073 Менеджмент (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Менеджмент організацій
 2. Управління в охороні здоров’я
МАГІСТР
Спеціальність “073 Менеджмент”
Освітньо-професійна програма “Менеджмент організацій”
Стислий опис і актуальність Освітня програма «Менеджмент організацій» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління, оволодіти сучасною, затребуваною та високооплачуваною професією; Стати фахівцем, який володіє компетентностями зі стратегічного управління організацією, управління ресурсами, управління інноваційними проектами та  інформаційними потоками організації.
Знання і вміння Здобувачі магістерської програми вивчають сучасні концепції стратегічного менеджменту, підходів до формування конкурентних переваг підприємства; опановують методи аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього середовища, формування і реалізації стратегії.

Шляхом проходження тренінгів отримують практичні навики ефективного лідерства та вміння управляти командою (колективом), володіння інструментами командоутворення, коучингу команд, опрацювання психологічних аспектів процесу прийняття управлінських рішень.

Майбутні професії та перспективи працевлаштування Випускники можуть обіймати керівні посади на підприємствах, а саме: топ-менеджера, проектного менеджера, керівника структурного підрозділу,  комерційного директора, менеджера з транспортної логістики, менеджера з маркетингу, адміністратора; керівні посади апарату державних та місцевих органів управління  (головного фахівця; начальника служби (відділу) тощо; організувати власний бізнес та займатися підприємницькою діяльністю в різних сферах та галузях економіки
Стислий опис, особливості та конкурентні переваги освітньої програми Окрім міцної теоретичної підготовки освітньою програмою передбачено проведення практик і практичних занять на базі провідних підприємств м. Одеси.

Проходження магістрантами тренінгів, дозволяють їм, як майбутнім фахівцям бути підготовленими до успішного виконання бізнес-завдань, підвищення ефективності виробничої діяльності, ефективних управлінських взаємодій.

Завдяки постійному моніторингу вимог ринку праці та тісним контактам зі стейкхолдерами, випускники магістерської програми «Менеджмент організацій» отримують знання та навики, які відповідають вимогам роботодавців сьогодні і, що важливо, будуть актуальними у майбутньому.

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОП

Ким можуть працювати випускники:

Випускники можуть обіймати керівні посади на підприємствах, а саме:

 • топ-менеджера
 • проектного менеджера
 • керівника структурного підрозділу
 • комерційного директора
 • менеджера з транспортної логістики
 • менеджера з маркетингу
 • адміністратора
 • керівні посади апарату державних та місцевих органів управління  (головного фахівця; начальника служби (відділу) тощо
 • організувати власний бізнес та займатися підприємницькою діяльністю в різних сферах та галузях економіки

 

 

 

 

 • керівниками підприємств, установ та організацій;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівниками підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівниками підрозділів маркетингу;
 • менеджерами за питань комерційної діяльності;
 • керівниками проектів і програм;
 • керівниками підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерами у сфері надання інформації;
 • менеджерами систем якості;
 • керівниками апарату центральних органів влади.

– Летичевська О. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

Контактна особа:

Данчева Олена Миколаївна

094-949-06-75 (VIBER/TELEGRAM)

066-170-50-02

Ähnliches Foto