Менеджмент (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Менеджмент організацій
Магістр
Спеціальність «051 Економіка»
Стислий опис і актуальність спеціальності  Сьогодні ринок праці потребує кваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, розуміють закономірності функціонування економіки, здатні виконувати аналітичні та прогностичні функції, володіють теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних завдань функціонування економіки та формування рекомендацій для економічної політики. Усі ці знання набувають студенти при вивченні дисциплін в межах освітньої програми «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»
Знання і вміння   Випускник освітньої програми магістрів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» під час навчання дізнається про механізми та принципи функціонування економічного середовища, оволодіє сучасними теоріями та моделями функціонування господарських систем, науковим економічним мисленням, навичками системного підходу до розробки та прийняття управлінських рішень.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування – керівники і провідні фахівці у органах державного та муніципального управління;

– фінансовий аналітик великих корпорацій, інвестиційних та фінансових компаній, органів державного регулювання;

– керівники, їх заступники та провідні фахівці міжнародних аудиторських та консалтингових компаній;

– провідні фахівці аналітичних та фінансово-економічних підрозділів компаній реального сектора;

– генеральні директори, керівники економічних підрозділів і служб підприємств та організацій малого і середнього бізнесу різних галузей;

– економічні журналісти;

– фахівці науково-дослідних інститутів та наукових організацій;

– приватні підприємці.

Освітня програма «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» 

Стислий опис, особливості та конкурентні переваги освітньої програми  В межах програми здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації для вирішення стратегічних завдань управління в державному та приватному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі як в певній галузі суспільного виробництва, так і держави в цілому. Набуті знання надають можливості широкого вибору майбутньої професії, що є надважливим в умовах стрімкого технічного прогресу та змін потреб ринку. Випускник може працювати в державних та приватних установах на різних посадах. Отримана база знань надає широкий простір для кар’єрного зростання та ведення власного бізнесу.

Про спеціальність

ОП «Менеджмент організацій – програма орієнтована на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних адаптуватися до мінливого ринкового середовища та приймати управлінські рішення. Цикл практичної підготовки забезпечує формування управлінців з новим способом  стратегічного мислення.

Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних,  проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків.

Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри менеджменту. Формує менеджерів з новим способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи  управління, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Ким можуть працювати випускники:

 • керівниками підприємств, установ та організацій;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівниками підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівниками підрозділів маркетингу;
 • менеджерами за питань комерційної діяльності;
 • керівниками проектів і програм;
 • керівниками підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерами у сфері надання інформації;
 • менеджерами систем якості;
 • керівниками апарату центральних органів влади.

– Летичевська О. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

Магістр

Ähnliches Foto