Інформація для вступу на 1 курс

Положення про структуру, критерії та порядок оцінювання мотиваційних листів

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua 

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua    

Приймальна комісія,  телефон (048) 723-80-73

Відділ  маркетингу,  телефон (048) 723-05-42.

Підготовчі курси, телефон (048) 723-86-50

 

Положення про структуру, критерії та порядок оцінювання мотиваційних листів

Адреса головного корпусу ОНЕУ: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Приймальна комісія, телефон (048) 723-80-73

Підготовчі курси, телефон (048) 723-86-50

Адреса Центру заочної та вечірньої форми навчання: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел.722-62-71,722-62-73

Положення про структуру, критерії та порядок оцінювання мотиваційних листів

ПРИЙОМ

на заочну (з використанням дистанційних технологій), вечірню  форми 

для  здобуття  ступеня бакалавра   у 2020 році

 

         Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти реєстрація

електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається  01 липня

Прийом заяв та документів на заочну форму навчання на місця за державним замовленням розпочинається 13 липня і закінчується о 18.00 години 22 липня для осіб, які вступають на  основі сертифікатів зовнішнього незалежного  оцінювання. 

Для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів ( які мають на це право) прийом заяв та документів розпочинається 13 липня і закінчується  о 18:00 16 липня.   З 13 по 22 липня  проводяться додаткові сесії іспитів для вступників, які мають на це право і вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Прийом  заяв та документів  на заочну та вечірню форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб починається 13 липня і закінчується 10 вересня.

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020  років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька  та іспанська) мов на власний розсуд

Вступники можуть подати до п’яти  заяв на місця державного замовлення. Подання заяв  для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

         Вступник, що претендує на місця державного замовлення за  заочною формою навчання, зазначає з позначкою у кожній заяві її пріоритетність відносно інших поданих ним заяв.  Показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання (заочна, вечірня).

Формування рейтингового списку вступників, надання рекомендацій на місця за державним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється, вступних іспитів здійснюється   27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 31 липня;

Зарахування вступників за державним замовленням проводиться  о 12.00 години 01 серпня.  

Зарахування за кошти фізичних та/або  юридичних осіб проводиться 15 серпня та 15 вересня.

 

      Перелік конкурсних предметів ( додаток 4 Умов прийому до ЗВО України 2020 року)

  для вступників на основі повної загальної середньої освіти  на бюджетні спеціальності

                                                                 для здобуття   ступеня бакалавра

*  Прийом на вечірню форму навчання здійснюється тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Перелік конкурсних предметів (додаток 4 Умов прийому до ЗВО України 2020 року)

для вступників на основі повної загальної середньої освіти  на небюджетні спеціальності (контракт)

для здобуття освітнього  ступеня бакалавра 

На місця  за рахунок коштів  фізичних та юридичних  осіб прийом заяв та документів здійснюється в дві сесії:

  • перша сесія:  починається 13 липня і закінчується 11 серпня,  зарахування 15 серпня; 
  • друга сесія:   починається 12 серпня і  закінчується 10 вересня, зарахування 15 вересня. 

 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто  оригінали документів та додає:

–   копію документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

–   копію ідентифікацйного номера (2 примірника);

– копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством;

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньо. освіти;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Навчаючись  в центрі заочної  та вечірньої форми навчання  Ви  МАЄТЕ  МОЖЛИВІСТЬ  одночасно:

  • Працювати в Україні чи за кордоном та накопичувати досвід в тій або іншій галузі економіки
  • Навчатись за іншою спеціальністю на денній формі навчання в ОНЕУ чи іншому навчальному закладі України або інших країн світ
  • Служити в збройних силах України

Адреса головного корпусу ОНЕУ: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua 

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Приймальна комісія телефон (048) 723-80-73. Підготовчі курси тел.(048) 723-86-50

          Адреса Центру заочної та вечірньої форми навчання: м.Одеса, вул. Пушкінська, 26, тел.722-62-71,722-62-73

 

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положення про приймальну комісію Одеського національного економічного університету

Рішення приймальної комисії ОНЕУ за 2018 рік


Ліцензія Міністерства освіти і науки: серія АЕ №636851 від 19.06.2015

Конкурс 2019 року

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження


Інформація щодо захисту персональних даних


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше