Кафедра менеджменту організацій

Кузнецова Інна Олексіївна
Завідуюча кафедрою д.е.н.,професор

Кафедра менеджменту організацій була створена у 1975 році, є потужним освітнім та науковим підрозділом ОНЕУ з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Менеджмент”. Ми здійснюємо підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з управління організацією.

Основний науково-дослідний напрямок роботи кафедри – вирішення теоретичних та прикладних проблем управління соціально-економічними системами. Колективом кафедри регулярно ведуться наукові дослідження за госпдоговірними темами, активно ведеться наукова робота зі студентами, які щорічно отримують нагороди на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

З 2010 року кафедру очолює д.е.к., професор Кузнецова Інна Олексіївна, яка є:

– членом науково-методичної підкомісії галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» при МОН з 2016 р. по теперішній час. 

– членом робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного фахового вступного випробування за наказом МОН України від 19.11.2021 р. № 1258.

– співавторкою Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, ступеня «бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» (затверджено та введено в дію наказом МОН України від 29.10.2018 р. № 1165).

– співавторкою Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, ступеня «магістр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» (затверджено та введено в дію наказом МОН України від 10.07.2019 р. № 959).

– співавторкою Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» (затверджено та введено в дію наказом МОН України від 24.12.2021 р. № 1436).

– співавторкою Програми предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (затверджено та введено в дію наказом МОН України від 11.02.2022 р. № 157).

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра менеджменту організацій здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 073 “Менеджмент” (бакалаври та магістри за освітньою програмою “Менеджмент організацій”, доктори філософії за спеціальністю “Менеджмент”).

Перспективи професійного розвитку

Для викладання професійно-орієнтованих дисциплін широко застосовуються інтерактивні методи навчання, а саме: ділові і рольові ігри, кейс-метод, робота у малих групах, ігрове проектування, ситуаційні завдання за даними реальних підприємств, междисциплінарні тренінги.

Після закінчення навчання випускники можуть, зокрема, обіймати такі посади:

– керівник підприємств, установ та організацій

– керівник адміністративних, економічних, фінансових, бухгалтерських та юридичних підрозділів

– керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності

– керівники підрозділів управління кадрами та трудових відносин

– керівники підрозділів маркетингу

– менеджери з питань комерційної діяльності

– керівники проектів і програм

– керівники підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства

– менеджери у сфері надання інформації

– менеджери систем якості

– офіс-менеджери

– керівники апарату центральних органів влади, тощо.

Партнери

 1. Рада Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти
 2. ТОВ «Телекард-прилад»
 3. Хендлінгова компанія «Sky Service»
 4. ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»
 5. ТОВ «МА «Оуши Стар»
 6. ТОВ «Цивільпроект»
 7. ТОВ «Зелене місто М»
 8. Національний університет «Львівська політехніка»
 9. Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця
 10. Економічний університет – Варна (Болгарія)
 11. Каспійський університет (Казахстан)
 12. Університет прикладних наук, м. Міттвайда (Німеччина)
 13. Академія економічної освіти Молдови (Молдова)

изображение_viber_2019-10-06_16-58-52

Осичка
Олена Василівна

к.психол.н., ст. викладач

Кузнецов

Кузнєцов
Андрій Миколайович

к.е.н., ст. викладач

Мисько

Місько
Ганна Анатоліївна

к.е.н., ст. викладач

unnamed

Своробович
Лілія Миколаївна
к.е.н., ст. викладач

perezva

Перезва
Вікторія Костянтинівна

завідуюча лабораторією

Хетагурова - лаборант каф.

Хетагурова
Діана Олександрівна

лаборант

Кафедра менеджменту організацій здійснює підготовку студентів/аспірантів за ступенями вищої освіти бакалавра, магістра та доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування».

Освітні програми, реалізацію яких забеспечує кафедра:

ОПП «Менеджмент організацій» (бакалавр);

ОПП «Менеджмент організацій» (магістр);

ОНП «Менеджмент» (PhD доктор філософії).

Для викладання професійно-орієнтованих дисциплін широко застосовуються інтерактивні методи навчання, а саме: ділові і рольові ігри, кейс-метод, робота у малих групах, ігрове проектування, ситуаційні завдання за даними реальних підприємств, междисциплінарні тренінги.

Активно запрошуються іноземні викладачі для викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

Студенти мають можливість застосувати свої теоретичні знання,   розвивати і закріплювати практичні навики на провідних підприємствах Одеси та Одеської області. Серед баз практики, основними є «Одескабель», «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів», «Одесагаз», «Одеський коровай»,  «Цемент» тощо. Філією кафедри є ТОВ «Телекарт-Прилад».

Широкий спектр дисциплін, що викладається професорсько-викладацьким складом кафедри, досить повно представляє сучасні напрями розвитку менеджменту і дає можливість отримати всім здобувачам вищої освіти ґрунтовні системні знання, які дозволяють:

– аналізувати конкурентне середовище підприємства та розробляти оптимальні стратегії і плани його розвитку з метою забезпечення стабільного розвитку і стійких ринкових позицій;

–  здійснювати ефективне формування та використання персоналу на основі прогнозного підбору, розміщення, а також професійно-кваліфікаційного зростання кадрів;

–  створювати і реформувати управлінські структури в організаціях різних типів, бути добротним психологом, який вміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат та унікальну організаційну культуру;

–  розробляти та використовувати ефективні системи мотивації, які сприятимуть максимальній реалізації потенціалу працівниками підприємства тощо.

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ВИПУСКНИКИ ОП «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

 • керівник підприємств, установ та організацій;
 • керівник адміністративних, економічних, фінансових, бухгалтерських та юридичних підрозділів;
 • керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності;
 • керівники підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівники підрозділів маркетингу;
 • менеджери з питань комерційної діяльності;
 • керівники проектів і програм;
 • керівники підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджери у сфері надання інформації;
 • менеджери систем якості;
 • офіс-менеджери;
 • керівники апарату центральних органів влади.

 

Опис освітньої програми “БАКАЛАВР”

 


Опис освітньої програми “МАГІСТР”

Програма предметного тесту з управління та адміністрування ЄФВВ

Матеріал для підготовки до ЄФВВ з менеджменту

 

Опис освітньої програми “АСПІРАНТ”

 

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2018

Посиляння на відео

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2019

Посиляння на відео

У рамках засідання Клубу менеджерів ОНЕУ 23 квітня 2024 р. відбулась зустріч здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», з роботодавцями-представниками холдингу «Synergy group». Захід був спрямований на допомогу в пошуку місця роботи студентам бакалавріату, магістратури та аспірантури. 

Гостями та спікерами були представники топменеджмент ТОВ «Synergy group»:

– Олег Роленков, директор з маркетингу         

«Від однієї кав’ярні в центрі до ресторанного холдингу»

– Сидорова Анастасія, HR-менеджер

«Як розпочати кар’єру у холдингу»

– Артем Кім, керівник аналітичного відділу, випускник ОНЕУ за спец.073 «Менеджмент»

«Від кафедри менеджменту до топменеджера»

У ході зустрічі обговорено актуальні практичні питання розвитку менеджменту під час війни, нові підходи, форми та умови роботи, відкриті програми з працевлаштування, стажування, проходження практики на підприємстві, можливості  професійного росту. Під час жвавої дискусії студенти дізнались про  вимоги сучасних роботодавців до працівників. Це велике бажання працювати, самовдосконалюватись, бути відповідальним, комунікабельним та вміти працювати в команді, а також здатність до навчання і розвитку. Пан Артем власним прикладом довів: всьому цьому навчають в ОНЕУ!

Дякуємо представникам ТОВ «Synergy group» за цікавий діалог, корисну та своєчасну зустріч, яка перетворилась у невимушене спілкування і конструктивну дискусію!

18 травня відбувся ІІ тур Всеукраїнського інтелектуального змагання з Менеджменту як підсумкова науково-практична конференція за підтримки Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» та Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

До участі у першому турі конкурсу було прийнято 87 робіт. З них відібрано до другого туру 60  робіт. Студентами було представлено роботи  з 39 навчальних закладів Києва, Одеси, Харкова, Львова, Вінниці, Полтави, Тернополя, Запоріжжя, Житомира, Хмельницького, Чернігова, Переяслава,Запоріжжя, Хортиці, Луцька.

Працювало 11 секцій. Членами конкурсної комісії були провідні науковці в галузі менеджменту доктора економічних наук, професори: Ольга Гарафонова,  Людмила Горохова, Ірина Єпіфанова, Алла Касич, Леонід Кожушко,  Галина Тарасюк, Тетяна Лепейко, Олена Максимець, Ольга Мельник, Ольга Подра, Степан Мельник,  Петро Микитюк, Євгеній Рудніченко. Члени апеляційної комісії доктора економічних наук, професори:Сергій Бай,  Василь Брич,  Наталія Краснокутська.

Результати конкурсу представлені на сторінці кафедри менеджменту організацій ОНЕУ за посиланням:

 https://www.facebook.com/management.oneu/posts/pfbid0XZiKBPuzn5jxL6EZgJGUhEohiGUKWqGV6fM5oGeVsetEAqUhp8H6j1Z7JZ2iRjjul 

Підготовка фахівців з менеджменту організацій постійно потребує перегляду змісту освітніх програм, навчання за якими дозволяє майбутньому фахівцю бути максимально готовим до вміння управляти підприємством в умовах невизначеності. Саме з цією метою 11.04.2024року професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту організацій ОНЕУ організував зустріч зі своїми випускниками (стейкхолдерами).

Кафедра висловлює велику вдячність усім випускникам, які брали активу участь в обговоренні сучасних тенденцій розвитку управлінської науки, надали цінні рекомендації та власне бачення щодо напрямів вдосконалення навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня, а також за освітньо-науковою програмою третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент».

За результатами зустрічі буде розглянуто питання щодо внесення відповідних коригувань в ОП та навчальні плани, впровадження яких дозволить ще більше підвищити професійні навички майбутніх фахівців з менеджменту з огляду на підвищені вимоги ринку праці в умовах воєнного стану.

У житті багатьох професіоналів настає час, коли набутими на практиці життєвого досвіду знаннями можна поділитися із тими, хто тільки починає свій шлях у такій цікавій професії як фахівець у галузі управління. Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту організацій ОНЕУ висловлює щиру подяку стейкхолдеру кафедри – практику із суттєвим досвідом у галузі управління, власнику мережі магазинів оптики під торговельною маркою «Рожеві окуляри»  ̶  Михайлу Юрійовичу Ізмаїловському за те, що він вже не перший рік знаходить час для зустрічі із студентами. Так, у березні пан Михайло зустрівся із студентами-менеджерами, які навчаються на бакалавраті та магістратурі за спеціальністю 073 «Менеджмент», для передачі молодому поколінню своїх безцінних знань щодо побудови ефективно функціонуючого бізнесу:

21.03.2024 року зустріч з 1 курсом  на тему: «Мотиваційні аспекти, які спонукають до обрання навчання управлінській діяльності».

29.03.2024 року зустріч з 4 курсом на тему: «Практичні аспекти управління ризиками у діяльності підприємств».

Проведення обох заходів дозволило студентам отримати безцінний досвід з психологічних та економічних аспектів управління продажами у період посилення конкурентного тиску на діяльність підприємства; формування навичок щодо розробки фінансової стратегії в умовах невизначеності та отримати настанови щодо того, які якості необхідно розвивати у собі починаючи із 1 курсу навчання, щоб викликати зацікавленість з боку роботодавців задля набуття практичного досвіду як фахівець у галузі управління.

18 квітня о 10:00 відбудеться Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського інтелектуального змагання серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”.

 

Відкриття підсумкової науково-практичної конференції відбудеться 18 квітня 2024 р., 10.00-10.30 год.

Долучитися до конференції Zoom можна за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/4462868016?pwd=OUQvamdZUEJZaTR2U3BOWDB5TGJUZz09

Ідентифікатор конференції: 446 286 8016

Код доступу: 777027

Програмою конференції передбачено роботу 11-ти секцій за 8-ю напрямками, відповідно до основних пріоритетних напрямів наукових досліджень учасників конкурсу.

5 квітня 2024 р. доцентом кафедри менеджменту організацій Ганной Москалюк було проведено гостьову лекцію для студентів факультету бізнесу та соціальних комунікацій Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

Тема лекції: «Корпоративна соціальна відповідальність та сталість українського бізнесу під час війни».

Під час лекції розглянуто сутність та принципи КСВ у сучасних умовах; КСВ і сталість українського бізнесу під час війни; соціально відповідальних компаній України. Індекс КСВ 2023.

Організувала захід к.е.н. доцент, завідувачка кафедри менеджменту та маркетингу Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Людмила Галан. Дякуємо за запрошення та організаційну підтримку.

Кафедра менеджменту організацій ОНЕУ запрошує  взяти участь у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Кафедра менеджменту організацій ОНЕУ запрошує  взяти участь у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», що відбудеться у березні-квітні 2024 року.

Наукові роботи необхідно надіслати на електронну пошту knr2021.oneu@gmail.com до 15 березня 2024 р.

Тематичні напрями:

 1. Стратегічне та інноваційне управління підприємством.
 2. Управління конкурентними перевагами підприємства.
 3. Управління людськими ресурсами та знаннями підприємства.
 4. Управління стійким розвитком підприємства, корпоративно-соціальною відповідальністю та економічною безпекою бізнесу.
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 6. Сучасні інформаційні технології в управлінні підприємством.
 7. Операційний менеджмент та управління якістю.
 8. Молодь і майбутнє України: роль менеджменту у поверненні та інтеграції після війни.

Більш детальна інформація в Інформаційному повідомлені.

Інф.лист Інтелект.загання-2024

Професійне життя будь-якого економіста передбачає врахування невизначеності й ризиків, які формуються у зовнішньому середовищі функціонування організацій.

Задля підвищення кваліфікації у цьому напрямку аспірант кафедри менеджменту організацій Артур Аванесьян разом із командою тих, хто цікавиться управлінням ризиками, а саме: к.е.н., доцентом кафедри менеджменту організацій Русланом Волчеком та студентами ФФБС (11 гр.) Дмитром Малахосом та Львом Цехоцьким проходили навчання з курсу «Governance, Compliance and Risk Management».

Даний захід проведено американським професором Марком Сігелом (Державний університет у м. Сан-Дієго (США) в ОНЕУ протягом осіннього семестру 2023 року.
Усі учасники висловлюють велику вдячність ректору ОНЕУ Анатолію Ковальову, проректору з наукової роботи ОНЕУ Олександру Літвінову та професору Державного університету у м. Сан-Дієго Марку Сігелу за надану можливість навчатися у найкращих фахівців міжнародного рівня з ризик-менеджменту.

Опанування економічних наук вимагає постійного оновлення знань.

З цією метою молоді науковці кафедри менеджменту організацій у 2023 взяли участь у стажуваннях міжнародного та національного рівнів, зокрема:
Батіха Кизилтау пройшла стажування за грантовою програмою «Міжнародні гранти та дослідницькі проєкти від ідеї до реалізації: практика, досвід, перспективи» з 22.05.2023 по 30.06.2023 р.
Діана Хетагурова пройшла міжнародне стажування за програмою «Видатні сучасні лідери та Нобелівські лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації навколишнього світу» з 18.08.2023 по 30.09.2023 р.

28.09.23 на дисципліні “Вступ до фаху” (провідний викладач к.е.н., доцент Ганна Москалюк) завітав випускник ОНЕУ, експерт у сфері ЖКГ, засновник і керівник компанії “Комфорт Сервіс” Філіппов Сергій.
Пан Сергій поділився зі студентами 1 курсу спеціальності 073 “Менеджмент” секретами власного успіху, надав цінні поради молоді та акцентував увагу на тих практичних настановах, які слід враховувати, розпочинаючи бізнес, будуючи власну кар’єру, навчаючись в університеті.
Щиро вдячні пану Сергію за цікаву і корисну зустріч!

28-29 вересня 2023 р. відбулась VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ:
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ».

Міжнародна конференція проходила у очно-дистанційному форматі. Загалом взяло участь 156 учасників, у т.ч. із закордонних закладів освіти, зокрема Вроцлавського університету науки і технологій (Польща), Варшавської школи економіки (Польща), Каспійського університету (Казахстан), Варшавського університету (Польща).

З привітальним словом виступили д.е.н., професор, ректор ОНЕУ Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, завідуюча кафедрою менеджменту організацій ОНЕУ Кузнецова Інна Олексіївна, директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Горохова Людмила Петрівна.

На пленарному засіданні взяли участь:

д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету Брич Василь Ярославович;

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету Єпіфанова Ірина Юріївна;

д.е.н., професор, зав. кафедрою управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну Касич Алла Олександрівна;

д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування Кожушко Леонід Федорович;

д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Краснокутська Наталія Станіславівна;

д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Лепейко Тетяна Іванівна;

к.с.-г.н., старший викладач кафедри маркетингу Полтавського державного аграрного університету Лядський Ігор Костянтинович;

д.е.н., професор, зав. кафедрою зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» Мельник Ольга Григорівна;

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету Микитюк Петро Петрович;

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Університету імені Альфреда Нобеля Момот Володимир Євгенійович;

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна;

д.е.н., професор, декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету Рудніченко Євгеній Миколайович;

д.е.н., професор, декан факультету бізнесу  та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Тарасюк Галина Миколаївна;

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування Волинського національного університету імені Лесі Українки Черчик Лариса Миколаївна;

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету Шкільняк Михайло Михайлович;

д.е.н., професор, професор кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Шульгіна Людмила Михайлівна.

Серез закордонних гостей з доповідями виступили: PhD, Department of Organization and Management, Faculty of Management, Wroclaw University of Science and Technology (Poland) Skonieczny Jan; Prof. dr hab., head in Department of Consumer Behavior Research, Institute оf Management, Warsaw School of Economics (Poland) Dąbrowska Anna; PhD, Vice Rector for Academic Development, Caspian University (Kazakhstan) Kirichok Oxana; PhD in Management, Warsaw University (Poland) Fandrejewska Alicja.

Дякуємо всім учасникам міжнародної конференції за плідну наукову дискусію!

Студенти ОНЕУ мають можливість визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті згідно наказу МОН від 08.02.2022 року №130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти».

Визнання результатів неформальної освіти активно практикується в освітньому процесі за спеціальністю 073 «Менеджмент». Так, студенти усіх курсів та рівнів вищої освіти, проходячи різноманітні курси, тренінги, вебінари та ін.,  за темами дисциплін, що вивчаються в університеті, отримають свої бали за семестр згідно Карти розподілу балів. Зазвичай студенти обирають онлайн-платформи Prometheus та Coursera і підтверджують навчання сертифікатами. Таким чином інтегрується формальна та неформальна освіта в ОНЕУ під час підготовки менеджерів.

Працюємо ефективно, сучасно та цікаво!

Відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт бакалаврів зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Щиро вітаємо наших випускників та бажаємо їм сміливо рухатися до нових амбітних цілей. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю в магістратурі за спеціальністю “Менеджмент” в стінах рідного навчального закладу.

22 червня 2023 року на базі Одеського національного економічного університету відбулася Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського інтелектуального змагання з Менеджменту за підтримки Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» та Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. 

З вітанням учасників конференції виступив проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Олександр Літвінов.

До участі у першому турі конкурсу було прийнято 97 робіт. З них відібрано до другого туру 55  робіт. Студентами було представлено роботи  з 36 навчальних закладів Києва, Одеси, Харкова, Львова, Вінниці, Івано-Франківська, Полтави, Тернополя, Донецька, Запоріжжя, Житомира, Хмельницького, Умані, Кам’янець-Подільська, Переяслава.

Працювало шість секцій. Членами конкурсної комісії були провідні науковці в галузі менеджменту:

Бай С.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету;

Карий О.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»;

Касич А.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління та смарт-інновацій  Київського національного університету технологій та дизайну;

Мельник С.І. – д.е.н., зав. кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніх справ;

Рудніченко Є.М. – д.е.н., професор,  декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету;

Черчик Л.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Брич В.Я. – д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Західноукраїнського національного університету;

Кожушко Л. Ф. – д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування – член апеляційної комісії.

На конференції було представлено 55 робіт із 36 навчальних закладів. Працювало шість секцій, головами яких були:

Лепейко Тетяна Іванівна, зав. кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, д.е.н., професор;

Краснокутська Наталія Станіславівна, директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», д.е.н., професор;

Єпіфанова Ірина Юріївна, декан факультету Менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, д.е.н., професор;

Гарафонова Ольга Іванівна, професор кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н.;

Микитюк Петро Петрович, д.е.н., професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету;

Тарасюк Галина Миколаївна, декан факультету бізнесу  та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка», д.е.н., професор.

Рейтинг переможців та розподіл їх за місцями надано у Списку.

Під час вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» у травні 2023 р. студенти 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» готували та захищали цікаві проєкти щодо вивчення стану КСВ на підприємствах України. Найкращі проекти було представлено на базі даних Нова пошта, ДТЕК, Метінвест, Епіцентр та Київстар. Студенти переконались, що навіть у складних умовах, яких опинились більшість компаній в Україні, можна:

– залишатись соціально відповідальною компанією;

– втілювати цілі та принципи сталого розвитку;

– мати прозору, етичну та відповідальну поведінку перед суспільством, державою, громадою та ін.

Провідний викладач з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» – к.е.н., доц. Москалюк Г.О.

Навесні кафедрою менеджменту організацій ОНЕУ активно проводиться профорієнтаційна робота серед абітурієнтів. Так, завідувачкою кафедри Кузнецовою І.О. та викладами кафедри Волчеком Р.М та Данчевою О.М. було проведено презентацію освітньої програми бакалавріату «Менеджмент організацій» серед випускників шкіл №12, №13, №15 м. Одеси та економічного ліцею. Було надано інформацію про університет,  умови вступу 2023 р. та привілеї навчання в ОНЕУ та ФМОІТ.

Чекаємо абітурієнтів у вересні вже у якості студентів спеціальності
073 «Менеджмент»!

Кафедра менеджменту організацій отримала надзвичайно цінний подарунок – прапор від підрозділу 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу. Подарунок, що надає впевненість в переможне завтра!

16 травня 2023 року відбулась зустріч студентів 1 курсу спеціальності «Менеджмент» із представником малого бізнесу й власником мережі магазинів Михайлом Ізмаїловським.

Михайло Ізмайловський розповів студентам на власному досвіді як змінюються світогляд та цілі людини у двох вимірах:

1) працюючи у великій компанії та не маючи можливості остаточно впливати на розвиток бізнесу;

2) здобувши достатній рівень знань та вмінь для організації власного бізнесу та можливості прийняття управлінських рішень.

Студенти дізнались про таємниці ведення перемовин з стейхолдерами та переконання щодо збільшення інвестицій у розвиток бізнесу.

Дякуємо Ізмайловському М. за корисну та цікаву зустріч.

За ініціативи кафедри менеджменту та за підтримки викладачів і студентів факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, було зібрано кошти на придбання камери GoPro для знімання бойових дій і фрагментів життя на фронті. Відбулася передача камери командиру підрозділу 28ї бригади. Бійці щиро вдячні всім, хто долучився до збору коштів.

Сьогодні кожен робить свою справу. Хтось на фронті, на передовій, хтось в тилу… Все буде Україна!

Зустріч із стейкхолдерами
05.04.2023 року д.е.н, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, гарант ОНП «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 073, Інна Кузнецова провела онлайн-зустріч із зовнішніми стейкхолдерами. Учасники зустрічі активно та плідно попрацювали над удосконаленням ОНП, обговорили зміни до змістовного наповнення згідно з новими освітніми реаліями та стандартами Європейського простору вищої освіти наукового рівня.
У зустрічі взяли участь: д.е.н., професор, декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету Євгеній Рудніченко; д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Галина Тарасюк; д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Криворізького національного університету Лариса Варава; д.е.н., професор, декан факультету Менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету Ірина Єпіфанова; д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу Національного університету «Одеська політехніка» Оксана Яшкіна; доктор філософії, консультант з управління (Certified Management Consultant), керівний партнер BST consulting Ігор Сокуренко; технічний фахівець із впровадження телемедицини Аbt associates ukraine (абітурієнт) Богдан Кізюн.
На зустрічі також були присутні: к.е.н. доцент кафедри менеджменту організацій, гарант ОПП «Менеджмент організацій» (магістерський рівень) Ольга Балабаш, ст. викл. Любов Зварич та аспіранти: Валентина Горбатюк, Анжеліка Данільчак, Діана Хетагурова.
Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції, побажання від учасників) слугуватиме основою для вдосконалення змісту та якості підготовки аспірантів за спеціальністю 073 «Менеджмент».
Дякуємо всім учасникам зустрічі за активну участь, слушні рекомендації та плідну роботу!

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Змагання проводяться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII в рамках автономії вищого навчального закладу та за підтримки Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти». 

Всеукраїнське інтелектуальне змагання планується провести у вигляді наукових статей за результатами наукових досліджень та доповідей студентів з презентацією наукових результатів. 

Змагання буде проведено у два етапи:

 • перший етап – 07 травня 2023 р. – заочний (рецензування наукових статей);
 • другий етап – 22-23 червня 2023 р. – у формі підсумкової науково-практичної конференції (доповіді та презентації наукових результатів).

Наукові роботи необхідно надіслати на електронну пошту knr2021.oneu@gmail.com до 01 травня 2023 р.

Тематичні напрями:

 1. Стратегічне та інноваційне управління підприємством. 
 2. Управління конкурентними перевагами підприємства. 
 3. Управління людськими ресурсами та знаннями підприємства. 
 4. Управління стійким розвитком підприємства, корпоративно-соціальною відповідальністю та економічною безпекою бізнесу.
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 6. Сучасні інформаційні технології в управлінні підприємством.
 7. Операційний менеджмент та управління якістю.
 8. Молодь і майбутнє України: роль менеджменту у поверненні та інтеграції після війни.

Доповіді студентів будуть заслухані в онлайн-режимі на підсумковій науково-практичній конференції. 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

 1. Наукові роботи, що подаються до участі у змаганні, мають бути виконані студентами самостійно.
 2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.
 3. Наукові роботи оформляються відповідно до таких вимог:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: від 8 до 10 повних сторінок формату А-4. Шрифт: Times New Roman,
14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ  зліва – 1,25.Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на літературу в тексті подаються в порядку цитування в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18].

Текст має бути побудований за схемою:

Прізвище та ім’я студента українською мовою – у верхньому правому кутку (Times New Roman, 14 пт., жирний).

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника – справа (Times New Roman, 14 пт.).

Назва ВНЗ українською мовою – справа, повністю (Times New Roman, 14 пт.).

Пустий рядок. 

Назва наукової роботи українською мовою – по центру, великими літерами (Times New Roman, 14 пт., жирний).

Пустий рядок. 

Анотація українською мовою – до 10 рядків (Times New Roman, 14 пт., курсив).

Пустий рядок. 

Текст наукової роботи

Пустий рядок.

Слово «Література» – по центру (Times New Roman, 14 пт., жирний).

Пустий рядок.

Література (перелік літератури повинен бути оформлений згідно з діючим ДСТУ).

По закінченню змагання найкращі роботи будуть рекомендовані до публікації у фаховому збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» (індексується та реферується у Реферативній базі даних «Україніка наукова», Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Науковій електронній бібліотеці, Google Scholar, Польській науковій бібліографії, Social Science Open Access Repository та ін.).

Вимоги до оформлення статей подано на сайті:

http://n-visnik.oneu.edu.ua.

За більш детальною інформацією звертитися до к.е.н., старшого викладача кафедри менеджменту організацій ОНЕУ Піскун Альони Валеріївни за тел. +380979772202.

10 квітня 2023 р. викладачі та студенти кафедри менеджменту організацій долучились до вшанування 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників. У 6 корпусі відбулося урочисте підписання прапору України, що стало символом нашої вдячності тим, хто боронить нашу землю.

Хочемо висловити свою вдячність всім учасникам цього важливого заходу – особливо ректору ОНЕУ Ковальову А.І., а також всім студентам, які долучилися до цієї великої події.

Підписаний прапор України переданий українським захисникам. Нехай він стане символом нашої підтримки та віри у перемогу нашої держави

26 квітня 2023 р. відбулося засідання секції «Сучасні технології менеджменту», проведене у рамках ХXІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» Одеського національного економічного університету.

У роботі секції прийняли участь представники Яського університету ім. А.Й. Кузи (м. Ясси, Румунія), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), Українського державного університету науки і технологій (м. Дніпро) та інших Вищих навчальних закладів України.

Під час роботи секції усі присутні мали нагоду заслухати доповіді на актуальні теми, обговорити нагальні питання розвитку теорії та практики менеджменту та обмінятися важливими науковими ідеями.

7 квітня 2023 року відбулася зустріч студентів з випускником ОНЕУ за спеціальністю “Менеджмент”, провідним спеціалістом у сфері ІТ-технологій Костянтином Гринчевським.

Протягом лекції Костянтин поділився досвідом щодо збудування успішної кар’єри, проблем, які можуть виникати на шляху випускників та навичок, які необхідні для їх подолання.

Зустріч проходила в дружній атмосфері . Студенти отримали безцінний досвід та мотивацію до поглиблення знань у сфері менеджменту. Дякуємо Костянтину за цікаву і корисну зустріч!

Студентка, Юлія Іовова (44 група спеціальності «Менеджмент») здивувала всіх своїм виступом на Чемпіонаті Світу 2023 з танців, що відбувся в Паланзі, Литва!

Юлія здобула неймовірний успіх і привезла додому два перші місця у груповому танці, перше і третє місце у дуеті, а також третє місце у соло у стилях джаз-фанк та стріт денс шоу!

Вітаємо Юлію та нашу збірну України з таким феноменальним досягненням! Ви демонструєте найвищий рівень професіоналізму та таланту, представляючи нашу країну на міжнародній арені!

Ми також хочемо висловити щиру подяку Збройним Силам України за надання можливості нашим талановитим молодим людям розкрити свій потенціал у світовому спорті!

Відео

Під час проведення студентської конференції ФМОІТ у квітні 2023 року студенти 1 курсу спеціальності «Менеджмент» активно брали участь та виступили з доповідями на секції «КСВ як складова стратегії управління підприємством та підвищення його конкурентоспроможності». Найкращі доповіді було представлено студентами: Глусь Д., Проценко О., Гадевич К., Клейнер І., Феленюк О., Акінфієва А., Криворот Є., Сауляк К.

Дякуємо першокурсникам за цікаві доповіді, презентації та їх інтерес до соціально відповідального ведення бізнесу та впровадження принципів сталого розвитку на сучасних підприємствах України навіть в умовах війни.

Кафедра менеджменту організацій ОНЕУ висловлює щиру подяку керівництву Hochschule Mittweida за надані у рамках гранту «Funding program Ukraine digital: Secure academic success in times of crisis» навчальні матеріали з дисциплін, пов’язаних із вивченням різних аспектів менеджменту.

Викладачі кафедри – Руслан Волчек, Ганна Москалюк, Валентина Горбатюк використовують надані навчальні матеріали для викладання таких дисциплін: «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Вступ до фаху», «Етика ділового спілкування», «Історія менеджменту», «Менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень», «Корпоративне управління». Використання наданих матеріалів викладачами та студентами під час навчального процесу можна побачити з світлин.

День вступника, який було проведено 25 березня 2023 р. факультетом менеджменту, обліку та інформаційних технологій, приємно вразив зацікавленістю майбутніх абітурієнтів.

Війна внесла численні зміни в наше життя, проте не може вплинути на генетичний код нації, в якому закладено прагнення до освіти. Щиро вдячні за витрачений вами час та сподіваємося на зустріч у новому навчальному році в стінах ОНЕУ у якості студентів.

Кафедрою менеджменту організацій 23.03.2023 року у межах школи молодого науковця організовано он-лайн лекцію д.е.н., професора НУ «Одеська політехніка» Оксани Яшкіної (брала участь у наукових проектах фонду Фрідриха Еберта та фонду USAID; є співавтором онлайн-курсу «Практична соціологія для професіоналів медіа» на Prometheus). 

Тема лекції: “Якісні та кількісні методи дослідження ринку”. 

Оксана Яшкіна поділилася цікавим досвідом з обрання методів дослідження, уникнення систематичних помилок вибірки, формування гіпотез. На лекції були присутні аспіранти Одеського національного економічного університету, Хмельницького національного університету, Вінницького національного технічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 

У заході прийняли участь завідувач кафедри менеджменту організацій д.е.н, проф. Інна Кузнецова; декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету д.е.н., проф. Євгеній Рудніченко, декан факультету Менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету д.е.н., професор Ірина Єпифанова; декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» д.е.н., професор Галина Тарасюк; завідувач кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніх справ д.е.н., професор Степан Мельник.

Дякуємо пані Оксані за змістовну лекцію, а всім учасникам за жваву дискусію та проявлений інтерес. До нових зустрічей!

Нас російські обстріли залишають без світла, а ми робимо своє…

У грудні 2022р. провели студентську наукову конференцію з питань менеджменту. З доповідями виступали молоді науковці, які довгий час навчалися дистанційно через карантин, війну… Попри череду негараздів наші діти демонструють вміння знаходити цікаві наукові проблеми, готувати доповіді, захищати свої перші наукові здобутки.

Конференція відбулася завдяки вмінню згуртувати та наполегливості нашої колеги к.е.н. Альони Піскун.

Кращі доповіді підготували Тетяна Познякова, Марія Мустіпан, Анастасія Брагіна.

Щорічно кафедрою менеджменту організацій до святкування Міжнародного дня менеджера (1 листопада) проводиться #ФОТОКОНКУРС

Цього року тематика ФОТОКОНКУРСУ «УКРАЇНА, ЯКОЮ Я ПИШАЮСЬ»

Сюжети світлин будувалися навколо наступних тем:

 1. Патріотизм та єдність
 2. Українці – сильна нація
 3. Українська гостинність
 4. Герб і прапор України (символіка України)
 5. Герої України
 6. Українська кухня
 7. Традиції і звичаї українського народу
 8. Вишиванка
 9. Скарби української архітектури
 10. Українська природа

З 25.10 по 29.10 проведено відкрите голосування.

Усі учасники представили цікаві та гарні фотороботи, але шляхом голосування обрано найкращих, чиї роботи наведено нижче.

 

Дякуємо 13 групі ФМОІТ за активну участь та чудові фото.

27 жовтня 2022 року в рамках науково-педагогічної практики аспірантка 3 курсу кафедри менеджменту організацій Хетагурова Діана в присутності наукового керівника к.е.н., доцента кафедри Балабаш Ольги Сергіївни провела практичне заняття з дисципліни «Тренінг з ефективних комунікацій».

Заняття з третім курсом факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій спеціальності 073 «Менеджмент» було проведено у формі тренінгу, який дозволяє проаналізувати особливості комунікативного процесу, дослідити бар’єри передачі та сприйняття інформації.

Студент 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» Студнєв Богдан – неодноразовий чемпіон України з тайського боксу.

Богдан вспіває і гарно навчатись, і покорювати спортивні вершини.

Ми бажаємо йому успіхів та висловлюємо подяку! Обов’язково й надалі будемо слідкувати за його здобутками та перемогами.

Викладачі та студенти кафедри менеджменту організації записали звернення, присвячене захисникам України в особі Кузнецова А.М. (доцента кафедри). Дякуємо за вашу мужність та героїзм! Все буде Україна!

📌 Відео можно переглянути за посиланням або просто, натиснувши на фото нижче.

 

23 вересня 2022 р. на дисципліні “Вступ до фаху” відбулось знайомство студентів 1 курсу з зав.кафедри менеджменту організацій проф. Кузнецовою І.О. та гарантом ОП “Менеджмент організацій” доц. Карпенко Ю.В. Студенти зіграли в ділову гру та “приміряли” на себе ролі менеджерів.
Дякуємо студентам 13 групі ФМОІТ за активність, цікаві ідеї та дискусії, гостям за корисні поради, а провідному викладачу дисципліни “Вступ до фаху” доц. Москалюк Г.О. за організацію зустрічі!

15 квітня 2022 р. на ФМОІТ відбулась студентська конференція, в якій прийняли активну участь студенти 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» (групи 13, 14, 15). У межах вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» студенти виступили зі своїми докладами на секції 1 «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку».

18 квітня 2022 р. за підсумками факультетських конференцій відбулась загальноуніверситетська студентська конференція «Сучасні виклики економіки», на якій студентка 14 групи спеціальності 073 «Менеджмент» Синельникова Ярослава брала участь з доповіддю: «Модель «Лондонської групи порівняльного аналізу» і особливості її використання».

Дякуємо всім нашим студентам-учасникам конференції за їх цікаві доповіді, жваві дискусії та активну наукову діяльність.

Які ж чудові, талановиті та креативні у нас першокурсники!!!

Окрема подяка к.е.н., доценту кафедри менеджменту організацій Москалюк Ганні Олександрівні за організацію та керівництво науковою роботою студентів за напрямом «Корпоративна соціальна відповідальність».

Школа науковців

14 грудня 2021р. кафедра менеджменту організацій підготувала та провела онлайн-зустріч  здобувачів вищої освіти за третім рівнем навчання (доктор філософії) з провідним менеджером з продаж Одеського регіонального відділення мережі магазинів ЕVA Юлією Юріївною Бондаренко на тему “Формування стратегії торгового підприємства в сучасних умовах”. 

Юлія Юріївна Бондаренко представила основні особливості формування стратегії торгівельного підприємства, вимірювання прогресу компанії з використанням показника індексу споживчої лояльності,  результати його застосування в мережі магазинів ЕVA та відповіла на численні запитання. 

Модератором зустрічі була зав. кафедри менеджменту організацій д.е.н, проф. Інна Олексіївна Кузнецова. В онлайн-зустрічі прийняли участь д.е.н., проф., декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету Євгеній Миколайович Рудніченко , д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Галина Миколаївна Тарасюк, д.е.н., професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету Ірина Юріївна Єпіфанова, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ Степан Іванович Мельник, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Одеського державного економічного університету Юлія Валентинівна Карпенко.  Відповідно до укладених договорів про співпрацю лекцію Юлії Юріївни прослухали аспіранти Одеського національного економічного університету,  Хмельницького національного університету, Державного університету «Житомирська політехніка», Вінницького національного технічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

 

13.11.2021 р. з нагоди Дня менеджера ст. викл. кафедри менеджменту організацій Данчевою О.М. було проведено відкрите заняття на тему “Основи ділового етикету”.

На занятті були присутні завідуюча кафедрою д.е.н., проф. Кузнецова І.О., викладачі кафедри та члени ректорату. Заняття було проведено з менеджерами 26 групи ФМОІТ. Необхідно відмітити креативність, творчість та зацікавленість студентської аудиторії при підготовці до заняття. Студентами було розроблено не лише презентації, а й відео-роліки за їх особистою участю, на яких продемонстровано основні правила ділового етикету. 

Дякуємо Олені Миколаївні та студентам 26 групи ФМОІТ за цікаве заняття! 

09.11.21. на занятті з дисципліни «Вступ до фаху» (провідний лектор: к.е.н., доц. Москалюк Г.О.) до студентів 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» було запрошено представників молодіжної  організації  ВМГО «Айсек в Україні» Анастасію  Гончарову та Анастасію Павленко. Гості розповіли студентам про можливість долучитись до команди AIESEC, про свій власний досвід у компанії, про необхідність розвитку soft skills, а також запропонувати взяти участь в онлайн-івенті (конференції) Youth Leadership Day.

Запрошені учасники запланованої конференції:

• Петро Обухов, засновник таксі «Бонд»

• Сергій Лукачко, громадський діяч та CEO організації «Моє місто

• Євген Латa, засновник телеграм-каналу “Omriуаna»

• Представниця організації «Let’s Do It Ukraine» 

• Представники міжнародної фармацевтичної IT компанії «Pharmbills» 

2.11.201 р. завершився фотоконкурс, який став вже традиційним для студентів спеціальності «Менеджмент».

У цьому році фотоконкурс під назвою «СТОП-КАДР» було проведено за мотивами кінофільмів про Одесу та відомих одеситів. 

Ми дякуємо спонсору цього заходу компанії «ELVEN STAR Production» (м. Київ)  за надані призи, а також усіх тих, хто активно голосував за фотороботи учасників.

Дякуємо всім студентам спеціальності 073 «Менеджмент», які представили свої роботи на фотоконкурс, за їх сміливість, креативність, оригінальність ідей та відповідальність у підході до роботи.

Результати фотоконкурсу:

1 місце – 14 група ФМОІТ

2 місце – 13 група ФМОІТ

3 місце – 33 група ФМОІТ, 41 та 42 групи ФЕУП

28-29 жовтня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» у Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів). Конференцію було проведено з нагоди 25-річчя створення кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. З вітальним словом та доповіддю від кафедри менеджменту організацій ОНЕУ виступила д.е.н., професор Інна Кузнецова. В конференції прийняли участь професор кафедри Тетяна Кублікова та аспірант кафедри Ірина Коробкова.

В ході конференції науковці обговорили низку важливих питань щодо перспективи розвитку управління міжнародним бізнесом, розвитку освітнього процесу, впливу сучасних комунікаційних засобів на міжнародну співпрацю.

20.10.2021 р. пройшла  зустріч з аспірантами  1- го року навчання Одеського національного економічного університету, у тому числі за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Зустріч пройшла продуктивно, де було продемонстровано нашим аспірантам можливості реалізувати себе та свої навички в умовах навчання в аспірантурі в ОНЕУ.

18 жовтня 2021 р. аспіранткою кафедри менеджменту організацій Пєновою Анжелікою для студентів 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» було проведено практичне заняття з дисципліни “Операційний менеджмент” за темою «Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту».

