Кафедра менеджменту організацій

Кузнецова Інна Олексіївна
Завідуюча кафедрою д.е.н.,професор

Кафедра менеджменту організацій була створена у 1975 році, є потужним освітнім та науковим підрозділом ОНЕУ з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Менеджмент”. Ми здійснюємо підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з управління організацією.

Основний науково-дослідний напрямок роботи кафедри – вирішення теоретичних та прикладних проблем управління соціально-економічними системами. Колективом кафедри регулярно ведуться наукові дослідження за госпдоговірними темами, активно ведеться наукова робота зі студентами, які щорічно отримують нагороди на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра менеджменту організацій здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 073 “Менеджмент” (бакалаври та магістри за освітньою програмою “Менеджмент організацій”, доктори філософії за спеціальністю “Менеджмент”).

Перспективи професійного розвитку

Для викладання професійно-орієнтованих дисциплін широко застосовуються інтерактивні методи навчання, а саме: ділові і рольові ігри, кейс-метод, робота у малих групах, ігрове проектування, ситуаційні завдання за даними реальних підприємств, междисциплінарні тренінги.

Після закінчення навчання випускники можуть, зокрема, обіймати такі посади:

– керівник підприємств, установ та організацій

– керівник адміністративних, економічних, фінансових, бухгалтерських та юридичних підрозділів

– керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності

– керівники підрозділів управління кадрами та трудових відносин

– керівники підрозділів маркетингу

– менеджери з питань комерційної діяльності

– керівники проектів і програм

– керівники підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства

– менеджери у сфері надання інформації

– менеджери систем якості

– офіс-менеджери

– керівники апарату центральних органів влади, тощо.

Партнери

 1. Рада Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти
 2. ТОВ «Телекард-прилад»
 3. Хендлінгова компанія «Sky Service»
 4. ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»
 5. ТОВ «МА «Оуши Стар»
 6. ТОВ «Цивільпроект»
 7. ТОВ «Зелене місто М»
 8. Національний університет «Львівська політехніка»
 9. Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця
 10. Економічний університет – Варна (Болгарія)
 11. Каспійський університет (Казахстан)
 12. Університет прикладних наук, м. Міттвайда (Німеччина)
 13. Академія економічної освіти Молдови (Молдова)

изображение_viber_2019-10-06_16-58-52

Осичка
Олена Василівна

к.психол.н., ст. викладач

Кузнецов

Кузнєцов
Андрій Миколайович

к.е.н., ст. викладач

Мисько

Місько
Ганна Анатоліївна

к.е.н., ст. викладач

unnamed

Своробович
Лілія Миколаївна
к.е.н., ст. викладач

perezva

Перезва
Вікторія Костянтинівна

завідуюча лабораторією

Хетагурова - лаборант каф.

Хетагурова
Діана Олександрівна

лаборант

Кафедра менеджменту організацій здійснює підготовку студентів/аспірантів за ступенями вищої освіти бакалавра, магістра та доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування».

Освітні програми, реалізацію яких забеспечує кафедра:

– ОПП «Менеджмент організацій» (бакалавр);

– ОПП «Менеджмент організацій» (магістр);

– ОНП «Менеджмент» (PhD доктор філософії).

Для викладання професійно-орієнтованих дисциплін широко застосовуються інтерактивні методи навчання, а саме: ділові і рольові ігри, кейс-метод, робота у малих групах, ігрове проектування, ситуаційні завдання за даними реальних підприємств, междисциплінарні тренінги.

Активно запрошуються іноземні викладачі для викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

Студенти мають можливість застосувати свої теоретичні знання,   розвивати і закріплювати практичні навики на провідних підприємствах Одеси та Одеської області. Серед баз практики, основними є «Одескабель», «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів», «Одесагаз», «Одеський коровай»,  «Цемент» тощо. Філією кафедри є ТОВ «Телекарт-Прилад».

Широкий спектр дисциплін, що викладається професорсько-викладацьким складом кафедри, досить повно представляє сучасні напрями розвитку менеджменту і дає можливість отримати всім здобувачам вищої освіти ґрунтовні системні знання, які дозволяють:

– аналізувати конкурентне середовище підприємства та розробляти оптимальні стратегії і плани його розвитку з метою забезпечення стабільного розвитку і стійких ринкових позицій;

–  здійснювати ефективне формування та використання персоналу на основі прогнозного підбору, розміщення, а також професійно-кваліфікаційного зростання кадрів;

–  створювати і реформувати управлінські структури в організаціях різних типів, бути добротним психологом, який вміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат та унікальну організаційну культуру;

–  розробляти та використовувати ефективні системи мотивації, які сприятимуть максимальній реалізації потенціалу працівниками підприємства тощо.

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ВИПУСКНИКИ ОП «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

 • керівник підприємств, установ та організацій;
 • керівник адміністративних, економічних, фінансових, бухгалтерських та юридичних підрозділів;
 • керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності;
 • керівники підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівники підрозділів маркетингу;
 • менеджери з питань комерційної діяльності;
 • керівники проектів і програм;
 • керівники підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджери у сфері надання інформації;
 • менеджери систем якості;
 • офіс-менеджери;
 • керівники апарату центральних органів влади.

 

Опис освітньої програми “БАКАЛАВР”

 


Опис освітньої програми “МАГІСТР”

 

Опис освітньої програми “АСПІРАНТ”

 

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2018

Посиляння на відео

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2019

Посиляння на відео

Кафедра менеджменту організацій ОНЕУ висловлює щиру подяку керівництву Hochschule Mittweida за надані у рамках гранту «Funding program Ukraine digital: Secure academic success in times of crisis» навчальні матеріали з дисциплін, пов’язаних із вивченням різних аспектів менеджменту.

Викладачі кафедри – Руслан Волчек, Ганна Москалюк, Валентина Горбатюк використовують надані навчальні матеріали для викладання таких дисциплін: «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Вступ до фаху», «Етика ділового спілкування», «Історія менеджменту», «Менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень», «Корпоративне управління». Використання наданих матеріалів викладачами та студентами під час навчального процесу можна побачити з світлин.

Кафедрою менеджменту організацій 23.03.2023 року у межах школи молодого науковця організовано он-лайн лекцію д.е.н., професора НУ «Одеська політехніка» Оксани Яшкіної (брала участь у наукових проектах фонду Фрідриха Еберта та фонду USAID; є співавтором онлайн-курсу «Практична соціологія для професіоналів медіа» на Prometheus). 

Тема лекції: “Якісні та кількісні методи дослідження ринку”. 

Оксана Яшкіна поділилася цікавим досвідом з обрання методів дослідження, уникнення систематичних помилок вибірки, формування гіпотез. На лекції були присутні аспіранти Одеського національного економічного університету, Хмельницького національного університету, Вінницького національного технічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 

У заході прийняли участь завідувач кафедри менеджменту організацій д.е.н, проф. Інна Кузнецова; декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету д.е.н., проф. Євгеній Рудніченко, декан факультету Менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету д.е.н., професор Ірина Єпифанова; декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» д.е.н., професор Галина Тарасюк; завідувач кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніх справ д.е.н., професор Степан Мельник.

Дякуємо пані Оксані за змістовну лекцію, а всім учасникам за жваву дискусію та проявлений інтерес. До нових зустрічей!

Нас російські обстріли залишають без світла, а ми робимо своє…

У грудні 2022р. провели студентську наукову конференцію з питань менеджменту. З доповідями виступали молоді науковці, які довгий час навчалися дистанційно через карантин, війну… Попри череду негараздів наші діти демонструють вміння знаходити цікаві наукові проблеми, готувати доповіді, захищати свої перші наукові здобутки.

Конференція відбулася завдяки вмінню згуртувати та наполегливості нашої колеги к.е.н. Альони Піскун.

Кращі доповіді підготували Тетяна Познякова, Марія Мустіпан, Анастасія Брагіна.

Щорічно кафедрою менеджменту організацій до святкування Міжнародного дня менеджера (1 листопада) проводиться #ФОТОКОНКУРС

Цього року тематика ФОТОКОНКУРСУ «УКРАЇНА, ЯКОЮ Я ПИШАЮСЬ»

Сюжети світлин будувалися навколо наступних тем:

 1. Патріотизм та єдність
 2. Українці – сильна нація
 3. Українська гостинність
 4. Герб і прапор України (символіка України)
 5. Герої України
 6. Українська кухня
 7. Традиції і звичаї українського народу
 8. Вишиванка
 9. Скарби української архітектури
 10. Українська природа

З 25.10 по 29.10 проведено відкрите голосування.

Усі учасники представили цікаві та гарні фотороботи, але шляхом голосування обрано найкращих, чиї роботи наведено нижче.

 

Дякуємо 13 групі ФМОІТ за активну участь та чудові фото.

27 жовтня 2022 року в рамках науково-педагогічної практики аспірантка 3 курсу кафедри менеджменту організацій Хетагурова Діана в присутності наукового керівника к.е.н., доцента кафедри Балабаш Ольги Сергіївни провела практичне заняття з дисципліни «Тренінг з ефективних комунікацій».

Заняття з третім курсом факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій спеціальності 073 «Менеджмент» було проведено у формі тренінгу, який дозволяє проаналізувати особливості комунікативного процесу, дослідити бар’єри передачі та сприйняття інформації.

Студент 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» Студнєв Богдан – неодноразовий чемпіон України з тайського боксу.

Богдан вспіває і гарно навчатись, і покорювати спортивні вершини.

Ми бажаємо йому успіхів та висловлюємо подяку! Обов’язково й надалі будемо слідкувати за його здобутками та перемогами.

Викладачі та студенти кафедри менеджменту організації записали звернення, присвячене захисникам України в особі Кузнецова А.М. (доцента кафедри). Дякуємо за вашу мужність та героїзм! Все буде Україна!

📌 Відео можно переглянути за посиланням або просто, натиснувши на фото нижче.

 

23 вересня 2022 р. на дисципліні “Вступ до фаху” відбулось знайомство студентів 1 курсу з зав.кафедри менеджменту організацій проф. Кузнецовою І.О. та гарантом ОП “Менеджмент організацій” доц. Карпенко Ю.В. Студенти зіграли в ділову гру та “приміряли” на себе ролі менеджерів.
Дякуємо студентам 13 групі ФМОІТ за активність, цікаві ідеї та дискусії, гостям за корисні поради, а провідному викладачу дисципліни “Вступ до фаху” доц. Москалюк Г.О. за організацію зустрічі!

15 квітня 2022 р. на ФМОІТ відбулась студентська конференція, в якій прийняли активну участь студенти 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» (групи 13, 14, 15). У межах вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» студенти виступили зі своїми докладами на секції 1 «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку».

18 квітня 2022 р. за підсумками факультетських конференцій відбулась загальноуніверситетська студентська конференція «Сучасні виклики економіки», на якій студентка 14 групи спеціальності 073 «Менеджмент» Синельникова Ярослава брала участь з доповіддю: «Модель «Лондонської групи порівняльного аналізу» і особливості її використання».

Дякуємо всім нашим студентам-учасникам конференції за їх цікаві доповіді, жваві дискусії та активну наукову діяльність.

Які ж чудові, талановиті та креативні у нас першокурсники!!!

Окрема подяка к.е.н., доценту кафедри менеджменту організацій Москалюк Ганні Олександрівні за організацію та керівництво науковою роботою студентів за напрямом «Корпоративна соціальна відповідальність».

Школа науковців

14 грудня 2021р. кафедра менеджменту організацій підготувала та провела онлайн-зустріч  здобувачів вищої освіти за третім рівнем навчання (доктор філософії) з провідним менеджером з продаж Одеського регіонального відділення мережі магазинів ЕVA Юлією Юріївною Бондаренко на тему “Формування стратегії торгового підприємства в сучасних умовах”. 

Юлія Юріївна Бондаренко представила основні особливості формування стратегії торгівельного підприємства, вимірювання прогресу компанії з використанням показника індексу споживчої лояльності,  результати його застосування в мережі магазинів ЕVA та відповіла на численні запитання. 

Модератором зустрічі була зав. кафедри менеджменту організацій д.е.н, проф. Інна Олексіївна Кузнецова. В онлайн-зустрічі прийняли участь д.е.н., проф., декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету Євгеній Миколайович Рудніченко , д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Галина Миколаївна Тарасюк, д.е.н., професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету Ірина Юріївна Єпіфанова, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ Степан Іванович Мельник, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Одеського державного економічного університету Юлія Валентинівна Карпенко.  Відповідно до укладених договорів про співпрацю лекцію Юлії Юріївни прослухали аспіранти Одеського національного економічного університету,  Хмельницького національного університету, Державного університету «Житомирська політехніка», Вінницького національного технічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

 

13.11.2021 р. з нагоди Дня менеджера ст. викл. кафедри менеджменту організацій Данчевою О.М. було проведено відкрите заняття на тему “Основи ділового етикету”.

На занятті були присутні завідуюча кафедрою д.е.н., проф. Кузнецова І.О., викладачі кафедри та члени ректорату. Заняття було проведено з менеджерами 26 групи ФМОІТ. Необхідно відмітити креативність, творчість та зацікавленість студентської аудиторії при підготовці до заняття. Студентами було розроблено не лише презентації, а й відео-роліки за їх особистою участю, на яких продемонстровано основні правила ділового етикету. 

Дякуємо Олені Миколаївні та студентам 26 групи ФМОІТ за цікаве заняття! 

09.11.21. на занятті з дисципліни «Вступ до фаху» (провідний лектор: к.е.н., доц. Москалюк Г.О.) до студентів 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» було запрошено представників молодіжної  організації  ВМГО «Айсек в Україні» Анастасію  Гончарову та Анастасію Павленко. Гості розповіли студентам про можливість долучитись до команди AIESEC, про свій власний досвід у компанії, про необхідність розвитку soft skills, а також запропонувати взяти участь в онлайн-івенті (конференції) Youth Leadership Day.

Запрошені учасники запланованої конференції:

• Петро Обухов, засновник таксі «Бонд»

• Сергій Лукачко, громадський діяч та CEO організації «Моє місто

• Євген Латa, засновник телеграм-каналу “Omriуаna»

• Представниця організації «Let’s Do It Ukraine» 

• Представники міжнародної фармацевтичної IT компанії «Pharmbills» 

2.11.201 р. завершився фотоконкурс, який став вже традиційним для студентів спеціальності «Менеджмент».

У цьому році фотоконкурс під назвою «СТОП-КАДР» було проведено за мотивами кінофільмів про Одесу та відомих одеситів. 

Ми дякуємо спонсору цього заходу компанії «ELVEN STAR Production» (м. Київ)  за надані призи, а також усіх тих, хто активно голосував за фотороботи учасників.

Дякуємо всім студентам спеціальності 073 «Менеджмент», які представили свої роботи на фотоконкурс, за їх сміливість, креативність, оригінальність ідей та відповідальність у підході до роботи.

Результати фотоконкурсу:

1 місце – 14 група ФМОІТ

2 місце – 13 група ФМОІТ

3 місце – 33 група ФМОІТ, 41 та 42 групи ФЕУП

28-29 жовтня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» у Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів). Конференцію було проведено з нагоди 25-річчя створення кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. З вітальним словом та доповіддю від кафедри менеджменту організацій ОНЕУ виступила д.е.н., професор Інна Кузнецова. В конференції прийняли участь професор кафедри Тетяна Кублікова та аспірант кафедри Ірина Коробкова.

В ході конференції науковці обговорили низку важливих питань щодо перспективи розвитку управління міжнародним бізнесом, розвитку освітнього процесу, впливу сучасних комунікаційних засобів на міжнародну співпрацю.

20.10.2021 р. пройшла  зустріч з аспірантами  1- го року навчання Одеського національного економічного університету, у тому числі за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Зустріч пройшла продуктивно, де було продемонстровано нашим аспірантам можливості реалізувати себе та свої навички в умовах навчання в аспірантурі в ОНЕУ.

18 жовтня 2021 р. аспіранткою кафедри менеджменту організацій Пєновою Анжелікою для студентів 3 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» було проведено практичне заняття з дисципліни “Операційний менеджмент” за темою «Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту».

В процесі заняття було проаналізовано принципи ефективності Г. Емерсона (The Twelve Principles of Efficiency by Harrington Emerson) та досліджено аспекти їх реалізації на практиці. Студенти активно приймали участь в обговоренні ситуаційного завдання та відповідали на поставлені питання. 

29 вересня 2021 р. відбувся польско-український семінар «Докторська підготовка та розвиток молодих учених у контексті кадрової політики польських та українських університетів».

В семінарі прийняли участь наукові керівники (д.е.н. Інна Кузнецова, к.е.н. Ольга Балабаш, к.е.н. Юлія Карпенко) та аспіранти кафедри менеджменту організацій (Анжеліка Пєнова, Валентина Горбатюк, Батіха Кизилтау)

18.09.2021 року відбулася зустріч випускника ОНЕУ Дмитро Огреніча (керівника IT-компанії WideWeb) з першокурсниками. 

«Менеджмент – це люди!» – саме таку думку  розповів Дмитро Огреніч та розповів головні критерії оцінки роботи менеджера:

✔менеджер має розуміти настрій душі людини!

✔ менеджер має перейматися більше всіх!

✔менеджер має вчитися усе життя!

17.09.2021 р. відбувся  превентивний моніторинг з реалізації проекту КА2 «NTEGRATING DUAL HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA AND UKRAINE 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP/ COOPERA» при підтримці Європейської комісії. Захід проходив offline та online.  Були висвітлені основні напрямки реалізації проекту та надано рекомендації.

13.09.2021 р. студенти 2 курсу спеціальності «Менеджмент»  прийняли  участь у міжнародному семінарі “Major EU political and economic challenges and EU-Ukraine relations in 2021/22” (робоча мова – англійська), який координується Dr. Alvaro Fernandes, Jean Monnet Prof., E.U. Brussels, серед спікерів Олександр Патлатой (ОНЕУ), Віолета Дідук (ОНУ), Артем Кройтор (ОНУ).

