Студентське самоврядування

Бєляк Ілля Олександрович    Голова студентського самоврядування ОНЕУ (студентський ректор)

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Одеському національному економічному університеті та його структурних підрозділах є невід’ємною частиною громадського самоврядування ОНЕУ. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні університетом.

Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів ОНЕУ, до якої входять представники студентського самоврядування за посадами, представники академічних груп та представники курсів ЦЗВФН, які обираються шляхом голосування. Склад Конференції студентів ОНЕУ затверджується розпорядженням голови студентського самоврядування ОНЕУ (студентського ректора), а строк повноважень Конференції становить один рік.

Виконавча частина студентського самоврядування складається зі студентської ради ОНЕУ, студентських рад факультетів та студентських рад гуртожитків.

Головою студентського самоврядування ОНЕУ є голова студентської ради ОНЕУ (студректор), який обирається шляхом прямого таємного голосування, у якому приймають участь усі студенти університету. Студентський ректор координує роботу органів студентського самоврядування всіх рівнів.

Студентською радою факультету керує голова студентської ради факультету (студентський декан), який обирається з числа студентів відповідного факультету шляхом прямого таємного голосування, у якому приймають участь усі студенти цього факультету.

Дізнатися про особливості студентської ради факультетів можна на їх сторінках:

Студентською радою гуртожитку керує голова студентської ради гуртожитку (староста гуртожитку), який обирається з числа студентів ОНЕУ, які проживають у відповідному гуртожитку, шляхом прямого таємного голосування, у якому приймають участь усі студенти ОНЕУ, які проживають у цьому гуртожитку. До складу студентської ради гуртожитку входять старости поверхів та голови секторів.

До складу студентської ради ОНЕУ входять:

– голова (студректор);

– заступники голови (студпроректори);

– секретар;

– голови студентських рад факультетів (студдекани);

– голови студентських рад гуртожитків (старости гуртожитків);

– голови секторів, що утворені у складі студентської ради ОНЕУ.

У складі студентської ради ОНЕУ активно функціонують 8 секторів, кожен з яких відповідає за певний напрямок студентського життя:

  • сектор з навчальної роботи та комунікації зі студентами;
  • сектор з наукової роботи та міжнародних зв’язків;
  • PR-сектор;
  • організаційний сектор;
  • культурно-масовий сектор;
  • спортивний сектор;
  • сектор з комунікації з підприємцями;
  • сектор з питань гуртожитків.

Сектор з навчальної роботи та комунікації зі студентами займається вирішенням питань, що виникають у студентів під час навчального процесу. Головне завдання цього сектору – проведення моніторингу щодо задоволення студентів організацією навчального процесу, швидке реагування на будь-які проблеми, що виникають у студентів, та своєчасне інформування про це студентського ректора та відповідних органів студентського самоврядування для їх оперативного вирішення. Окрім цього, займається виконанням поточних завдань, пов’язаних з контролем та впливом на успішність навчання студентів в університеті. Координує роботу учбових секторів на факультетах для проведення пояснювальної роботи на старостатах про навчальну систему та складання рейтингу успішності та ін.

Сектор з наукової роботи та міжнародних зв’язків проводить заходи наукового характеру, такі як: олімпіади, тренінги, брейн-ринги, бізнес-ігри, вікторини тощо, відповідно до рішень студентської ради ОНЕУ та розпоряджень голови студентського самоврядування ОНЕУ. Окрім цього, сектор займається виявленням талановитих студентів, сприянням розвитку їх науково-дослідної діяльності, формуванням навичок науково-дослідної роботи, розвитком творчих та пізнавальних здібностей, формуванням команд для участі в чемпіонаті з гри «Що? Де? Коли?». Залучає студентів до міжнародної діяльності університету та їх участі у міжнародних заходах та організаціях.

PR-сектор – це результат плідної та насиченої співпраці творчих та креативних студентів. Цей сектор намагається зробити студентське життя барвистим та насиченим. Public Relations (зв’язок з громадськістю) – це організаційна ланка між потоками нової інформації та студентами. Сектор займається веденням сторінок ОНЕУ в соцмережах Facebook, Instagram та Telegram, анонсуванням подій, розробкою афіш та оголошень, плакатів для підтримки представників факультету на Студосені, Студвесні, Міс ОНЕУ та інших культмасових заходах, оформленням стенду поздоровлень, написанням статей в університетську газету “Економіст”, створенням фотозвітів з культмасових заходів та вечірок ОНЕУ.

Організаційний сектор займається розважальною діяльністю студентів ОНЕУ. Цей сектор проводить різноманітні майстер-класи, подорожі, ігри та багато іншого, а також надає підтримку факультетам на університетських конкурсах. Організаційний сектор – це сектор, де кожен може здійснити свої ідеї, реалізувати їх і розкрити в собі творчу особистість. Організаційний сектор проводить різноманітні тематичні заходи, присвячені до Дня студента, Нового Року, Дня закоханих, Хелловіну та ін., організовує відвідування театрів, кінотеатрів та виставок. Проводить різні розвиваючі ігри («Мафія», «Аліас», тощо), планує подорожі до інших міст, регіонів України та світу. Проводить вечори кіно та інші незабутні заходи.

Культурно-масовий сектор є об’єднанням творчих і креативних, сміливих і відкритих в одне ціле. Сектор займається підготовкою та проведенням творчих заходів університету. Кожної осені та весни проходять три масштабні конкурси: Студентська Осінь, Міс ОНЕУ та Студентська Весна, протягом яких факультети змагаються між собою та демонструють свої найкращі номери у вокалі, хореографії та гуморі. Завдання культурно-масового сектору полягають в організації дозвілля студентів, участі в заходах університетського рівня та у загально-факультетських заходах: День першокурсника, День студента, Новий рік, День закоханих, 8 Березня і багато інших.

Спортивний сектор відповідає за здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи зі студентами. Сектор забезпечує організацію роботи гуртків та секцій спортивного напряму. Основними завданнями сектору є привернення уваги студентів до спорту, участі у спортивних змаганнях з різних видів спорту, розширення і зміцнення міжвузівського співробітництва, вдосконалення спортивно-масової та оздоровчої роботи зі студентами, пропаганда здорового способу життя.

Сектор з комунікації з підприємцями співпрацює з закладами харчування (кафе, ресторани, кав‘ярні), розважальними закладами та іншими організаціями для отримання знижок у них для студентів нашого університету. Спільно з PR-сектором інформує про такі знижки студентів шляхом публікації інформації у соцмережах. Знаходить партнерів та спонсорів для проведення заходів студентським самоврядуванням ОНЕУ.

Сектор з питань гуртожитків займається вирішенням питань життя і побуту студентів у гуртожитках. Реагує на проблеми, що виникають у них. Спільно з іншими секторами організовує заходи, інформує студентського ректора та студентську раду ОНЕУ про невідкладні заходи для поліпшення умов проживання у гуртожитках ОНЕУ.

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ОНЕУ:

БЄЛЯК
Ілля Олександрович
голова студентського самоврядування
ОНЕУ – голова студентської ради ОНЕУ

(студректор)

ВАСИЛЕНКО
Анастасія Олексіївна
перший заступник голови
студентської ради ОНЕУ
(студпроректор)

ТАНЦЮРА
Микола Дмитрович
заступник голови студентської ради ОНЕУ
з міжвузівських відносин та діловому

партнерству (студпроректор)

ВИСКРЕБЕЦЬ
Валерія Олександрівна

секретар студентської ради ОНЕУ

СЕВАСТЬЯНОВ
Вячеслав Дмитрович

голова студентської ради факультету економіки і управління підприємництвом
ОНЕУ (студдекан ФЕУП)

СТОЯНОВ
Владислав Юрійович

голова студентської ради факультету міжнародної економіки ОНЕУ (студдекан
ФМЕ)

БАБЕНКО
Артем Миколайович

голова студентської ради факультету фінансів і банківської справи ОНЕУ
(студдекан ФФБС)

БЕВЗА
Валентин Ігорович

голова студентської ради факультету менеджменту, обліку та інформаційних
технологій (студдекан ФМОІТ)

РЕВЕНКО
Владислав Анатолійович

в.о. голови студентської ради гуртожитку №1 ОНЕУ (староста гуртожитку)

ТРОПАНЕЦЬ Денис Ігорович
в.о. голови студентської ради гуртожитку №2 ОНЕУ (староста гуртожитку)

ЧЕРЕШНЮК
Дар’я Олександрівна

в.о. голови студентської ради гуртожитку №3 ОНЕУ (староста гуртожитку)

ЄГОРОВА
Анастасія Сергіївна

голова сектору з наукової роботи та міжнародних зв’язків

ПЕРОВА
Дженніфер-Ірен Олександрівна

голова сектору з навчальної роботи та комунікації зі студентами

КЛІЩЕВСЬКА
Дар’я Сергіївна

голова PR-сектору

САКАЛИ
Олександра Петрівна

голова організаційного сектору

ЛІТВІНОВА
Дар’я Олександрівна

голова культурно-масового сектору

КОТЕЦЬ
Каріна Геннадіївна

голова спортивного сектору

ЛОЗОВСЬКИЙ
Данило Денисович

голова сектору з комунікації з підприємцями

БОГАЧОВА
Тетяна Олексіївна

голова сектору з питань гуртожитків

Із основними положеннями, що стосуються організації студентського життя, можна ознайомитися за посиланням.

Ознайомитися із:

– Розпорядженнями голови студентського самоврядування ОНЕУ;

– Рішеннями, прийнятими студентською радою ОНЕУ;

– Поіменним голосуванням членів студентської ради ОНЕУ;

– Відвідуванням засідань студентської ради ОНЕУ її членами

Можна за посиланням

вул. Преображенська, 8, каб. 213

studrada@oneu.edu.ua

723-08-01

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto