Рада молодих вчених

Кулікова Єлизавета Олександрівна голова Ради молодих вчених, старший викладач

 

Домбровська Софія Олексіївна заступник голови Ради молодих вчених, к.е.н. викладач


Ігнатенко Руслана Володимирівна секретар Ради молодих вчених, аспірантка кафедри фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маринов Дмитро Михайлович заступник голови Ради молодих вчених з питань комунікації, викладач кафедри статистики та математичних методів в економіці, аспірант кафедри фінансів

 

 

 

Тіщенко Ірина Валеріївна заступник голови Ради молодих вчених, викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики, аспірантка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Об’єднання та координація роботи молодих науковців заради нових досягнень і перспектив є багаторічною та неперервною традицією Одеського національного економічного університету. Ключове місце в цьому процесі посідає Рада молодих вчених – спільнота однодумців, що згуртовує аспірантів і докторантів, здобувачів і молодих викладачів різних кафедр університету. Відповідно до Положення про своє заснування, Рада функціонує як структурний підрозділ у складі науково-дослідної частини та виступає представницьким органом молодих вчених ОНЕУ.

Метою діяльності Ради є об’єднання та залучення молодих вчених до участі в науково-дослідній роботі, надання інформації щодо наукових конференцій, нових методів викладання, іншої важливої інформації, а також сприяння вихованню висококваліфікованих наукових і викладацьких кадрів. За сприяння ректорату, науково-дослідної частини, відділу аспірантури та докторантури, а також завідувачів кафедр і деканів Рада молодих вчених щорічно реалізує низку важливих і цікавих заходів, серед яких не лише конференції, семінари і тренінги, а й організація дозвілля молодих науковців. Активно співпрацює Рада і з відповідними структурами інших ЗВО Одеси, Радою молодих вчених Одеської області та Радою молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України.

Головною подією та результатом злагодженої роботи членів Ради є Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, що багато років організовується та проводиться в ОНЕУ. Зокрема, в 2020 році учасниками цього наукового заходу стали більше 200 осіб з двох десятків ЗВО України та зарубіжжя. Доповіді з актуальних питань економічної науки та цікаві дискусії найкращим чином ілюструють успішність кропіткої роботи Ради молодих вчених.

Крім того, в 2020 році Рада молодих вчених ОНЕУ увійшла до складу організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» (м. Харків) та Міжнародної конференції «Development through research and innovation – 2020» (на базі Молдавської Академії наук).

РМВ ОНЕУ тісно співпрацює із Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. 29 вересня 2020 Єлизавета Кулікова, як  Голова Ради, взяла участь у Першому Всеукраїнському форумі Рад молодих учених, організованому РМУ при МОН України, на якому було представлено РМВ ОНЕУ, сформовано Резолюцію форуму та погоджено напрямки співпраці між РМВ ОНЕУ та РМУ при МОН України.

В рамках цієї співпраці 9 березня 2021 року відбувся перший Регіональний з’їзд Рад молодих учених Одеської області, а якому РМВ ОНЕУ було представлено Куліковою Є. О.

РМВ увійшла до складу організаційного комітету в особі Кулікової Є. О. І Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року», проведений Радою молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України 29 вересня. Завдяки популяризації такого конкурсу з ОНЕУ було подано заявки на декілька номінацій такі молоді вчені, як Ігнатенко Р. В., Домбровська С. О., Кулікова Є. О. та Гончар М. А. Крім того, 29 вересня був проведений ІІ Всеукраїнський форум Рад молодих вчених, на якому РМВ ОНЕУ представляла голова Кулікова Є. О. Враховуючи тісну співпрацю з РМВ при МОН Кулікова Є. О. увійшла до складу Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України як асоційований член, а також підписано Меморандум про співпрацю з РМВ при МОН.

21 жовтня 2021 року в Одеському національному економічному університеті у режимі online пройшло пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки”, організаторами якої стали Рада молодих вчених ОНЕУ.

До складу організаційного комітету також увійшли колеги з Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Західноукраїнського національного університету та Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

На пленарному засіданні виступили аспіранти та докторантка зі своїми доповідями, які були актуальні та дослідження яких є важливими для розвитку економіки України.

Рада молодих вчених ОНЕУ висловлює вдячність усім за проявлений інтерес до конференції. Саме такі заходи надають можливість поринути у коло однодумців та поділитися результатами своїх досліджень. Для участі в конференції необхідно було подати заявку та надіслати свої тези для публікації. Участь у конференції – безкоштовна.

12 листопада 2021 року, аспіранти Єргієва Іванна, Чайковська Віра, Іванов Ілля, Осадчий Максим, Черкасова Марія, Гончар Марія взяли участь у проєкті молодих вчених “Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу” (виконавець Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Проведено планову фокус-групу в дистанційному форматі (в Zoom-середовищі). Тема “Академічна мобільність та міграційні наміри молодих учених”. Організатор від ОНЕУ: голова РМУ ОНЕУ Кулікова Елизавета. В умовах он-лайн режиму аспіранти змогли висловити свою думку з проблем реалізації потенціалу молодих науковців в контексті їх академічної мобільності та міграційних намірів.

18 листопада голова Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікова Єлизавета була запрошеною разом з ректором Одеського національного економічного університету д.е.н., проф. Ковальовим А. І. на круглий стіл, присвячений презентації та обговоренню “Президентського університету”.

На круглому столі були присутні ректори Одеського регіону, представники науково-експертної ради Одеської області та ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, голова обласної державної адміністрації Гриневецький С.Р., заступник голови ООДА Фабрикант С.С., директор департаменту освіти та науки ООДА Лончак О.А. Презентував “Президентський університет” заступник міністра освіти та науки України Гарбарук І.М., крім того до круглого столу приєдналася з сесійної зали ВРУ Гришина Ю., яка входить до комітету ВРУ з питань освіти та науки. Наукова спільнота Одещини оцінили проєкт “Президентський університет” позитивно та виявила бажання долучатися до даного проєкту.

Рада молодих вчених ОНЕУ долучилася до організаційного комітету  Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених “Перспективи розвитку територій: теорія і практика”, яка відбулася в Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М.Бекетова, яка відбулася 18 листопада. На пленарному засіданні у дистанційному форматі голова РМВ ОНЕУ виступила з доповіддю “Вплив міграційних процесів на систему пенсійного страхування України”.

Ректорат усіляко підтримує усі починання та діяльність Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету.

Рада молодих вчених ОНЕУ сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

Рада молодих вчених ОНЕУ є невід’ємним та  дієвим учасником реалізації програми наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого наукового іміджу університету, осередком зростання майбутніх докторів наук. Запорукою її успішного функціонування є ґрунтовна підтримка з боку адміністрації університету.

 НАУКОВО-ТВОРЧИЙ ЗАХІД «БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ В РАМКАХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКИЙ ПРИСВЯЧЕНО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»

Запрошуємо науковців, молодих вчених, студентів, представників структур різної форми власності взяти участь у науково-творчому благодійному заході.

Ініціатива присвячена до відродження та євроінтеграції України, спрямована на об’єднання представників науки, бізнесу, органів влади для співпраці та розвитку у напрямку євроінтеграційних процесів України, формування професійної спільноти на засадах залучення української молоді до європейської культури, благодійності та розкриття талантів.

◾️ Орієнтовні дати проведення: 21-22 грудня 2023 року.

Підготовка до реалізації благодійного заходу проходитиме в розрізі творчої та наукової складових. Допускається участь окремо тільки в науковій або творчій складовій.

Учасники матимуть можливість:
✔️ Презентувати власні наукові результати та готові проєкти, які потребують підтримки від бізнесу та меценатів, з ефективними соціальними, екологічними та економічними рішеннями в умовах сучасних євроінтеграційних викликів для подальшої співпраці зі стейкхолдерами.
✔️ Розкрити свої таланти та креативність на безкоштовних заняттях з вивчення європейських танців (вальс, кадріль, контрданс тощо) із професійним викладачем з багаторічним досвідом без обмежень щодо попередньої хореографічної підготовки, ознайомитися та вивчити правила бального етикету.

◾️ Початок підготовки до творчої складової заходу заплановано на лютий-березень 2023 року (більш детальну інформацію можна знайти в інформаційному листі).

Організатори заходу: Рада молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації (РМВ ООДА) за підтримки Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Ради молодих вчених при Державній установі «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України».

◾️ Формат проведення: гібридний.

Учасники повинні зареєструватись в гугл-формі або реєстраційній анкеті в інформаційному листі та обрати для себе оптимальний варіант участі: участь із усною доповіддю, участь без доповіді, заочна участь (публікація тез) та/або участь у Балі: ‼️ http://surl.li/exikf ‼️

У разі виникнення питань, просимо звертатись:
Ганна Тютюнник, координаторка проєкту,
anna12345874@gmail.com

До 1 березня 2023 року триває подання заявок на участь у конкурсі “Молодий вчений року”
Конкурс проводиться Радою молодих учених при МОН з метою визнання досягнень молодих науковців України у різних галузях знань. Наукові досягнення номінанта подаються за звітний рік (за підсумками 2022 року). У конкурсі можуть брати участь молоді вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук.
📲 Детальна інформація та анкета для участі за посиланням: https://leaderscientist.ysc.in.ua/

📣Відкрито прийом документів на конкурс «Молодий вчений року».

Його основна мета – популяризація науки, відзначення інноваційних та продуктивних учених, інженерів, дослідників, які зробили значний внесок у наукові дослідження України і світу.

Дедлайн подання заявки: 1 вересня 2022 року
У вас є нагода подати заявки на декілька номінацій!
☝️Номінації розділені на 4 блоки, в рамках яких ви можете знайти ту, що підходить саме вам.

Подати заявку на участь можна за посиланням: https://leaderscientist.ysc.in.ua/vzyaty-uchast/

Спробуй свої сили! Отримай статус номінанта, а далі лауреата!

100 номінацій-100 лауреатів

Хакатон “Стартапи молодих учених: від ідеї до реалізації”
Триває реєстрація на хакатон від Ukrainian Startup Fund, Міністерство освіти і науки України, Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, що відбудеться 4-5 липня 2022 року в онлайн-форматі.
Якщо у Вас є готова презентація ідеї або проєкту, але Ви бажаєте його вдосконалити та отримати поради від експертів – тоді цей хакатон для Вас!
Реєстрація в хакатоні триває до 26 червня 2022 року за посиланням: https://cutt.ly/mJR0cfe
Координаторка проєкту від РМУ при МОН: Анастасія Сімахова, +380504816333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановна наукова спільнота Одеського регіону!

Одним із перших заходів Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації (https://www.facebook.com/Odesa.Region.Council.of.YoungScientists) є виставка «Колекції молодих вчених». Захід спрямовано на встановлення зв’язків між молодими вченими Одещини з подальшою їхньою науковою кооперацією. Молоді вчені презентують колекції різноманітних предметів, які є результатом їх власної творчої та інтелектуальної роботи.Шановна наукова спільнота Одеського регіону!

✅ З метою отримання детальної інформації щодо молодих вчених – учасників виставки, а також їхніх експонатів, просимо вас вчасно заповнити гугл-анкету (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoyvv1HDdKI3tVSZ_UjOpMiKL45PVyhEF61Jn9DMvHTPqG1A/viewform).

◾️ Дедлайн: 29 січня 2022 року.

Відповідальна особа:
Марія Нестеркіна
+38 (093) 713-38-53,
mashaneutron@gmail.com

До нових зустрічей у 2022-му році!

#РМВ_ООДА

🔥Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України_31.01.2022🔥🔥

 

✅ Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголошує проєкт «Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України» 📗, який має на меті увіковічнити визначні наукові досягнення, винаходи, здобутки, які були зроблені молодими вченими, науковцями за період з 24.08.1991 року по 24.08.2021 року.
Для участі у Проєкті запрошуються вчені та науковці:
◾️ винаходи/наукові досягнення/здобутки яких припадають на період з 24.08.1991 року по 24.08.2021 року;
◾️ вік науковця на момент фіксації/реєстрації наукових винаходів/здобутків/досягнень був до 35 років включно, який мав вищу освіту не нижче другого (магістерського, також ОКР «Спеціаліст») рівня, або вчений віком до 40 років включно, який мав науковий ступінь доктора наук;
◾️ сфера наукових інтересів – без виключень.
‼️ Долучитися до написання Літопису можна шляхом внесення інформації до онлайн форми за наступним посиланням: ➡️ https://forms.gle/p8GQR65aX6JEsZG16 до 31 січня 2021 року включно

Творімо українську науку разом!💪
За додатковою інформацією, а також внесення пропозицій запрошуємо звернутися до координатора проєкту:
Олена Поліщук, к.е.н., доцент, асоційований член Ради молодих вчених при МОН
o-polishchuk@ukr.net

Успішно відбувся благодійний бал на науковій конференції в Одесі: сприяння євроінтеграційним ідеям та об’єднання професійної спільноти

22 грудня, відбувся благодійний бал у Будинку прийомів Одеської обласної ради, який відзначив важливий момент на всеукраїнській науково-практичній конференції “Співпраця науки, освіти, бізнесу та влади: Розвиток євроінтеграційних ідей та професійної спільноти в Україні”.

Голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету, Єлизавета Кулікова, особисто взяла участь у цьому благодійному заході, де обговорювалися важливі питання співпраці між наукою, освітою, бізнесом та владою.

Під час заходу учасники насолоджувалися надзвичайно приємною та вдячною атмосферою. Бал став не тільки чудовим вечором для розваг, але й унікальною можливістю об’єднати вчених та фахівців навколо важливих ідей та викликів, з якими стикається Україна в контексті євроінтеграції.

Захід також відзначився благодійністю, оскільки кошти, зібрані під час балу, будуть витрачені на підтримку наукових досліджень та розвиток молодих вчених. Учасники благодійного балу висловили вдячність за можливість активно сприяти розвитку науки та спільноти, а також висловили надію на подальше успішне співробітництво між наукою, освітою, бізнесом та владою в Україні.

22 грудня на Благодійному балу в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених під назвою “Співпраця науки, освіти, бізнесу та влади: розвиток євроінтеграційних ідей та професійної спільноти в Україні” в урочистій обстановці голова Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікова Єлизавета була удостоєна Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації “За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, плідну наукову й громадську діяльність в умовах воєнного стану та з нагоди Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Співпраця науки, освіти, бізнесу та влади: розвиток євроінтеграційних ідей та професійної спільноти в Україні”.
Щиро вітаємо!

21 грудня відбулася захоплююча подія для української наукової громадськості – Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених під назвою “Співпраця науки, освіти, бізнесу та влади: розвиток євроінтеграційних ідей та професійної спільноти в Україні”. Подія зібрала молодих вчених з різних куточків країни для обговорення та представлення своїх досліджень у різноманітних галузях.

Голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету, пані Єлизавета Кулікова, виступила на конференції зі своїми цікавими науковими напрацюваннями. Її доповідь стала не лише вагомим внеском у загальний дискурс події, а й інспіруючим прикладом для інших молодих вчених.

Також активну участь у конференції взяв аспірант кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Іванов Ілля, представивши свої дослідження та долучившись до обговорення актуальних питань.

Ця подія стала не лише майданчиком для обміну досвідом та ідеями, але й важливим кроком у розвитку наукової спільноти в Україні. Висловлюємо вдячність усім учасникам за вагомий внесок у розвиток науки та відданість прогресу країни. Наша наукова молодь продовжує працювати на благо Одеського регіону та всієї України!

1-2 грудня відбулася Школа молодого науковця, організована Радою молодих вчених при ООДА. Серед видатних учасників цього заходу була й голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету, пані Єлизавета Кулікова.

Школа молодого науковця, здійснена під керівництвом Ради молодих вчених при ООДА, виявилася важливою та плідною ініціативою. Участь Кулікової Єлизавети підкреслила важливість співпраці та обміну досвідом між різними науковими групами регіону. Нехай це буде лише однією із багатьох успішних ініціатив у сфері науки та освіти!

10 листопада відбулося довгоочікуване засідання Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації (ООДА), яке визначило новий етап розвитку органу. Очолила цю подію голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету, заступник голови Ради молодих вчених при ООДА та член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, пані Єлизавета Кулікова.

Однією із ключових подій цього засідання була презентація нового складу Ради молодих вчених при ООДА. Команда тепер збагатилася новими талановитими та відданими фахівцями, готовими активно сприяти розвитку науки та освіти в області.

На засіданні були представлені інноваційні проєкти, які Рада молодих вчених при ООДА планує реалізувати в найближчому майбутньому. Зокрема, голова Ради молодих вчених ОНЕУ, пані Кулікова, мала честь представити цікаві та перспективні ініціативи та запросити всіх зацікавлених до співпраці.

Зустріч пройшла в атмосфері тепла і позитиву. Обмін думками, досвідом та ідеями завжди збагачує спільноту, особливо коли йдеться про молодих вчених, які об’єднують свої зусилля для покращення наукового середовища в регіоні.

Висловлюємо велику подяку всім учасникам за конструктивну роботу та віримо, що нові ідеї та проєкти Ради молодих вчених при ООДА зроблять вагомий внесок у розвиток області. Нехай це буде початком ще більших досягнень та спільних перемог!

13 жовтня був присвячений ювілею засновника світової школи маркетингу, випускника Одеського національного економічного університету Саймона Літмана.
Великий захід “Маркетинг в епоху великих змін” налічував три частини. Перша частина заходу “МАРКЕТИНГ В ЕПОХУ ВЕЛИКИХ ЗМІН”, який пройшла на честь дня народження одесита, випускника теперішнього ОНЕУ – Саймона Літмана – засновника світової школи маркетингу.

Захід пройшов в інноваційному форматі та поєднав панельні дискусії з питань трансформації продукту, маркетингу та економічної діяльності на внутрішніх та зовнішніх ринках с запрошеними експертам наживо та форматі online-трансляції.
Було розглянуто кейси успішности незламних українських бізнесів (MIM:AGENCY,  Комп’ютерна школа Hillel, Solar Digital,Netpeak Agencies Group,Wellness SPA-центр «Формула», ZEZMAN Holding, Ribas Hotels Group,Blackwood,«Смажимо каву в Одес»і»)  за напрямами «Зовнішні ринки та розвиток digital продуктів» та  «Виклики маркетингу товарів та послуг на локальному ринку».

Захід було проведено в укритті з утриманням  сучасних стандартів безпеки в Україні завдяки підтримці компанії Ribas Hotels Group.Одна з них, це пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки”.
Дякую партнерам-друзям Ради молодих вчених ОНЕУ за підтримку:
– Рада молодих вчених при ООДА
– НУ “Запорізька політехніка ”
– УжНУ
– Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова
– Західноукраїнський національний університет.
Чудові та цікаві доповіді.

У жовтні 2023 року відбулася зустріч з аспірантами 1-го року навчання Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) з керівництвом університету. На зустрічі були присутні гаранти освітніх програм, директор бібліотеки, завідувачка аспірантури і докторантури.
У зустрічі взяла участь Голова Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікова Єлизавета, де висловила вітання всім новим аспірантам. Поділилася основними аспектами та напрямками роботи Ради молодих вчених ОНЕУ.
Підкреслила важливість активної участі молодих вчених в різноманітних дослідницьких програмах, ініціативах та конференціях, що сприяє їхньому професійному зростанню.
На початку свого навчання аспіранти отримали важливі підказки та поради від керівництва університету, що сприятиме їхньому успіху в майбутньому

8 червня відбулася важлива подія для наукової спільноти Одеського національного економічного університету – Регіональна зустріч Рад молодих вчених з представниками Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. У заході активну участь взяла голова Ради молодих вчених ОНЕУ, пані Єлизавета Кулікова.

Зустріч, в якій також взяли участь члени Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, голова РМУ при МОН України Олеся Ващук та представники Департаменту освіти і науки при Одеській обласній державній адміністрації, була насичена важливими питаннями для наукового середовища.

Порядок денний Регіональної зустрічі охоплював три ключові теми:

 1. Виклики та можливості у діяльності Рад молодих вчених та молодих вчених в Одеській області.
 2. Проблеми, пов’язані з підтримкою наукової та науково-технічної діяльності в країні, комерціалізацією та впровадженням / масштабуванням розробок.
 3. Проєкти РМУ при МОН України, спрямовані на підтримку та стимулювання наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених в умовах війни.

На зустрічі було вислухано важливі погляди та рішення, спрямовані на вирішення проблем, які стоять перед молодими вченими в умовах сучасного наукового середовища. Особлива увага приділялася наявності підтримки для молодих вчених, які є основним капіталом майбутнього держави.

Щиро вітаємо голову Ради молодих вчених ОНЕУ, пані Єлизавету Кулікову, з активною участю у такій важливій події та висловлюємо подяку всім учасникам за спільний внесок у розвиток наукового співтовариства. Нехай це зустріч стане новим кроком у вирішенні актуальних завдань науки та освіти в Україні!

Урочиста церемонія нагородження, яка залишиться в пам’яті як визначна подія для нашого університетського співтовариства, відбулася 19 травня в престижному Київському будинку вчених. Серед талановитих вчених, які взяли участь у цьому заході, відзначилася голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету, пані Єлизавета Кулікова.

На тлі вишуканого амбієнту та урочистого атмосферного Київського будинку вчених, Єлизавета Кулікова була удостоєна титулу лауреата у номінації “Установа – популяризатор науки”. Це не лише високий заслуговуваний титул, але й визнання вагомого внеску у підвищення престижу та розвитку наукового середовища університету.

Унікальність цього визнання підкреслюється не лише високим рівнем конкуренції, але й престижем самого заходу. Ця подія стала свідком того, як відмінність і відданість нашої голови Ради молодих вчених отримали заслужене визнання на національному рівні.

Від усього колективу Одеського національного економічного університету щиро вітаємо пані Єлизавету Кулікову та пишаємося її досягненнями. Це свідчення високого ступеня професіоналізму і теплого відношення до науки та освіти. Нехай це буде лише початком нових вершин та яскравих досягнень!

Упродовж 21-27 листопада 2022 р. голова Ради молодих вчених ОНЕУ, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти й науки України долучилася до курсу підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі», організаторами якого були ГО «Інноваційний Університет» спільно з Офісом підтримки вченого.

Під час змістових модулів спікери ознайомили учасників з важливими аспектами формування бренду науковця у цифровому світі, зокрема:

 • Успішна кар’єра науковця (Ірина Дегтярьова, кандидатка філологічних наук, PhD з політичних наук та адміністрування, SGH Warsaw School of Economics, Фундація польських ректорів)
 • Ефективна комунікація (Неля Лебідь, тренерка, фасилітаторка, експертка в галузі навчання дорослих, кандидатка психологічних наук, доцентка, координаторка впровадження Всеукраїнської школи онлайн від ГС «Освіторія», зовнішній експерт ЮНІСЕФ з освіти)
 • Успішна презентація (Дмитро Чумаченко, кандидат технічних наук, доцент Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського «ХАІ», освітній експерт)
 • Я – бренд (Сергій Касян, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Дійсний член Української асоціації маркетингу)
 • Як управляти емоціями, перестати хвилюватися та панікувати перед виступом (Ірина Губеладзе, доктор психологічних наук, завідувачка лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України)
 • Імідж вченого в цифровому суспільстві (Тарас Котик, засновник рекрутингової компанії Talent Connect, що спеціалізується на пошуку та підборі висококваліфікованих фахівців в Україні)
 • Використання інструментів відкритої науки та наукометричних баз для популяризації власних наукових результатів (Анна Яцишин, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Інститут цифровізації освіти НАПН України).
 • Цифрові технології (YouTube, Telegram, Instagram) та соціальні мережі для популяризації наукових здобутків (Олена Третяк, начальниця відділу іміджу та промоції Луцького національного технічного університету)

За результатами успішного проходження курсу отримано Сертифікат загальним обсягом 30 годин / 1 кредит ECTS.

Голова ради молодих вчених ОНЕУ, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Кулікова Єлизавета виступила експертикинею на Школі молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в рамках реалізації проєкту British Council «Активні громадяни» та спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку».

Запрошена експертиня Єлизавета Кулікова виступила щодо становлення молодого вченого у громаді. Значну увагу було приділено таким важливим темам, як «Громада. Вчений – активний учасник громади» та «Громада та глобальна громадськість». Проведено лекцію: «Становлення молодого вченого у громаді». Під час тренінгу було проведено вправу «Розуміння позиції, інтересів і потреб у громаді».

Проєкт реалізується за підтримки проєкту Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості, що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні.

Аспіранти Одеського національного економічного університету продовжують займатися науковою роботою. Так аспірантка 3 року навчання Хетагурова Діана взяла участь у 2 Міжнародних конференціях, за які отримала сертифікати.

Аспірантка 1-го курсу навчання Тіщенко Ірина скористалася можливістю та взяла участь в освітньо-науковому проєкті “КАМПУС ВЧЕНОГО”, запроваджений Офісом підтримки вченого.
Це унікальна платформа для популяризації наукових, освітніх і технологічних досягнень, обміну практичним досвідом, пошук партнерів та створення консорціумів для ефективної реалізації наукових досліджень.
Кампус вченого – це і комунікація з досвідченими лекторами-практиками, які протягом тижня допоможуть здобути нові знання, поділяться власним практичним досвідом, це і унікальна та необхідна сьогодні змога спілкування в колі однодумців, патріотів та можливість пошуку спільних вирішень проблемних питань.
Програма КАМПУСУ передбачала такі теми: 1. Грантова діяльність: можливості, пропозиції, реалії;
2. Наукове керівництво: реалії;
3. Невербальні засоби спілкування в освітньому середовищі;
4. Проєктна діяльність та командоутворення;
5. Мотивація;
6. Комунікативна компетентність. Принципи ефективної комунікації в науковому середовищі.
 
За результатами участі в проєкті Тіщенко Ірина отримала сертифікат.

20 жовтня в Одеському національному економічному університеті відбулося пленарне засідання Всеукраїнської конференції молодих вчених «Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки». Засідання відкрив з вітальним словом ректор ОНЕУ Ковальов А.І. та проректор з наукової роботи Літвінов О.С.

До пленарного засідання з вітальним словом доєдналися молоді вчені НУ “Запорізька політехніка” (д.е.н. Зеркаль Анастасія), Західноукраїнського національного університету (голова ради молодих вчених ЗВО Поперечна Ганна), Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова (голова ради молодих вчених ЗВО) та Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова (голова ради молодих вчених ЗВО та при Одеській обласній державні адміністрації). Всі запрошені гості подякували за запрошення та відмітили важливість співпраці рад молодих вчених та підтримки молодих вчених в сучасних умовах.

Модератором пленарного засідання була голова Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікова Єлизавета.

З доповідями виступили:

 1. Тіщенко Ірина Валеріївна (аспірантка Одеського національного економічного університету, спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Product manager, бізнес-консультант з питань розробки нових продуктів та послуг) – Управління бізнес-процесами інноваційних підприємств;
 2. Патлатой Олександр Євгенович (к.е.н., доцент, докторант кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету) –  Інтеграція економіки України до глобальних ланцюгів доданої вартості в нових історичних реаліях;
 3. Білоус Костянтин Ігорович (аспірант кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет) –  Оптимальний вибір цінних паперів для передачі у забезпечення;
 4. Новак Ганна В‘ячеславівна (аспірантка, викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики Одеського національного економічного університету) –  PR як інструмент інноваційного розвитку підприємства.

За результатами конференції буде виданий електронний збірник тез та надісланий кожному учаснику сертифікат.

15 жовтня 2022 року у змішаному форматі відбулася урочиста церемонія нагородження щорічного Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року». Надзвичайні емоції переповнювали всіх лауреатів та учасників церемонії.

Одеський національний економічний університет має двох переможців конкурсу

1. Кулікова Єлизавета Олександрівна – фахівець І категорії науково-редакційного відділу, викладач, голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету, заступник голови Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти й науки України, координатор Офісу підтримки вченого – переможець у номінації “Науково-популярний журнал”.

2. Сухомлин Олександр Юрійович – аспірант Одеського національного економічного університету, бізнес-аналітик, IT компанія Reface, волонтер, благодійний фонд Reface Fund, волонтерське об‘єднання Volunteer Battalion – переможець у номінації “Науковець / наукова спільнота в Clubhouse”.

Сухомлин Олександр мав честь отримати нагороду у м. Київ з рук почесних гостей.

Кулікова Єлизавета разом з іншими лауреатами та номінантами Одещини організувала регіональне свято та перегляд урочистої церемонії.

Після проведення урочистої церемонії були надіслані нагороди лауреатам. Нагороду Куліковій Єлизаветі було вручено ректором Одеського національного економічного університету Ковальовим А.І. на вченій раді університету та відзначено її роботу.

Одеський національний економічний університет пишається своїми молодими науковцями! Бажаємо їм не зупинятися на досягнутому та рухатися тільки вперед!

Молоді вчені ОНЕУ активно долучаюся до міжнародної мобільності, зокрема Бабіцький Роман, Єрмакова Ольга та Кулікова Єлизавета взяли участь у роботі  проєкту “Польсько-український літній табір для молодих вчених”, який відбувався у м. Варшава з 10 по 18 вересня.  Цей проєкт спрямований на підтримку українських університетів, науково-дослідних установ та молодих вчених зокрема.

Тематика лекцій та тренінгів була різноманітна і цікава, зокрема:

 • побудова команди,
 • соціальна активність і лідерство,
 • психологіне благополуччя вчених в умовах війни,
 • принципи та пріоритети відкритої науки,
 • особливі роботи докторської школи в університетах Польщі,
 • гендерна рівність, дискримінація і мобінг в науці,
 • систематичний огляд літератури,
 • дослідницька доброчесність та ін.

Під час участі у проєкті “Польсько-український літній табір для молодих вчених” молоді вчені відвідали кілька польських університетів та дізналися про специфіку їх роботи.

 1. Варшавський Університет Економіки – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH).
 2. Варшавський університет наук про життя (SGGW) – це найстаріша сільськогосподарська академічна школа в Польщі.
 3. Варшавська Політехніка.

За результатами роботи, молоді вчені отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Молоді вчені ОНЕУ активно долучаюся до міжнародної мобільності, зокрема Бабіцький Роман, Єрмакова Ольга та Кулікова Єлизавета взяли участь у роботі  проєкту “Польсько-український літній табір для молодих вчених”, який відбувався у м. Варшава з 10 по 18 вересня.  Цей проєкт спрямований на підтримку українських університетів, науково-дослідних установ та молодих вчених зокрема.

Тематика лекцій та тренінгів була різноманітна і цікава, зокрема:

 • побудова команди,
 • соціальна активність і лідерство,
 • психологіне благополуччя вчених в умовах війни,
 • принципи та пріоритети відкритої науки,
 • особливі роботи докторської школи в університетах Польщі,
 • гендерна рівність, дискримінація і мобінг в науці,
 • систематичний огляд літератури,
 • дослідницька доброчесність та ін.

Під час участі у проєкті “Польсько-український літній табір для молодих вчених” молоді вчені відвідали кілька польських університетів та дізналися про специфіку їх роботи.

 1. Варшавський Університет Економіки – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH).
 2. Варшавський університет наук про життя (SGGW) – це найстаріша сільськогосподарська академічна школа в Польщі.
 3. Варшавська Політехніка.

За результатами роботи, молоді вчені отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

За клопотанням голови Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікової Є.О. за вагомий особистий внесок у розвиток науки, активну громадську діяльність та з нагоди Дня Науки ректором ОНЕУ Ковальовим А.І. були нагороджені Почесною грамотою молоді науковці Одеського національного економічного університету.

8 червня 2022 року аспіранти ОНЕУ Білоус Костянтин, Іванов Ілля, Моісєєв Вячеслав, докторантка Коцюрубенко Ганна та голова Ради молодих вчених ОНЕУ взяти участь у круглому столі “Сучасні реалії страхового та фінансового ринків”, присвячений актуальним питанням функціонування страхового та фінансового ринку в період воєнного та повоєнного стану, організований кафедрою Фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, а саме молодою науковицею к.е.н., ст. викладачем Домбровською Софією Олексіївною.  
Молоді вчені активно брали участь у дискусії з представниками банків та страхових компаній.
За результатами круглого столу, учасники отримали сертифікати.
Напередодні Дня науки з представниками Ради молодих вчених при обласній державній адміністрації (РМВ ООДА) зустрівся начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Зустріч пройшла за участі Одеської обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки Одеській ОДА (https://oda.od.gov.ua/nachalnyk-odeskoyi-ova-maksym.../).
На цій зустрічі було відмічено необхідність плідної наукової діяльності молодих вчених та її важливу роль у відбудові держави після військових дій.
 
На зустрічі була присутня голова Ради молодих вчених ОНЕУ, заступник голови Ради молодих вчених при ООДА Кулікова Єлизавета.
З нагоди Дня науки її було нагороджено подякаю від ООДА та Департаменту освіти і науки ООДА.
Молоді вчені ОНЕУ Кулікова Єлизавета, Тарасова Христина, Фіалковська Анастасія, Новак Ганна, Мостова Катерина, Жамбей Тетяна, Сербіна Анастасія за результатами роботи Школи молодого науковця Одещини з напрямку SMM, яка була організована Радою молодих вчених при Одеській обласній адміністрації, отримали сертифікати.
Школа тривала з 26 квітня по 13 травня 2022 року.
Молоді вчені ОНЕУ Кулікова Єлизавета, Тарасова Христина, Фіалковська Анастасія, Новак Ганна, Мостова Катерина, Жамбей Тетяна взяли участь у роботі ІІ дня школи молодого науковця ООДА 6 травня, яка була організована Радою молодих вчених при Одеській обласній адміністрації у партнерстві з Науковим товариством Одеського державного екологічного університету при підтримці Департаменту освіти і науки при ООДА.

Зустріч була насичена цікавими та змістовними виступами спікерів.

Першою корисними порадами в SMM поділилася Ангеліна Докус – заступник голови РМВ ООДА, голова НТ ОДЕКУ, кандидат географічних наук, науковець в ОДЕКУ та Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB). Спікерка наголосила на важливих акцентах в SMM та презентації своєї діяльності в соціальних мережах.

 Ірина Павлова – випускниця-гідролог ОДЕКУ 2015 р., працівник Збройних Сил України Інституту ВМС НУ «ОМА», SMM-спеціалістка, розкрила свої секрети в SMM продемонструвала лайфхаки сторімейкерства та продемонструвала приклади створення контент-плану.

 «ВІД ПРОСТОЇ ІДЕЇ ДО ЕФЕКТИВНОЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ. НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «Мій щасливий навчальний рік»  – тема спічу Наталії Маслій , голови РМВ ООДА, доктора економічних наук, професора кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Пані Наталія розкрила особливості формування підприємницького мислення та покроково обґрунтувала можливості та перешкоди втілення власного проєкту.

В кінці зустрічі учасники мали  можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом.
Молоді вчені ОНЕУ Кулікова Єлизавета, Тарасова Христина, Сербіна Анастасія, Новак Ганна та Мостова Катерина взяли участь у роботі школи молодого науковця ООДА, яка почала свою роботу 26 квітня та була організована Радою молодих вчених при Одеській обласній адміністрації у партнерстві з Науковим товариством Одеського державного екологічного університету при підтримці Департаменту освіти і науки при ООДА. Школа дала можливість набути нових знань та навичок, особливо враховуючи тему перших спікерів.

Запрошені спікери на перший день школи:

◼️Наталя Власенко (https://www.facebook.com/natalia.vlasenko.18) – голова SMM-відділу проекту «Екологічне виховання молоді» (https://www.facebook.com/UkrEcoYoung/) в ОДЕКУ, гід по Одесі, член Всеукраїнської асоціації гідів, яка працює в сфері туризму з 2013 року. Наталя проводить тематичні екскурсії містом, знайомить іноземних гостей з Одесою, а у вільний час любить подорожувати й досліджувати Україну. Також Наталя є travel журналісткою, писала для видань Aeroplane і Total escape magazine, зараз веде авторську колонку для онлайн видання Folga. Сьогодні волонтер у новинному проєкті We Are Ukraine.

✔️ Тема доповіді: «Досвід роботи у соціальних мережах».

 

◼️Владислав Михайленко (https://www.facebook.com/mykhailenko.fameowner) – керівник відділу екологічної освіти проєкту «Екологічне виховання молоді» в ОДЕКУ, аспірант кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ, член Наукового товариства ОДЕКУ, член ради молодих вчених при Одеській обласній адміністрації та член 10 ГЕР «Природничі науки» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

✔️ Тема доповіді: «Tik-tok для науковця».

Наразі соціальні мережі – це потужний інструмент для просування себе як особистості, вченого, викладача, а також вони допомагають ще отримувати певні фінансові винагороди. Запрошені спікери поділилися своїм досвідом опанування соціальних мереж та показали певні лайфхаки при роботі з ними.

Аспірантка Одеського національного економічного університету Жамбей Тетяна взяла участь у роботі Весняної школи молодого науковця 2.0 Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, яка проходила з 14 по 20 квітня. Молоді, амбітні спікери надавали надзвичайно актуальну інформацію в умовах воєнного часу

Теми Весняної школи:
✅Як допомогти Україні під час війни: як знайти своє місце молодому науковцю – від лекторки Анастасії Сімахової;
✅Як формується нова модель суспільства в умовах сучасних загроз – від лекторки Теодозії Яцишиної;
✅Яка роль невербальних засобів спілкування у сучасних медіа – від лекторки Лариси Макарук;
✅Як відбувається громадський контроль публічних закупівель: до та під час війни – від лекторки Олени Поліщук;
✅
Як грамотно організувати онлайн навчання в умовах воєнного стану – від лекторки Аліси Сухіх.
За результатами роботи школи, пані Тетяна отримала сертифікат від РМУ при МОН.
Молоді вчені Кулікова Є.О. та Домбровська С.О. взяли участь у Зимовій онлайн Школі волонтерства для молодих учених за підтримки Посольства Великої Британії в Україні в межах програми “Активні Громадяни” від Британської Ради в України. Школа тривала з 19 січня по 16 лютого 2022 року.
Програма школи включала 7 практичних тренінгів від провідних науковців, тренерів та фасилітаторів України, спілкування з цікавими людьми, участь в індивідуальних консультаціях з основ проєктної діяльності, менторську підтримку.

Протягом тренінгів та консультацій було розглянуто законодавчі, організаційні, соціальні, психологічні аспекти волонтерства та волонтерської діяльності, культуру волонтерства та активного громадянства, основи ефективної комунікації та соціальної відповідальності. Окрема й особлива увага зосереджена на практичних методах та інструментах розвитку soft skills, комунікативної компетентності та проєктної діяльності. Важливим аспектом навчальної програми є проєктний дизайн та проєктний менеджмент.

Учасниці Школи волонтерства мали змогу розробити власний соціальний проєкт, презентувати його та отримати сертифікат.

27 січня 2022 року голова Ради молодих вчених ОНЕУ, заступник голови Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації Кулікова Єлизавета прийняла участь у заході, який проходив в офісі регіонального розвитку, де відбулася спільна зустріч представників Агенції регіонального розвитку (АРР) Одеської області та Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації (РМВ ООДА). Зустріч була організована за ініціативи та рекомендації Одеської обласної державної адміністрації (https://oda.odessa.gov.ua/).
На зустрічі, з привітальним словом виступили:
 • директор Агенції регіонального розвитку Одеської області Андрій Шестаков;
 • заступник директора департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської ОДА Олександр Шека.

 

Головною з цілей заходу став обмін досвідом та обговорення можливої співпраці. Зокрема, представники Агенція регіонального розвитку Одеської області (АРР) презентували основні напрямки діяльності Агенції, у тому числі, що стосуються туристичного та культурного напряму. А також голова Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації Наталя Маслій виступила з презентацією щойно сформованого складу Ради та поділилася основними напрямками роботи і планами на майбутнє. Також було обговорено наочні проблеми та перспективи розвитку нашого краю.
Після бесіди, яка присвячена обміну досвідом, учасниками було обговорено можливі напрямки співробітництва між АРР Одеської області та РМВ ООДА, а також плани про подальшу співпрацю у напрямку розвитку Одеської області.

Молоді вчені Одеського національного економічного університету, а саме Добровська С.О. та Кулікова Є.О., почали отримувати перші сертифікати за результатами Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» за результатами 2020 року.

Незабаром буде оголошено прийом заявок на конкурс «Молодий вчений року» за результатами 2021 року.

19.01.2022 року розпочала роботу Зимова онлайн-школа ВОЛОНТЕРСТВА для молодих учених, до якої долучилися молоді вчені ОНЕУ Кулікова Є. О. та Домбровська С.О.

Школа волонтерства – освітній проєкт, спрямований на розвиток та посилення соціальних компетентностей молодих учених, значення толерантності, різноманітності та інклюзивної, розвиток волонтерства.

Метою проєкту є розробка та реалізація навчальної програми для молодих вчених, що мають бажання долучитися до важливих волонтерських проєктів.

Програма школи включає 7 практичних тренінгів від провідних науковців, тренерів та фасилітаторів України, індивідуальні консультації з основ проєктної діяльності та волонтерства. Ми розглянемо законодавчі, організаційні, соціальні, психологічні аспекти волонтерства та волонтерської діяльності, культуру волонтерства та активного громадянства, основи ефективної комунікації та соціальної відповідальності. Учасники та учасниці Школи волонтерства, які відвідають 7 тренінгів, розроблять та презентують власний соціальний проєкт, отримають сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Волонтерська програма для молодіжних центрів реалізується Радою молодих учених при Міністерстві освіти та науки України у партнерстві з ГО “Лабораторія Ініціативної Молоді”, ГО «Міжнародна фундація розвитку» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні в межах програми “Активні Громадяни” від Британської Ради в України.

Рада молодих вчених ОНЕУ долучилася до організаційного комітету  Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених “Перспективи розвитку територій: теорія і практика”, яка відбулася в Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М.Бекетова, яка відбулася 18 листопада. На пленарному засіданні у дистанційному форматі голова РМВ ОНЕУ виступила з доповіддю “Вплив міграційних процесів на систему пенсійного страхування України”.

18 листопада голова Ради молодих вчених ОНЕУ Кулікова Єлизавета була запрошеною разом з ректором Одеського національного економічного університету д.е.н., проф. Ковальовим А. І. на круглий стіл, присвячений презентації та обговоренню “Президентського університету”.

На круглому столі були присутні ректори Одеського регіону, представники науково-експертної ради Одеської області та ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, голова обласної державної адміністрації Гриневецький С.Р., заступник голови ООДА Фабрикант С.С., директор департаменту освіти та науки ООДА Лончак О.А. Презентував “Президентський університет” заступник міністра освіти та науки України Гарбарук І.М., крім того до круглого столу приєдналася з сесійної зали ВРУ Гришина Ю., яка входить до комітету ВРУ з питань освіти та науки. Наукова спільнота Одещини оцінили проєкт “Президентський університет” позитивно та виявила бажання долучатися до даного проєкту.

12 листопада 2021 року, аспіранти Єргієва Іванна, Чайковська Віра, Іванов Ілля, Осадчий Максим, Черкасова Марія, Гончар Марія взяли участь у проєкті молодих вчених “Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу” (виконавець Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Проведено планову фокус-групу в дистанційному форматі (в Zoom-середовищі). Тема “Академічна мобільність та міграційні наміри молодих учених”. Організатор від ОНЕУ: голова РМУ ОНЕУ Кулікова Елизавета. В умовах он-лайн режиму аспіранти змогли висловити свою думку з проблем реалізації потенціалу молодих науковців в контексті їх академічної мобільності та міграційних намірів.

21 жовтня в Одеському національному економічному університеті у режимі online пройшло пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки”, організаторами якої стали Рада молодих вчених ОНЕУ.
До складу організаційного комітету також увійшли колеги з Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Західноукраїнського національного університету та Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.
На пленарному засіданні виступили аспіранти та докторантка зі своїми доповідями, які були актуальні та дослідження яких є важливими для розвитку економіки України.
Рада молодих вчених ОНЕУ висловлює вдячність усім за проявлений інтерес до конференції. Саме такі заходи надають можливість поринути у коло однодумців та поділитися результатами своїх досліджень. Для участі в конференції необхідно було подати заявку та надіслати свої тези для публікації. Участь у конференції – безкоштовна.
За результатами конференції буде виданий та надісланий електронний збірник тез та електронний сертифікат кожному учаснику конференції.

Напередодні Дня працівників освіти 29 вересня відбулося два довгоочікувані заходи для молодих вчених: ІІ Всеукраїнський форум Рад молодих вчених та церемонія нагородження лауреатів щорічного конкурсу “Молодий вчений року” за підсумками 2020 року. Захід проходив у конференц-залі Національного музею історії України Другої світової війни в Києві.

Голова Ради молодих вчених Одеського національного економічного університету Кулікова Єлизавета Олександрівна та секретар Ради молодих вчених ОНЕУ Ігнатенко Руслана Володимирівна стали учасниками Форуму Рад молодих вчених та взяли участь у церемонії нагородження конкурсу “Молодий вчений року”, за результатами якого вони отримали статус “номінантів конкурсу”. 
Загалом, на конкурс “Молодий вчений року” від Одеського національного економічного університету було подано заявок 4 молодими вченими: Куліковою Є. О., Домбровською С. О., Ігнатенко Р. В. та Гончар М. А.
 
Організаторами заходів стала Рада молодих вчених при Міністерстві освіти й науки України, асоційованим членом якої є голова РМВ ОНЕУ Кулікова Є. О.