Знайомимо першокурсників із успішними випускниками ОНЕУ

10 вересня до нашого університету завітав Віталій Гагауз – директор департаменту оцінки і заставних операцій банку Південний. 

Своє студентське життя він розпочав у 1993 році, вступивши на кредитно-економічний факультет. Проживав у гуртожитку, а тому вважає, що кожен, хто пройшов цей етап, вже має важливий життєвий досвід. 

✔”Якби я давав пораду собі 17-ти річному, я би змінив усе”✔

Віталій наголошував на тому, щоб молоді люди не повторювали його помилок: не вчилися лише для того, аби добре закрити сесію, а відразу тренували свою пам’ять та планувати майбутнє шляхом розуміння вимог ринку, необхідних критеріїв та знань.

✔”Розглядайте себе як startup ✔

Присутні почули, як важливо інвестувати свій час, здоров’я та енергію заради монетизації, а краще капіталізації своїх навичок.

Студенти дізнались за що ж у сучасному світі готові платити роботодавці, а саме за:

▫ робочу компетенцію

▫ уміння брати на себе відповідальність

▫ швидке вирішення проблем

Як вважає Віталій, НЕ потрібно, прагнути тільки до заробітку, адже це ніби собака, який намагається впіймати власний хвіст.

Також першокурсники довідалися формулу успіху гостя:

УСПІХ = РОЗУМ × СТАРАННІСТЬ + УДАЧА

Ми дуже вдячні нашому гостю за такі цікаві та важливі поради нашим студентам!

7-9 вересня 2021 відбулися відкриті лекції на тему “Менеджмент продаж” для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент” ФМОІТ. Лекції прочитала проректор з академічного розвитку «Caspian University» Оксана Валентинівна Киричок (м.Алмати, Казахстан). 

Студенти здобули знання: як знаходити покупців, як створювати для них додаткові цінності, та зробили свої перші кроки з техніки прихилення покупця до себе й свого продукту та ще багато чого цікавого.

Наші першокурсники тільки звикають до студенського життя, а вже сьогодні, 8 вересня, відбулася перша зустріч із запрошеним гостем, випускником ОНЕУ — Федченком Сергієм, який вже 10 років має найпотужнішу страхову компанію в Україні, та, що не відстає від європейських конкурентів.  

Зі слів наших першопрохідців, було дуже цікаво послухати про досвід і кроки спікера до успіху, про ведення бізнесу в сучасному світі, про труднощі, які можуть виникати в компанії.  

Найбільше зацікавила слухаючів тема відбору працівників і критерії, які цінують директора.

Також всі присутні ще раз переконалися, що англійська мова – дуже важливий скілл у житті та у кар’єрному рості зокрема. 

Як Сергій зазначив: «для тих, хто володіє відмінно англійською, цінник роботи піднімається в два рази, а нерідко і більше».  

Крім цього, було ще багато порад, які допоможуть визначитися з подальшим напрямком діяльності першокурсників! 

Дискутували на різні корисні теми, а саме: 

📍коли краще починати вже працювати; 

📍про життя за кордоном; 

📍про сучасні тенденції;

📍про офшори й іншу робочу термінологію в даній сфері.

Першокурсники вийшли після зустрічі з мотивацією змінювати своє життя, йти далі до своїх цілей! Вони зрозуміли, що зробили правильне рішення у виборі спеціальності.

Ми дуже вдячні гостю за візит і за знання, які він з радістю готовий передавати молодому поколінню!

Нові партнери. 

6 вересня 2021 року підписано договір про співпрацю між ОНЕУ і «Caspian University» (м. Алмати, Казахстан). Договір підписали ректор ОНЕУ Анатолій Іванович Ковальов і проректор з академічного розвитку «Caspian University» Оксана Валентинівна Киричок. Це нові можливості для розширення освітніх платформ, обміну студентами та наукової взаємодії, у т.ч. для студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» і професорсько-викладацького складу кафедри «Менеджменту організацій».

Щиро вітаємо студентів-першокурсників з посвятою у студенти!

Тепер Ви майбутнє ОНЕУ!!! Бажаємо успіхів у навчанні, у здобутті нових знань та компетенцій!

Доброго дня! Мене звати Олена Дімова і я навчаюся на факультеті менеджменту на спеціальності “Менеджмент організацій”. Мій перший рік минув швидко, але цікаво. І зараз трохи про нього.

Я вступила на спеціальність 073 до ОНЕУ, але “що це таке і з чим його їдять” я не мала уявлення, проте університет приємно здивував.

По-перше, у нас НЕ БУЛО вищої математики. Це викликало здивування (але не розчарування). 

По-друге, предмети НЕ СКЛАДНІ. Я, звісно, навчаюся на бюджеті, і Ви можете подумати, що у мене упереджене ставлення, однак це насправді так. Предметів небагато і кожного семестру вони змінюються (окрім англійської). До того ж, предмети дійсно цікаві – психологія, статистика, організація командної роботи…. З третього семестру з’являється можливість обрати певні предмети (основи ораторського мистецтва, діловий етикет…) та навіть вивчати деякі дисципліни на англійській.

По-третє, є можливість навчатися за програмою подвійних дипломів або академічної мобільності в університетах інших країн.

По-четверте, викладачі та деканат зовсім не такі байдужі сердиті монстри, якими їх описували вчителі у школі. Усі намагаються знайти спільну мову зі студентом, а необхідність зайти до деканату обертається у приємну подію (якщо, звісно, Ви нічого не накоїли). 

Я не знаю, чи працюватиму за фахом, однак, на мою думку, навички менеджера знадобляться в житті і я рада, що здобуваю їх саме в ОНЕУ.

Університет – це новий етап у житті. Він має свої недоліки та переваги. Однак обираючи на університет, Ви оберете стабільність, якість та задоволення від навчання!

07.06.2021р. відбулась відкрита лекція  керівника відділу міжнародних зв’язків Економічного університету м. Варна (Болгарія) Євгена Райчева на тему: “Аспекти болгарської історії та культури” у межах програми Erasmus + для студентів які навчаються на 1 курсі за спеціальністю 073 “Менеджмент” на ФМОІТ. З лекції студенти дізналися основні віхи становлення Болгарії, важливість національної самовизначеності у розвитку держави. За результатами візиту Євгена Райчева в ОНЕУ було підписано Угоду про Співробітництво між ОНЕУ та Економічним університетом – Варна. Угода дає можливість реалізації права на академічну мобільність учасникам освітнього процесу.

21 травня 2021 кафедра менеджменту організацій провела онлайн-семінар на тему «Корпоративна соціальна відповідальність» в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету «Актуальні проблеми управління: теоретичні та практичні аспекти».

В онлайн-семінарі прийняли участь 60 студентів та викладачів Одеського національного економічного університету, Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) та Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія.

Студенти представили проекти з вирішення актуальних питань розвитку відповідального бізнесу. Модерувала семінар к.е.н Ганна Місько.

Від Економічного університету – Варна (Варна, Болгарія) виступали: Desislava Mihaylova and Salzitca Stephanova-Yaneva S.,  Viktoriya Mihailova-Atanasova, Juliyana Petkova Ivanova, Gabriela Georgieva, Nebie Bekir, Ivelina Stoyanova, Gergana Kerezova and Meilin Metinova під керівництвом Assoc. prof. Desislava Serafimova, PhD. Department of Management and Administration, University of Economics – Varna, Bulgaria.

Від Одеського національного економічного університету виступали: Le Thi Loi, Karina Khvorostovska, Ernest Khachaturyan, Evgen Sokhan, Katerina Shevchenko, Evgenia Shyrokova, Anastasia Zhosan, Marina Chepoi, Ksenia Korenovskaya, Polina Kolodistaya, Vladislava Tkachenko, Emma Karagezyan, Sergiy Klishanov, Valeria Kobylianska, Alina Steblyna, Victor Koval, Valeria Verkhovskaya, Alina Shapoval,Lilit Ahadzhanian, Anastasia Berezhnaa, Valerii Biziuk, Viktoria Gratiy, Danny Zaputryaev, Yana Muraviova, Daniila Novikova, Anastasiia Varava, Vitaliy Pavlov під керівництвом викладачів кафедри менеджменту організацій к.е.н. Ганни Місько, Олени Данчевої та Наталії Карпенко.

Від Smt. CHM College (афілійований в Мумбаїському університеті) Махараштра, Індія виступали: Ms. Priyanka Mondal, Ms. Nitika Lalpuria, Mr. Bhavesh Shahani, Ms. Nikita Bakale, Ms. HanishaTalreja, під керівництвом Dr. Sunil Lalchandani завідувача кафедри управління навчанням, Dr. Kesar Lalchandani, завідувача кафедри бухгалтерського обліку LDS College (Affiliated to University of Mumbai) Maharashtra, India.

До дня народження ОНЕУ!

20 травня відбулася V Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Одеського національного економічного університету «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» спільно з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, та Економічним університетом – Варна (м. Варна, Болгарія). Учасників конференції привітали проректор з наукової роботи ОНЕУ д.е.н. Олександр Літвінов, декан ФМОІТ к.е.н. Ганна Москалюк, директор УАРМБО Людмила Горохова. 

Своїми науковими надбаннями та роздумами щодо розвитку менеджменту, корпоративно-соціальної відповідальності бізнесу, виховання лідерів, ролі менеджменту у створенні ціннісних орієнтирів та формуванні сучасних бізнес-моделей в пленарному засіданні поділилися д.е.н, професор Леонід Кожушко (Національний університет водного господарства та природокористування), к.е.н. Оксана Кавтиш (керівник освітнього напряму Мережі Глобального договору в Україні ООН), PhD., prof. Desislava Serafimova (University of Economics – Varna), д.е.н, професор Людмила Шульгіна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), PhD., prof. Sunil B. Lalchandani (University of Mumbai). Відбулося приємне спілкування однодумців.

Сложное произрастает из малого, масштабные изменения начинаются с осознания самых простых истин: творить добро; не разрушать, а созидать, ценить и приумножать то, что дано тебе свыше. Осознание проявляется в умении думать, задаваться вопросами, анализировать, делать выводы, принимать решения, осуществлять задуманное, брать ответственность за принятые решения. Этому преподаватели кафедры менеджмента организаций ОНЕУ учат своих студентов.

Эти простые, и в тоже время сложные, истины были воплощены в работах наших студентов. В рамках дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» состоялась презентация проектов «Черное море» студентами 15 и 16 группы ФМУИТ. Пришло время управленцев новой формации: думающих, креативных, социально ответственных, созидающих. Вы с нами?

https://www.youtube.com/watch?v=utEoj7Yci4A&fbclid=IwAR3pOa8taxTNZpHeSG6_Y7dWWSaE-H3aVbGGnQJrR2oUfYSFP1g5nx48HXE

28 квітня 2021 року відбулася лекція для аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», в рамках внутрішньої академічної мобільності на тему «Стратегічний цикл діяльності підприємства: управління ризиками». Лекцію прочитали д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Інна Олексіївна Кузнецова та д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» Галина Миколаївна Тарасюк. 

Г.М. Тарасюк представила матеріал про специфіку стратегічного планування для харчових підприємств, формування типових стратегій та побудови стратегічних карт розвитку підприємств. І.О. Кузнецова акцентувала увагу на ризику невиконанні цілей організації як результату опору змінам. Представила до уваги методичний інструментарій управління стратегічними ризиками: трансформовану матрицю відношення співробітників до цілей організації та формалізовану процедуру оцінки ризику невиконання стратегічних цілей організації.

На лекції були присутні аспіранти другого року навчання: Валентина Горбатюк та Анжелика Пєнова Одеського національного економічного університету; аспіранти другого та третього року навчання: Олександр Герасимчук, Валентина Дардалевич, Валентина Павлюк та к.е.н., доцент кафедри менеджменту і підприємництва, член проектної групи за освітньо-науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» Державного університету «Житомирська політехніка» О.П. Пащенко.

На зустрічі представники ЗВО поділилися досвідом реалізації освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» у своїх університетах, обговорили подальші етапи співпраці.

26 апреля 2021 г. исполнилось 35 лет со дня страшной трагедии на ЧАЭС. Самая масштабная экологическая катастрофа была побеждена неимоверными усилиями самых обычных людей. Памятные мероприятия прошли на территории всей страны. 

Студенты ФМУИТ специальности 073 «Менеджмент» не остались в стороне.  В этот день ребята первого курса, 16 группы в рамках дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» навестили ветерана, инвалида 1 группы, ликвидатора последствий ЧАЭС Барановского Н.И. Ветеран рассказал ребятам о реальных событиях того времени, поделился воспоминаниями. Закончилось мероприятие чаепитием с большим и очень вкусным тортом, испечённым самими студентами.

ФМОІТ науковою активністю студентів вітає ОНЕУ з 100-річним ювілеєм! 💯💝🎂💐

22 квітня 2021 р. пройшла щорічна студентська конференція ФМОІТ, присвячена 100-річчю ОНЕУ. Цього року формат був дистанційний, але це ні в якому разі не знизило якість проведених студентами досліджень у самих різних наукових сферах. Привітали студентів проректор з наукової роботи ОНЕУ проф. Літвінов О.С. та декан ФМОІТ доц. Москалюк Г.О. У конференції брало участь більше 70 учасників. Дуже приємно відмітити високу якість підготовлених доповідей наших студентів👍! 

Щиро дякуємо усім учасникам конференції, а також викладачам, завдяки керівництву яких студенти мали змогу долучитись до наукової діяльності!!!

Свято молодих науковців.

22 квітня в ОНЕУ відбулася Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій». Конференції передувала напружена робота з відбору найкращих робот та її організації. Свої перші наукові здобутки представили 33 студента з Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Житомира, Львова, Сум, Рівно, Тернополя, Миколаєва, Хмельницького, Полтави, Запоріжжя, Кременчука, Мелітополя. 

Професійно провели засідання наукових секцій у відео режимі: д.е.н., професор Галина Тарасюк; д.т.н, професор Леонід Кожушко; д.е.н., професор Алла Касич; д.е.н., професор Тетяна Лепейко; д.е.н., професор Наталія Краснокутська. Доповідачі знаходили відповіді на глибокі питання членів галузевої конкурсної комісії: д.е.н., професора Петра Микитюка, д.е.н., професора Катерини Бояринової, д.е.н., професора Сергія Бая, д.е.н., професора Лариси Черчик, д.е.н., професора Любов Гальків; д.е.н., професора Євгена Рудніченко, д.е.н., професора Василя Брича, к.е.н., доцента Тетяни Соболєвої; к.е.н, доцента Ольги Балабаш, к.е.н, доцента Юлії Карпенко, к. психол. н. Олени Осичка, к.е.н., доцента Катерини Вітковської, к.е.н. Ганни Місько, к.е.н. Лілії Своробович, к.е.н, доцента Андрія Кузнецова. 

Ще раз вітаємо всіх переможців конкурсу. Висловлюємо глибоку повагу та вдячність членам галузевої конкурсної комісії за їх наснагу та створення творчої атмосфери конкурсу!

22 квітня 2021 року відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій», присвячена 100-річчю Одеського національного економічного університету.

Хочеться подякувати організаторам за якісну організацію конференції. Незважаючи на онлайн формат уся інформація подавалась вчасно, прозоро, секретарем надавались консультації та відповіді на всі питання. Конференція відбулась на досить високому рівні, було приємно побачити багатьох колег, досить цікавими були доповіді студентів.

Вітання магістранці Валериї Панкоійа, яка досить гідно презентувала результати своєї роботи та посіла ІІІ місце. 

Маю велику надію, що наступного року усі заходи будуть проходити в звичному оффлайн режимі.

20.04.2021 відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» на базі Київського національного університету технологій і дизайну.

Вітаємо магістра спеціальності 073 «Менеджмент» Коломацьку Дар’ю Сергіївну, яка гідно презентувала результати своєї наукової роботи та посіла ІІ місце. Науковий керівник Місько Ганна Анатоліївна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

18 березня 2021 р. відбулося засідання галузевої конкурсної комісії  II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій», в якому прийняли участь д.е.н., професор Інна Кузнецова; д.е.н., професор Сергій Бай; д.е.н., професор Катерина Бояринова; д.е.н., професор Любов Гальків; д.е.н., професор Алла Касич; д.е.н., професор Галина Тарасюк; д.е.н., професор Леонід Кожушко; д.е.н., професор Наталія Краснокутська; д.е.н., професор Тетяна Лепейко; д.е.н., професор Петро Микитюк; д.е.н., професор Євгеній Рудніченко; д.е.н., професор Лариса Черчик; к.е.н. Олена Піскун; к.е.н., доцент Юлія Карпенко;  к.е.н., доцент Ольга Балабаш; к.е.н., доцент Катерина Вітковська; к.е.н. Ганна Місько; к.е.н. Олена Осичка; к.е.н. Артур Горбатенко; к.е.н. Лілія Своробович.

На конкурс подали роботи 130 авторів. За результатами конкурсного відбору рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції 31 роботу.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 на базі Одеського національного економічного університету 22 квітня 2021 року відбулася Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій».  У конференції прийняли участь 33 студента, працювало п’ять секцій.  Нижче наведено Рейтинг переможців та розподіл їх за місцями. 

Дякуємо шановним учасникам конкурсу за цікаві доповіді та виступи!!!!!!

Вітаємо з перемогою!

Щиро вітаємо Анастасію Бігунович та її керівника д.е.н., проф. Інну Кузнецову з призовим місцем на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій». Анастасія на високому рівні представила свою роботу та отримала Диплом І ступеня! Успіхів!!!

У березні 2021 року пройшло урочисте свято вручення дипломів магістрам ФМОІТ, у т.ч. магістрам спеціальності  073 «Менеджмент».

Від щирого серця вітаємо Вас, наші любі випускники, із закінченням ОНЕУ та отриманням диплому!!!

Тепер для Вас відкрилися двері в світ успішної кар’єри і великих життєвих можливостей. Бажаємо Вам бути успішними, впевненими в своїх силах, з легкістю досягати поставлених цілей, не зупинятися на досягнутому, постійно самовдосконалюватись й впевнено рухатися вперед! Будьте са-а-а-амими щасливими!!! 😃

ФМОІТ та випускові кафедри пишаються своїми випускниками!!! 

Завжди множте славу своєї рідної Альма-матер!!! ❤❤❤

Внедрён телеграм-бот, который позволяет узнавать расписание учебных занятий для студентов и преподавателей ОНЭУ! Бот является продуктом команды-выпускника Startup University “Hologram” и лично студента специальности 073 «Менеджмент» Влада Пиотровского! 

Всё началось осенью 2019 года, когда команда Влада стала призером баттла, презентовав на суд жюри работающий прототип 3д-визуализированного меню ресторанов. Совсем недавно руководитель команды, Влад, поделился своей идеей бота, были найдены ангельские инвестиции, и вот в соцсетях Startup University уже можно увидеть результат! 

Телеграм-бот позволит получать свое расписание в один клик, с мизерными затратами трафика и времени!

Вчимося успіху.

Менеджмент – це наука про успіх. Тому на лекцію з дисципліни «Вступ до фаху» до студентів 1 курсу завітав випускник за спеціальністю 073 «Менеджмент» кандидат економічних наук Олександр Малютенко. Він розповів про свій успіх, про свій шлях у бізнесі, про “солодкі перші гроші”, про підйоми та падіння, про те як не боятися шукати власний шлях, починаючи з малого, і головне – не зупинятися … 

За численними питаннями студентів півтори години пролетіли непомітно. Такі лекції надихають на рух до нових вершин…

З метою популяризація професії менеджер і створення професійного простору для обміну досвідом між діючими, успішними керівниками і початківцями менеджерами, кафедрою менеджменту анонсовано створення Клубу менеджерів.

8.12.2020 р. нашою студенткою, Єлизаветою Готко, проведена віртуальна екскурсія «Міжнародний аеропорт Одеса – нові реалі». На зустріч були запрошені студенти першокурсники та викладачі кафедри Менеджменту.  

Єлизавета є співробітницею компанії «ВІ АЙ ПІ ОДЕСА» та має досвід роботи адміністратором.

Завдяки цікавої розповіді Єлизавети, учасникам вдалося зазирнути за куліси найбільшої повітряної гавані півдня України. Пройти від стойки реєстрації пасажирів та зали вильотів та прильотів, паспортного і митного контролю до посадки на повітряне судно. Зазирнути на нову злітно-посадкову смугу, яка вже готова приймати нові напрямки і великі повітряні судна.

Наприкінці зустрічі Ліза відповідала на багаточисельні питання першокурсників щодо майбутньої управлінської діяльності та її практичних аспектів.

28 жовтня о 16.00 відбувся онлайн майстер-класс разом із випускницею спеціальності 073 «Менеджмент» Оленою Нікуліною на тему: “Управління продажами та организацією”

Олена Нікуліна — експерт в сфері побудови системи продажів, комерційний директор компанії «STAR TIME GROUP».

Дізналися відповіді на запитання: 

✌Які інструменти працюють в продажах;

✌Що таке CRM і чому без неї не можна;

✌Як мотивувати співробітників і отримувати бажаний результат;

✌Які методи управління дійсно працюють.

К.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій ОНЕУ Місько Ганна Анатоліївна прочитала лекції з дисципліни «Менеджмент» у Економічному університеті – Варна (Болгарія) по програмі Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» з 28.09.2020 р. по 02.10.2020 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти мали можливість використати набуті знання під час вирішення кейсу корпорації «Upjohn».

За результатами програми Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» було підписано міжкафедральний договір про співпрацю між кафедрою менеджменту організацій Одеського національного економічного універсимтету та кафедрою управління та адміністрації Економічного університету – Варна.

Чекаємо колег та студентів з Економічного університету – Варна для проведення міжнародних заходів та зміцнення співпраці у майбутніх проектах.

Завдяки співпраці  кафедри Менеджменту організацій та стейкхолдерів народжуються нові форми соціального партнерства, які сприяють підвищенню ефективності навчального процесу,  допомагають нашим студентам набувати актуальних професійних компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці.

На думку Костянтина Ганчевського, основними уміннями та навичками необхідними ефективному менеджеру, виявилися:

 – уміння володіти навичками організаційного процесу; 

– оцінка ризиків та прийняття рішень на їх основі;

– делегування та навчання інших;

– уміння брати відповідальність за дії підлеглих;

– лідерство.

Виражаємо щиру подяку особисто Костянтину за плідну співпрацю та участь у обговоренні питання актуальних компетенцій сучасних менеджерів, надіємось на подальшу співпрацю!

Карантинні обмеження не заважають нашим студентам проявляти креативність, активність та відповідальність за умов дистанційної форми навчання.

Вітаємо студентів 24 групи ФМОІТ спеціальності 073 “Менеджмент” з успішним захистом проектів в рамках індивідуального завдання з курсу “Теорія організації”! 

Команди не лише презентували цікаві соціальні та комерційні проекти, а також прийняли активну участь в обговоренні щодо їх реалізації в умовах сьогодення.

Приємно спостерігати як зростають учні. 

У 2016 році Ольга Балабаш захистила дисертацію; сьогодні ми її вітаємо з публікацією монографії, в якій вона систематизувала багаторічні наукові надбання. Оля не зупиняється у творчому розвитку і постійно вдосконалюється. Із задоволенням працюємо з нею багато років та вчимося розсудливості, толерантності, вмінню будувати комунікації.

Мистецтво переговорів.

Студенти третього курсу спеціальності 073 “Менеджмент” вивчають базові правила ведення переговорів на тренінгу, який провів консультант з управління і аспірант кафедри Сокуренко Ігор Анатолійович. Під час тренінгу студенти отримали шквал емоцій та енергії, засвоїли основні техніки, і переконалися, що ефективні переговори – це шлях до успіху у будь-якій сфері: як у бізнесі, так і в особистому житті.

К.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Місько Ганна Анатоліївна прочитала лекції з дисципліни «Менеджмент» у Економічному університеті – Варна (Болгарія) по програмі Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» з 28.09.2020 р. по 02.10.2020 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти мали можливість використати набуті знання під час вирішення кейсу корпорації «Upjohn».

За результатами програми Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» було підписано міжкафедральний договір про співпрацю між кафедрою менеджменту організацій Одеського національного економічного універсимтету та кафедрою управління та адміністрації Економічного університету – Варна.

Студенти  3 курсу спеціальності «Менеджмент» 5 жовтня 2020 р. відвідали тренінг, який для них провів консультант з управління Сокуренко Ігор Анатолійович та вивчили базові правила ведення переговорів. Всі учасники отримали шквал емоцій та енергії, засвоїли основні техніки та переконалися, що ефективні переговори – це шлях до успіху у будь-якій сфері: як у бізнесі, так і в особистому житті.

Лекцію з «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу спеціальності «Менеджмент» провів випускник кафедри менеджменту організацій, успішний бізнесмен, канд.екон.наук Малютенко Олександр. Він розповів про свій шлях у бізнесі, про підйоми та падіння, про те як не боятися шукати власний шлях, починаючи з малого, і головне – не зупинятися… Головне всі зрозуміли, що менеджмент – це наука про успіх!

Студенти ФМОІТ прослухали цікаву лекцію професора Школи менеджменту ім. Везерхеда (США) Романа Шеремети на тему: «Економіка пост-пандемії: макроекономічний огляд і прогноз» та дізналися думку відомого економіста щодо впливу COVID-19 на економічні процеси в світі і Україні.

Бігунович Анастасія

Випуск  2020 р.

Фінансовий менеджер  ТОВ «Алма Рітейл»

Бондаренко Юлія

Випуск  2018 р.

Голова регіонального відділення Мережі магазинів EVA.

 

Гумен Любовь

Випуск  2022 р.

Директор Центру Культури та директор міжнародної івент агенції.

Гуменко Катерина

Випуск 2020р.

Спортсмен-інструктор, Міністерство спорту України.

Тренер-викладач у Дитячій парусній школі з вітрильного спорту.

Знаходиться в основному складі збірної України з 2014 року  по даний час.

Чемпіонка світу, бронзова призерка чемпіонату Європи, багаторазова чемпіонка України, 4 місце на Юнацьких Олімпійських іграх в 2014

Інцкірвелі АндрійВипуск  2020 р.Менеджер міжнародної транспортної компанії
Кім Артем

Випуск   2020р.

Керівник аналітичного відділу ресторанної компанії «SYNERGY GROUP», засновник бренду «los.halconez»

Проекти:

-YUG

-REEF

-Mediterranean

-The Roastery

-Cafe Central

-Terrace. Sea View

-Mantra Beach Club

-Sabaneev Gourmet Garden

-Beerteka

-Flacon

-Synergy Eats

-Synergy Sweets

 

Кораблева Жанна

Випуск  2017 р.

Помічник керівника центру нерухомості «Атланта»

 

Коробкова Ірина

Випуск 2017 р. 

Менеджер Компанії « BMW Україна»

 

Кошелапова Юлія 

Випуск 2021 р.

Менеджер по роботі з бізнес-клієнтами АТ ” ПроКредит Банк”

 Левкович Інна

Випуск  2020 р.

Фінансовий менеджер Компанії «Synergy Group»

  Летичевська Оксана

Випуск  2014 р.

Секретар 10 операційної групи «Marlow Navigation Ukraine»

Вікторія Мельник

Випуск 2021 р.
Менеджер з фінансових питань ТОВ  “Телетек”

 

 

Малютенко Олександр

Випуск  2006 р.

Директор компанії «Дилярис», бізнес-коуч

Нікуліна Олена

Випуск 2016 р.

Комерційний директор компанії «STAR TIME GROUP»: приватна школа, літній табір, мережа дитячих садків.

Сокуренко Ігор

Випуск PhD 2021 р.

Керуючий партнер компанії «Бізнес-Сервіс» (BST Consulting), визнаний експерт України та СНД у галузі стратегічного менеджменту і побудови ефективних продажів, сертифікований консультант з управління (СМС)

Татарішвілі Мамука

Випуск  2021 р.

Помічник депутата Одеської міської ради

  Юдова Діана 

Випуск 2021р.

Адміністратор офісу компанії  ДП «Адідас-Україна», м. Київ

Кафедра менеджменту організацій ОНЕУ

вул. Гоголя, 18, к. 101
723-02-82

management@oneu.ukr.education

Для БАКАЛАВРІВ:

Вступ до фаху

Історія менеджменту

Тренінг з організації командної роботи

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент

КР менеджмент

Комунікаційний менеджмент

Тайм-менеджмент

Операційний менеджмент

Тренінг з ефективної комунікації

Менеджмент персоналу

Методи прийняття управлінських рішень

Управління функціональними підсистемами підприємства

КР операційний менеджмент

Менеджмент ЗЕД

Стратегічне управління

Внутріфірмове бюджетування

Управління інноваціями

Тренінг з прийняття рішень

Лідерство та психологія управління

Етика ділового спілкування

Екологічний менеджмент

Управління підприємствами хлібопродуктів

Інформаційний менеджмент

Антикризовий менеджмент

Менеджмент підприємницької діяльності

Моніторинг галузевих ринків

Управління людським потенціалом

Управління результативністю бізнесу

Бізнес-комунікації в менеджменті

Трансфер технологій

 

Для МАГІСТРІВ:

Менеджмент організацій

Управління інформаційними потоками

Лідерство та технології роботи з персоналом

Стратегічний менеджмент організації

Методологія та організація наукових досліджень

Менеджмент якості

Управління ресурсами

Лідерство та технології комунікації в менеджменті

Технології управління організацією

Менеджмент інноваційної діяльності

Корпоративне управління

Міжнародні стандарти управління

Тренінг: лідерство та управління командою

Управління фінансово-економічною безпекою організації

Управління змінами організації

Управлінське консультування

 

Для PhD:

Технологія роботи над дисертацією у сфері менеджменту

Сучасні процесноорієнтовні концепції менеджменту

Сучасні технології збалансованого управління

Методи рішень в антикризовому управлінні

Стратегічні бізнес-комунікації в менеджменті

Стратегічне управління людським потенціалом

Управління ризиками стратегічних змін

Стратегічне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

Матеріали для БАКАЛАВРІВ:

Матеріали для МАГІСТРІВ:

Матеріали для PhD: