Програми вступних випробувань

Графік проведення консультацій та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на 1 курс за державним замовленням у 2021 році

Графік проведення консультацій та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на 1 курс місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2021 році

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови для здобуття на освітній ступень молодший бакалавра

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів для вступників, які мають повну загальну середню освіту, на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра

Програма вступного випробування з географії

Програма вступного випробування з історії України

Програма вступного випробування з української мови і літератури

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма вступного випробування з математики


Програми співбесід, на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра

Програма співбесіди з географії

Програма співбесіди з історії України

Програма співбесіди з української мови і літератури

Програма співбесіди з російської мови 

Програма співбесіди з математики


Програми фахових вступних випробувань для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», 3 курс за напрямом підготовки «Економіка та організація готельно-ресторанної справи»

ПРОГРАМА вступного випробування на 2курс за спеціальністю 242 «Туризм», 3 курс за напрямом підготовки «Економіка та організація туристичної діяльності»

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства», 3 курс за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці», 3 курс за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство і торгівельне підприємництво», 3 курс за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 073 «Менеджмент», 3 курс за напрямом підготовки 6.03060101 «Менеджмент»

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», 3 курс за напрямом підготовки6.030505 «Міжнародна економіка»

ПРОГРАМА вступного випробування за спеціальністю 075 «Маркетинг» за освітніми програмами «Маркетинг», «Міжнародна логістика» для здобуття ступеня бакалавра для вступників, які мають диплом за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

ПРОГРАМА фахового вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітніми програмами «Економіка та планування бізнесу», «Муніципальна економіка»

ПРОГРАММА вступного випробування на 2-3 курс за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньою  програмою «Психологія» для здобуття ступеня «бакалавр» для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» 

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальністю 051 «Економіка» освітня програма «Бізнес  статистика та аналітика»

ПРОГРАМА вступного випробування для вступників, які вступають на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

ПРОГРАМА вступного випробування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за освітніми програмами «Облік і аудит», «Оціночна діяльність» 

ПРОГРАМА вступного випробування за спеціальністю 051 «Економіка» освітня програма  «Комп’ютерні та Інтернет технології в бізнесі» 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Міжнародний банківський бізнес»

ПРОГРАМА вступного випробування на 2-3 курс за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування за освітніми програмами «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування», «Міжнародні фінансові ринки», «Податкова та митна справа» 

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 015 “Професійна справа (Економіка)”, освітня професійна програма “Англійська мова в економіці та бізнес-освіті”


Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього рівня магістра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом сучасної організації» для здобуття освітнього ступеня магістра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 242 «Туризм» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА  вступного випробування зі  спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітніми програмами “Державні та муніципальні фінанси, Фіскальне та митне адміністрування”, Корпоративні фінанси”, “Фінансовий та страховий менеджмент” для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 075 «Маркетинг» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Експертиза товарів та послуг» для здобуття освітнього ступеня магістра

ПРОГРАМА фахового вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітніми програмами «Економіка, планування та управління бізнесом», «Муніципальна економіка»

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,за освітніми програмами:«Управління діяльністю банків на фінансовому ринку», «Управління фінансовою стійкістю банку» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Економіка та стратегія розвитку підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Економіко-математичне моделювання» для здобуття освітнього ступеня «магістр»на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальністю 051 «Економіка» освітня програма «Статистика бізнесу» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальністю 051 «Економіка» освітня програма «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови для здобуття на освітній ступень магістра на основі диплома бакалавра

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.od.ua

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше