Кафедра менеджменту

Кузнецова
Інна Олексіївна
Завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра менеджменту була створена у 1975 р. Її першим завідуючим (1975-1978 р.р.) був доктор економічних наук, професор Олександр Семенович Редькін (пізніше – проректор з наукової роботи університету), заслужений діяч науки і техніки України. Впродовж 1978-1982 р.р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гранатуров В.М., а з 1982 по 2010 р.р. – кандидат економічних наук, професор Козлова Г. М. З 1 вересня 2010 р. кафедрою завідує доктор економічних наук, професор Кузнецова І.О.

Ми здійснюємо підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з управління організацією.

Наші цінності:

 • студенти, яким ми сприяємо розкрити свій потенціал та отримати затребувану спеціальність в майбутньому;
 • інтерактивний підхід до навчання шляхом проведення тренінгів, ділових ігор, комп’ютерного моделювання;
 • зв’язок з бізнес-спільнотою через спілкування з керівниками підприємств.

Наша мета – підготовка кваліфікованих фахівців-лідерів конкурентоспроможних на ринку праці.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ СТАТИ:
 • УПРАВЛІНЦЕМ, який наділений владою і керує великим колективом працівників;
 • ЛІДЕРОМ, котрий спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свою харизму, авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
 • СТРАТЕГОМ, який формує цілі, завдання організації та методи їх досягнення;
 • НОВАТОРОМ, який може знайти нестандартні рішення та оцінити і швидко впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
 • ПРАКТИКОМ, який може використовувати свої знання;
 • НАСТАВНИКОМ, який може згуртувати колектив і направити його розвиток, сформувати організаційну культуру організації;
 • КОМУНІКАТОРОМ, який має певні здібності до встановлення контактів з партерами і владою та успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.
ТОДІ ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ МЕНЕДЖЕР!

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2018

Посиляння на відео

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2019

Посиляння на відео

Чернега
Олена Михайлівна

к.е.н., доцент

изображение_viber_2019-10-06_16-58-52

Осичка
Олена Василівна

к.психол.н., ст. викладач

photo_2020-12-01_21-52-54

Кузнєцов
Андрій Миколайович

к.е.н., ст. викладач

Місько
Ганна Анатоліївна

к.е.н., ст. викладач

Ступак
Світлана Миколаївна

к.е.н., ст. викладач

Анохіна
Катерина Олександрівна

к.е.н., викладач

Гайдукович
Аліна Ігорівна

викладач

unnamed

Своробович
Лілія Миколаївна
к.е.н., ст. викладач

perezva

Перезва
Вікторія Костянтинівна

завідуюча лабораторією

К.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Місько Ганна Анатоліївна прочитала лекції з дисципліни «Менеджмент» у Економічному університеті – Варна (Болгарія) по програмі Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» з 28.09.2020 р. по 02.10.2020 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти мали можливість використати набуті знання під час вирішення кейсу корпорації «Upjohn».

За результатами програми Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» було підписано міжкафедральний договір про співпрацю між кафедрою менеджменту організацій Одеського національного економічного універсимтету та кафедрою управління та адміністрації Економічного університету – Варна.

Студенти  3 курсу спеціальності «Менеджмент» 5 жовтня 2020 р. відвідали тренінг, який для них провів консультант з управління Сокуренко Ігор Анатолійович та вивчили базові правила ведення переговорів. Всі учасники отримали шквал емоцій та енергії, засвоїли основні техніки та переконалися, що ефективні переговори – це шлях до успіху у будь-якій сфері: як у бізнесі, так і в особистому житті.

Лекцію з «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу спеціальності «Менеджмент» провів випускник кафедри менеджменту організацій, успішний бізнесмен, канд.екон.наук Малютенко Олександр. Він розповів про свій шлях у бізнесі, про підйоми та падіння, про те як не боятися шукати власний шлях, починаючи з малого, і головне – не зупинятися… Головне всі зрозуміли, що менеджмент – це наука про успіх!

Студенти ФМОІТ прослухали цікаву лекцію професора Школи менеджменту ім. Везерхеда (США) Романа Шеремети на тему: «Економіка пост-пандемії: макроекономічний огляд і прогноз» та дізналися думку відомого економіста щодо впливу COVID-19 на економічні процеси в світі і Україні.

вул. Гоголя, 18, к. 101
723-02-82

manager@oneu.edu.ua

 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Теорія організації
 • Управління персоналом
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Психологія
 • Маркетинг
 • Вступ до фаху
 • Історія менеджменту
 • Етика ділового спілкування
 • Комунікаційний менеджмент
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Бізнес-планування
 • Корпоративно-соціальна відповідальність