Менеджмент (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Менеджмент організацій

Про спеціальність

ОП «Менеджмент організацій – програма орієнтована на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування управлінців з новим способом  стратегічного мислення.

Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних,  проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків.

Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри менеджменту. Формує менеджерів з новим способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи  управління, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Ким можуть працювати випускники:

 • керівниками підприємств, установ та організацій;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівниками підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівниками підрозділів маркетингу;
 • менеджерами за питань комерційної діяльності;
 • керівниками проектів і програм;
 • керівниками підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерами у сфері надання інформації;
 • менеджерами систем якості;
 • керівниками апарату центральних органів влади.

– Летичевська О. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

Магістр

Ähnliches Foto