Автор: oneu_admin

📌Газета “Економіст” – тільки актуальні події Одеського національного економічного університету

Найактуальніші події Одеського національного економічного університету Ви можете побачити у Випуску газети «Економіст»!! Періодичність виходу 4 рази на рік!!

Газета Одеського національного економічного університету «Економіст»:

 • висвітлює актуальні питання економічної освіти;
 • інформує про важливі події, що відбуваються в ОНЕУ;
 • повідомляє про основні здобутки професорсько-викладацького складу, працівників та студентів ОНЕУ в різних напрямках діяльності (навчальній, науковій, виховній тощо);
 • знайомить із роботою Ради молодих учених, Профспілкового комітету та студентського самоврядування, інших громадських організацій студентів та викладачів;
 • публікує матеріали найрізноманітнішої тематики.

Випуски газети “Економіст”з 2010-2018 рр. Ви можете подивитись тут

📌97 років ОНЕУ. Вітаємо Вас!🎉

Одеський національний економічний університет відзначає 97-му річницю свого заснування!
Майже столітній освітній шлях університету є свідченням безцінного внеску науковців у духовну скарбницю української нації, підтвердженням безперервного інтелектуального зв’язку поколінь учених-економістів на шляху підготовки фахівців з економіки, відповідних викликам часу і готових будувати майбутнє України.
Щиро вітаємо усіх співробітників і студентів університету зі святом і бажаємо довголіття, процвітання, нових звершень і творчої наснаги!

 

 

📌Результати проведення XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»👩‍🏫

26-27 квітня 2018 року в Одеському національному економічному університеті відбулася XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях».

Співорганізаторами та учасниками конференції були науковці таких установ та закладів вищої освіти України та зарубіжжя:

  • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
  • Краківський економічний університет (м. Краків, Польща);
  • Господарська академія ім. Димитра А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
  • Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща);
  • Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина);
  • Вища школа економіки (м. Прага, Чехія);
  • Тбіліський державний університет (м. Тбілісі, Грузія);

На пленарному засіданні зі вступною промовою виступив проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ковальов А.І., а також були заслухані чотири доповіді за наступною проблематикою:

 1. Дієвість майнового оподаткування в Україні (доповідач Слатвінська М.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ОНЕУ).
 2. Криптовалюти та системний ризик (доповідач Жердецька Л.В. кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ОНЕУ).
 3. Development of Ukrainian markets: features, measurement, estimation (доповідачі:  Ricardo Dominique Bergmann – Free University of Berlin, Germany та Дегтярьова О.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ).
 4. Фінансова рівновага підприємства у системі сучасних економічних відносин (доповідач Гудзь Т.П. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).

У конференції взяли участь 294 науковця, викладача, аспіранта та здобувача, в т.ч. 7 науковців із зарубіжних країн.

В рамках проведення секційних засідань було заслухано доповіді та повідомлення учасників конференції відповідно до таких пріоритетних напрямків:

І.      Формування сучасного мислення як чинника державотворення.

ІІ.    Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки.

ІІІ.   Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки.

ІV.   Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій.