❗️ До уваги студентів із регіонів України, де проводяться активні бойові дії!

Одеський національний економічний університет запрошує здобувачів освіти, що вимушено перервали навчання через бойові дії, долучитися до освітнього процесу в нашому університеті із застосуванням технологій дистанційного навчання. Ви маєте змогу долучитися до освітнього процесу за програмою внутрішньої академічної мобільності (навчання згідно навчального плану ОНЕУ протягом ІІ семестру 2021-2022 н.р.; перелік спеціальностей див. нижче), а також обрати для опанування додаткові навчальні дисципліни для завершення програми підготовки за відповідним освітнім рівнем.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється навчання в Одеському національному економічному університеті

Рівень: молодший бакалавр
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
242 Туризм
Рівень: бакалавр
015 Професійна освіта (економіка)
Освітня програма: Англійська мова в економіці та бізнес-освіті
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітні програми:
Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування
Податкова та митна справа
Міжнародний банківський бізнес
073 Менеджмент
Освітні програми:
Менеджмент організацій
Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітні програми:
Економіка та планування бізнесу
Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Рівень: магістр
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини

Після Вашої ідентифікації (заповнення анкети) Ви будете долучені до груп із обраної спеціальності на відповідному факультеті. Відповідальна особа за навчання за програмами академічної мобільності проконсультує Вас щодо Ваших подальших дій, а представники відповідного факультету допоможуть Вам із вибором навчальних дисциплін відповідно до розкладу.

Зразок заяви на долучення до освітнього процесу

Зразок заяви на академічну мобільність (навчання)

За підсумками навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності Вам буде надано академічну довідку.

Після успішного складання підсумкового контролю з обраних для вивчення навчальних дисциплін Ви отримаєте довідку з успішності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *