Кафедра менеджменту

Кузнецова
Інна Олексіївна
Завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра менеджменту була створена у 1975 р. Її першим завідуючим (1975-1978 р.р.) був доктор економічних наук, професор Олександр Семенович Редькін (пізніше – проректор з наукової роботи університету), заслужений діяч науки і техніки України. Впродовж 1978-1982 р.р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гранатуров В.М., а з 1982 по 2010 р.р. – кандидат економічних наук, професор Козлова Г. М. З 1 вересня 2010 р. кафедрою завідує доктор економічних наук, професор Кузнецова І.О.

Ми здійснюємо підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з управління організацією.

Наші цінності:

 • студенти, яким ми сприяємо розкрити свій потенціал та отримати затребувану спеціальність в майбутньому;
 • інтерактивний підхід до навчання шляхом проведення тренінгів, ділових ігор, комп’ютерного моделювання;
 • зв’язок з бізнес-спільнотою через спілкування з керівниками підприємств.

Наша мета – підготовка кваліфікованих фахівців-лідерів конкурентоспроможних на ринку праці.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ СТАТИ:
 • УПРАВЛІНЦЕМ, який наділений владою і керує великим колективом працівників;
 • ЛІДЕРОМ, котрий спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свою харизму, авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
 • СТРАТЕГОМ, який формує цілі, завдання організації та методи їх досягнення;
 • НОВАТОРОМ, який може знайти нестандартні рішення та оцінити і швидко впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
 • ПРАКТИКОМ, який може використовувати свої знання;
 • НАСТАВНИКОМ, який може згуртувати колектив і направити його розвиток, сформувати організаційну культуру організації;
 • КОМУНІКАТОРОМ, який має певні здібності до встановлення контактів з партерами і владою та успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.
ТОДІ ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ МЕНЕДЖЕР!

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2018

Посиляння на відео

МОТУЗКОВИЙ ТРЕНІНГ 2019

Посиляння на відео

Чернега
Олена Михайлівна

к.е.н., доцент

изображение_viber_2019-10-06_16-58-52

Осичка
Олена Василівна

к.психол.н., ст. викладач

photo_2020-12-01_21-52-54

Кузнєцов
Андрій Миколайович

к.е.н., ст. викладач

Місько
Ганна Анатоліївна

к.е.н., ст. викладач

Ступак
Світлана Миколаївна

к.е.н., ст. викладач

Анохіна
Катерина Олександрівна

к.е.н., викладач

Гайдукович
Аліна Ігорівна

викладач

unnamed

Своробович
Лілія Миколаївна
к.е.н., ст. викладач

perezva

Перезва
Вікторія Костянтинівна

завідуюча лабораторією

Наші переваги:

Сучасна освіта:

інтерактивні методи навчання, робота в малих групах, розв’язання кейсів, комп’ютерне моделювання бізнес-процесів, тренінги та ін. Надаються базові знання і практичні навички з менеджменту підприємницької діяльності із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання.

Програма подвійних дипломів:

у вас є можливість отримати подвійний диплом одного з провідних закладів Європи.

Найкраще студентське самоврядування:

будете отримувати практичні навички з управління в студентському середовищі.

Перемоги на всеукраїнських олімпіадах:

ваші знання стануть базою для майбутніх перемог у Всеукраїнських олімпіадах з менеджменту.

Відвідування баз практик:

ви ознайомитись з робочим процесом і середовищем безпосередньо на підприємствах м. Одеси і області; отримуєте практичний досвід з менеджменту та здобудете можливість працевлаштування.

Дружні відносини та теплі зустрічі зі студентами університетів України:

ви будете багато подорожувати і покращувати свої комунікаційні навички в спілкуванні зі студентами по всій Україні, розширювати географію друзів, знайомих і власного досвіду.

Активний відпочинок і нові враження в спільних походах:

ви зможете продовжити традицію спільних походів з викладачами кафедри, де отримуєте навички роботи в команді.

Ким можуть працювати випускники:
 • керівниками підприємств, установ та організацій;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівниками підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівниками підрозділів маркетингу;
 • менеджерами за питань комерційної діяльності;
 • керівниками проектів і програм;
 • керівниками підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерами у сфері надання інформації;
 • менеджерами систем якості;
 • керівниками апарату центральних органів влади.

Перелік науково-методичних розробок (2016-2020рр.) станом на 26.10.2020 р.

1.Кузнецова І.О., Балабаш О.С. Управління бізнес-стійкістю підприємств на ринку хлібопродуктів: (Монографія) / Харків: «Діса плюс», 2020. –192с.
2. Кузнецова І.О. Реалізація стратегії зовнішньоекономічної діяльності борошномельних підприємств як основа продовольчої безпеки України // Технології стратегічного управління стійким розвитком сучасних організацій: (Монографія) / За заг. ред. док. екон. наук, професора І. О. Кузнецової, канд. екон. наук, доцента О. С. Балабаш – Харків: «Діса плюс», 2020. – 228 с.
3. Кузнецова И.А. Формирование инновационных стратегий на основе цепочки ценности как источник конкурентного преимущества в креативной экономике / И. А. Кузнецова // Бизнес-образование в креативной экономике: инструменты, модели, технологии : монография / И.М. Зборина [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. –(188 с.) с.134-154
3. Кузнецова І.О. Карпенко Ю.В. Управління якістю: навч. Посібник. – ПромАрт: 2018. – 264 с.
4. Кузнецова І.О. Процес стратегічного управління, його структура та зміст. Технологія управління за відхиленнями як основа контролінгу // Сучасні технології стратегічного управління в умовах євроінтеграції: (Монографія) / За заг. ред. І. О. Кузнецової. – Одеса: ОНЕУ, 2018. –С. 6-17; С.179-186
5. Кузнецова І.О. Парадигми процесного підходу в євроменеджменті. Ресурсний підхід як сучасна парадигма євроменеджмент // Концепція євроменеджменту як складова міжнародної інтеграції України: (Монографія) / За ред. І.О. Кузнецової // Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 5-15; С. 24-31
6. Кузнецова І.О., Кюне О.О. Стратегічне управління хлібоприймальними підприємствами як основа продовольчої безпеки країни: Монографія. Одеса: Магистр, 2016. – 146 с. (особистий внесок автора С.5-105)
7. Кузнецова І.О. Процес стратегічного управління в циклічній моделі підприємства. Сучасні підходи до формування конкурентної стратегії організації // Методологія та практика стратегічного управління розвитком сучасних організацій: Монографія/ За заг. ред. д. е. н., професора І.О. Кузнецової. // Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 5-24

К.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету Місько Ганна Анатоліївна прочитала лекції з дисципліни «Менеджмент» у Економічному університеті – Варна (Болгарія) по програмі Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» з 28.09.2020 р. по 02.10.2020 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти мали можливість використати набуті знання під час вирішення кейсу корпорації «Upjohn».

За результатами програми Erasmus+ «Мобільність персоналу для викладання» було підписано міжкафедральний договір про співпрацю між кафедрою менеджменту організацій Одеського національного економічного універсимтету та кафедрою управління та адміністрації Економічного університету – Варна.

Студенти  3 курсу спеціальності «Менеджмент» 5 жовтня 2020 р. відвідали тренінг, який для них провів консультант з управління Сокуренко Ігор Анатолійович та вивчили базові правила ведення переговорів. Всі учасники отримали шквал емоцій та енергії, засвоїли основні техніки та переконалися, що ефективні переговори – це шлях до успіху у будь-якій сфері: як у бізнесі, так і в особистому житті.

Лекцію з «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу спеціальності «Менеджмент» провів випускник кафедри менеджменту організацій, успішний бізнесмен, канд.екон.наук Малютенко Олександр. Він розповів про свій шлях у бізнесі, про підйоми та падіння, про те як не боятися шукати власний шлях, починаючи з малого, і головне – не зупинятися… Головне всі зрозуміли, що менеджмент – це наука про успіх!

Студенти ФМОІТ прослухали цікаву лекцію професора Школи менеджменту ім. Везерхеда (США) Романа Шеремети на тему: «Економіка пост-пандемії: макроекономічний огляд і прогноз» та дізналися думку відомого економіста щодо впливу COVID-19 на економічні процеси в світі і Україні.

вул. Гоголя, 18, к. 101
723-02-82

manager@oneu.edu.ua

 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Теорія організації
 • Управління персоналом
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Психологія
 • Маркетинг
 • Вступ до фаху
 • Історія менеджменту
 • Етика ділового спілкування
 • Комунікаційний менеджмент
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Бізнес-планування
 • Корпоративно-соціальна відповідальність