Місяць: Квітень 2023

Про підсумки проведення XХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях».

26-27 квітня 2023 року в Одеському національному економічному університеті в дистанційному форматі відбулася XХІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях».  

Співорганізаторами та учасниками конференції були науковці 40 наукових установ та закладів вищої освіти України та зарубіжжя. Активну участь в роботі конференції взяли науковці Університету прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина) та Яського університету ім. А.Й. Кузи (м. Ясси, Румунія).

На пленарному засіданні, яке відбулося у Zoom-форматі, Ректор ОНЕУ, доктор екон. наук, професор Ковальов А.І. привітав учасників конференції та зазначив, що конференція відбувається в дуже складний та трагічний час для нашої країни, в умовах агресії Російської Федерації, але наш народ стійкий і наші збройні сили поступово наближають нашу перемогу. Не зважаючи на усі труднощі, які переживає наша країна, усі галузі економічної діяльності та система освіти, для дистанційної участі в конференції зареєструвалося майже 300 учасників, в т.ч. 16 науковців із зарубіжних країн. Одеський національний економічний університет став платформою для науково-аналітичної діяльності та розробки практичних пропозицій щодо відбудови та відновлення економіки України та регіону у повоєнний час. У вступній промові також було відзначено високий науковий потенціал ОНЕУ та визначено ключові напрями співпраці вчених університету з різними науковими закладами України та зарубіжжя. 

Конференція покликана консолідувати наших науковців та фахівців навколо вирішення економічних проблем, які постають в цих надскладних умовах. 

Привітав учасників конференції також проректор з наукової роботи, доктор екон. наук, професор
Літвінов О.С. У промові було зазначено, що кожен із нас на своєму місці має зробити все можливе, щоб допомогти нашій країні у боротьбі з агресором. Тому наукова спільнота має докласти необхідні зусилля до розробки наукового підґрунтя для майбутнього відновлення та функціонування економіки нашої країни у нинішніх важких умовах. 

У пленарному засіданні конференції у Zoom-форматі взяли участь понад 100 науковців закладів вищої освіти і наукових установ України та зарубіжних країн. 

На пленарне засідання були підготовлені 6 доповідей:

 1. Момота В.Є., доктора екон. наук, професора кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля, за темою: «Головні потреби у підтримці вітчизняного бізнесу в умовах війни».
 2. Залізнюк В.П., доктора наук з державного управління, професора кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету, за темою: «Уніфіковані документи ICC в рамках розвитку міжнародної торгівлі для повоєнного відновлення України».
 3. Варналія З.С., доктора екон. наук, професора кафедри фінансів Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Заслуженого діяча науки і техніки України, за темою: «Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів мікроекономічного рівня в умовах війни та повоєнної відбудови».
 4. Дегтярьової О.О., доктора екон. наук, професора кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету, за темою: «Соціально-економічні аспекти застосування штучного інтелекту: переваги та ризики».
 5. Патлатого О.Є., кандидата екон. наук, доцента кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, за темою: «Підвищення якості участі економіки України в глобальних ланцюгах доданої вартості».
 6. Кузіної Р.В., доктора екон. наук, професора кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету за темою: «Звітність щодо сталого розвитку: європейський досвід та виклики для України».

Згідно з програмою конференції відбулися секційні засідання у Zoom-форматі, на яких було заслухано доповіді науковців відповідно до пріоритетних напрямків наукових досліджень університету:

І.    Формування сучасного мислення як чинника державотворення.

ІІ.   Глобальні трансформації та розвиток національних соціально-економічних систем.

ІІІ.  Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки.

ІV. Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій.[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Еразмус+ починає прийом заявок на участь викладачів ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності з Alexandru Ioan Cuza University (Румунія)

Erasmus + KA107 Exchange programme 

З  28 квітня 2023  Еразмус+ починає прийом заявок на участь викладачів  ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності з  Alexandru Ioan Cuza University (Румунія).

Термін подачі заявок до 06 травня  2023 р.                                                                       

Staff mobility for teaching

Рекомендовані критерії відбору 

 • Якість запропонованої навчальної програми кандидата.
 • Рівень володіння англійською мовою (принаймні рівень B2).
 • Відповідність основного предмету та наукової галузі кандидата і галузі освіти та підготовки в університеті.
 • Наукові та дидактичні матеріали на іноземній мові.
 • Мультимедійні презентаційні навички.
 • CV
Нижчий пріоритет надається особам, які вже брали участь у заходах мобільності у тому самому циклі навчання у рамках програми Еразмус «Неперервна освіта» (LLP-Erasmus Programme), програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Programme) або програми Еразмус+.

Контакти: 

Відділ міжнародних зв’язків (к.125)

Тел.723-11-81. 

E-mail: ird@oneu.edu.ua 

Стаття про ОНЕУ у весняному випуску журналу «Top magazine» (Німеччина)

Одеський національний економічний університет активно співпрацює із багатьма зарубіжними партнерами.  Так одним із провідних партнерів ОНЕУ є «Hochschule Mittweida University of Applied Sciences» (Німеччина).

Результатом співпраці ОНЕУ з університетом Міттвайда (Німеччина) стали: впровадження програми подвійних дипломів, отримання стипендій 35 студентами ОНЕУ (в розмірі 800 €) в минулому семестрі та 7 студентами ОНЕУ (в розмірі 1200 €) в поточному семестрі, надання доступу для студентів та викладачів ОНЕУ до програмних продуктів «Kahoot» та «Mentimeter».

Наші партнери також популяризують українську вищу освіту в цілому та ОНЕУ зокрема. Так в весняному випуску журналу «Top magazine» опубліковано статтю результати та перспективи подальшого розвитку проєкту «Ukraine digital».

Дякуємо нашим партнерам за співпрацю та сподіваємось на подальшу плідну роботу!

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]