Інформація для вступу на 1 курс

ПРИЙОМ
на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавр у 2019 році
На 1 курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються  вступники на  основі повної загальної середньої освіти.

На 1 курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються  вступники на  основі повної загальної середньої освіти.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується:

 о 18.00 годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;

 о 18.00 годині 22 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно;

співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім  визначених випадків у розділі 6 Умов та  Правил прийому.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими умовами, подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення  не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв  для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто  оригінали та додає копії:

–   документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

–   ідентифікаційного номера ( 2 примірника);

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством;

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньо. освіти;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 31 липня.

 Зарахування за кошти державного бюджету – 01 серпня 2019 року

          

ПРИЙОМ
на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра
 у 2019 році

На 1 курс заочної форми навчання приймаються вступники на основі повної загальної середньої освіти. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується о 18.00 години 22 липня для осіб. які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання на місця за державним замовленням.

Вступники, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди  для  участі у конкурсному відборі подають заяви  в паперовій формі. Прийом документів для цієї категорії – з 10 липня до 16 липня, вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня  включно, співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька  та іспанська) мов на власний розсуд.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення   не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв  для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною чи заочної формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання (денна чи заочна).

Формування рейтингового списку вступників на місця за державним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше   26 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 31 липня;

Зарахування вступників за державним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 01 серпня;  за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 серпня.

На місця  за рахунок коштів  фізичних  та  юридичних  осіб  прийом  заяв  та  документів  починається

10 липня і закінчується 30 серпня. Перша сесія: прийом документів починається 10 липня, закінчується 08 серпня, формування рейтингового списку до 14 серпня, зарахування не пізніше 15 серпня. Друга сесія:  прийом документів починається 09 серпня і  закінчується 22 серпня формування рейтингового списку  до 29 серпня, зарахування не пізніше 30 серпня.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто  оригінали та додає копії:

–   документа, що посвідчує особу;

–   ідентифікацйного номера;

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством;

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньо. освіти;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

– копію ідентифікаційного номера.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

 

Навчаючись  в  центрі  заочної  форми  навчання  Ви  МАЄТЕ  МОЖЛИВІСТЬ  одночасно:

  • Працювати в Україні чи за кордоном та накопичувати досвід в тій або іншій галузі економіки
  • Навчатись за іншою спеціальністю на денній формі навчання в ОНЕУ чи іншому навчальному закладі України або інших країн світ
  • Служити в збройних силах України

Адреса головного корпусу ОНЕУ: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua  e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Довідки за телефоном (048) 723-80-73 – приймальна комісія. Підготовчі курси тел.(048) 723-86-50

Адреса Центру заочного навчання: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел.722-62-71,722-62-73

ПРИЙОМ   у 2019 році
на очно – вечірню форму навчання здійснюється на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
для здобуття ступеня бакалавр

Вступники на 1 курс очної – вечірньої форми приймаються вступники на основі повної загальної середньої освіти. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Прийом заяв та документів починається 10 липня і закінчується 30 серпня  – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів для  участі у конкурсному відборі до університету подають заяви  в паперовій формі. Прийом документів для цієї категорії – з 10 липня до 16 липня, вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно.

Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька  та іспанська) мов  на власний розсуд.

Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб, не обмежується.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності(освітньої програми)  та форми навчання.

Перша сесія: прийом заяв та документів починається 10 липня, закінчується 08 серпня, формування рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше  09 серпня; виконання вимог до зарахування  до 14 серпня, зарахування не пізніше 15 серпня.

Друга сесія: прийом заяв та документів починається 09 серпня і закінчується 22 серпня, формування рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше  23 серпня,  виконання вимог до зарахування  до 29 серпня, зарахування не пізніше 30 серпня.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто  оригінали та додає копі:

–  документ, що посвідчує особу  (додати  копію цього документу);

–  ідентифікаційного номера;

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством;

– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньо. освіти;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

 

 

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положення про приймальну комісію Одеського національного економічного університету

Рішення приймальної комисії ОНЕУ за 2018 рік


Ліцензія Міністерства освіти і науки: серія АЕ №636851 від 19.06.2015

Конкурс 2018 року

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження


Інформація щодо захисту персональних даних


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше