Кафедра менеджменту

Кузнецова
Інна Олексіївна
Завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра менеджменту була створена у 1975 р. Її першим завідуючим (1975-1978 р.р.) був доктор економічних наук, професор Олександр Семенович Редькін (пізніше – проректор з наукової роботи університету), заслужений діяч науки і техніки України. Впродовж 1978-1982 р.р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гранатуров В.М., а з 1982 по 2010 р.р. – кандидат економічних наук, професор Козлова Г. М. З 1 вересня 2010 р. кафедрою завідує доктор економічних наук, професор Кузнецова І.О.

Ми здійснюємо підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з управління організацією.

Наші цінності:

 • студенти, яким ми сприяємо розкрити свій потенціал та отримати затребувану спеціальність в майбутньому;
 • інтерактивний підхід до навчання шляхом проведення тренінгів, ділових ігор, комп’ютерного моделювання;
 • зв’язок з бізнес-спільнотою через спілкування з керівниками підприємств.

Наша мета – підготовка кваліфікованих фахівців-лідерів конкурентоспроможних на ринку праці.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ СТАТИ:
 • УПРАВЛІНЦЕМ, який наділений владою і керує великим колективом працівників;
 • ЛІДЕРОМ, котрий спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свою харизму, авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
 • СТРАТЕГОМ, який формує цілі, завдання організації та методи їх досягнення;
 • НОВАТОРОМ, який може знайти нестандартні рішення та оцінити і швидко впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
 • ПРАКТИКОМ, який може використовувати свої знання;
 • НАСТАВНИКОМ, який може згуртувати колектив і направити його розвиток, сформувати організаційну культуру організації;
 • КОМУНІКАТОРОМ, який має певні здібності до встановлення контактів з партерами і владою та успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.
ТОДІ ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ МЕНЕДЖЕР!

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2018

Посиляння на відео

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2019

Посиляння на відео

Чернега
Олена Михайлівна

к.е.н, доцент

Осичка
Олена Василівна

к.психол.н., ст. викладач

Кузнєцов
Андрій Миколайович

к.е.н., ст. викладач

Місько
Ганна Анатоліївна

к.е.н, ст. викладач

Балабаш
Ольга Сергіївна

к.е.н., ст. викладач

Ступак
Світлана Миколаївна

к.е.н, ст. викладач

Анохіна
Катерина Олександрівна

к.е.н., викладач

Малютенко
Олександр Юрійович

к.е.н., викладач

Гайдукович
Аліна Ігорівна

викладач

Перезва
Вікторія Костянтинівна

завідуюча лабораторією

Наші переваги:

Сучасна освіта:

інтерактивні методи навчання, робота в малих групах, розв’язання кейсів, комп’ютерне моделювання бізнес-процесів, тренінги та ін. Надаються базові знання і практичні навички з менеджменту підприємницької діяльності із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання.

Програма подвійних дипломів:

у вас є можливість отримати подвійний диплом одного з провідних закладів Європи.

Найкраще студентське самоврядування:

будете отримувати практичні навички з управління в студентському середовищі.

Перемоги на всеукраїнських олімпіадах:

ваші знання стануть базою для майбутніх перемог у Всеукраїнських олімпіадах з менеджменту.

Відвідування баз практик:

ви ознайомитись з робочим процесом і середовищем безпосередньо на підприємствах м. Одеси і області; отримуєте практичний досвід з менеджменту та здобудете можливість працевлаштування.

Дружні відносини та теплі зустрічі зі студентами університетів України:

ви будете багато подорожувати і покращувати свої комунікаційні навички в спілкуванні зі студентами по всій Україні, розширювати географію друзів, знайомих і власного досвіду.

Активний відпочинок і нові враження в спільних походах:

ви зможете продовжити традицію спільних походів з викладачами кафедри, де отримуєте навички роботи в команді.

Ким можуть працювати випускники:
 • керівниками підприємств, установ та організацій;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівниками підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівниками підрозділів маркетингу;
 • менеджерами за питань комерційної діяльності;
 • керівниками проектів і програм;
 • керівниками підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерами у сфері надання інформації;
 • менеджерами систем якості;
 • керівниками апарату центральних органів влади.

вул. Гоголя, 18, к. 101
723-02-82

manager@oneu.edu.ua

 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Теорія організації
 • Управління персоналом
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Психологія
 • Маркетинг
 • Вступ до фаху
 • Історія менеджменту
 • Етика ділового спілкування
 • Комунікаційний менеджмент
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Бізнес-планування
 • Корпоративно-соціальна відповідальність