня програма Випускова кафедра
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • Економіка, планування та управління бізнесу
Економіки, права та управління бізнесом
 • Муніципальна економіка
 • Економіка та стратегія розвитку підприємства
Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
 • Експертиза товарів та послуг
Експертизи товарів та послуг
051 «Економіка»
 • Світова економіка та моделі функціонування господарських систем
Загальної економічної теорії та економічної політики
 • Статистика бізнесу
Статистики
 •  Управління персоналом сучасної організації
 Управління персоналом і економіки праці

Факультет економіки та управління підприємництвом (ФЕУП) славетний своїми традиціями. Однією з таких традицій є підтримка контактів з нашими випускниками. Ми систематично спілкуємось з нашими випускниками, відслідковуємо їх кар’єрне зростання, разом з ними радіємо їхнім успіхам та залучаємо до студентського життя факультету.

Наш девіз «Колишніх ФЕУП-ців не буває!»

З метою формалізації таких контактів на ФЕУП у 2011 році було створено Асоціацію випускників факультету.

Асоціація випускників – це неформальна організація відкритого типу з метою підтримки контактів з випускниками.

Головними цілями Асоціації є:

 • формування системи зв’язків між ФЕУП і його випускниками;
 • розвиток ділових зв’язків випускників ФЕУП;
 • надання допомоги студентам у працевлаштуванні, проходженні практики, написанні кваліфікаційних робіт;
 • участь у формуванні освітніх програм, навчальних планів;
 • залучення випускників ФЕУП до навчального процесу.

Голова Асоціації випускників ФЕУП

Дубілей Олексій Миколайович

директор з корпоративного управління і комунікацій ПАТ «Одескабель»

студент ПЕФ ОІНХ 1985-1989 рр.,

голова профкому студентів ОІНХ 1989 – 1991 рр.

Мені в цьому році теж виповнюється 50 років. Так що ми з ПЕФ (ФЕУП) ровесники. Але я ніколи не ставився до свого факультету, як до ровеснику. Спочатку нашого знайомства він мені здавався дуже серйозним і суворим, хоча йому тоді було 18 років, але я про це не знав. Зараз, коли йому 50, факультет мені здається дуже молодим і повним енергії. Хочу побажати йому і надалі залишатися таким…”

Моспанок Сергій Ігорович

Директор ТОВ «Цемент»

Роки навчання: 2005 – 2010 рр.

«Іноді я ловлю себе на думці, що у мене не так і багато залишилося яскравих спогадів, пов’язаний зі студентським життям, так як, вступаючи в на той момент ще ОДЕУ, я чітко знав для чого я тут, основним пріоритетом для мене на той момент було навчання, яка вже до 4 курсу мені неабияк набридла. Проте студентські роки і, особливо життя в студентському гуртожитку, подарували мені найголовніше – це людей, які і на сьогоднішній день є по праву моїми друзями. А навчання у ВНЗ дозволила мені реалізувати свій потенціал і реалізувати себе на професійній ниві »- такими спогадами ділиться наш випускник.

Слюсаренко Марія Олексіївна

Роки навчання в ОНЕУ 2007 – 2012 рр.

Під час навчання Марія була дуже таки активної студенткою:

2007-2012рр. – староста групи; учасниця студентських заходів: студосень, Студвесна;

2011р. – учасниця конкурсу краси «Леді Досконалість 2011» (титули: «II-Віце Міс», «Міс Талант»);

2010р. – учасниця конкурсу краси «Міс Рай» (титул: «Міс Рай» – 1 місце);

2009 г. – учасниця конкурсу краси «Перша Леді Одеси» (титули: «I-Віце Міс», «Міс TESS»);

2009 г. – учасниця студентської республіки (капітан команди «V @ -Банк»);

2009 г. – учасниця групи підтримки ФЕУПа – «Черлідінг»;

2008 г. – учасниця конкурсу краси «Одеситка 21 століття» (титул: «Одеситка 21 століття» – 1 місце);

2008 г. – учасниця конкурсу краси «Міс ОНЕУ 2008″ (титули: «Міс фото», «Міс стиль»);

публікації:

2011р. – Публікація статті в науковому студентському збірнику на тему «Оцінка вартості майна підприємства».

2010р. – Публікація статті в науковому студентському збірнику на тему «Проблеми та перспективи розвитку вугільної промисловості».

нагороди:

19.06.2012г. – диплом «За допомогу в роботі і вагомий внесок у життєдіяльність« факультету економіки і управління виробництвом »Одеського національного економічного університету»;

19.06.2012г. – диплом «За талант, життєстверджуючу енергію, любов і відданість факультету, старанність, проявлену в навчанні, за приклад доброти, життєрадісності і цілеспрямованості».

2008р. – грамота «За участь в конкурсі« Міс ОДЕУ 2008 »та присвоєнні звання« Міс Стиль »;

2008р. – грамота «За найвдаліше portfolio в конкурсі« Міс ОДЕУ 2008 »та присвоєнні звання« Міс Фото »;

В даний час-начальник відділу обліку та документування в будівельній компанії ТОВ «Рів’єраДевелопмент»

 

«Відгуки про факультет можуть бути тільки найкращими, – каже Марія, – Я дуже рада, що закінчила даний факультет! Приваблива атмосфера, грамотний викладацький склад, приголомшливий декан – Ляліков С.В. Навчаючись на ФЕУПе ти не тільки можеш отримати високі знання, але, а так само розвинутися в творчому напрямку. ФЕУП – це кращий вибір »

 

«Моє студентське життя було наповнене морем теплих фарб! Будучи ще школяркою (на кшталт це був клас 10) я перший раз зайшла (на той момент ще ОДЕУ) в центральний корпус, і подумала про те, що ось було б здорово вчитися в «рожевому» університеті, в самий раз для блондинки. І ось, через пару років я поступила саме в цей університет на ФЕУП! Я часто згадую студентські роки з посмішкою. Було багато приємних моментів, які перепліталися з низкою нервів з приводу навчання, але в підсумку вийшла відмінна картинка періоду мого життя в університеті. Я надовго збережу цю картинку в своєму альбомі під назвою «серце» – такими спогадами ділиться з нами Марія Олексіївна. І стверджує що міняти для поліпшення нічого не треба.

Радулов Дмитро Дмитрович

директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації:

2010-2011рр. – головний спеціаліст;

2012р. – начальник відділу;

2013р. – заступник начальника департаменту;

2014р. – директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

З 2017р. – директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Друмов Вадим

директор комп’ютерної школи Hillel

2010р. – радник Одеського міського голови;

2011-2013рр. – директор КП «Паляниця»;

З 2014р. – директор комп’ютерної школи Hillel

Літвінов Георгій

старший консультант IBM, Німеччина

IBM, Німеччина:

2016-2018рр. – SAP консультант автомобільної індустрії;

З 2019р. – старший консультант по впровадженню систем управління ресурсами підприємства SAP.

Борисов Юрій

директор ТОВ «КМД« Камбіо»

2009р. – економіст завод «ОЗОМ»;

2012-2014рр. – провідний економіст АТ «Промінвестбанк»;

ТОВ «КМД« Камбіо»:

2014р.– економіст;

3 2015р. – директор.

Кавун Анатолій 

власник ресторанів, соціальний діяч

з 2000р. ФОП:

– власник двох ресторанів, івент-агенства;

– платформа «Добра справа», через яку реалізується соціальні ініціативи.

Шилова Ольга

виконавчий директор ТОВ “Камбіо-Інвест”

ТОВ “Камбіо-Інвест”:

2006-2010рр. – провідний економіст;

2010-2019рр.– директор з економіки;

З 2019р. – виконавчий директор.

За участю випускників та студентів ФЕУП реалізовано ряд заходів. Асоціація активно займається поширенням інформації в соціальних мережах і на сайтах. Ми, студенти, будемо намагатися зберегти історію і підтримувати дружні стосунки між тими, хто вже зробив значний внесок у розвиток факультету і тими, хто його тільки зробить.

Вадим Друмов, директор компьютерної школи Hillel, студент ФЕУВ 2005-2010 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Сергій Моспанок, комерційний директор ТОВ «Цемент», студент ФЕУВ 2005-2010 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Дмитро Радулов, к.е.н., директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, студент, аспірант ФЕУВ 2004-2013 років спеціалізації “Економіка підприємства”

 

 


Галіна Брусенська: «Набуття знань під час навчання за спеціалізацією «Експертиза товарів та послуг» – успішний старт для створення блискучого професійного майбутнього. Зробіть вибір професії за покликом душі – і тоді вона принесе Вам не тільки успіх, а й радість, задоволення і внутрішню гармонію».

 

 


Марія Андрущенко, випускниця 2010 р.: «Вчитися на економіста-кібернетика в ОНЕУ не легше, ніж на інших спеціалізаціях, але перспективніше. Той запас знань, що я отримала тут, дозволив мені продовжити навчання ще в двох європейських університетах та отримати надійну перспективу в моєму житті. Я вдячна за це моїм викладачам та можу порадити обирати цю спеціалізацію тим, хто дружить з комп’ютером та не боїться долати труднощі».

 

 


Лобарєв Вадим Олександрович – випускник спеціальності – власник і керівник компанії з пошуку керівників і ключових фахівців “MindHunt”: «Шановні друзі! Скористайтесь унікальною можливістю отримати престижну, високооплачувану, затребувану роботодавцями, висококонкурентну на ринку праці професію! Навчайтесь управлінню персоналом і Ви зможете втілити в життя усі свої найсміливіші мрії».

 

 


Даниліна Світлана Олексіївна (студентка ФЕУВ 2000-2005 рр., спеціалізація «Економічна теорія»). З 2005 року працює викладачем кафедри ЗЕТ ОНЕУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію, з 2013 року – доцент кафедри, вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук. Профорг кафедри ЗЕТ.

 

 


Вікторія Губенко, Приватбанк: «Закінчивши спеціальність “Прикладна статистика”, я отримала універсальний багаж знань і навичок, що дозволило мені нестримно побудувати кар’єру. Почавши роботу в банку простим менеджером, менш ніж через рік я стала керівником центру по обслуговуванню VIP-клієнтів в Приватбанку. Знання статистики забезпечують основу для швидкого кар’єрного росту»

 

 


Євген Холостенко, «Holostenko & Partners»: «У 2010 році я закінчив спеціальність «Прикладна статистика», що дало мені поштовх у професійному розвитку в сфері інтернет-маркетингу, створити власну агенцію «Holostenko & Partners». Для мене статистика стала не просто цифрами, методикою або освітою, а інструментом роботи в області прийняття рішень, розвитку бізнесу. Ця спеціальність розвиває аналітичного мислення в багатьох сферах бізнесу, відкриває двері у будь-яку компанію України».

 

 


Кристина Тарасова, ОНЕУ: «Після закінчення у 2010 році університету за спеціальністю «Прикладна статистика» я продовжила навчання в аспірантурі при кафедрі статистики ОНЕУ, у 2015 році захистила кандидатську дисертацію і працюю викладачем. Статистика привила мені любов до науки та вказала напрям наукових досліджень. Статистика є не тільки джерелом знань для отримання тієї чи іншої професії, а й формувачем характеру. Вона навчила мене ретельності та уважності, відкрила шлях у майбутнє».

 

 


Виконуюча обов’язки голови студентського самоврядування ФЕУП

Будницька Анастасія

098-492-6800

Студентська рада ФЕУП – це студентська організація, яка допомогає керувати навчальним процесом та гарантує координацію культурно-масової роботи студентів факультету економіки та управління підприємництвом. На факультеті сформована масштабна і досить дієва система студентського самоврядування. Перш за все, на факультеті створено значні умови для самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства та країни.

Студентський актив, презентуючи інтереси студентів факультету бере участь у формуванні науково-методичної бази з дисциплін, проведення наукових конференції. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова можливість отримати навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, отримати навик у спілкуванні, відчути себе у ролі лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів.

З перших днів навчання студенти ФЕУП приймають активну участь в студентському житті факультету. Завдяки досвіду роботи в самоврядуванні студенти ФЕУП протягом 2003-2014 років 5 разів обирались на посаду студентського мера міста Одеса. Двічі студенти ФЕУП обирались на посаду студентського президента України. Щорічно багато студентів факультету беруть участь і перемагають у всеукраїнських олімпіадах, конференціях та конкурсах наукових робіт. У 2017 році 9 дипломних робіт випускників кафедри «Економіка підприємництвом» були нагороджені на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.

Студенти ФЕУП вважаються багаторазовими переможцями конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ», також кращі номери за останні роки презентуються на концерті-церемонії «Посвята в студенти». Факультетські команди КВН беруть активну участь та перемагають у змаганнях на національному і регіональному рівнях. Студенти факультету мають змогу реалізувати свої здібності в спорті. ФЕУП є переможцем університетських спартакіад в 2016, 2014, 2012 та 2010 роках.

Основні завдання органів студентського самоврядування ФЕУП:

 • представляти і виражати позицію студентів;
 • представляти студентське товариство в адміністрації вузу і перед викладачами;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • винесення пропозицій про заохочення студентів за активну наукову, навчальну та громадську діяльність;
 • організація дозвілля, спортивних заходів, відпочинків і т.д.

Виконуюча обов’язки голови студентського самоврядування ФЕУП Будницька Анастасія: «Студенческие годы самые запоминающиеся. Почему именно в нашем университете они самая насыщенные? Наука, учеба, общественная деятельность, самоуправление, танцы, вокал, КВН и это ещё не полный список. Чем больше занимаешься разной деятельностью, тем больше развиваешься как личность и открываешь все новые и новые таланты и умения в себе, что , в будущем, очень пригодится. Ведь университет не только даёт знания в изучаемой нами отрасли, но и готовит к взрослой жизни, где самостоятельность, уникальность, ответственность и инициативность высоко ценятся. Студенческая жизнь самая яркая, незабываемая и интересная. Насладитесь ей сполна»