Бакалавр (вступ на 2/3 курс)

📌Вступні випробування

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                     Ліцензія  «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

                         Наказ Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2019 р. № 986-л

ПРИЙОМ

 

   на денну форму навчання  для  здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня  молодшого бакалавра у 2021 році

Прийом заяв та документів на 1 курс  (за державним замовленням та за рахунок  коштів фізичних та/або юридичних осіб) за скороченим строком навчання здійснюється лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.

                Конкурсний  відбір  за державним замовленням  та за рахунок  коштів фізичних або юридичних осіб здійснюється за результатами письмового фахового вступного іспиту  та сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (дивись Таблиця*).

Прийом  заяв  та  документів  розпочинається 14 липня і закінчується о 18:00  23 липня  за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 242 «Туризм». Фахові вступні іспити проводяться з 24 до 30 липня, зарахування до ВНЗ 09 – 10 серпня.

 

 

форма навчання  Найменування заходу Початок Закінчення
Денна Реєстрація електронних кабінетів 01.07.2021 23.07.2021
Прийом заяв та документів 14.07.2021 23.07.2021
Проведення фахових іспитів 24.07.2021 30.07.2021
Зарахування  за  державним  замовленням  09.08.2021
Зарахування  за рахунок  коштів фізичних або юридичних осіб здійснюється 10.08.2021

 

 

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 -2021 рр.

 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми), форму здобуття освіти. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали нижчезазначених документів та додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (2 примірники);
 • копію картки платника податків (2 примірники);
 • копію документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 примірники);
 • копію сертифіката(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • чотири кольорові  фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • Усі копії документів, крім копії документа, що посвідчує особу, та копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

Копії документів без надання оригіналів не приймаються

 

Перелік спеціальностей та сертифікатів ЗНО для прийому на 1 курс (за державним замовленням/ кошти фізичних та/або юридичних осіб) за скороченим строком навчання, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2021 році.

Таблиця*

Споріднені спеціальності
/ Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальності ОС бакалавра Освітня програма Вагові коефіцієнти фахового іспиту та сертифікатів ЗНО
Код Назва Назва   за державним замовленням за рахунок  коштів фізичних або юридичних осіб

 

051

051

 

1.прикладна статистика

2.інформаційна діяльність підприємства

051 Економіка 1.Управління персоналом  та економіка  праці                                                             2.Комп’ ютерні та інтернет технології в бізнесі                               3.Бізнес-статистика та аналітика                         4.Світова економіка та моделі функціонування  господарських систем Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат ЗНО

з математики – 0,25

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2.Сертифікат ЗНО

на вибір вступника – 0,25

076

076

075

072

071

1.комерційна діяльність

2.економіка підприємства

3.маркетингова діяльність

4.фінанси і кредит

5.бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування 1.Облік і аудит

2.Оціночна діяльність

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат ЗНО

з математики – 0,25

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат ЗНО

на вибір вступника – 0,25

075

076

076

072

071

071

1.маркетингова діяльність

2.комерційна діяльність

3.економіка підприємства

4. фінанси і кредит

5. бухгалтерський облік

6. оціночна діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування 1.Міжнародний банківський бізнес

2.Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування

3.Міжнародні фінансові ринки

4.Податкова та митна справа

 

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2.Сертифікат ЗНО з історії України – 0,25

 

 

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат ЗНО

на вибір вступника – 0,25

075

075

076

072

071

1. комерційна діяльність

2. економіка підприємства

3. маркетингова діяльність

4.фінанси і кредит

5.бухгалтерський облік

075 Маркетинг 1. Маркетинг та міжнародна логістика Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат ЗНО

з математики – 0,25

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат

ЗНО на вибір вступника – 0,25

075

076

076

072

071

076

 

1.маркетингова  діяльність

2.комерційна діяльність

3.економіка підприємства

4.фінанси і кредит

5.бухгалтерський облік

6.товарознавство та комерційна діяльність

076 Підприєм-ництво, торгівля та біржова діяльність 1.Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності

2.Економіка та планування бізнесу

3.Муніципальна економіка

4.Економіка та організація торгівлі

5.Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат ЗНО

з математики – 0,25

Фаховий іспит – 0,5

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,25

2. Сертифікат

ЗНО на вибір вступника – 0,25

241

 

241

241

 

241

1.ресторанне обслуго-вування

2. організація обслуговування  населення

3. туристичне обслугову-вання

4. готельне обслуговування

 

242 Туризм 1.Туризм Фаховий іспит – 0,4

1.Сертифікат ЗНО з  укр. мови та літератури – 0,3 2.Сертифікат ЗНО з історії України – 0,3

Фаховий іспит – 0,4

1.Сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури – 0,3

2. Сертифікат ЗНО

на вибір вступника  –  0,3

 

Примітка.  Для вступників, які вступають за рахунок  коштів фізичних або юридичних осіб, другий сертифікат ЗНО на вибір з таких предметів: з математики або історії України, або географії, або хімії, або фізики, або біології.

 

 

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua    e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

 

Приймальна комісія  – (048) 723-80-73   Відділ маркетингу  –  (048) 723-05- 42

 

Центр заочної та вечірньої  форм навчання  – (048) 722- 62 -71, (048) 722- 62 -73

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

📌Вступні випробування

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

                     Ліцензія  «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

                         Наказ Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2019 р. № 986-л

ПРИЙОМ

       на денну та заочну, форми навчання  для  здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня  молодшого бакалавра у 2021 році.

Прийом заяв та документів на старший  (2 та 3) курс  на денну та заочну форми навчання здійснюється на вакантні  місця в межах ліцензії за рахунок  коштів фізичних та/або юридичних осіб.   Прийом  заяв  та  документів  (1 сесія)  розпочинається  14 липня  і  закінчується  о 18:00

23 липня  за спеціальностями: 015 «Професійна освіта(Економіка)», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини». Фахові вступні іспити проводяться з 24 до 30 липня, зарахування (1 сесія) до ВНЗ 10 серпня.

