Рада молодих вчених

Кулікова Єлизавета Олександрівна голова Ради молодих вчених

Об’єднання та координація роботи молодих науковців заради нових досягнень і перспектив є багаторічною та неперервною традицією Одеського національного економічного університету. Ключове місце в цьому процесі посідає Рада молодих вчених – спільнота однодумців, що згуртовує аспірантів і докторантів, здобувачів і молодих викладачів різних кафедр університету. Відповідно до Положення про своє заснування, Рада функціонує як структурний підрозділ у складі науково-дослідної частини та виступає представницьким органом молодих вчених ОНЕУ.

Метою діяльності Ради є об’єднання та залучення молодих вчених до участі в науково-дослідній роботі, надання інформації щодо наукових конференцій, нових методів викладання, іншої важливої інформації, а також сприяння вихованню висококваліфікованих наукових і викладацьких кадрів. За сприяння ректорату, науково-дослідної частини, відділу аспірантури та докторантури, а також завідувачів кафедр і деканів Рада молодих вчених щорічно реалізує низку важливих і цікавих заходів, серед яких не лише конференції, семінари і тренінги, а й організація дозвілля молодих науковців. Активно співпрацює Рада і з відповідними структурами інших ЗВО Одеси, Радою молодих вчених Одеської області та Радою молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України.

Головною подією та результатом злагодженої роботи членів Ради є Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, що багато років організовується та проводиться в ОНЕУ. Зокрема, в 2020 році учасниками цього наукового заходу стали більше 200 осіб з двох десятків ЗВО України та зарубіжжя. Доповіді з актуальних питань економічної науки та цікаві дискусії найкращим чином ілюструють успішність кропіткої роботи Ради молодих вчених.

Крім того, в 2020 році Рада молодих вчених ОНЕУ увійшла до складу організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» (м. Харків) та Міжнародної конференції «Development through research and innovation – 2020» (на базі Молдавської Академії наук).

РМВ ОНЕУ тісно співпрацює із Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. 29 вересня 2020 Єлизавета Кулікова, як  Голова Ради, взяла участь у Першому Всеукраїнському форумі Рад молодих учених, організованому РМУ при МОН України, на якому було представлено РМВ ОНЕУ, сформовано Резолюцію форуму та погоджено напрямки співпраці між РМВ ОНЕУ та РМУ при МОН України.

В рамках цієї співпраці 9 березня 2021 року відбувся перший Регіональний з’їзд Рад молодих учених Одеської області, а якому РМВ ОНЕУ було представлено Куліковою Є. О.

Рада молодих вчених ОНЕУ сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

Рада молодих вчених ОНЕУ є невід’ємним та  дієвим учасником реалізації програми наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого наукового іміджу університету, осередком зростання майбутніх докторів наук. Запорукою її успішного функціонування є ґрунтовна підтримка з боку адміністрації університету.