Місяць: Лютий 2023

VІ Міжнародна науково-методичної конференція «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

21-22 лютого в Одеському національному економічному університеті відбулася VІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку».

З вітальним словом виступали Ректор ОНЕУ Анатолій Ковальов та проректор з науково-педагогічної роботи Наталія Сментина.

Робота конференції проходила за такими секціями:

Секція 1. Ефективний менеджмент освітньої діяльності та інтелектуалізація праці науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти.

Секція 2. Студентоцентрований підхід у навчанні: сучасні методики викладання, засоби та методи досягнення програмних результатів навчання.

Секція 3. Інноваційні моделі розвитку науково-педагогічної компетентності викладачів у системі вищої освіти.

Секція 4. Діджиталізація систем та технологій навчання у закладах вищої освіти в сучасних умовах.

Змішаний формат проведення конференції дозволив об’єднати представників із 16 закладів вищої освіти України, зокрема давнього партнера та співорганізатора конференції – Державного університету ім. Стефана Баторія. Участь у конференції зголосилися прийняти 166 учасників.

За підсумками роботи конференції учасники напрацювали низку рекомендацій на шляху розв’язання актуальних проблем забезпечення якості вищої освіти!

XХI Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» 26-27 квітня 2023 р.

Шановні колеги!

Одеський національний економічний університет

запрошує Вас взяти участь в

XХI Міжнародній науково-практичній конференції

НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-,
МЕЗО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ

26-27 квітня 2023 р.

 

Тематичні напрямки конференції

І.  Формування сучасного мислення як чинника державотворення.
Секція 1. Світоглядні, соціально-політичні та історичні аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Секція 2.Формування особистості сучасного фахівця з економіки засобами гуманітарних наук.
Секція 3. Англійська мова в економіці та бізнес-освіті.

ІІ. Глобальні трансформації та розвиток національних соціально-економічних систем.
Секція 4. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії та історії економічної думки на сучасному етапі.
Секція 5. Сучасні проблеми теорії та практики функціонування вітчизняних підприємств.
Секція 6. Управління державними фінансами України та фінансова децентралізація.
Секція 7. Розвиток фінансового ринку України: сучасні реалії та перспективи.
Секція 8. Розвиток банківської справи: сучасні виклики та перспективи.
Секція 9. Сучасні технології менеджменту.
Секція 10. Маркетингова діяльність в умовах кризи.

ІІІ. Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки.
Секція 11. Ефективність господарювання у секторах та сферах національної економіки.
Секція 12. Міжнародна торгівля: сучасні проблеми та перспективи розвитку.
Секція 13. Формування механізму управління створенням умов щодо розвитку людського потенціалу регіону.
Секція 14. Статистичні методи дослідження соціально-економічних процесів на макро- та мезорівнях.
Секція 15. Організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристсько-рекреаційними комплексами.

ІV. Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій.
Секція 16. Проблеми обліку і аудиту в умовах євроінтеграційних процесів України.
Секція 17. Економіко-математичні моделі сучасних економічних процесів.

Офіційні мови конференції українська та англійська.

 

Як прийняти участь в конференції та подати тези?


Для участі в конференції до 26 березня 2023 р. необхідно:

1. Заповнити електронну реєстраційну форму учасника

2. Підготувати тези згідно з вимогами та макетом, що надаються

3. Надіслати тези доповіді українською чи англійською мовами на електронну пошту npg.conf.oneu@gmail.com

4. Отримати відповідь від організаційного комітету про надходження реєстраційної форми та тез, а також позитивне рішення щодо прийняття тез до публікації та реквізити для оплати організаційного внеску.

5. Сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. без ПДВ, який передбачає отримання електронного збірника та надіслати скановану або сфотографовану квитанцію на вищезазначену електронну адресу. Назва файлу має бути підписана відповідно до ПІБ (прізвища та ініціалів) учасника конференції. Реквізити для оплати оргвнеску надсилаються учаснику тільки після прийняття тез до публікації організаційним комітетом.

Для докторів наук (одноосібна публікація) та іноземних науковців публікація тез безкоштовна та передбачає отримання тез в електронному PDF-форматі.

Оргвнесок буде використаний на часткове покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, підготовку тез та програми. Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників.

Після отримання вищезазначених документів оргкомітет за бажанням учасника надсилає особисте запрошення та оформляє електронний сертифікат.

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

 Організаційний комітет

 

Диплом почесного доктора ОНЕУ вручено ректору Яського університет ім. А. Й. Кузи

Ректору університета-партнера, Яського університет ім. А. Й. Кузи, Тудорел Тоадеру вручено диплом почесного доктора Одеського національного економічного університету за багатограну та глибоку співпрацю між нашими університетами в науковій та освітній сфері.

Диплом вручив викладач нашого університету Сергій Капталан.