Інформація для вступу на 1 курс

На 1 курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються  вступники на  основі повної загальної середньої освіти.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та закінчується о 18.00 годині 25 липня;

Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується:

 о 18.00 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;

о 18.00 годині 26 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;

співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

     Вступники на основі повної загальної середньої освіти з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими умовами, подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення  не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв  для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі та додає:

–  документ, що посвідчує особу  (додати  копію цього документу);

–  військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних ( додати копію);

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (необхідно додати копію цих документів);

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (необхідно додати копію цих документів);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня.

 Перелік конкурсних предметів  згідно додатка 4  Умов прийому до ВНЗ України у 2018 році для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Під час вступної компанії 2018 року вступники на 1 курс заочної форми навчання подають заяви тільки в електронній формі з 12 до 26 липня включно на місця за державним замовленням.

На місця за рахунок коштів  фізичних та юридичних осіб прийом заяв та документів починається 12 липня, закінчується 10 серпня  о 18 год.00 хв.

Вступники, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди  для  участі у конкурсному відборі до університету подають заяви  в паперовій формі (прийом документів  з 12 липня до 20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно).

Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької  та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення на денну чи заочну форми навчання  не більше, ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв  для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною чи заочної формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання (денна чи заочна).

Формування рейтингового списку вступників на місця за державним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше   01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня;

Зарахування вступників за державним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня;  за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня.

 Конкурентні переваги здобуття освіти на заочній формі навчання:

 • найважливіша конкурентна перевага – високий імідж ОНЕУ, який є членом асоціації європейських університетів, є профільним вузом і має вищий рівень акредитації і  як наслідок, високий рівень якості викладання спеціальних економічних дисциплін
 • багаторівнева система підготовки економістів (бакалавр 4 року, магістр 1,5 року)
 • здобуття освіти практично по всім найважливішим та затребуваним на ринку праці економічним спеціальностям (спеціалізація, освітня програма)
 • протягом навчання викладаються всі нормативні дисципліни, які мають місце в навчальних планах денної форми навчання
 • використовуються нові інформаційні, комп’ютерні і мультимедійні технології навчання
 • навчання ведеться за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, так і за рахунок державних коштів. Можлива помісячна оплата за навчання
 • наявність лабораторії дистанційного навчання та методичної бази в електронному вигляді по всім дисциплінам. Впровадження елементів дистанційного навчання
 • зручний графік занять протягом року. Можливість відвідувати лекції на денній формі навчання
 • видача дипломів європейського зразка
 • навчальний корпус знаходиться в центрі м. Одеса на вул. Пушкінській

Навчаючись в центрі заочної форми навчання Ви можете одночасно:

 • Працювати в Україні чи за кордоном та накопичувати досвід в тій або іншій галузі економіки
 • Навчатись за іншою спеціальністю на денній формі навчання в ОНЕУ чи іншому навчальному закладі України або інших країн світ
 • Служити в збройних силах України

Вступники на 1 курс очної (вечірньої) форми навчання подають заяви  в паперовій  формі до приймальної комісії університету. Прийом заяв та документів починається 12 липня і закінчується 0 18.00 годині 10 серпня  – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди  для  участі у конкурсному відборі до університету подають заяви  в паперовій формі (прийом документів  з 12 липня до 20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно).

Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької  та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб, не обмежується.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності  та форми навчання.

Формування рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього  незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше  11 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18.00 години 17 серпня;

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 25 серпня  2018 р.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто документів оригіналі та додає:

–  документ, що посвідчує особу  (додати  копію цього документу);

–  військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних ( додати копію);

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (необхідно додати копію цих документів);

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (необхідно додати копію цих документів);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

 

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.od.ua

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше