Місяць: Квітень 2024

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ для абітурієнтів 2024 року підготувала освітньо-професійні програми «Громадське здоров’я», «Журналістика» та «Соціальна робота»

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ для абітурієнтів 2024 року підготувала освітньо-професійні програми «Громадське здоров’я», «Журналістика» та «Соціальна робота».

«Громадське здоров’я» — це спеціальність, яка поширена у країнах Європи та стрімко розвивається в Україні. Громадське здоров’я — це наука про за хист і поліпшення здоров’я населення.
Для розбудови національної системи громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави необхідні кваліфіковані працівники, які не лише розуміються в області медицини, але і володіють знаннями про новітні підходи вирішення гострих питань.
Таких фахівців буде готувати Одеський національний економічний університет.

«Журналістика» — Зв’язки з громадськістю або Паблік рилейшнз (PR), як діяльність виникла у США наприкінці ХІХ століття.
Основна мета зв’язків з громадськістю — досягнення й утримання міцних і стійких позицій підприємства (фірми, організації) в системі підприємницького співтовариства, підвищення фірмового іміджу і соціального внеску в суспільство. PR-фахівці повинні вміти розробляти PR-стратегії компанії; складати план активностей, створювати інфо-приводи для просування товарів або послуг на ринку; організовувати заходи, вміти написати прес-релізи, новини, статті, промо-матеріали тощо.
Обов’язки відповідальні, але, водночас час, творчі. Можна сказати, що завдання PR-фахівця — постійно креативити.
Всьому цьому студенти навчаться в Одеському національному економічному університеті.

Шановні абітурієнти! Досвідчені, доброзичливі педагоги, науковці, професійний науковий персонал кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ чекають на Вас.

Перейти на сторінку Кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Презентація програми «Соціальна робота»

Нова освітньо-професійна програма: «СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Спеціальність: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ

Соціальний працівник – це ініціатор і провідник соціальних змін, який допомагає:

  • набути максимальної незалежності, захистити свої права людині, сім’ям і спільнотам;
  • подолати життєві труднощі, зумовлені різними особистими та соціальними обставинами; 
  • підвищувати здатність людини до розвитку, до вирішення проблем;
  • створювати умови та сприяти реалізації життєвих потенційних сил особистості у самозабезпеченні та налагодженні зв’язків з системами, які надають ресурси, послуги, можливості.

Ролі соціальних працівників:

  • практичні (фасилітатор, тренер/вчитель соціальних навичок, менеджер, консультант/терапевт групи, сім’ї);
  • посередницькі (керівник, брокер соціальних послуг, захисник прав та інтересів клієнта);
  • адміністративні ролі (консультант, експерт соціальних служб, координатор, супервізор);
  • аналіз політики та розвитку систем соціального захисту й допомоги (розробник програм/напрямів роботи, дослідник, аналітик, представник інтересів громад).

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота та консультування» спрямована на надання поглиблених професійних знань, розвиток навичок здійснення заходів  соціальної підтримки та супроводу вразливих членів громади, спрямованим на подолання або мінімізацію складних життєвих обставин шляхом надання їм комплексної допомоги із застосуванням новітніх соціальних технологій (консультування, соціальної діагностики, корекції, терапії, профілактики, адаптації, реабілітації, експертизи, прогнозування, проектування) з урахуванням міжнародного досвіду в сфері соціальної роботи, завдань соціальної політики України та викликів сьогодення.

Освітньо-професійна програма має теоретико-прикладний характер і зорієнтована на підготовку фахівців із соціальної роботи з урахуванням багатофункціонального змісту соціальних послуг, зокрема консультування: вуличного, дистанційного, інформаційно-мотиваційного, кризового, сімейного, соціально-психологічного, кар’єрного консультування.  Особливістю освітньо-професійної програми є відповідність Світовим стандартам освіти і підготовки фахівців із соціальної роботи (Global Standards for Social Work Education and Training).

Перейти на сторінку Кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Презентація програми

 

Інтерв’ю зі співробітниками ОНЕУ: Чому варто обирати економічну освіту в 2024?

Заступник декана факультету економіки та управління підприємством, кандидат політичних наук, старший викладач Балута Тетяна Павлівна та декан факультету фінансів та банківської справи, кандидат економічних наук, доцент Мартинюк Ірина Василівна надали ексклюзивне інтерв’ю для ТРК «Круг».

У своїх виступах вони поділилися враженнями щодо розвитку університету та обговорили перспективні напрямки розвитку освітньої системи. Викладачі також висвітлили актуальні питання та ініціативи, спрямовані на підвищення якості навчання та підтримку студентської наукової діяльності.