Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

                     Ліцензія  «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2019 р. № 986-л

 

ПРИЙОМ  

на денну, заочну( з використанням дистанційних інформаційних технологій),    

очно-вечірню форми навчання  для здобуття ступеня бакалавра 

на основі освітньо –  кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  у 2020 році

 

Прийом   на 1 курс денної форми навчання зі скороченим терміном навчання на місця за державним замовленням  здійснюється  за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  в разі вступу на ту саму або споріднену (в межах галузі знань) спеціальність.

Прийом заяв та документів в паперовій формі розпочинається 13 липня і закінчується о 18:00 

22 липня,  фахові вступні іспити проводяться з 23 по 30 липня, зарахування  за державним замовлення 07 серпня.

  Прийом заяв та документів на 2(3) курс навчання здійснюється на вакантні  місця в межах ліцензії за рахунок  коштів фізичних та/або юридичних осіб   за спеціальностями:  051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281»Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини».

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня бакалавра для всіх спеціальностей здійснюється за результатами фахового вступного іспиту та зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Для спеціальностей 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з української мови і літератури,  математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій).

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, приймаються особи за умови додаткового вступного випробування у формі співбесіди, складання фахового вступного іспиту (письмового) за обраною спеціальністю та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 -2020 років.

Прийом заяв та документів  на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  здійснюється у дві сесії.

Перша сесія розпочинається 13 липня і закінчується  22 липня, фахові вступні іспити  проводяться з 23  до 30 липня, зарахування  10 серпня.  Друга сесія розпочинається  27 липня і закінчується  14 серпня. Фахові вступні іспити  проводяться з 17  до 20 серпня, зарахування  26 серпня.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми), форму здобуття освіти. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу (2 примірника);
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника);
  • копію документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 примірника);
  • копію сертифіката(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 

 

  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • чотири  кольорові  фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів заcвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Перелік спеціальностей (освітніх програм)       

для здобуття ступеня бакалавра   у 2020 році

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого  спеціаліста 

                           

  Код,

галузь знань

Спеціальність, освітня програма Форма навчання
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 Економіка

  • управління персоналом та економіка праці
  • світова економіка та моделі функціонування господарських систем

–     бізнес – статистика та аналітика

–     комп’ютерні та інтернет-технології в бізнесі

денна, заочна, вечірняденна

денна

денна, заочна

05 «Соціальні та поведінкові науки» 053  Психологія

–        психологія

заочна
07 «Управління

та адміністрування»

071 Облік і оподаткування 

  • облік і аудит
  • оціночна діяльність
денна, заочна, вечірняденна
07 «Управління

та адміністрування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

–    міжнародний банківський бізнес

–    фінанси, фінансовий менеджмент та страхування

–    міжнародні фінансові ринки

–    податкова та митна справа

денна, заочна, вечірняденна, заочна, вечірня

денна

денна

07 «Управління

та адміністрування»

073 Менеджмент 

–  менеджмент організацій

– бізнес-адміністрування

денна, заочнаденна, заочна
07 «Управління

та адміністрування»

075 Маркетинг

–  маркетинг

–  міжнародна логістика

денна, заочна, вечірняденна
07 «Управління

та адміністрування»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства та організація

підприємницької діяльності

–  муніципальна економіка

– економіка та планування бізнесу

– економіка та організація торгівлі

– товарознавство та управління якістю і безпечністю

товарів та послуг

денна, заочна, вечірня

денна

денна, заочна, вечірня

денна

денна

      24 «Сфера обслуговування» 241 Готельно-ресторанна справа 

– готельно-ресторанна справа

Денна
      24 «Сфера обслуговування» 242 Туризм

– туризм

денна, заочна, вечірня
      29 «Міжнародні відносини» 292 Міжнародні економічні відносини 

– міжнародна економіка

денна, заочна
28  «Публічне управління та адміністрування 281 «Публічне управління та адміністрування денна , заочна

                                                    Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua    e-mail: abiturient@oneu.edu.ua

Приймальна комісія тел. (048) 723-80-73

Відділ маркетингу тел. – (048) 723 – 05 – 42

Центр заочної та вечірньої  форм навчання тел. (048) 722- 62 -71, (048) 722- 62 -73

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto