Центр забезпечення якості освіти

Слатвінська Марина Олександрівна д.е.н., професор, професор кафедри фінансів


Подвальна Наталія Едуардівна к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр забезпечення якості освіти створено 1 березня 2021 року з метою підвищення якості підготовки здобувачів освіти в ОНЕУ, на підставі рішення Вченої ради університету від 16.02.2021 року протокол №6.

Мета діяльності Центру –  моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, формування висновків щодо їх стану, розробка рекомендацій для прийняття раціональних управлінських рішень щодо напрямів покращення якості вищої освіти Університету й контроль за їх реалізацією.

Завдання Центру:

Забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг стратегічним цілям розвитку Університету щодо підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, вимогам стейкхолдерів.

Формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності, якість вищої освіти в Університеті та їх динаміку.

Розробка (у співпраці з НМР Університету) інструментарію управління якістю вищої освіти в Університеті.

Моніторинг якості освітніх послуг в Університеті та забезпечення відповідності ОПП і ОНП критеріям акредитації освітніх програм.

Координація та контроль процесів забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, зокрема, консультації, інформування, постановка цілей, розробка рекомендацій, тощо.

Сприяння підвищенню рівня якості вищої освіти та формуванню академічної культури якості в Університеті.

Підтримка забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях Університету.

Організація внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в ОНЕУ

Нормативні документи:

  1. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОНЕУ
  2. Положення про центр забезпечення якості освіти ОНЕУ

ГРАФІК РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

викладачі, співробітники, студенти, випускники, роботодавці можуть пройти опитування протягом навчального року. Аналіз результатів опитування проводиться відповідно до  наведеного графіку та використовується кафедрами удосконалення освітнього процесу

Назва анкети Підсумки опитування Результати опитування
Викладачі та співробітники:
Щодо задоволеності роботою в університеті січень,

червень

Щодо задоволеності роботою в ОНЕУ

Щодо дотримання академічної доброчесності січень,

червень

Щодо дотримання академічної доброчесності в ОНЕУ
Студенти:
Щодо оцінки якості навчання в університеті січень,

червень

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (1-4 курс), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФФБС), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФФБС) 2020-2021 н.р. (осінній семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФМОІТ), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФЕУП), 2020 (весняний семестр)

Щодо оцінки якості навчання в ОНЕУ (ФМЕ), 2020 (весняний семестр)

Щодо дотримання академічної доброчесності січень,

червень

Щодо дотримання академічної доброчесності (молодший бакалавр) 2020
Щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії січень,

червень

Щодо організації дистанційного навчання в ОНЕУ січень,

червень

Щодо організації дистанційного навчання в ОНЕУ 2020 (осінній семестр)

Щодо організації дистанційного навчання в ОНЕУ (молодший бакалавр) 2020 (осінній семестр)

Перегляд освітніх програм січень,

червень

Перегляд освітніх програм 2020 (осінній семестр)
Анкета якості організації СРС Анкета якості організації СРС 2020 (осінній семестр)
Щодо інформованості про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень січень,

червень

Щодо інформованості про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень 2020
Випускники:
Щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу січень,

червень

Результати опитування, 2020
Роботодавці:
Щодо якості підготовки фахівців в ОНЕУ січень,

червень

Результати опитування, 2020

Результати опитування роботодавців, листопад 2020