Категорія: News

📌Проведення міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»📝🎓

8-9 лютого 2018 року в ОНЕУ відбулася Міжнародна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

 На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

  • удосконалення планування та організації освітньої діяльності з метою створення індивідуальної траєкторії навчання студентів;
  • науково-методичний супровід інноваційних процесів у сучасній освіті;
  • підвищення ефективності навчального процесу завдяки новітнім методикам викладання та педагогічним технологіям;
  • формування комунікаційної стратегії університету як основа якісної підготовки студентів.

На пленарному засіданні зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернувся ректор ОНЕУ, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України  М. І. Звєряков.

У роботі конференції взяли участь більше 250 учасників з 7 країн світу: Білорусі, Германії, Китаю, Польщі, України, Франції, Чеської Республіки.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах модернізації змісту вищої економічної освіти представили 76 доповідачів, з них: проректор з науково-педагогічної роботи, професор Т. Б. Кублікова; 10 деканів і заступників деканів факультетів; 17 завідувачів кафедрами.

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців.

📌Проведення ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації»📋

Шановні студенти, аспіранти та молоді науковці!

 Запрошуємо Вас до участі у роботі  IV Міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції: «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», яка відбудеться 19 квітня 2018 року.

На конференції планується обговорення шляхів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності, контролю та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог, та узагальнення пропозицій щодо їх вдосконалення.

До публікації приймаються матеріали доповідей студентів, слухачів магістратури, аспірантів, а також фахівців в обліково-аналітичній сфері.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі

З повагою та надією на плідну співпрацю,

Організаційний комітет

 

📌Проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції»📋

Шановні науковці та фахівці!

 Запрошуємо Вас 24 травня 2018 року до участі у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції».

На конференції планується обговорення шляхів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх вдосконалення.

До публікації приймаються матеріали доповідей українських та зарубіжних викладачів закладів вищої освіти, слухачів магістратури, аспірантів, а також фахівців в обліково-аналітичній сфері.

 Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі

З повагою та надією на плідну співпрацю,

Організаційний комітет