Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

             На навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, відповідно до переліку спеціальностей (спеціалізацій), напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс до університету.     

     Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами письмових фахових вступних випробувань.

     Особа може вступити до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови додаткового вступного випробування у формі співбесіди, успішного складання фахового вступного  випробування (письмового) за обраним напрямом підготовки(спеціальністю) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста

     Прийом заяв та документів  на денну форму навчання починається 12 липня і закінчується 24 липня 2018 року. Фахові випробування в письмовій формі проводяться з      25 до 26 липня.  Зарахування  не пізніше 08 серпня 2018 року.

     Прийом заяв та документів  на заочну та вечірню форми навчання починається 12 липня  і закінчується  09 серпня 2018 року. Фахові випробування в письмовій формі проводяться  з 25  до   26 липня та з 10  до 11 серпня . Зарахування – не пізніше 18 серпня 2018 року.

     Заява в паперовій формі подається вступником особисто. У заяві вступники  вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму), форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу (2 примірника для денної форми та 1 примірник для заочної , вечірньої форм);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом молодшого спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього ( 2 примірника);
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • чотири  кольорові  фотокартки розміром 3 х 4 см.

     Вступники додають копію ідентифікаційного номера  ( 2 примірника для  денної;  1 примірник для заочної, вечірньої форм навчання).

Усі копії документів заcвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про прописку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

                      Перелік спеціальностей (освітніх програм), на які здійснюється прийом до університету  на 2-й курс у 2018 році  вступників, на основі диплома молодшого  спеціаліста,для здобуття ступеня бакалавра

       Код Спеціальність (освітня програма ) Форма навчання
051 Економіка (- теорії та моделі управління економікою) денна   
051 Економіка (- комп’ютерні та інтернет – технології у бізнесі) денна
051 Економіка (- бізнес статистика та аналітика) денна                                   
051 Економіка  (- управління персоналом і  економіка праці) денна, заочна
071 Облік і оподаткування (- облік і аудит;    оціночна діяльність) денна, заочна, вечірня
072 Фінанси, банківська справа та страхування

– міжнародний банківський бізнес;  

-фінанси, фінансовий менеджмент  та страхування

денна, заочна, вечірня
073 Менеджмент  ( – менеджмент організацій; – менеджмент інноваційної діяльності;    – менеджмент фінансово-економічної безпеки) денна, заочна
075 Маркетинг  (- маркетинг;  – міжнародна логістика) денна, заочна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(- економіка підприємства та організація підприємницької діяльності;- муніципальна економіка;  – економіка та планування бізнесу;   – товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів

денна, заочна, вечірняденна, заочна

денна

241 Готельно-ресторанна справа денна
242 Туризм денна, заочна, вечірня
292 Міжнародні економічні відносини (- міжнародна економіка) денна, заочна

 

                   Перелік спеціальностей (освітніх програм), на які здійснюється прийом до університету на 3-й курс у 2018 році  вступників, на основі диплома молодшого  спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

       Код Спеціальність ( освітня програма ) Форма навчання
051 Економіка

– економічна теорія

денна   
051 Економіка

– економічна кібернетика

денна
051 Економіка

– прикладна статистика

денна                                   
051 Економіка

– управління персоналом і  економіка праці

денна, заочна
071 Облік і оподаткування денна, заочна, вечірня
072 Фінанси, банківська справа та страхування

– фінанси і кредит ( банківська  та фінансова сфера)

денна, заочна, вечірня
073 Менеджмент

– менеджмент

денна, заочна
075 Маркетинг

– маркетинг

денна, заочна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

– економіка підприємства

– товарознавство і торговельне

 підприємництво

денна, заочна, вечірняденна, заочна

денна

241 Готельно-ресторанна справа денна
242 Туризм денна, заочна, вечірня
292 Міжнародні економічні відносини

– міжнародна економіка

денна, заочна

 Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8. Телефон приймальної комісії (048) 723-80-73

                          інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua    e-mail: abiturient@oneu.edu.ua