Менеджмент (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Менеджмент організацій

Про спеціальність

ОП «Менеджмент організацій – програма орієнтована на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування управлінців з новим способом  стратегічного мислення.

Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних,  проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків.

Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри менеджменту. Формує менеджерів з новим способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи  управління, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Ким можуть працювати випускники:

 • керівниками підприємств, установ та організацій;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівниками підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівниками підрозділів маркетингу;
 • менеджерами за питань комерційної діяльності;
 • керівниками проектів і програм;
 • керівниками підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерами у сфері надання інформації;
 • менеджерами систем якості;
 • керівниками апарату центральних органів влади.

– Летичевська О. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

Навчальні дисципліни, які входять до магістерської
освітньої програми “Менеджмент організації”

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль(іспит/залік) Назва кафедри
Стратегічний менеджмент організацій 180 5 іспит Кафедра менеджменту
Технології управління організацією 180 5 іспит Кафедра менеджменту
Тренінг: лідерство та управління командою 90 5 залік Кафедра менеджменту
Менеджмент організацій 120 5 іспит Кафедра менеджменту
Менеджмент якості 120 5 іспит Кафедра менеджменту
Управління змінами 120 5 іспит Кафедра менеджменту
Управління проектами та інвестиціями 240 5 іспит Кафедра менеджменту
Психологія управління та конфліктологія 120 5 залік Кафедра менеджменту
Інформаційні системи і технології в управлінні 180 5 іспит Кафедра менеджменту
Методологія та організація наукових досліджень 120 5 іспит Кафедра менеджменту
Міжнародний менеджмент 120 5 іспит Кафедра менеджменту
Міждисциплінарний тренінг “Менеджмент організацій” 120 6 залік Кафедра менеджменту

Ähnliches Foto