Додаткові строки прийому заяв та документів конкурсного відбору на заочну форму навчання на вакантні  місця в межах ліцензії для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб проводяться з 30 липня 2021 року до 29 листопада 2021 року в декілька етапів. Фахові  вступні  іспити  проводяться  залежно  від  поданих  заяв. Зарахування – не пізніше 30 листопада 2021 р.

форма навчання  Найменування заходу Початок Закінчення
Денна/

заочна

Реєстрація електронних кабінетів 01.07.2021 23.07.2021
Прийом заяв та документів  (1сесія) 14.07.2021 23.07.2021
Проведення фахових іспитів (1 сесія) 24.07.2021 30.07.2021
Зарахування  до ВНЗ (1 сесія) 10.08.2021  10.08.2021
Заочна Прийом заяв та документів  (2 сесія) 30.07.2021  12.08.2021
Проведення фахових іспитів (2 сесія) 13.08.2021  18.08.2021
Зарахування  до ВНЗ (2 сесія)  25.08.2021  25.08.2021
Прийом заяв та документів  (3 сесія) 13.08.2021 29.11.2021
Проведення фахових іспитів (3 сесія) залежно від поданих заяв
Зарахування  до ВНЗ (3 сесія) 30.11.2021  30 .11.2021

Конкурсний відбір здійснюється за результатами письмового фахового вступного іспиту (ваговий коефіцієнт – 0,5) та сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання:

перший  з української мови і літератури – (ваговий коефіцієнт 0,25),

другий на вибір вступника: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія  (ваговий коефіцієнт – 0,25).

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 -2021 рр.

Перелік документів в паперовій формі:

 • заява, яка подається вступником особисто. У заяві вказується форма здобуття освіти, конкурсна пропозиція із зазначенням спеціальності та освітньої програми. Під час подання заяви

вступник особисто пред’являє оригінали нижчезазначених документів та додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (2 примірники);
 • копію картки платника податків (2 примірники);
 • копію документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 примірники);
 • копію сертифіката(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • чотири кольорові  фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів, крім копії документа, що посвідчує особу, та копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий / третій курс 

осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2021 році за кошти фізичних/юридичних осіб.                                   

( *д – денна, з – заочна)

    Денна/заочна, Бакалавр на 2 курс                            Денна/заочна, Бакалавр на 3 курс

 

Код Назва спеціальності                        ОС бакалавра Освітня програма Код Назва спеціальності                        ОС бакалавра Освітня програма
015

 

Професійна освіта               (Економіка)  

1.Англійська мова в економіці та бізнес-освіті (д/з)

 

051
Економіка         1.Управління персоналом  та економіка праці (д/з)

2.Світова економіка та моделі функціонування господарських систем (д)

3.Комп’ютерні  та  інтернет технології     в бізнесі (д)

4.Бізнес-статистика та аналітика (д)

051

 

Економіка 1.Управління персоналом  та еко-номіка праці (д/з)

2.Світова економіка та моделі функціонування господарських систем (д)

3.Комп’ ютерні та інтернет технології в бізнесі (д)

4.Бізнес-статистика    та аналітика (д)

071 Облік і оподаткування    1.Облік і аудит (д/з)

2.Оціночна діяльність (д/з)

 

071

 

Облік і оподаткування

1.Облік і аудит (д/з)

2.Оціночна  діяльність (д/з)

072 Фінанси, бан-ківська справа та страхування    1.Міжнародний банківський  бізнес (д/з)

2.Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування (д/з)
3.Податкова та митна справа (д/з)
073 Менеджмент   1.Менеджмент організацій  (д/з)

2. Бізнес-адміністрування (д)

072

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування

1.Міжнародний банівський  бізнес (д/з)

2.Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування (д/з)

3.Податкова та митна справа (д/з)

 

075 Маркетинг   1.Маркетинг  (д/з)

2. Міжнародна  логістика (д/з)

075 Маркетинг 1.Маркетинг та міжнародна логістика (д/з) 242 Туризм   1. Туризм (д/з)
076

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1.Економіка підприємства та організація підприємницкої діяльності (д/з)

2.Економіка та планування бізнесу (д/з)

3.Муніципальна економіка (д/з)

4.Економіка та організація  торгівлі (д/з)

5.Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг (д/з)

076 Підприємниц-

тво, торгівля та

      біржова

     діяльність

1.Економіка підприємства та організація підприємницкої діяльності (д/з)
2.Економіка та планування бізнесу (д/з)
3.Муніципальна економіка (д/з)
4.Економіка та організація  торгівлі (д/з)
5.Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг (д/з)
241 Готельно-ресторанна справа 1. Економіка та організація готельно-ресторанної справи (д) 281 Публічне  управління та адміністрування  1.Публічне управління та адміністрування (д/з)
242 Туризм 1. Економіка та організація туристичної діяльності (д/з) 292 Міжнародні економічні відносини  1.Міжнародна  економіка (д/з)
281

 

 

Публічне

управління та адміністрування

 

1.Публічне управління та адміністрування (д/з) Тільки для денної форми навчання
053 Психологія (д)  1. Психологія (д)
292 Міжнародні економічні відносини 1.Міжнародна економіка (д/з) 241 Готельно-ресторанна справа (д)  1. Готельно-ресторанна справа (д)

 

 

 

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua    e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Приймальна комісія тел. (048) 723-80-73   Відділ маркетингу  тел. –  (048) 723 – 05 – 42 Центр заочної та вечірньої  форм навчання  тел. (048) 722- 62 -71, (048) 722- 62 -73