Бакалавр (вступ на 2/3 курс)

ПРИЙОМ

на денну та заочну форми навчання  для  здобуття ступеня БАКАЛАВРА
(
з нормативним терміном навчання на 2, 3 курс) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня  молодшого бакалавра у 2022 році.

Прийом заяв та документів на старший  (2 та 3) курс   денної та заочної форм навчання здійснюється на вакантні  місця в межах ліцензії за рахунок  коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Прийом заяв та документів на 1 курс  (за державним замовленням та за рахунок  коштів фізичних та/або юридичних осіб) за скороченим строком навчання здійснюється лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.

Вступники подають заяву про вступ до університету шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на сайті  vstup.edbo.gov.ua.

Конкурсний відбір здійснюється за результатами  національного мультипредметного тесту (НМТ) з двох предметів або зовнішнього  незалежного  оцінювання (ЗНО) з двох предметів та обов’язкового подання мотиваційного листа.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 -2021 рр. передбачених Правилами прийому в один з цих років

Перелік документів, які необхідно надати вступнику для зарахування:

  • копію документа (одного з документів, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (2 примірники);
  • копію картки платника податків (2 примірники);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) 1 примірник ;
  • оригінал та копію документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (2 примірники);
  • результати НМТ  або оригінал та копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО і інформаційну картку до сертифікату ЗНО (оцінки) 1 примірник;
  • 6 (шість) кольорових  фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу та  військово-облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія ОНЕУ.

Перелік предметів НМТ або результатів ЗНО 2019-2021 років
для конкурсного відбору осіб, які вступають на 2-й (3-й) курс з
нормативним терміном навчання або на 1-й курс зі скороченим строком
навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ОКР молодший
спеціаліст, ОС молодший бакалавр, ОПС фаховий молодший бакалавр

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8
Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua    E-mail: abiturient@oneu.edu.ua
Приймальна комісія тел. +38 (048) 723-80-73 Відділ маркетингу тел. +38 (048) 723 – 05 – 42
Центр заочної та вечірньої форм навчання тел. +38 (048) 722- 62 -71, +38 (048) 722- 62 -73