В процесі заняття було проаналізовано принципи ефективності Г. Емерсона (The Twelve Principles of Efficiency by Harrington Emerson) та досліджено аспекти їх реалізації на практиці. Студенти активно приймали участь в обговоренні ситуаційного завдання та відповідали на поставлені питання. 

29 вересня 2021 р. відбувся польско-український семінар «Докторська підготовка та розвиток молодих учених у контексті кадрової політики польських та українських університетів».

В семінарі прийняли участь наукові керівники (д.е.н. Інна Кузнецова, к.е.н. Ольга Балабаш, к.е.н. Юлія Карпенко) та аспіранти кафедри менеджменту організацій (Анжеліка Пєнова, Валентина Горбатюк, Батіха Кизилтау)

18.09.2021 року відбулася зустріч випускника ОНЕУ Дмитро Огреніча (керівника IT-компанії WideWeb) з першокурсниками. 

«Менеджмент – це люди!» – саме таку думку  розповів Дмитро Огреніч та розповів головні критерії оцінки роботи менеджера:

✔менеджер має розуміти настрій душі людини!

✔ менеджер має перейматися більше всіх!

✔менеджер має вчитися усе життя!

17.09.2021 р. відбувся  превентивний моніторинг з реалізації проекту КА2 «NTEGRATING DUAL HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA AND UKRAINE 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP/ COOPERA» при підтримці Європейської комісії. Захід проходив offline та online.  Були висвітлені основні напрямки реалізації проекту та надано рекомендації.

13.09.2021 р. студенти 2 курсу спеціальності «Менеджмент»  прийняли  участь у міжнародному семінарі “Major EU political and economic challenges and EU-Ukraine relations in 2021/22” (робоча мова – англійська), який координується Dr. Alvaro Fernandes, Jean Monnet Prof., E.U. Brussels, серед спікерів Олександр Патлатой (ОНЕУ), Віолета Дідук (ОНУ), Артем Кройтор (ОНУ).

Знайомимо першокурсників із успішними випускниками ОНЕУ

10 вересня до нашого університету завітав Віталій Гагауз – директор департаменту оцінки і заставних операцій банку Південний. 

Своє студентське життя він розпочав у 1993 році, вступивши на кредитно-економічний факультет. Проживав у гуртожитку, а тому вважає, що кожен, хто пройшов цей етап, вже має важливий життєвий досвід. 

✔”Якби я давав пораду собі 17-ти річному, я би змінив усе”✔

Віталій наголошував на тому, щоб молоді люди не повторювали його помилок: не вчилися лише для того, аби добре закрити сесію, а відразу тренували свою пам’ять та планувати майбутнє шляхом розуміння вимог ринку, необхідних критеріїв та знань.

✔”Розглядайте себе як startup ✔

Присутні почули, як важливо інвестувати свій час, здоров’я та енергію заради монетизації, а краще капіталізації своїх навичок.

Студенти дізнались за що ж у сучасному світі готові платити роботодавці, а саме за:

▫ робочу компетенцію

▫ уміння брати на себе відповідальність

▫ швидке вирішення проблем

Як вважає Віталій, НЕ потрібно, прагнути тільки до заробітку, адже це ніби собака, який намагається впіймати власний хвіст.

Також першокурсники довідалися формулу успіху гостя:

УСПІХ = РОЗУМ × СТАРАННІСТЬ + УДАЧА

Ми дуже вдячні нашому гостю за такі цікаві та важливі поради нашим студентам!

7-9 вересня 2021 відбулися відкриті лекції на тему “Менеджмент продаж” для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент” ФМОІТ. Лекції прочитала проректор з академічного розвитку «Caspian University» Оксана Валентинівна Киричок (м.Алмати, Казахстан). 

Студенти здобули знання: як знаходити покупців, як створювати для них додаткові цінності, та зробили свої перші кроки з техніки прихилення покупця до себе й свого продукту та ще багато чого цікавого.

Наші першокурсники тільки звикають до студенського життя, а вже сьогодні, 8 вересня, відбулася перша зустріч із запрошеним гостем, випускником ОНЕУ — Федченком Сергієм, який вже 10 років має найпотужнішу страхову компанію в Україні, та, що не відстає від європейських конкурентів.  

Зі слів наших першопрохідців, було дуже цікаво послухати про досвід і кроки спікера до успіху, про ведення бізнесу в сучасному світі, про труднощі, які можуть виникати в компанії.  

Найбільше зацікавила слухаючів тема відбору працівників і критерії, які цінують директора.

Також всі присутні ще раз переконалися, що англійська мова – дуже важливий скілл у житті та у кар’єрному рості зокрема. 

Як Сергій зазначив: «для тих, хто володіє відмінно англійською, цінник роботи піднімається в два рази, а нерідко і більше».  

Крім цього, було ще багато порад, які допоможуть визначитися з подальшим напрямком діяльності першокурсників! 

Дискутували на різні корисні теми, а саме: 

📍коли краще починати вже працювати; 

📍про життя за кордоном; 

📍про сучасні тенденції;

📍про офшори й іншу робочу термінологію в даній сфері.

Першокурсники вийшли після зустрічі з мотивацією змінювати своє життя, йти далі до своїх цілей! Вони зрозуміли, що зробили правильне рішення у виборі спеціальності.

Ми дуже вдячні гостю за візит і за знання, які він з радістю готовий передавати молодому поколінню!

Нові партнери. 

6 вересня 2021 року підписано договір про співпрацю між ОНЕУ і «Caspian University» (м. Алмати, Казахстан). Договір підписали ректор ОНЕУ Анатолій Іванович Ковальов і проректор з академічного розвитку «Caspian University» Оксана Валентинівна Киричок. Це нові можливості для розширення освітніх платформ, обміну студентами та наукової взаємодії, у т.ч. для студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» і професорсько-викладацького складу кафедри «Менеджменту організацій».

Щиро вітаємо студентів-першокурсників з посвятою у студенти!

Тепер Ви майбутнє ОНЕУ!!! Бажаємо успіхів у навчанні, у здобутті нових знань та компетенцій!

Доброго дня! Мене звати Олена Дімова і я навчаюся на факультеті менеджменту на спеціальності “Менеджмент організацій”. Мій перший рік минув швидко, але цікаво. І зараз трохи про нього.

Я вступила на спеціальність 073 до ОНЕУ, але “що це таке і з чим його їдять” я не мала уявлення, проте університет приємно здивував.

По-перше, у нас НЕ БУЛО вищої математики. Це викликало здивування (але не розчарування). 

По-друге, предмети НЕ СКЛАДНІ. Я, звісно, навчаюся на бюджеті, і Ви можете подумати, що у мене упереджене ставлення, однак це насправді так. Предметів небагато і кожного семестру вони змінюються (окрім англійської). До того ж, предмети дійсно цікаві – психологія, статистика, організація командної роботи…. З третього семестру з’являється можливість обрати певні предмети (основи ораторського мистецтва, діловий етикет…) та навіть вивчати деякі дисципліни на англійській.

По-третє, є можливість навчатися за програмою подвійних дипломів або академічної мобільності в університетах інших країн.

По-четверте, викладачі та деканат зовсім не такі байдужі сердиті монстри, якими їх описували вчителі у школі. Усі намагаються знайти спільну мову зі студентом, а необхідність зайти до деканату обертається у приємну подію (якщо, звісно, Ви нічого не накоїли). 

Я не знаю, чи працюватиму за фахом, однак, на мою думку, навички менеджера знадобляться в житті і я рада, що здобуваю їх саме в ОНЕУ.

Університет – це новий етап у житті. Він має свої недоліки та переваги. Однак обираючи на університет, Ви оберете стабільність, якість та задоволення від навчання!

07.06.2021р. відбулась відкрита лекція  керівника відділу міжнародних зв’язків Економічного університету м. Варна (Болгарія) Євгена Райчева на тему: “Аспекти болгарської історії та культури” у межах програми Erasmus + для студентів які навчаються на 1 курсі за спеціальністю 073 “Менеджмент” на ФМОІТ. З лекції студенти дізналися основні віхи становлення Болгарії, важливість національної самовизначеності у розвитку держави. За результатами візиту Євгена Райчева в ОНЕУ було підписано Угоду про Співробітництво між ОНЕУ та Економічним університетом – Варна. Угода дає можливість реалізації права на академічну мобільність учасникам освітнього процесу.

21 травня 2021 кафедра менеджменту організацій провела онлайн-семінар на тему «Корпоративна соціальна відповідальність» в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету «Актуальні проблеми управління: теоретичні та практичні аспекти».

В онлайн-семінарі прийняли участь 60 студентів та викладачів Одеського національного економічного університету, Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) та Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія.

Студенти представили проекти з вирішення актуальних питань розвитку відповідального бізнесу. Модерувала семінар к.е.н Ганна Місько.

Від Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) виступали: Desislava Mihaylova and Salzitca Stephanova-Yaneva S.,  Viktoriya Mihailova-Atanasova, Juliyana Petkova Ivanova, Gabriela Georgieva, Nebie Bekir, Ivelina Stoyanova, Gergana Kerezova and Meilin Metinova під керівництвом Assoc. prof. Desislava Serafimova, PhD. Department of Management and Administration, University of Economics – Varna, Bulgaria.

Від Одеського національного економічного університету виступали: Le Thi Loi, Karina Khvorostovska, Ernest Khachaturyan, Evgen Sokhan, Katerina Shevchenko, Evgenia Shyrokova, Anastasia Zhosan, Marina Chepoi, Ksenia Korenovskaya, Polina Kolodistaya, Vladislava Tkachenko, Emma Karagezyan, Sergiy Klishanov, Valeria Kobylianska, Alina Steblyna, Victor Koval, Valeria Verkhovskaya, Alina Shapoval,Lilit Ahadzhanian, Anastasia Berezhnaa, Valerii Biziuk, Viktoria Gratiy, Danny Zaputryaev, Yana Muraviova, Daniila Novikova, Anastasiia Varava, Vitaliy Pavlov під керівництвом викладачів кафедри менеджменту організацій к.е.н. Ганни Місько, Олени Данчевої та Наталії Карпенко.

Від Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія виступали: Ms. Priyanka Mondal, Ms. Nitika Lalpuria, Mr. Bhavesh Shahani, Ms. Nikita Bakale, Ms. HanishaTalreja, під керівництвом Dr. Sunil Lalchandani завідувача кафедри управління навчанням, Dr. Kesar Lalchandani, завідувача кафедри бухгалтерського обліку LDS College (Affiliated to University of Mumbai) Maharashtra, India.

До дня народження ОНЕУ!

20 травня відбулася V Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Одеського національного економічного університету «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» спільно з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, та Економічним університетом – Варна (м. Варна, Болгарія). Учасників конференції привітали проректор з наукової роботи ОНЕУ д.е.н. Олександр Літвінов, декан ФМОІТ к.е.н. Ганна Москалюк, директор УАРМБО Людмила Горохова. 

Своїми науковими надбаннями та роздумами щодо розвитку менеджменту, корпоративно-соціальної відповідальності бізнесу, виховання лідерів, ролі менеджменту у створенні ціннісних орієнтирів та формуванні сучасних бізнес-моделей в пленарному засіданні поділилися д.е.н, професор Леонід Кожушко (Національний університет водного господарства та природокористування), к.е.н. Оксана Кавтиш (керівник освітнього напряму Мережі Глобального договору в Україні ООН), PhD., prof. Desislava Serafimova (University of Economics – Varna), д.е.н, професор Людмила Шульгіна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), PhD., prof. Sunil B. Lalchandani (University of Mumbai). Відбулося приємне спілкування однодумців.

Сложное произрастает из малого, масштабные изменения начинаются с осознания самых простых истин: творить добро; не разрушать, а созидать, ценить и приумножать то, что дано тебе свыше. Осознание проявляется в умении думать, задаваться вопросами, анализировать, делать выводы, принимать решения, осуществлять задуманное, брать ответственность за принятые решения. Этому преподаватели кафедры менеджмента организаций ОНЕУ учат своих студентов.

Эти простые, и в тоже время сложные, истины были воплощены в работах наших студентов. В рамках дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» состоялась презентация проектов «Черное море» студентами 15 и 16 группы ФМУИТ. Пришло время управленцев новой формации: думающих, креативных, социально ответственных, созидающих. Вы с нами?

https://www.youtube.com/watch?v=utEoj7Yci4A&fbclid=IwAR3pOa8taxTNZpHeSG6_Y7dWWSaE-H3aVbGGnQJrR2oUfYSFP1g5nx48HXE

28 квітня 2021 року відбулася лекція для аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», в рамках внутрішньої академічної мобільності на тему «Стратегічний цикл діяльності підприємства: управління ризиками». Лекцію прочитали д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Інна Олексіївна Кузнецова та д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Галина Миколаївна Тарасюк. 

Г.М. Тарасюк представила матеріал про специфіку стратегічного планування для харчових підприємств, формування типових стратегій та побудови стратегічних карт розвитку підприємств. І.О. Кузнецова акцентувала увагу на ризику невиконанні цілей організації як результату опору змінам. Представила до уваги методичний інструментарій управління стратегічними ризиками: трансформовану матрицю відношення співробітників до цілей організації та формалізовану процедуру оцінки ризику невиконання стратегічних цілей організації.

На лекції були присутні аспіранти другого року навчання: Валентина Горбатюк та Анжелика Пєнова Одеського національного економічного університету; аспіранти другого та третього року навчання: Олександр Герасимчук, Валентина Дардалевич, Валентина Павлюк та к.е.н., доцент кафедри менеджменту і підприємництва, член проектної групи за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» Державного університету «Житомирська політехніка» О.П. Пащенко.

На зустрічі представники ЗВО поділилися досвідом реалізації освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» у своїх університетах, обговорили подальші етапи співпраці.

26 апреля 2021 г. исполнилось 35 лет со дня страшной трагедии на ЧАЭС. Самая масштабная экологическая катастрофа была побеждена неимоверными усилиями самых обычных людей. Памятные мероприятия прошли на территории всей страны. 

Студенты ФМУИТ специальности 073 «Менеджмент» не остались в стороне.  В этот день ребята первого курса, 16 группы в рамках дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» навестили ветерана, инвалида 1 группы, ликвидатора последствий ЧАЭС Барановского Н.И. Ветеран рассказал ребятам о реальных событиях того времени, поделился воспоминаниями. Закончилось мероприятие чаепитием с большим и очень вкусным тортом, испечённым самими студентами.

ФМОІТ науковою активністю студентів вітає ОНЕУ з 100-річним ювілеєм! 💯💝🎂💐

22 квітня 2021 р. пройшла щорічна студентська конференція ФМОІТ, присвячена 100-річчю ОНЕУ. Цього року формат був дистанційний, але це ні в якому разі не знизило якість проведених студентами досліджень у самих різних наукових сферах. Привітали студентів проректор з наукової роботи ОНЕУ проф. Літвінов О.С. та декан ФМОІТ доц. Москалюк Г.О. У конференції брало участь більше 70 учасників. Дуже приємно відмітити високу якість підготовлених доповідей наших студентів👍! 

Щиро дякуємо усім учасникам конференції, а також викладачам, завдяки керівництву яких студенти мали змогу долучитись до наукової діяльності!!!

Свято молодих науковців.

22 квітня в ОНЕУ відбулася Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій». Конференції передувала напружена робота з відбору найкращих робот та її організації. Свої перші наукові здобутки представили 33 студента з Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Житомира, Львова, Сум, Рівно, Тернополя, Миколаєва, Хмельницького, Полтави, Запоріжжя, Кременчука, Мелітополя. 

Професійно провели засідання наукових секцій у відео режимі: д.е.н., професор Галина Тарасюк; д.т.н, професор Леонід Кожушко; д.е.н., професор Алла Касич; д.е.н., професор Тетяна Лепейко; д.е.н., професор Наталія Краснокутська. Доповідачі знаходили відповіді на глибокі питання членів галузевої конкурсної комісії: д.е.н., професора Петра Микитюка, д.е.н., професора Катерини Бояринової, д.е.н., професора Сергія Бая, д.е.н., професора Лариси Черчик, д.е.н., професора Любов Гальків; д.е.н., професора Євгена Рудніченко, д.е.н., професора Василя Брича, к.е.н., доцента Тетяни Соболєвої; к.е.н, доцента Ольги Балабаш, к.е.н, доцента Юлії Карпенко, к. психол. н. Олени Осичка, к.е.н., доцента Катерини Вітковської, к.е.н. Ганни Місько, к.е.н. Лілії Своробович, к.е.н, доцента Андрія Кузнецова. 

Ще раз вітаємо всіх переможців конкурсу. Висловлюємо глибоку повагу та вдячність членам галузевої конкурсної комісії за їх наснагу та створення творчої атмосфери конкурсу!

22 квітня 2021 року відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій», присвячена 100-річчю Одеського національного економічного університету.

Хочеться подякувати організаторам за якісну організацію конференції. Незважаючи на онлайн формат уся інформація подавалась вчасно, прозоро, секретарем надавались консультації та відповіді на всі питання. Конференція відбулась на досить високому рівні, було приємно побачити багатьох колег, досить цікавими були доповіді студентів.

Вітання магістранці Валериї Панкоійа, яка досить гідно презентувала результати своєї роботи та посіла ІІІ місце. 

Маю велику надію, що наступного року усі заходи будуть проходити в звичному оффлайн режимі.

20.04.2021 відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» на базі Київського національного університету технологій і дизайну.

Вітаємо магістра спеціальності 073 «Менеджмент» Коломацьку Дар’ю Сергіївну, яка гідно презентувала результати своєї наукової роботи та посіла ІІ місце. Науковий керівник Місько Ганна Анатоліївна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

18 березня 2021 р. відбулося засідання галузевої конкурсної комісії  II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій», в якому прийняли участь д.е.н., професор Інна Кузнецова; д.е.н., професор Сергій Бай; д.е.н., професор Катерина Бояринова; д.е.н., професор Любов Гальків; д.е.н., професор Алла Касич; д.е.н., професор Галина Тарасюк; д.е.н., професор Леонід Кожушко; д.е.н., професор Наталія Краснокутська; д.е.н., професор Тетяна Лепейко; д.е.н., професор Петро Микитюк; д.е.н., професор Євгеній Рудніченко; д.е.н., професор Лариса Черчик; к.е.н. Олена Піскун; к.е.н., доцент Юлія Карпенко;  к.е.н., доцент Ольга Балабаш; к.е.н., доцент Катерина Вітковська; к.е.н. Ганна Місько; к.е.н. Олена Осичка; к.е.н. Артур Горбатенко; к.е.н. Лілія Своробович.

На конкурс подали роботи 130 авторів. За результатами конкурсного відбору рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції 31 роботу.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 на базі Одеського національного економічного університету 22 квітня 2021 року відбулася Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій».  У конференції прийняли участь 33 студента, працювало п’ять секцій.  Нижче наведено Рейтинг переможців та розподіл їх за місцями. 

Дякуємо шановним учасникам конкурсу за цікаві доповіді та виступи!!!!!!

Вітаємо з перемогою!

Щиро вітаємо Анастасію Бігунович та її керівника д.е.н., проф. Інну Кузнецову з призовим місцем на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій». Анастасія на високому рівні представила свою роботу та отримала Диплом І ступеня! Успіхів!!!

У березні 2021 року пройшло урочисте свято вручення дипломів магістрам ФМОІТ, у т.ч. магістрам спеціальності  073 «Менеджмент».

Від щирого серця вітаємо Вас, наші любі випускники, із закінченням ОНЕУ та отриманням диплому!!!

Тепер для Вас відкрилися двері в світ успішної кар’єри і великих життєвих можливостей. Бажаємо Вам бути успішними, впевненими в своїх силах, з легкістю досягати поставлених цілей, не зупинятися на досягнутому, постійно самовдосконалюватись й впевнено рухатися вперед! Будьте са-а-а-амими щасливими!!! 😃

ФМОІТ та випускові кафедри пишаються своїми випускниками!!! 

Завжди множте славу своєї рідної Альма-матер!!! ❤❤❤

Внедрён телеграм-бот, который позволяет узнавать расписание учебных занятий для студентов и преподавателей ОНЭУ! Бот является продуктом команды-выпускника Startup University “Hologram” и лично студента специальности 073 «Менеджмент» Влада Пиотровского! 

Всё началось осенью 2019 года, когда команда Влада стала призером баттла, презентовав на суд жюри работающий прототип 3д-визуализированного меню ресторанов. Совсем недавно руководитель команды, Влад, поделился своей идеей бота, были найдены ангельские инвестиции, и вот в соцсетях Startup University уже можно увидеть результат! 

Телеграм-бот позволит получать свое расписание в один клик, с мизерными затратами трафика и времени!

Вчимося успіху.

Менеджмент – це наука про успіх. Тому на лекцію з дисципліни «Вступ до фаху» до студентів 1 курсу завітав випускник за спеціальністю 073 «Менеджмент» кандидат економічних наук Олександр Малютенко. Він розповів про свій успіх, про свій шлях у бізнесі, про “солодкі перші гроші”, про підйоми та падіння, про те як не боятися шукати власний шлях, починаючи з малого, і головне – не зупинятися … 

За численними питаннями студентів півтори години пролетіли непомітно. Такі лекції надихають на рух до нових вершин…

З метою популяризація професії менеджер і створення професійного простору для обміну досвідом між діючими, успішними керівниками і початківцями менеджерами, кафедрою менеджменту анонсовано створення Клубу менеджерів.

8.12.2020 р. нашою студенткою, Єлизаветою Готко, проведена віртуальна екскурсія «Міжнародний аеропорт Одеса – нові реалі». На зустріч були запрошені студенти першокурсники та викладачі кафедри Менеджменту.  

Єлизавета є співробітницею компанії «ВІ АЙ ПІ ОДЕСА» та має досвід роботи адміністратором.

Завдяки цікавої розповіді Єлизавети, учасникам вдалося зазирнути за куліси найбільшої повітряної гавані півдня України. Пройти від стойки реєстрації пасажирів та зали вильотів та прильотів, паспортного і митного контролю до посадки на повітряне судно. Зазирнути на нову злітно-посадкову смугу, яка вже готова приймати нові напрямки і великі повітряні судна.

Наприкінці зустрічі Ліза відповідала на багаточисельні питання першокурсників щодо майбутньої управлінської діяльності та її практичних аспектів.

28 жовтня о 16.00 відбувся онлайн майстер-класс разом із випускницею спеціальності 073 «Менеджмент» Оленою Нікуліною на тему: “Управління продажами та организацією”

Олена Нікуліна — експерт в сфері побудови системи продажів, комерційний директор компанії «STAR TIME GROUP».

Дізналися відповіді на запитання: 

✌Які інструменти працюють в продажах;

✌Що таке CRM і чому без неї не можна;

✌Як мотивувати співробітників і отримувати бажаний результат;

✌Які методи управління дійсно працюють.

К.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій ОНЕУ Місько Ганна Анатоліївна прочитала лекції з дисципліни «Менеджмент» у Економічному університеті – Варна (Болгарія) по програмі Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» з 28.09.2020 р. по 02.10.2020 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти мали можливість використати набуті знання під час вирішення кейсу корпорації «Upjohn».

За результатами програми Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» було підписано міжкафедральний договір про співпрацю між кафедрою менеджменту організацій Одеського національного економічного універсимтету та кафедрою управління та адміністрації Економічного університету – Варна.

Чекаємо колег та студентів з Економічного університету – Варна для проведення міжнародних заходів та зміцнення співпраці у майбутніх проектах.

Завдяки співпраці  кафедри Менеджменту організацій та стейкхолдерів народжуються нові форми соціального партнерства, які сприяють підвищенню ефективності навчального процесу,  допомагають нашим студентам набувати актуальних професійних компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці.

На думку Костянтина Ганчевського, основними уміннями та навичками необхідними ефективному менеджеру, виявилися:

 – уміння володіти навичками організаційного процесу; 

– оцінка ризиків та прийняття рішень на їх основі;

– делегування та навчання інших;

– уміння брати відповідальність за дії підлеглих;

– лідерство.

Виражаємо щиру подяку особисто Костянтину за плідну співпрацю та участь у обговоренні питання актуальних компетенцій сучасних менеджерів, надіємось на подальшу співпрацю!

Карантинні обмеження не заважають нашим студентам проявляти креативність, активність та відповідальність за умов дистанційної форми навчання.

Вітаємо студентів 24 групи ФМОІТ спеціальності 073 “Менеджмент” з успішним захистом проектів в рамках індивідуального завдання з курсу “Теорія організації”! 

Команди не лише презентували цікаві соціальні та комерційні проекти, а також прийняли активну участь в обговоренні щодо їх реалізації в умовах сьогодення.

Приємно спостерігати як зростають учні. 

У 2016 році Ольга Балабаш захистила дисертацію; сьогодні ми її вітаємо з публікацією монографії, в якій вона систематизувала багаторічні наукові надбання. Оля не зупиняється у творчому розвитку і постійно вдосконалюється. Із задоволенням працюємо з нею багато років та вчимося розсудливості, толерантності, вмінню будувати комунікації.

Мистецтво переговорів.

Студенти третього курсу спеціальності 073 “Менеджмент” вивчають базові правила ведення переговорів на тренінгу, який провів консультант з управління і аспірант кафедри Сокуренко Ігор Анатолійович. Під час тренінгу студенти отримали шквал емоцій та енергії, засвоїли основні техніки, і переконалися, що ефективні переговори – це шлях до успіху у будь-якій сфері: як у бізнесі, так і в особистому житті.

К.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Місько Ганна Анатоліївна прочитала лекції з дисципліни «Менеджмент» у Економічному університеті – Варна (Болгарія) по програмі Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» з 28.09.2020 р. по 02.10.2020 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти мали можливість використати набуті знання під час вирішення кейсу корпорації «Upjohn».

За результатами програми Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» було підписано міжкафедральний договір про співпрацю між кафедрою менеджменту організацій Одеського національного економічного універсимтету та кафедрою управління та адміністрації Економічного університету – Варна.

Студенти  3 курсу спеціальності «Менеджмент» 5 жовтня 2020 р. відвідали тренінг, який для них провів консультант з управління Сокуренко Ігор Анатолійович та вивчили базові правила ведення переговорів. Всі учасники отримали шквал емоцій та енергії, засвоїли основні техніки та переконалися, що ефективні переговори – це шлях до успіху у будь-якій сфері: як у бізнесі, так і в особистому житті.

Лекцію з «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу спеціальності «Менеджмент» провів випускник кафедри менеджменту організацій, успішний бізнесмен, канд.екон.наук Малютенко Олександр. Він розповів про свій шлях у бізнесі, про підйоми та падіння, про те як не боятися шукати власний шлях, починаючи з малого, і головне – не зупинятися… Головне всі зрозуміли, що менеджмент – це наука про успіх!

Студенти ФМОІТ прослухали цікаву лекцію професора Школи менеджменту ім. Везерхеда (США) Романа Шеремети на тему: «Економіка пост-пандемії: макроекономічний огляд і прогноз» та дізналися думку відомого економіста щодо впливу COVID-19 на економічні процеси в світі і Україні.

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ ТА  АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Одним із пріоритетних напрямів розвитку міжнародного співробітництва КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ є підготовка студентів за програмами подвійних дипломів та  академічної мобільності.

Одеський національний економічний університет надає студентам освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» можливість отримати освіту в закордонних університетах-партнерах. 

Програма академічної мобільності працює з: 

– Університетом прикладних наук, м. Міттвайда (Німеччина)

– Загребською школою економіки та менеджменту (Хорватія).

Починаючи з 2 курсу, у студентів-менеджерів є можливість поїхати на навчання по програмі Erasmus+ до наступних університетів-партнерів:

 

 1. Університетом прикладних наук, м. Міттвайда (Німеччина)
 2. Державний університет в Нісі (Польща)
 3. Університет Домрова Гурнича (Польша)
 4. Університет економіки – Варна (Болгарія)
 5. Стопанська академія Д.А. Ценов – Свиштов (Болгарія)

Після навчання у закордонному університеті на підставі підписаних угод (Міжінституційної угоди про співробітництво, угоди про навчання learning agreement) в ОНЕУ студентам автоматично визнають результати навчання за кордоном. Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ОНЕУ (розділ 8 «Зарахування, повторне навчання, переведення з інших ЗВО, відрахування та поновлення з добувачів вищої освіти» та розділ 12 «Академічна мобільність» (https://drive.google.com/file/d/1UT75F-g2WPSYel4RF_f5qZ1om7zFBjd5/view). Студент за результатами навчання закордоном має надати до ОНЕУ академічну довідку про оцінки від закладу, що приймав. 

Правила навчання у рамках програм академічної мобільності у ЗВО-партнері за кордоном розміщено на офіційному сайті ОНЕУ за посиланням: http://oneu.edu.ua/pages/viddili-i-sluzhbi/miznarod/akademichna-mobilnist/. 

Назва ЗВО-партнера та строки навчання записуються у додатку до диплому єврозразку (п. 6.1).

 

Кафедра менеджменту організацій ОНЕУ бере участь за проектом програми Erasmus+ «Integrating dual higher education in Moldova and Ukraine 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP» («Інтегрування дуальної вищої освіти в Молдові та Україні»). 

Термін реалізації проекту 15.01.2021-14.01.2024. http://oneu.edu.ua/en/33673-2/.  

МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ У 2019-2023 РР.

 1. Кількість договорів про співпрацю із закордонними організаціями, координаторами яких є НПП кафедри

– Підписано міжкафедральну угоду з Економічним університетом – Варна (Болгарія), кафедра менеджменту та адміністрування.

– Підписано угоду про співробітництво з Академією економічної освіти Молдови (Молдова).

 1. Чисельність НПП кафедри, які брали участь у науковій, викладацькій роботі, стажуваннях та інших заходах з міжнародної академічної мобільності тривалістю до 1 місяця.

– К.е.н. Альона Піскун та Лілія Своробович у рамках міжнародного проєкту «Схід-Захід» проходили дистанціне наукове стужування за програмою міжнародного підприємництва та отримали іменні сертифікати. У рамках цієї програми вони опанували досвід здійснення підприємницкої діяльності визнаних у світі фахівців у галузі управління ризиками підприємницької діяльності. Наукове стажування проходило з 4.11-30.12.2022 року – 180 годин (6 кредитів).

– Артур Аванесян (аспірант 1 року навчання) пройшов процедуру відбору на проходження стажування за програмою академічної мобільності в Університеті НОРД (Норвегія). У рамках зазначеної програми учасники мають право дистанційно вивчати курс «Academic Writing» (особливості написання академічних робіт згідно із вимогами світового рівня). Період стажування (лютий – червень 2023 року). Навчання відбувається за 7 блоками, які формують фахові компетенції написання академічних текстів відповідно до спеціальності «Менеджмент».

– К.е.н. Ганна Місько брала участь у програмі Erasmus+ з викладання лекцій з дисципліни «Менеджмент» в Економічному університеті – Варна (Болгарія) з 28.09-02.10.2020 р.

– К.е.н., ст. викл. Ольга Балабаш брала on-line участь у заході з міжнародного розвитку в рамках програми (SI Universum), 16 лютого 2019 року, Нью-Йорк, США.

 1. Навчальні заняття та наукові заходи, проведені НПП кафедри за участю іноземних фахівців.

– Аспірант кафедри Артур Аванесян прийняв дистанційно участь у 7 міжнародній студентській конференції, про що наявний сертифікат. Конференція проводилася Молдавською економічною академією (м. Кишинів) з 9-10 березня 2023 року із доповіддю на тему «Особливості контролінгу діяльності підприємств під час воєнного стану».

– Викладачі кафедри Інна Кузнецова, Руслан Волчек, Ганна Москалюк, Валентина Горбатюк у рамках гранту «Funding program Ukraine digital: Secure academic success in times of crisis» за участі Одеського національного економічного університету та Університету Міттвайда (Німеччина) пройшли низку тренінгів (лютий-квітень 2023 року) та отримали можливість використовувати навчальні матеріали університету-партнеру для викладання таких дисциплін: «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Вступ до фаху», «Етика ділового спілкування», «Історія менеджменту», «Менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень», «Корпоративне управління». 

– 21 травня 2021 кафедра менеджменту організацій провела онлайн-семінар на тему «Корпоративна соціальна відповідальність» в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету «Актуальні проблеми управління: теоретичні та практичні аспекти».

В онлайн-семінарі прийняли участь 60 студентів та викладачів Одеського національного економічного університету, Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) та Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія.

Студенти представили проекти з вирішення актуальних питань розвитку відповідального бізнесу. Модерувала семінар к.е.н Ганна Місько.

Від Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) виступали: Desislava Mihaylova and Salzitca Stephanova-Yaneva S.,  Viktoriya Mihailova-Atanasova, Juliyana Petkova Ivanova, Gabriela Georgieva, Nebie Bekir, Ivelina Stoyanova, Gergana Kerezova and Meilin Metinova під керівництвом Assoc. prof. Desislava Serafimova, PhD. Department of Management and Administration, University of Economics – Varna, Bulgaria.

Від Одеського національного економічного університету виступали: Le Thi Loi, Karina Khvorostovska, Ernest Khachaturyan, Evgen Sokhan, Katerina Shevchenko, Evgenia Shyrokova, Anastasia Zhosan, Marina Chepoi, Ksenia Korenovskaya, Polina Kolodistaya, Vladislava Tkachenko, Emma Karagezyan, Sergiy Klishanov, Valeria Kobylianska, Alina Steblyna, Victor Koval, Valeria Verkhovskaya, Alina Shapoval,Lilit Ahadzhanian, Anastasia Berezhnaa, Valerii Biziuk, Viktoria Gratiy, Danny Zaputryaev, Yana Muraviova, Daniila Novikova, Anastasiia Varava, Vitaliy Pavlov під керівництвом викладачів кафедри менеджменту організацій к.е.н. Ганни Місько, Олени Данчевої та Наталії Карпенко.

Від Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія виступали: Ms. Priyanka Mondal, Ms. Nitika Lalpuria, Mr. Bhavesh Shahani, Ms. Nikita Bakale, Ms. HanishaTalreja, під керівництвом Dr. Sunil Lalchandani завідувача кафедри управління навчанням, Dr. Kesar Lalchandani, завідувача кафедри бухгалтерського обліку LDS College (Affiliated to University of Mumbai) Maharashtra, India.

– 07.06.2021 р. було проведено відкриту лекцію керівником відділу міжнародних зв’язків Економічного університету – Варна (Болгарія) Євгенієм Райчевим у кількості 6,4 годин на лекції к.е.н., ст. викладача кафедри менеджменту організацій Місько Г.А. для студентів ФМОІТ 13, 14, 15, 16 групи, спеціальності 073 «Менеджмент».

07.09.2021 р. відбулась відкрита лекції з дисципліни «Менеджмент» у рамках академічної мобільності проректора Каспійського університету (Казахстан) PhD, лауреата премії Фонду Першого Президента – Лідера Націй за досягнення у галузі науки та техніки Кірічок Оксани Валентинівни на тему: «Менеджмент продаж: кейс Caspian University».

– 25-29 травня 2019 року відбулись відкриті лекції PhD Сhris Geminiano, University of British Colombia за темами: «Проблеми сучасного менеджменту» та «Проблеми застосування сучасних методів управління».

 1. Кількість діючих наукових та освітніх проектів і програм, які отримали міжнародні гранти, співвиконавцем яких є НПП кафедри.

 Кафедра працює над діючим грантом  по програмі «Erasmus+» за темою «Інтегрування дуальної вищої освіти в Молдові та Україні».

 

 

 1. Чисельність здобувачів освіти, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності, в т.ч. направлених на навчання, виробничу практику або стажування за профілем підготовки до закордонних організацій і підприємств (тривалістю не менше ніж 1 місяць)

– студентка 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» Пухлик М.О. – навчання в 2021 році у Віденському університеті;

– студенти спеціальності 073 «Менеджмент» пройшли виробничу практику в Філіалі International University, м. Флоренція, Італия (12 квітня – 3 травня 2019 р.).

 

 1. Кількість дисциплін кафедри, що викладались англійською мовою

Викладання практичних занять з дисципліни «Менеджмент» к.е.н., старшим викладачем кафедри Місько Г.А. для студентів з ФМЕ 13 ам групи першого курсу навчання англійською мовою.

 1. Кількість аудиторних годин навчальних занять, що викладались НПП кафедри англійською мовою

Викладання практичних занять з дисципліни «Менеджмент» к.е.н., старшим викладачем кафедри Місько Г.А. для студентів з ФМЕ 13 ам групи першого курсу навчання англійською мовою – 34 год.

 1. Кількість програм подвійних дипломів, (підготовлених або діючих) сумісно з закордонними університетами-партнерами

Програма подвійних дипломів діє з Університетом Прикладних наук Міттвайди (Німеччина).

 

 

 1. Чисельність викладачів, аспірантів, які володіють мовою країн ЄС (рівень В1-В2). 

Сертифікати на володіння англійською мовою на рівні (В2) є у Кузнецова А.М., Балабаш О.С., Місько Г. А.Бігунович Анастасія

Випуск  2020 р.

Фінансовий менеджер  ТОВ «Алма Рітейл»

Бондаренко Юлія

Випуск  2018 р.

Голова регіонального відділення Мережі магазинів EVA.

 

Гумен Любовь

Випуск  2022 р.

Директор Центру Культури та директор міжнародної івент агенції.

Гуменко Катерина

Випуск 2020р.

Спортсмен-інструктор, Міністерство спорту України.

Тренер-викладач у Дитячій парусній школі з вітрильного спорту.

Знаходиться в основному складі збірної України з 2014 року  по даний час.

Чемпіонка світу, бронзова призерка чемпіонату Європи, багаторазова чемпіонка України, 4 місце на Юнацьких Олімпійських іграх в 2014

Інцкірвелі АндрійВипуск  2020 р.Менеджер міжнародної транспортної компанії
Кім Артем

Випуск   2020р.

Керівник аналітичного відділу ресторанної компанії «SYNERGY GROUP», засновник бренду «los.halconez»

Проекти:

-YUG

-REEF

-Mediterranean

-The Roastery

-Cafe Central

-Terrace. Sea View

-Mantra Beach Club

-Sabaneev Gourmet Garden

-Beerteka

-Flacon

-Synergy Eats

-Synergy Sweets

 

Кораблева Жанна

Випуск  2017 р.

Помічник керівника центру нерухомості «Атланта»

 

Коробкова Ірина

Випуск 2017 р. 

Менеджер Компанії « BMW Україна»

 

Кошелапова Юлія 

Випуск 2021 р.

Менеджер по роботі з бізнес-клієнтами АТ ” ПроКредит Банк”

 Левкович Інна

Випуск  2020 р.

Фінансовий менеджер Компанії «Synergy Group»

  Летичевська Оксана

Випуск  2014 р.

Секретар 10 операційної групи «Marlow Navigation Ukraine»

Вікторія Мельник

Випуск 2021 р.
Менеджер з фінансових питань ТОВ  “Телетек”

 

 

Малютенко Олександр

Випуск  2006 р.

Директор компанії «Дилярис», бізнес-коуч

Нікуліна Олена

Випуск 2016 р.

Комерційний директор компанії «STAR TIME GROUP»: приватна школа, літній табір, мережа дитячих садків.

Сокуренко Ігор

Випуск PhD 2021 р.

Керуючий партнер компанії «Бізнес-Сервіс» (BST Consulting), визнаний експерт України та СНД у галузі стратегічного менеджменту і побудови ефективних продажів, сертифікований консультант з управління (СМС)

Татарішвілі Мамука

Випуск  2021 р.

Помічник депутата Одеської міської ради

  Юдова Діана 

Випуск 2021р.

Адміністратор офісу компанії  ДП «Адідас-Україна», м. Київ

Кафедра менеджменту організацій ОНЕУ

вул. Гоголя, 18, к. 101
723-02-82

management@oneu.ukr.education

Для БАКАЛАВРІВ:

Вступ до фаху

Історія менеджменту

Тренінг з організації командної роботи

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент

КР менеджмент

Комунікаційний менеджмент

Тайм-менеджмент

Операційний менеджмент

Тренінг з ефективної комунікації

Менеджмент персоналу

Методи прийняття управлінських рішень

Управління функціональними підсистемами підприємства

КР операційний менеджмент

Менеджмент ЗЕД

Стратегічне управління

Внутріфірмове бюджетування

Управління інноваціями

Тренінг з прийняття рішень

Лідерство та психологія управління

Етика ділового спілкування

Екологічний менеджмент

Управління підприємствами хлібопродуктів

Інформаційний менеджмент

Антикризовий менеджмент

Менеджмент підприємницької діяльності

Моніторинг галузевих ринків

Управління людським потенціалом

Управління результативністю бізнесу

Бізнес-комунікації в менеджменті

Трансфер технологій

 

Для МАГІСТРІВ:

Менеджмент організацій

Управління інформаційними потоками

Лідерство та технології роботи з персоналом

Стратегічний менеджмент організації

Методологія та організація наукових досліджень

Менеджмент якості

Управління ресурсами

Лідерство та технології комунікації в менеджменті

Технології управління організацією

Менеджмент інноваційної діяльності

Корпоративне управління

Міжнародні стандарти управління

Тренінг: лідерство та управління командою

Управління фінансово-економічною безпекою організації

Управління змінами організації

Управлінське консультування

 

Для PhD:

Технологія роботи над дисертацією у сфері менеджменту

Сучасні процесноорієнтовні концепції менеджменту

Сучасні технології збалансованого управління

Методи рішень в антикризовому управлінні

Стратегічні бізнес-комунікації в менеджменті

Стратегічне управління людським потенціалом

Управління ризиками стратегічних змін

Стратегічне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

Матеріали для БАКАЛАВРІВ:

Матеріали для МАГІСТРІВ:

Матеріали для PhD: