Бакалавр (вступ на 1-й курс)

📌ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 Ліцензія  «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», наказ МОН  України від  21.11.2019 р. № 986-л

                                                            

                                                                         ПРИЙОМ         

на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра у 2021 році

 

   Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра  на основі загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається  01 липня.

Прийом заяв та документів розпочинається 14 липня та закінчується о 18:00 23 липня  для осіб, які вступають за результатами незалежного оцінювання, а також вступних іспитів, які були  складені з 01 по 13 липня;

– для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів (відповідно до Умов прийому) прийом заяв та документів розпочинається 14 липня та закінчується о 18:00 16 липня.

Вступні іспити проводяться  в кілька потоків з 01 по 13 липня включно ( для вступників на місця державного  замовлення).  У період з 14 по 23 липня проводиться додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

співбесіди проводяться з 17 по 19 липня включно ( з особами відповідно до Умов прийому).

Вступники можуть подати до п’яти  заяв на місця державного замовлення та до 30 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (на місця за кошти фізичних/та або юридичних осіб).

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім  визначених випадків у розділі 6 Умов та  Правил прийому.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2018 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 –  2021 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд.

Вступники подають заяву про вступ до університету в електронній формі в режимі он-лайн, у якій вказують спеціальність, освітню програму та форму навчання. Вступники, що претендують на місця державного замовлення у кожній заяві зазначають її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1(один) означає найвищу пріоритетність.  Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

 

Під час подання заяви в паперовій формі  вступник особисто пред’являє оригінали та додає:

–  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України

( 2 примірника);

–  копію картки платника податків ( 2 примірника);

– копію військово-облікового документа ( у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників-посвідчення  про приписку до призовних дільниць);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

– копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами приймальна комісія університету. Копії документів без  пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Формування рейтингових списків вступників, рекомендованих за кошти державного бюджету здійснюється не пізніше  28 липня.

Вступники мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 02 серпня. Зарахування вступників за кошти державного бюджету проводиться 09 серпня;       за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua         email: abiturient@oneu.edu.ua

Приймальна комісія  – (048) 723-80-73    Відділ  маркетингу  –  (048) 723-05-42

Підготовчі курси телефон  – 723-86-50

 Перелік конкурсних предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

       для здобуття ступеня бакалавра на бюджетні та небюджетні конкурсні пропозиції

                                (додаток 4  Умов прийому до ЗВО України у 2021 році )

 Факультет Спеціальності

освітнього ступеня бакалавра,

освітні програми

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)

Бюджет / контракт

 

Вагові

коефіцієнти

 

 

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

 

 

Факультет фінансів та банківської справи

072 Фінанси, банківська справа

та страхування

– Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування

– Податкова та митна справа

– Міжнародний банківський бізнес

1.Українська мова та література  

0,30

 

100
2. Математика 0,30 100
3. Історія України або іноземна мова,  або географія,

або біологія, або фізика, або хімія

0,30 100
015 Професійна освіта(Економіка)

– Англійська мова в економіці та бізнес- освіті

 контракт

 

1. Українська мова 0,30

 

100

 

2. Математика 0,20 100
 3.   Історія України або іноземна мова,  або географія, або біологія, або фізика, або хімія

 

0,40

 

 

100

 

 

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій 071 Облік і оподаткування

– Облік і аудит

– Оціночна діяльність

 

1. Українська мова та література 0,40 100
2. Математика 0,25 100
3. Історія України  або іноземна мова,  або географія,

або біологія, або фізика, або хімія

0,25 100
073 Менеджмент

– Менеджмент організацій

– Інформаційні та Інтернет – технології в менеджменті

 

 

1. Українська мова та література 0,45

 

100

 

2. Математика 0,25

 

100

 

3.  Історія України  або іноземна мова,  або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,20 100
Факультет економіки та управління

підприємництвом

051 Економіка

– Світова економіка та моделі функціонування  господарських систем

– Управління персоналом та економіка праці

– Бізнес – статистика та аналітика

– Комп’ютерні та Інтернет – технології в бізнесі

 

1. Українська мова та література

 

0,40

100

 

2. Математика 0,20 100
 

3.Історія України або іноземна мова,  або

географія, або біологія, або фізика, або хімія

0,30 100
053 Психологія

– Психологія

 

 

1. Українська мова та література  

0,40

100

 

2. Математика 0,20 100
3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія  

0,30

 

100

281 Публічне

управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

 

1. Українська мова та література 0.40 100
2. Математика 0.20 100
3.  Історія України або іноземна мова,  або географія, або біологія, або фізика, або хімія  

0.30

 

100

 076 Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

– .Економіка та планування бізнесу

– Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності

– Економіка та організація торгівлі

 

1.Українська мова та література

0,40  

100

 

2. Математика

 

0,20

100
3.Історія України або іноземна мова,  або географія,

або біологія, або фізика, або хімія

 

0,30

100
 

 

 

Факультет міжнародної економіки

075 Маркетинг

– Маркетинг  та міжнародна логістика

 

1. Українська мова і література 0,45

 

100
2. Математика 0,20 100
3.  Історія України або іноземна мова,  або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,25 100
241 Готельно-ресторанна справа

– Економіка та організація готельно–ресторанної справи

 

242 Туризм

– Економіка та організація туристичної діяльності

1. Українська мова та література 0,35 100
2. Іноземна мова 0,30

 

100

 

3. Історія України або математика, або біологія, або

географія, або  фізика, або хімія

0,25

 

             

                100

       

292  Міжнародні економічні відносини

– Міжнародна економіка

 

1. Українська мова та література 0,30

 

                 100
2.Математика 0,20

 

                 100
3. Історія України або іноземна мова , або географія, або біологія, або  фізика, або хімія 0,40

 

               

                100

 

 

 

Вагові  коефіцієнти середнього бала документа про повну загальну середню освіту – 0,1

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                              

                                 Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

                            Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 986-л

                                                      ПРИЙОМ

 на заочну форму навчання (з використанням дистанційних технологій)                

             для  здобуття освітнього  ступеня  бакалавра   у 2021 році

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається  01 липня.

Прийом заяв та документів  на місця за державним замовленням розпочинається 14 липня та закінчується о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів ( категорія вступників, які мають на це право).Вступні іспити проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня (для вступників на місця державного замовлення). У період з 14 по 23 липня проводиться додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Прийом заяв та документів розпочинається 14 липня і закінчується о 18.00 години 23 липня для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного  оцінювання, а також вступних іспитів, які були  складені з 01 по 12 липня.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів  з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька  та іспанська) мов на власний розсуд.

Вступники можуть подати до п’яти  заяв на місця державного замовлення та до 30(тридцяти) заяв на небюджєтні конкурсні пропозиції ( контракт).

Вступник, що претендує на місця державного замовлення, зазначає у кожній заяві її пріоритетність відносно інших поданих ним заяв.  Показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих  за кошти державного бюджету здійснюється не пізніше 28 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00  02 серпнязарахування вступників за кошти державного бюджету проводиться 09 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Навчаючись  в  центрі  заочної  та вечірньої форми  навчання  СТУДЕНТИ  МАЮТЬ  МОЖЛИВІСТЬ  одночасно:

  • Працювати в Україні чи за кордоном та накопичувати досвід в тій або іншій галузі економіки
  • Навчатись за іншою спеціальністю на денній формі навчання в ОНЕУ чи іншому навчальному закладі України або інших країн світу
  • Служити в збройних силах України

Адреса головного корпусу ОНЕУ: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua  e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Приймальна комісія телефон (048) 723-80-73. Підготовчі курси тел.(048) 723-86-50

Адреса Центру заочної та вечірньої форми навчання: м. Одеса, вул. Пушкінська, 26,

тел.722-62-71,   722-62-73

      Перелік конкурсних предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра ( додаток 4 Умов прийому до ЗВО України 2021 року) 

 

 

                         Спеціальності

                      ( освітні програми)

Перелік

конкурсних предметів

(вступних іспитів)

Вагові коефіцієнти Мінімальна

кількість

балів для допуску до участі в конкурсі

                       Бюджет / контракт   
071 Облік і оподаткування               

– облік і аудит

– оціночна діяльність

(бюджет / контракт

  1.Українська мова та  література 0,40 100

 

  2. Математика  

0,25

 

100

  3. Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія  

0,25

100
072 Фінанси, банківська справа та страхування    

  – фінанси,  фінансовий  

менеджмент  та      страхування

– міжнародний банківський бізнес

– податкова та митна справа

              (бюджет / контракт)

1.Українська мова та література

 

0,30 100

 

2. Математика  

0,30

100
3.Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія  

0,30

 

 

100
076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  організація 

– економіка підприємства  та організація  підприємницької

 діяльності

– економіка та планування бізнесу    

           (бюджет / контракт)

1.Українська мова та література 0,40 100
2. Математика  

0,20

100
3.Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,30 100
015 Професійна освіта     (Економіка)  

–    Англійська мова в економіці та бізнес-освіті

                       (контракт)

 

1. Українська мова 0,30 100
2. Математика 0,20

 

 

100

 

 

3.Історія України, або іноземна мова, або

географія, або біологія, або фізика, або хімія

0,40

 

100

 

51   Економіка

   – управління персоналом   економіка праці 

   – комп’ютерні та  Інтернет – технології  в бізнесі

                          (контракт)

 

1. Українська мова та література

0,40 100
2.Математика 0,20 100
3. Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,30 100
053  Психологія    

   – психологія

                    (контракт)

 

  1.Українська мова та література

0,40 100
2.Математика 0,20 100
3.Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,30 100
073  Менеджмент

– менеджмент  організацій 

                     (контракт)

 

 

1. Українська мова та література

0,45

 

100

 

2.Математика        0,25 100
3. Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,20 100
075  Маркетинг 

 – маркетинг та міжнародна         логістика 

                  (контракт)

 

  1.Українська мова та література 0,45 100
2.Математика 0,20 100
3. Історія України, або іноземна мова, або географія або біологія, або фізика, або хімія 0,25 100
 241    Готельно-ресторанна  справа         

– економіка та організація готельно-ресторанної справи             (контракт)

242  Туризм

– економіка та організація  

туристичної діяльності         (контракт)

 

1.Українська мова та література

0,35 100
2.Іноземна мова 0,30 100
 3. Історія України, або  математика, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,25 100
281 Публічне управління та  адміністрування

– публічне управління та адміністрування 

               (контракт)

 

Українська мова та література 0,40 100
2.Математика 0,20 100
3. Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,30 100
292  Міжнародні економічні   відносини    

  – міжнародна економіка

               (контракт)

 

 

 1.Українська мова та література 0,3 0 100

 

2. Математика 0,20 100
3. Історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,40

 

100

 

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту складає 0,1

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto