Спеціалізовані вчені ради PhD

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.055.001 Одеського національного економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Буздиган Марії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.055.002 Одеського національного економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Піддубної Вікторії Григорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.055.003 Одеського національного економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сніткіної Ірини Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Облік та оподаткування”.

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2020 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Реєстр наукових фахових видань України

Відкритий український індекс цитування

 

Перелік журналів Web of Science


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році