Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

                     Ліцензія  «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» 

                    Наказ Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2019 р. № 986-л 

 

ПРИЙОМ  

на денну, заочну( з використанням дистанційних інформаційних технологій),    

очно-вечірню форми навчання  для  здобуття ступеня бакалавра 

на основі освітньо –  кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  у  2020 році

 

         Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів  прийом  заяв  та  документів  розпочинається 13 серпня і закінчується о 18:22 серпня  за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 242 «Туризм» в разі вступу на ту саму або споріднену (в межах галузі знань) спеціальність.  Фахові вступні іспити проводяться з 25 до 31 серпня, зарахування  07 вересня.

 

       Прийом заяв та документів на старші курси 2(3) навчання здійснюється на вакантні  місця в межах ліцензії за рахунок  коштів фізичних та/або юридичних осіб.

     Прийом заяв та документів, зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на всі форми навчання здійснюється у дві сесії:  перша сесія починається 13 серпня і закінчується 22  серпня, вступні  фахові випробування проводяться  з 25  серпня по  31 серпня,   зарахування   о  12:00 10 вересня;     друга сесія починається 25 серпня і закінчується 11 вересня, вступні фахові випробування проводяться з  14   по  18 вересня, зарахування до 30 вересня.

 

        Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  здійснюється за результатами письмового фахового вступного іспиту та сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання  з української мови і літератури та математики для спеціальностей:  051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  281 «Публічне управління та адміністрування» (математики або історії України  для  небюджетних  конкурсних  пропозицій).  

        Для спеціальностей: 053 «Психологія», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини» за результатами письмового фахового вступного іспиту та  сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

     

      У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 -2020 років.

      Заява в паперовій формі подається вступником особисто. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми), форму здобуття освіти. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали нижчезазначених документів та додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (2 примірника);
 • копію ідентифікаційного номера (2 примірника);
 • копію документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 примірника);
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • чотири  кольорові  фотокартки розміром 3 х 4 см.Усі копії документів заcвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  Перелік спеціальностей (освітніх програм) для здобуття ступеня бакалавра   у 2020 році на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого  спеціаліста

    

   Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

  інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua    e-mail: abiturient@oneu.edu.ua  

  Приймальна комісія тел. (048) 723-80-73  

  Відділ маркетингу  тел. –  (048) 723 – 05 – 42

  Центр заочної та вечірньої  форм навчання  тел. (048) 722- 62 -71, (048) 722- 62 -73

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto